Webinarer vår/sommer 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mar 2023

WEBINARER VÅR/SOMMER 2023

I forbindelse med vårt trener 2 kurs, setter forbundet opp en rekke webinarer gjennom våren og sommeren. Webinarene er en viktig del av trenerutdanningen, men spiller også en rolle i arbeidet med å bedre kunnskaps – og erfaringsutvekslingen i idretten vår. På bakgrunn av dette velger vi å åpne for alle medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Vi ser på dette som et ledd i arbeidet for bedre hundevelferd og større idrettsglede! Alle foredragene legger opp til kommunikasjon mellom foredragsholdere og tilhørere, spørsmål og innspill er velkomment

Temaene blir som følger:

 

11.05 kl. 19.00

Ernæring for hardt arbeidende hunder, med professor Øystein Ahlstrøm

Webinaret handler om hva slags ernæring hunder trenger for å yte optimalt, og hvordan man bør legge opp fôring og vanning i forbindelse med trening. Foredraget holdes av professor ved NMBU Ås Øystein Ahlstrøm. Øystein har blant annet vært involvert i en stor studie om hundefôr utført på NMBU og har inngående kunnskap om ernæring hos hund.

 

24.05 kl. 19.00

Fra valp til voksen trekkhund med veterinær Kitty Marie Jevne, Solveig Aaseby og Malin Strid

Vi inviterer veterinær Kitty Marie Jevne, nordiskkjører Solveig Aaseby og langdistansekjører Malin Strid til å dele sine tanker og erfaringer rundt oppfølging av unge hunder. Foredragsholderne vil ta for seg ulike faser av hundens oppvekst, og legge fram hva de har fokus på og hvorfor.

 

15.06 kl. 19.00

Mental trening for utøvere i hundesport med Eva Marie Wergård

Eva har vokst opp med hund og driver med flere ulike hundesporter, inkludert agility og canicross. Hun er utdannet etolog og har forsket på innlæringsmetoder hos hund. I tillegg til dette er hun utdannet idrettspsykolog, og jobber som idrettspsykologisk rådgiver. Eva vil veilede oss på betydningen av mentale faktorer hos oss, hvordan det påvirker våre prestasjoner sammen med hundene og hvordan vi kan trene opp vår egen mentale styrke.

 

Avventer dato kl. 19.00

Opptrening av konkurransehunden med Thomas Wærner

Thomas Wærner tar oss gjennom hvordan han bygger opp sine hunder til å bli topptrente konkurransehunder. Han vil komme inn på blant annet fysisk trening, oppfølging, mentale faktorer, stell og relasjon.

 

17.08 kl. 19.00

NHF’s regelverk med TD Bent Aaseby

Bent Aaseby tar oss gjennom NHF’s regelverk, og forteller om hva du må vite for å kunne stille i løp. Han vil forklare hva ulike begreper betyr, og hvordan man forholder seg til ulike deler av reglementet. Webinaret vil også ta for seg forskriften for bruk av hest og hund i konkurranse, og hva det innebærer å konkurrere med dyr.

 

23.08 kl. 19.00

Hunden og vi – historie, relasjoner og kommunikasjon med Per Jensen

Per Jensen er professor i etologi ved Linkøpings universitet i Sverige. Han er en hyppig brukt foredragsholder og har skrevet flere bøker om relasjon og kommunikasjon mellom menneske og hund. Foredraget handler om hvordan relasjonen mellom hund og menneske har utviklet seg gjennom historien, og hvordan det påvirker vårt liv med hundene i dag.

 

Påmelding med navn, klubb og adresse sendes til monika.hallan@sleddog.no

Webinarene er et tilbud til medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Dersom du ikke enda er medlem av klubb, ta gjerne kontakt med oss på samme mailadresse for veiledning.

Møtelink sendes ut til påmeldte. Av hensyn til personvern, kan vi ikke garantere at det blir tatt opptak.

Vi håper webinarene faller i smak! God vår!
Kursplanen for trener 2 2023 er klar!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Mar 2023

Vi jobber hele tiden med å forbedre og utvikle vår trenerutdanning. Nå er kursplanen for trener 2 kurset revidert, og innholdet og formen på kurset for 2023 er klart! Trener 2 kurset tar for seg trenerrollen for ungdom og voksne utøvere som ønsker å utvikle seg videre mot konkurranser. Kurset bygger videre på kompetansen fra trener 1, og gjennomført trener 1 kurs er derfor opptakskrav for trener 2.

Foredragsholderne består av erfarne trenere, spesialister på ulike felt, veterinær, TD og toppidrettsutøvere innen de ulike grenene. Teamet har totalt sett en svært inngående kompetanse om idretten.

Kurset består av

  • E-læring
  • Felles helgesamling for alle deltakere
  • Webinarer
  • Hjemmearbeid
  • Helgesamling spesifikt for gren
  • Egen praksis

Trener 2 kursplan 2023

I kursplanen finner du overordnet oversikt over innhold, form på kurset og arbeidsmetoder. Program og praktisk informasjon sendes ut til påmeldte. Påmelding sendes til Mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

Pris: 1500 kr

Vedlegg:
KLUBBUTVIKLING 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Jan 2023

😃

Norges Hundekjørerforbund har fokus på å utvikle klubbene våre og aktiviteter i klubbene! Ønsker du et møte med oss? Ta gjerne kontakt
Ca 02. – 09.03 skal jeg kjøre tur/retur Harstad med mulighet for mange omveier og klubbesøk på veien. Jeg kan blant annet bidra med følgende:
– Informasjon og samarbeid mellom din klubb og forbundet.
– Holde økter og følge opp trenere.
– Arrangere Kickoff for oppstart av aktiviteter.
– Holde minikurs i trekktrening med hund for hundeklubber og andre idrettslag.
– Holde klubbutviklingsworkshop i klubbene.
mm.
Holder din klubb til på denne strekningen, og kunne tenke seg et møte med meg? Send meg gjerne en mail på monika.hallan@sleddog.no
Fortsatt god vinter!
Hilsen Monika – aktivitetsmotivatorHundekjøretinget 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Mai 2022

Da er sakspapirene til Hundekjørertinget  lagt ut på hjemmesiden.

Vi minner om at alle må huske påmeldingsfristen, samt sende inn fullmaktsskjema.

Det vil bli satt opp et tidspunkt for test av den digitale løsningen, og vil anbefale alle å delta der. Tidspunkt for test kommer vi tilbake til.

Tingdokumenter 2022

Vedlegg:
Ny aktivitetskalender

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Sep 2018

Vi ønsker å synliggjøre aktiviteter som skjer fra sentralt hold (samlinger og kurs) og lokalt ute i klubber og kretser (konkurranser og kurs) på en felles kalender.
Den nye Aktivitetskalenderen (klikkbar lenke) er i støpeskjeen og vi setter pris på tilbakemeldinger fra brukerne om hva dere synes.
For at all informasjon skal stemme er vi avhengig av å få presis informasjon fra arrangørene.
 
Vi er også veldige glade for at aktivitetskalenderen begynner å fylle seg opp med masse spennende arrangementer, men for noen grener ser kommende sesong ganske glissen ut foreløpig.
Det er enklere å skaffe mange deltakere og ressurser i klubben hvis dere er tidlig ute med dato! Kabalen med å skaffe TD’er til løpene blir også enklere å legge når vi vet datoene tidlig.
Vi har pdd ikke noen frist for innmelding av vanlige løp, men styret i NHF ønsker å se på saken. Hovedløpene har frist 01. juni før kommende sesong, men styret skal se på en ny ordning der man søker om hovedløp (NM og Seppala) lengre frem i tid. 
Er dere usikre på hva som kreves for å arrangere løp kan Arrangørpermen (klikkbar lenke) være et nyttig verktøy.
 
Tilbakemeldinger på aktivitetskalenderen, eller forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for flere konkurranser og mer forutsigbare konkurranser kan sendes til lotte@sleddog.no