Retningslinjer for hundekjøring i perioden 15.12.2021-11.1.2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Des 2021

NHF følger de anbefalinger fra Regjeringen og NIF som er gitt for perioden 15.12.2021 – 11.1.2022

Norges Hundekjørerforbund jobber nå opp mot Norges Idrettsforbund for å redegjøre for hundekjøringens egenart og at det er liten fare for smitte på våre løp. Informasjon om dette arbeidet vil bli offentliggjort løpende.

Vi har fått gjennomslag for å gjennomføre to løp for aldersbestemte klasser opp til og med junior i perioden retningslinjene gjelder. Erfaringer fra disse løpene vil brukes i arbeidet med å få lov til å arrangere løp i alle klasser og grener videre utover vinteren. Vi mener hundekjøring kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det skal vi beskrive og dokumentere gjennom disse to løpene.

 

Oppsummert betyr retningslinjene som ligger under, dette for hundekjøringen i Norge:

 • Ikke løp i denne perioden for voksne, men vi kan arrangere for barn og ungdom, dvs. opp til og med junior etter avklaring med Norges Idrettsforbund
 • Ingen samlinger unntatt for toppidrett dvs. landslag vinter
 • Trening – både barn, ungdom og voksne oppfordres til å trene – for voksne settes en begrensning på 20 personer og holde en meters avstand
 • Toppidrettsarrangementer har vi ikke i nevnte periode, så det kommer vi tilbake til senere om det blir nødvendig
 • Styremøter og klubbmøter anbefales gjennomført digitalt

Barn og unge under 20 år

 Generelt:

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, uten krav om avstand
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde 1 meters avstand også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren
 • Ved innendørs aktivitet bør det være maksimalt 20 personer i gruppen, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage

Arrangementer:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter (som kamper, turneringer, samlinger), både ute og innendørs, på tvers av ulike grupper for både barn og voksne.
 • Det er unntak for utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, innenfor reglene for gjennomføring av arrangementer. Utendørs kan altså barna være samlet så lenge de holder meteren.
 • Det anbefales ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner.

Voksne:

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde 1 meters avstand

Arrangementer:

 • Anbefaling om å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne (anbefaling)
 • Utendørs trening: Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Dvs. utendørs trening er tillatt, men med antallsbegrensning og avstand

Toppidretten

 • De generelle anbefalingene om trening for voksne over 20 år gjelder ikke for toppidretten. Det er viktig at toppidrett ikke defineres for vidt. Det legges til grunn en definisjon av toppidrettsutøvere som tar utgangspunkt i Norges idrettsforbunds avgrensning fra sommeren 2020. For lagidretter snevres definisjonen inn til kun å omfatte øverste divisjon på seniornivå, kvalifiseringskamper til øverste divisjon, samt NM-finaler.

 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

 
Nye inngripende tiltak for idretten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2021

Regjeringen la 13. desember frem nye inngripende tiltak og restriksjoner for å endre den økende smitten i Norge. Nå må idretten på ny forholde seg til svært strenge aktivitetsrestriksjoner.

De nye restriksjonene rammer både barn, unge og voksne i idretten. Tiltakene trer i kraft fra og med 15. desember og gjelder i fire uker.

– Idretten har gjennom hele pandemien opptrådt ansvarlig, og det vil vi naturligvis fortsette å gjøre, også i denne situasjonen. Vi vet hvor mye idretten betyr for folks fysiske og mentale helse. Det er derfor med stor bekymring vi mottar beskjeden om at idretten nok en gang underlegges svært strenge aktivitetsrestriksjoner. De nye nasjonale tiltakene er meget alvorlige mht risiko for ytterligere frafall av aktive utøvere og frivillige. Spesielt er jeg bekymret for ungdom og unge voksne, som nå opplever sterke aktivitetsrestriksjoner. Økt frafall blant de frivillige vil også kunne svekke aktiviteten over tid. Derfor håper vi at disse tiltakene blir kortvarige, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge de nye nasjonale anbefalingene og forskriftsfestede tiltak, slik at vi raskest mulig får kontroll på smittesituasjonen og kan komme tilbake til en normal hverdag med både trening og konkurranser.

Arbeider for å sikre økonomiske støtteordninger for idretten
Norges idrettsforbund er allerede i tett kontakt og dialog med regjering og helsemyndighetene.

– Vi vil fremme våre innspill til Kulturdepartementet for å sikre at de helt nødvendige økonomiske støtteordningene for idretten og frivilligheten blir så treffsikre som mulig i en tid hvor idretten på nytt blir hardt rammet av de nye restriksjonene, sier Kjøll.

Regjeringens restriksjoner med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Toppidrett:

 • Regjeringen legger opp til at antall toppidrettsutøvere som kan utøve idrett som normalt reduseres betydelig fra dagens omfang. Hvilke utøvere som faktisk omfattes er for øyeblikket uklart. Norges idrettsforbund vil snarest søke avklaringer med myndighetene om hvilke utøvere som vil være omfattet av toppidrettsdefinisjonen. Det henvises ellers til regjeringens nyhetssak om toppidretten.

Arrangementer:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere (oppdateres fortløpende av regjeringen), les mer her.

Les den oppdaterte covid-19-forskriften her.
Bestilling av Microchips før jul

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2021

Julen nærmer seg med stormskritt og kontoret vil derfor være ubemannet i uke 51 og 52. Bestillinger og innbetalinger må være mottatt hos oss senest 16.12, kl 14. Vi er tilbake på kontoret tirsdag 4.1.2022 og vil sende ut nye bestillinger da.

 
NM- Veka – Vik i Sogn

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Des 2021

Nå kan du begynne å planlegge årets store TV- begivenhet.
Norsk hundekjøring blir en del av NM- Veka og vi får TV- tid i aller beste sendetid rett før Dagsrevyen fredag 25. mars 2022. Slik planen er pr. i dag er 1. start kl. 15.

På samme stadion i løpet av samme helg skal det være NM i skiskyting, så vi blir en del av et stort arrangement.
Vi er godt i gang med planlegging for snørekjørings- NM og det vil bli seniorene som får mulighet til å delta i Vik i Sogn. Juniorene får sin egen helg tidligere på vinteren.
Løypa blir lik for både damer og menn og den blir 3,3 km med 3 runder. Det er en morsom og teknisk krevende løype, med fin profil for hundekjøring. For å bli kjent i løypene kan dere gå inn på linken nedenfor. Vi skal bruke 3,3 km- løypa, den er merket med blå. På kartet som ligger under en av fanene, er det også en værmelding som blir oppdatert. Den lokale arrangøren sier de henter snø oppe på Vikafjellet om det blir lite snø, så vi er trygge på at det er godt ivaretatt.
https://www.nmskiskyting2022.no/
Siden det er mange skiskyttere i området vil dere oppleve at mange boplasser er opptatt. Vi har en avtale med Kviknes hotell, https://www.kviknes.no/
De har følgende tilbud til oss:

Pris pr.pers
Dobbeltrom 1030
Enkeltrom 1355
Ekstra for hund 150
Dagens middag 3 retter 645

Alle priser er per person/hund per natt.
Vi krysser alt vi har for at ikke koronaen setter flere kjepper i hjula for oss. For sikkerhets skyld, og for at vi ikke skal havne i samme «uføre» med toppidrettsdefinisjon som i fjor trenger vi å vite hvem som ønsker å delta under NM- Veka. Send en epost til katrine@hafos.no så fort som mulig og innen 25. januar 2022.

Vi gleder oss og har trua.
Velkommen til å bli med på tidenes mulighet for å virkelig få vist oss fram.
Tilskudsordninger for idretten knyttet til covid-19

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Des 2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader til tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, og tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi. Begge ordningene gjelder fra 1. november til 31. desember og har søknadsfrist 18. januar 2022.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for 2021 er forlenget ut året, og gjelder for perioden 1. november til 31. desember. Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Les hele saken her:

Tilskuddsordninger for idretten knyttet til covid-19 (idrettsforbundet.no)
Nye koronatiltak

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Des 2021

NB!

Vil komme med en oppklaring, og det er at verken antallsbegrensning eller avstandskrav gjelder for utendørs aktivitet eller arrangement. Dette er informasjon som kom frem på møte med NIF i dag.

Nye korona-tiltak påvirker både idrettsarrangementer og idrettsaktivitet for voksne

Regjeringen la i kveld frem nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i det norske samfunnet. De nye restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangementer, og for utøvelse av idrettsaktivitet for voksne.

For idrettsarrangementer med tilviste plasser åpnes det for inntil tre kohorter av 200 personer med to meters avstand mellom kohortene. Det vil si totalt 600 personer til stede på arrangementet. Uten faste tilviste sitteplasser på offentlige arrangementer åpnes det nå for maksimalt 50 personer. Tiltakene trer i kraft fra og med 9. desember og gjelder for fire uker med en innlagt ny vurdering etter to uker.

–  Regjeringens nye smittevernstiltak rammer dessverre til en viss grad både idrettsarrangementer, og utøvelsen av idrett for personer over 20 år. Vi er svært glade for at barne- og ungdomsidretten og toppidretten fortsatt kan gå som normalt. Dette har også vært et viktig budskap i vår kommunikasjon med myndighetene den siste uken, sier Berit Kjøll og legger til:

– Vi har samtidig forståelse for at myndighetene nå setter inn målrettede tiltak for å redusere antall kontaktpunkter i det norske samfunnet. Smittepresset er rekordhøyt og presset på helsevesenet øker dag for dag. Den trenden må snus og idretten vil bidra ved å følge opp tiltakene og sørge for en kontrollert og smittevernsforsvarlig gjennomføring av våre idrettsaktiviteter og arrangementer.

Idrettspresidenten kommer nå med en sterk oppfordring til hele idrettsbevegelsen om å fortsette å opptre ansvarlig og følge alle gjeldende smittevernstiltak.

– Bruk munnbind, hold avstand og pass på at antallsbegrensningene overholdes. Og viktigst: Hold dere hjemme hvis dere er syke eller har symptomer, sier Kjøll.

Viktig med treffsikre kompensasjonsordninger.

Kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet vil videreføres til sommeren 2022. Norges idrettsforbund vil på bakgrunn av konsultasjon med idrettsorganisasjonen gi innspill til innretningen for de nye støtteordningene.

– Norges idrettsforbund vil nå gå i dialog med myndighetene for å komme med våre innspill på innretningen til de nye kompensasjonsordningene som skal gjelde for første halvår 2022. Det er viktig at disse støtteordningene blir treffsikre og at de kompenserer for de restriksjonene idretten blir påført, avslutter Kjøll.

Regjeringens anbefalinger om tiltak med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Forskriftsfestede tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Andre forskriftsmessige tiltak:

 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for treningssentre og svømmehaller.
 • Treningssentre og svømmehaller skal drives smittevernsmessig forsvarlig for å kunne holdes åpent.

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider
Nyhetsbrev IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Des 2021

IFSS Dryland European Championships and European Masters 2022

The 2022 IFSS Dryland European Championships and European Masters will take place in Leipa, Germany mid-November. Technical Organizer Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine, VDSV.
The race venue offers excellent trails and big parking/stake out area. The 2021 National German Championship was organized in Leipa.
More information will be published shortly on IFSS website.

Race Rules – update proposals for upcoming seasons

This racing season is still ongoing, but it is already time to address any updates to IFSS Race Rules for the upcoming racing seasons. As agreed upon at the GA in March 2021, Race Rule updates will be approved at the GA by the Members. The new procedure is as follows:
1. Race Rule update proposals will be submitted to the IFSS Race Judges and Race Regulations Committee (RJRRC).
2. The RJRRC will review received proposals and organize two video conferences (one for North America + Latin America + Oceania and a separate call for Europe + Asia, two participants per Member) to discuss proposals.
3. The RJRRC will prepare the first draft of the Race Rule document based on the received proposals and discussions with the Members representatives (during video conferences). Results from discussions will be sent to the Council.
4. Possible changes made by the Council will be incorporated and the second draft of the Race Rule document will be prepared.
5. Second draft Race Rule document will be sent to the Members together with the other GA documents. Final approval will be done at the GA (only voting at the GA, no discussion). As agreed at the GA in March 2021, updated parts of the Race Rules will be valid for the next 4 (four) seasons.

Starting immediately please submit your proposals to the IFSS Race Judges and Race Regulations Committee at rules@sleddogsport.net no later than January 22, 2022. Video conferences will be announced at a later date.

 
Nye nasjonale restriksjoner og anbefalinger

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Des 2021

Da regjeringen har innført enkelte nye tiltak og anbefalinger i forbindelse med smittesituasjonen og usikkerhet rundt omikron-varianten, har Idrettsforbundet kommet med informasjon som tar for seg de nye nasjonale restriksjonene og anbefalingene. Svært få av tiltakene får direkte konsekvenser for idretten, men vi henstiller alle klubber om å sette seg inn i nye regler og anbefalinger knyttet til innreise, og enkelte antallsbegrensninger på arrangementer uten tilviste sitteplasser i regioner med mye smitte.

Regjeringen har, i lys av usikkerheten rundt den nye omikron-varianten, stadfestet at kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet som i første omgang ble videreført ut året, utvides til sommeren 2022.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-nasjonale-restriksjoner-og-anbefalinger/
UTTAKSKRITERIER VM HUNDEKJØRING SPRINT OG MELLOMDISTANSE 2022 

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Nov 2021

Da nærmer det seg VM sesong, og i år er arenaen Åsarna i Sverige 22. – 27. februar 2022. Vi ønsker å lodde stemningen i forhold til hvem som har som ambisjon å kvalifisere seg til dette mesterskapet. Vi ber om at de som slike ambisjoner melder fra til aase_oestvold@hotmail.com innen 01.12.21 slik at vi kan begynne å få litt oversikt. DID nummer må være på plass innen samme dato (utøver har ansvar for å sjekke dette med forbundskontoret). Søknaden skal inneholde: DID nr, navn, fødselsnr, telefon og e-postadresse.

NHF v/TKS tar ut en tropp løpere til VM i Åsarna, troppen skal dekke de øvelser som blir satt opp i NM slede sprint og mellomdistanse.

NM del 1: 22. – 23. Januar, 2-spann slede (Jarlsberg THK)

NM del 2: 29.-30. januar: 6-spann sprint, og MD 8-12 spann og jr. (Hamar THK)

NM del 3: 5.-6. februar: 4-og 10-spann sprint, 4-spann sprint jr. og aldersbestemte, MD 6-spann (Hamar THK)

Norges hundekjørerforbund V/TKS tar ut inntil 3 utøvere i hver av øvelsene til VM i hundekjøring sprint og mellomdistanse i sesongen 2021/22.  Gjelder både junior og senior. Samme utøvere kan kjøre flere disipliner (både individuelt og stafett). I tillegg kommer eventuelle forhåndsuttatte fra IFSS ut fra tidligere resultater og eventuell ekstratildeling av nasjonale kvoteplasser i øvelser der vi har flere medaljekandidater.

TKS vil innstille på at det søkes om ekstra kvoter i klasser der vi har flere medaljekandidater enn kvoteplasser.

BASISREGLER FOR UTTAK

For å bli tatt ut til VM SKAL ekvipasjen vær god nok til å ha en reel mulighet på medaljeplassering på gjeldende øvelseLandslagsutøvere kan få klarsignal på tidlig tidspunkt for å kunne forberede seg maksimalt på sin spesialdistanse (jfr. NHF toppidrettsmodell uttak).

BRUK AV SKJØNN VED UTTAK 

Eksempel på hva som kan legges i begrepet skjønn: –

– Tidligere toppresultater i mesterskap

– Løpere som innehar spesielle kvaliteter som laget har bruk for. Eksempel på dette er stafettløpere til VM-laget

– Unge løpere kan bli prioritert foran eldre løpere ved ellers like kvalifiseringsresultat.

Det vil kunne bli lagt vekt på hundestallen til aktuelle løpere.

Det bemerkes at uttak IKKE er matematikk.

HVILKE RESULTAT LEGGES DET MEST VEKT PÅ?

Hamar Hundekjørerfestival 8.-9. januar (justeringsløp om vi er i tvil)

NM del 1: 22. – 23. Januar, 2-spann slede (Jarlsberg THK)

NM del 2: 29.-30. januar: 6-spann sprint, og MD 8-12 spann og jr. (Hamar THK)

NM del 3: 5.-6. februar: 4-og 10-spann sprint, 4-spann sprint jr. og aldersbestemte, MD 6-spann (Hamar THK)

Endelig uttak skjer etter innstilling fra landslagstrener til TKS. Uttaket skal være gjort innen 5. februar.

STARTKONTINGENT

De forhåndsuttatte og de tre uttatte på kvote får dekket startkontingent fra NHF. De som blir tatt ut på ekstrakvote må dekke startkontingent selv. Viktig å merke seg at de som sier de tar plass og ikke stiller må dekke startkontingenten selv.

OVERNATTING FOR KVALIFISERTE UTØVERE

Den enkelte må selv ordne med overnatting og dekke dette selv.
Sjekkliste for hundehold i hundegård

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Nov 2021

Gjennom forskning på hund lærer vi stadig mer om hvordan vi kan bidra til å gi hundene våre et best mulig liv. Har hundene det godt og får tilstrekkelig stimuli presterer de bedre, de får bedre relasjon til eieren sin og ikke minst, uønsket atferd som stress og aggresjon reduseres.  

ESK har nå laget en kort sjekkliste for hundehold for hunder som bor ute i hundegård.

Sjekklisten er laget på bakgrunn av hva Mattilsynet erfaringsmessig ser etter på når de er ute hos hundeeiere og gjør sine kontroller. Listen er kvalitetskontrollert av alle i ESK Etikk- og samfunnskomite.

Sjekkliste for hundehold i hundegård

Vedlegg:
Kurs Dyrefelverdskontrollør 29.11.2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Nov 2021

HAR DU LYST TIL Å BLI DYREVELFERDSKONTROLLØR?
NHF gjennomfører opplæring i Dyrevelferdskontrollør -rollen. Etter kurset vil du være sertifisert Dyrevelferdskontrollør (DVK) og kan bidra på arrangementer og løp med din kompetanse.
En DVK er tilstede under arrangementet og i samarbeid med arrangør og andre funksjonærer, holder et overordnet blikk på at dyrevelferden er tilstrekkelig ivaretatt og at forholdene for dyra er bra og at de har det de trenger. Det skal fylles ut et kort skjema om forholdene (en kontrolljournal).
Alle klubber som arrangerer løp, både lavterskel/breddearrangementer og større løp bør utdanne en eller flere DVK-er, da det er et pålegg om tilstedeværelse av DVK på alle typer konkurranser (små klubbrenn og store løp) i den nye forskriften om Velferd for hest og hund i konkurranser, som trådte i kraft 1.7.2021.
Kurset er gratis.
Målgruppe: Du må ha kjennskap til sporten og hva som kreves av en hund å gjennomføre et løp. Du må også ha erfaring med hund og kunnskap og holdninger om hundehold som fører til god velferd for dyra.
Kursholder: Anne Grethe Sætrang
Når du har meldt deg på får du tilsendt digital link til deltakelse på kurset på e-post.
Påmelding innen 26.11.2021 til: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no
NB: Beskriv deg selv og din kompetanse kort i påmeldingen.Tingprotokoll 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Nov 2021

Da er protokollen ferdig signert og kan leses her:-)!

Tingprotokoll 2021

Vedlegg:
Norges Hundekjørerforbund 70 år i dag

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Nov 2021

I dag er det 70 år siden Norsk Trekkhundklubb og Norges Trekkhundforbund slo seg sammen og dannet Norges Hundekjørerforbund. Det første formelle Tinget ble holdt i 1954 og ble dekket av Aftenposten. I 1956 ble NHF medlem av NIF.

NTK ble stiftet i 1931 og ble fra starten av sterkt engasjert i ambulansekjøring med hundespann. Dette ledet til at medlemmer som var mer opptatt av konkurransekjøring dannet NTF i 1936. Begge klubbene var imidlertid engasjert i både ambulansekjøring og konkurransekjøring, men altså med hovedvekt på hvert sitt område i trekkhundmiljøet. Etter hvert som årene gikk ble konkurranseforholdet mellom klubbene stadig sterkere, noe som ikke alltid var til deres beste. Dette ble også registrert av de to klubbenes ledelse, som begge innså at ingen av dem var tjent med en slik situasjon. Det ble derfor innledet forhandlinger mellom klubbene, noe som resulterte i at Norges Hundekjørerforbund ble stiftet i 1951. Forhandlingene ble sluttført av Torgrim AndersenErling Sættem og Torodd M. Hustad.

Norges Hundekjørerforbund har i dag 55 medlemsklubber, 3803 medlemmer og 4819 aktive. Norges Hundekjørerforbund største satsningsområde fremover, er rekruttering. Hundekjøring er en sport som passer for alle som har hund, og det må vi synliggjøre. Vi må samtidig tilpasse vår aktivitet slik at den fanger interesse blant hundeeiere. Vi må fokusere på å skape flere arenaer hvor vi kan møtes til trivelig aktivitet for både hund og eiere. Det er i dag ca 600.000 registrerte hunder i Norge så her er potensialet stort.

Vi ønsker i dag å gratulere alle våre medlemmer med dagen, og vil oppfordre alle til å ta med seg en eller flere venner, naboer, kollegaer med på neste trening eller tur, slik at vi kan få vise frem den fantastiske sporten.

GRATULERER MED DAGEN!
NHF Kjørereglement oppdatert

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Nov 2021

Det ble vedtatt flere endringer i konkurransereglementet under Hundekjørertinget 2021. I tillegg pålegger Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser oss å skrive de nye kravene arrangør og utøver nå får, inn i vårt kjørereglement. Vi anbefaler derfor alle som skal arrangere eller konkurrere å lese gjennom regelverket på nytt, da det er flere endringer der.

NHF-KONKREGLER-oppdatert-12.11.2021.pdf

NHF-KONKREGLER oppdatert 12.11.2021 Endringer i rød skrift

Oversikt over endringer knyttet til Konkurransedyrforskriften

 

Vedlegg:
Om krav til dokumentasjon for hund i konkurranser

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Nov 2021

Svar på spørsmålet: Hvilke dokumentasjonspapirer for hund må utøvere ta med seg på konkurranser fra 1.7.2021?

Forskrift for Velferd for hest og hund i konkurranser (Konkurransedyrforskrifta) §9.andre ledd kan man lese følgende:  Hvordan dyr skal merkes og hvilke opplysninger som skal følge dyrene.

“Påbudte dokumenter om identiteten til dyret og om dyrets helse og behandlinger skal følge dyret og alltid være tilgjengelig for kontroll i forbindelse med konkurranser.”

I Veilederens kapittel 8, 3.avsnitt er dette forsøkt presisert;

“For hester er det påbudt med identifikasjonsdokument(hestepass) og helsekort. For hunder er det også påbudt med identifikasjonsdokument, men bare dersom hunden er innført til Norge fra et EU/ EØS-land.”

Vi i Norges Hundekjørerforbund har mottatt mange spørsmål rundt betydningen av dette. Vi har derfor vært i kontakt med Mattilsynet ved Bjørnar Stavenes som har gitt følgende svar:

Det er ikke krav om helsekort for hund. Konkurransedyrforskrifta § 9 annet ledd gjelder bare dokumenter som er påbudt i annet regelverk. Og for hund er det bare påbudt med identifikasjonsdokument (pass) ved innførsel til Norge, ikke helsekort.”

“Hvis hundene er innført til Norge for å brukes i løp, må de ha med pass på løpet.

Dette betyr at hunder som er oppdrettet i Norge kun trenger å fremvise vaksinasjonsattest når de starter på løp i Norge. Hunder som er innført fra utlandet må fremvise hundepass. 

Håper dette var oppklarende.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer; utøvere, trenere og arrangører til å lese Forskriften og Veilederen godt. Det vil komme mer informasjon om dette fra oss, så følg med på hjemmesiden og Facebook framover.

Vedlagt er link til forskriften og veilederen.

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser – Lovdata

Veileder til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser- Lovdata

 

Vedlegg:
Internasjonalt Tysk Mesterskap, og World Cup Leipa

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Nov 2021

På grunn av at det ikke har vært arrangert noe annet Internasjonalt arrangement i år, og det er mest sannsynlig at EM vil bli arrangert på samme sted i 2022, ønsker vi at løpere fra barmarkdisiplinen får info om dette løpet, og at noen drar. De som er representert fra Norge, vil ha kamera med og filme hele løypa for at alle som blir tatt ut til EM 2022, skal kunne gjøre seg noe kjent med denne, og kunne gi info videre til andre som kvalifiserer seg til det neste høst.

På grunn av Covid er vi nå i den situasjon at vi er tillatt å dra og representere igjen, og det er svært liten tid til å bestemme seg for de som har lyst og anledning til å dra. Derfor må denne info ut i miljøet så raskt som mulig.

Jeg ønsker tilbakemelding så fort som mulig om hvem som er interessert i å dra. Påmeldingsfristen er fredag 5. november. Alle klubbene må gjøre dette kjent for aktuelle deltagere.

Det er en liten mulighet for at deltagerne kan få noe støtte, f.eks. dekket påmeldingen, all den tid det ikke har vært noe annet alternativ til Internasjonal representasjon pga Covid.
Gi tilbakemelding til : lleegaar@gmail.com eller til NHF kontoret.

Announcement of the international german championship – VDSV

 
VIKTIG!! Endringer i reiseregninger

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Nov 2021

Vi har mottatt viktig informasjon om appen Visma Attach, denne vil bli utilgjengelig og man bør derfor benytte appen Visma Employee i stedet.

Overgang fra appen Visma Attach til appen Employee

Appen Visma Attach vil være utilgjengelig fra 13.november 2021. Dette vil føre til at kvitteringene lagret på denne appen vil forsvinne, og det vil ikke være mulig å legge disse inn i Expense. Det er derfor viktig at alle sender inn kvitteringer lagret i Attach så snart som mulig, og deretter bruker kun appen Employee.

Siste frist for å legge inn kvitteringer fra Visma Attach er 10. november

Veiledning VISMA Employee
Nyhetsbrev fra IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Nov 2021

KSFSD Kazakhstan Sports Federation of Sled Dogs approved as Voting Member of IFSS 

I am very pleased to announce that a majority of IFSS Members voted in favor to approve KSFSD Kazakhstan Sports Federation of Sled Dogs as Voting Member. 

Welcome KSFSD Kazakhstan Sports Federation of Sled Dogs to IFSS! 

Helen Lundberg

IFSS President 

 

News from Anti-Doping Committee

A new education plan for DCO Dogs (Doping Control Officers)  has been created by Anne-Grethe Sætrang and Marianna Lund. The first class with six (6) new DCOs has already been organized in Norway.

IFSS Anti-Doping Committee will support and help all national member’s anti-doping responsible persons/committees to set up education of their own DCO personnel for testing dogs. Contact Anne-Grethe Sætrang for more information. Email: agzrang@online.no

 

Prohibited lists 2022

Updated prohibited list for humans and dogs will be published on the IFSS website. This list becomes effective starting January 1, 2022.

 

In the new WADA 2022 prohibited list: 

All injectable routes of administration are now prohibited for glucocorticoids during the InCompetition period. Examples of injectable routes of administration include: intravenous, intramuscular, periarticular, intra-articular, peritendinous, intratendinous, epidural, intrathecal, intrabursal, intralesional (e.g. intrakeloid), intradermal, and subcutaneous. The contestant mut also allow for a “wash-out” period prior to the InCompetition period.

For clarification, oral administration of glucocorticoids also includes oromucosal, buccal, gingival and sublingual routes. Dental-intracanal application is not prohibited. For more information see: https://wada-ama.us15.list-manage.com/track/click?u=b1807e279506be6f85bf0da1c&id=3b3a4c92c3&e=2ea6c9a87e
Løse DID for vintersesongen 2021/2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Okt 2021

Det er nå gjort endringer i ordningen for å løse DID. Det vil bli innbetalt DID 2 ganger i året, i forkant av barmarkssesongen og i forkant av vintersesongen. Fristen er :

 1. august eller 1. desember
Det er viktig at de som ønsker DID har betalt inn i god tid før fristen, da det tar litt tid før innbetalingene i banken blir registrert hos oss.Uttakskriterier VM Nordisk stil Åsarna 23.-27.2.2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Okt 2021

TKN laget uttakskriterier for uttak til VM 2022 Nordisk stil. Tidligere kriterier og den nye toppidrettsmodellen er brukt som utgangspunkt.

Her kommer dokumentet, UTTAKSKRITERIER VM HUNDEKJØRING NORDISK 2021

Vedlegg:
Nyhetsbrev fra IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Okt 2021

World Cup
For the current racing season (2021 – 2022) the World Cup results of the RNB teams will be presented separately from the results of the Open teams. This allows events organized by IFSS and WSA clubs for RNB teams to be accredited in the World Cup program.
Reminder: all classes available for the open teams are also available for the RNB teams except the Canicross classes (DCM, DCW,DCMV,DCWV, DCMJ, DCWJ) and the Dryland Combined classes (DCbM, DCbW, DCbMJ, DCbWJ) where there is no distinction between RNB and non-RNB dogs.

On-Snow World Championships 2022

IFSS On-Snow World Championships and World Masters 2022 in Åsarna, Sweden: Invitation and the list of preselected competitors for the IFSS On-Snow World Championships and World Masters 2022 are now available on the IFSS website (under Events – World Championships) and event website.

IFSS/WSA On-Snow Long Distance World Championship 2022 in Särna, Sweden: Registration has opened, information is posted on www.polardistans.se.
Entry procedure for IFSS Members: Competitors must send their individual entry directly to the RGO (see instructions on www.polardistans.se). All competitors in the PD 300 (World Championship class) need a valid DID number, this signals the RGO to accept the entry because a DID is applied via IFSS Membership.
Please note, there will be no official invitation presented by IFSS for this event.

IFSS/WSA On-Snow World Championship RNB (Registered Nordic Breed) 2022 in Östersund, Sweden: Invitation and information will be posted on www.ostersund2022.com.
Entry procedure for IFSS Members: Competitors must send their individual entry directly to the RGO (see instructions on www.ostersund2022.com).
The RGO/WSA will contact IFSS Members who have registered for the race to confirm their entry since a DID number is NOT mandatory to participate in this event.
Please note, there will be no official invitation presented by IFSS for this event.
NM Barmark 2021- mesterskap og arrangement

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Okt 2021

Foto: Sofie Amalie Sørum

En stemningsrapport av Monika Hallan

Vi kombinerte konkurransehelg og familiehelg på NM. Arenaen åpner for et publikumsvennlig arrangement, det er både barneløp og turklasse og det er flere klasser jeg som utøver kan delta i – og prøve meg mot noen av de beste i verden. Med to hunder som er sprekere enn hu bak, mann og Ida på to år pakker vi bilen alt for full og setter kursen for NM i Elverum. Det er allerede yrende liv på stadion. Mange har bodd på stadion i flere dager, enten for å spisse formen i NM løypa, eller for være på tur og kose seg sammen med andre fra idretten.

Oslomarka trekkhundklubb var en av klubbene som benyttet NM som mulighet for en samling for klubben:

«Vi fikk samlet totalt fem fra OMTK som ville dra på NM. Så vi hadde deltakere i snøreløp, 4-spann, miljøklasse og stafett. Bodde på plassen, og alle vi møtte var hyggelige og imøtekommende. Alle sitter igjen med en kjempepositiv opplevelse og samtlige vil nok delta på noe igjen om kort tid! (Jarlsberg next!!) Håper flere vil være med på konkurranser. Ikke bare for konkurransens del, men også for det sosiale og samholdet! Heie på hverandre og se gleden over å lykkes i mål har satt seg!» – Cilje Helen Abelsen Moe, Oslomarka

Foto: Cilje Helen Abelsen Moe

Personlig har jeg ingen grunn til å stresse før start. Jeg skal sykle og sparkesykle, og verken jeg eller hundene har trent spesifikt. Det er likevel noe eget med å konkurrere. Nervene melder seg allerede dagen før, og tankene om at vi kanskje har en sjanse likevel, kommer snikende. Det har vi selvsagt ikke, her er det utøvere som har lagt ned blod, svette og tårer i veien mot dette. Konkurranseinstinktet og måten det påvirker både meg og hundene mine, er fortsatt gøy å kjenne på. Det gir oss den lille ekstra driven. Det tror jeg gjelder alle deler av resultatlista.

Videre viser NM seg virkelig å være både et mesterskap og et arrangement. De store brikkene som skal til for at et NM skal være et NM er på plass, sammen med de små detaljene som løfter det enda noen hakk. Løypa er morsom og krevende. Arenaen bærer preg av mesterskap. Man kan følge resultater og sending fra løypa live på storskjerm. Det er sosialt, flotte premier og en logistikk som går uten hakk i plata. Arrangementet viser bredde og åpenhet, med mange ulike hunder å se og utøvere på alle nivåer – side om side med dem som kjører virkelig fort.

Arrangementet var til og med første løp for noen av deltakerne:

«Jeg og Pia har storkost oss på et flott arrangert NM i helgen! Vi har deltatt i bamseløp med tantebarnet mitt, sykkel i miljøklassen og på kickbike i stafett. Tantebarnet mitt sitter igjen med stor mestringsfølelse, og jeg og Pia har fått to supergode erfaringer i miljø og stafett! Å se alle de glade hundene som får drive med det de elsker, og eiere som roser hundene sine gjennom løypa er så herlig. Jeg får masse energi og motivasjon av å tilbringe en helg med så bra mennesker og hunder.

Selv om jeg har en forholdsvis liten hund, Pia er en border collie, så føler jeg meg veldig velkommen, selv på et så stort arrangement. Det er takket være menneskene bak det fine miljøet, som sørger for inkludering og mestring hos alle. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har kun gode erfaringer som ny, og anbefaler alle som snuser på sporten å møte opp og bare bli med på en trening.» Anneli Wergeland Krog, deltar i løp for første gang

Foto: Lena Boysen Hillestad

Når forberedelsene er gjort, og alt går som det skal, er det ikke feil å være arrangør heller:

«Vi er kjempefornøyde med helgen, med både deltakerrekord og mange nye navn på listene. Det har vært mye positiv respons på løypa, arrangementet og det gode været. Det ble mange gode resultater og stor bredde på kjørere og hunder. Vi har også hatt en positiv opplevelse av samarbeidet med Vorstehhundklubben Innlandet. Løypa har vært merket siden august, og mange har trent her gjennom hele høsten.» – Randi Elin Lutnæs, Trysil trekkhundklubb.

 

Det var mange jeg gjerne skulle snakket med i løpet av helgen, men jeg tror jeg rakk over halvparten. Arena og løyper yrer av liv. Arrangører fra Trysil trekkhundklubb og Vorstehhundklubben Innlandet er å se i gule vester. Det er handlere med hendene fulle av hundeutstyr, vannkanner og hunder som ikke helt kan vente på sin tur. Utøvere starter fortløpende, samtidig som andre kommer i mål – og midt mellom startseilet og målgangen, sitter publikum og andre som har møtt opp i kafeområdet og slår av en prat. Det er sosialt, hyggelig og hektisk på en og samme tid.

Og hvordan er det å være to år oppi alt dette velsmurte kaoset? Det er vanskelig for meg å vite, men jeg kan prøve å svare likevel. Ida har prøvd å klappe alle hundene hun har sett. Hun har lært seg både å heie og klappe, parallelt med å spise litt for mye kaker. Best av alt, hun har løpt en runde på stadion sammen med mamma, hunden sin og mange andre barn. Mesteparten av runden satt hun på ryggen til mamma, men det tok ikke vekk noe av gleden ved å få medalje utdelt av landslaget på premieutdelingen. Litt skummelt å gå fram, men veldig stas og en stor liten gest til de aller yngste – fra de aller beste.

Foto: Jan Reinertsen

Foto: Privat

Arrangementet går over to dager, og for min del står 2spann sparkesykkel og stafett på programmet på dag to, men det skal også løpes og kjøres vogn. Jeg står på start med hjertet i halsen, men også med den store gleden det er å kjøre med begge gutta mine. Gjennom løypa synes jeg selv at vi suser av gårde. Blir egentlig lettere rørt av hvor mye gutta er villig til å gi for meg! Dette må jo være noe av det beste med å være hundekjører. Etter å ha kjørt alt det remmer og (mine) nerver kan tåle, så er det helt fascinerende å se for seg at det er utøvere som på denne korte løypa har kjørt over to minutter fortere. Det er folk med krutt i beina, fart på hundene sine og definitivt nerver av stål. Jeg bøyer meg i hatten og støvet for dere.

Foto: Ina Bolmstedt

Og skal vi tro på tilbakemeldingene, så har forholdene ligget godt til rette for store prestasjoner:

«Årets NM var fantastisk. Gode løyper og riktig tider er det viktigste for oss utøvere i et mesterskap. Arets arrangement har det beste av begge. Løypene i Elverum er hundevennlige, morsomme, riktig lengde, utfordrende og skiller de beste. I tillegg er løypa merket i god tid så man vet hva som venter og man får forberedt seg best mulig. Liveresultater, direkteoverføring på sosiale medier og en eminent speaker med live-resultater løfter det hele for både utøvere og tilskuere. Storskjerm på stadion skapte liv og et samlingspunkt.» Viktor Sinding-Larsen, Gull, 2xSølv og sølv i stafett.

«Jeg synes det var et bra arrangement, med god plass for publikum, som fikk se på all galskapen vi driver med. Jeg likte spesielt godt at man fikk vite tidene med en gang.» Andre Boysen Hillestad, 4xGull og Sølv

Foto: Audun Morgestad

Det er mange som snøreløper. Idretten er skikkelig populær, og vinner kanskje breddeprisen på arrangementet. I snøreløping er det ikke nødvendigvis den med størst og sterkest hund som vinner. Vel så viktig er godt samarbeid mellom hund og fører. Snøreløping krever lite utstyr, og passer for alle som har en hund, men også her har vi utøvere som flyr gjennom løypa på imponerende vis.

Stafettøvelsene avslutter arrangementet og er toppen av kransekaka på et NM. Det er 20 lag på startstreken, og det skal løpes, sparkesykles og sykles. Med fellesstart og tre korte etapper blir det høy innsats på alle og enhver. De raskeste kommer susene i mål, med spurtoppgjør og sekundstrid. Lagene heier på hverandre og, så vidt jeg kan se, gjennomfører alle med stil.

Jeg kan ikke annet enn å heie på arrangementer som dette. Som er så til fingerspissen bra i alle ledd. Der det er like givende å være toppidrettsutøver som turløper, og alt imellom. Jeg er imponert over arrangører og frivillige som dedikerer hele helgen sin, og mange timer i forkant, til å gi alle en god opplevelse. Det er imponerende å se de som kjører fort, og det er herlig å se hundefolk som jobber med hunden sin, mot egne mål. Tusen takk for oss, vi gleder oss allerede til neste år.

Foto: Toril Wiik Johansen

Foto: Sofie Amalie Sørum
Tid og sted for Hundekjørertinget 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Okt 2021

På Hundekjørertinget 2021 ble det vedtatt at styret fikk ansvar for å komme tid og sted for neste ting.

Datoen er nå klar og Hundekjørertinget blir lørdag 11. juni 2022. Som vedtatt vil dette tinget avholdes digitalt.
NHFs konkurranseregler er oppdatert 12.10.2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Okt 2021

NHFs konkurransereglement er nå oppdatert med endringer vedtatt på tinget 2021. Endringene er foreløpig merket med rødt, slik at man skal kunne se hva som er nytt fra 19.09.2021.

Det vil komme flere oppdateringer i konkurransereglene om ikke lenge. Dette er knyttet til nye krav i Forskrift om velferd for hund og hest i konkurranser  og Veileder til forskriften.

Vi er i gang med dette arbeidet men ikke helt i mål enda. Vi anbefaler alle våre arrangører, trenere og utøvere til å sette seg inn i de nye reglene i mellomtiden.

NHF jobber nå med å få satt opp Webinar for å utdanne nye Dyrevelferdskontrollører som nå skal være tilstede i alle konkurranser vi arrangerer. Også bredde og lavterskelløp så lenge deltakerne rangeres og det kåres en vinner. Vi håper å få dette på plass så raskt som mulig.

Dokumenter som beskriver Dyrevelferdskontrollørens mandat og mal for skriftlig kontrolljournal kan arrangører finne her

Det er noen problemer med dokumentet, da det er noen formateringer vi ikke klarer å få bort. Disse gjør at det dessverre blir noen blanke sider i dokumentet. Vi beklager dette, og vil jobbe for å få rettet opp denne feilen.

NHFs konkurranseregler oppdatert 12.10.2021

Vedlegg:
Regler for åpen dag i kenneler

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Okt 2021

Skal du arrangere åpen kennel? Planlegger du en besøkskennel? Skal du arrangere hundeutstilling eller du skal samle dyr eller vise frem dyr? Det er egne regler for slike arrangementer for å sikre både god dyrevelferd og god dyre- og folkehelse. Her har vi samlet informasjon om hvilke regler som gjelder for ulike typer arrangementer:

 

 

Vi har også lagt ut informasjon om dette på Mattilsynets Facebook side; (3) Mattilsynet | Facebook

 

Vi setter pris på om du kan videreformidle denne informasjonen til andre som eventuelt kan ha nytte av den. Vi er også takknemlige for om Facebook-innlegget vårt om arrangementer med dyr blir delt i aktuelle Facebook-grupper.

 

Dersom du ser at det mangler noen på mottakerlista av denne e-posten blir vi glade for å få informasjon om dette. For eventuelle spørsmål om fremvisning av dyr og dyreansamlinger anbefaler vi at du tar kontakt med lokal Mattilsynsavdeling.
Regler for åpen dag i kenneler

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Okt 2021

Skal du arrangere åpen kennel? Planlegger du en besøkskennel? Skal du arrangere hundeutstilling eller du skal samle dyr eller vise frem dyr? Det er egne regler for slike arrangementer for å sikre både god dyrevelferd og god dyre- og folkehelse. Her har vi samlet informasjon om hvilke regler som gjelder for ulike typer arrangementer:

 

 

Vi har også lagt ut informasjon om dette på Mattilsynets Facebook side; (3) Mattilsynet | Facebook

 

Vi setter pris på om du kan videreformidle denne informasjonen til andre som eventuelt kan ha nytte av den. Vi er også takknemlige for om Facebook-innlegget vårt om arrangementer med dyr blir delt i aktuelle Facebook-grupper.

 

Dersom du ser at det mangler noen på mottakerlista av denne e-posten blir vi glade for å få informasjon om dette. For eventuelle spørsmål om fremvisning av dyr og dyreansamlinger anbefaler vi at du tar kontakt med lokal Mattilsynsavdeling.
Regler for vaksinasjon VM Åsarna 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Sep 2021

VACCINATION REQUIREMENTS

IFSS On-Snow World Championships and World Masters 2022 in Åsarna, Sweden

Required vaccinations for all dogs, including dogs not racing:
Rabies, Distemper, Adenovirus-2 (Hepatitis and tracheo-bronchitis), Parvovirus and “Kennel cough”(Parainfluenza and Bordetella bronchiseptica).

All vaccines must have been administered more than 21 days before the race. Validity of vaccinations as stated in the dogs passport.

Note 1) Kennel cough vaccinations have to protect against BOTH Parainfluenza AND Bordetella bronchiseptica (as with INTRANASAL or INJECTABLE vaccins).
Only if the dog is protected with an injectable vaccine against Parainfluenza given no longer than 1 year before (as in DHPPi vaccine), then the ORAL vaccine for Bordetella bronchiseptica is accepted.

Note 2) In addition to previous vaccinations Leptospirosis vaccination is not mandatory, but STRONGLY recommended.

Note 3) Rabies vaccination is mandatory also for dogs living in Sweden and Norway.

IFSS/WSA On-Snow World Championships 2022 for Registered Nordic Breeds in Östersund, Sweden
List of required vaccinations for the event in Östersund can be found on the website: ostersund2022.com

IFSS/WSA Long-distance World Championships 2022 (Polardistans) in Särna, Sweden
List of required vaccinations for the event in Särna can be found on the website: sphk.se/polardistans
Regler for vaksinasjon VM Åsarna 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Sep 2021

VACCINATION REQUIREMENTS

IFSS On-Snow World Championships and World Masters 2022 in Åsarna, Sweden

Required vaccinations for all dogs, including dogs not racing:
Rabies, Distemper, Adenovirus-2 (Hepatitis and tracheo-bronchitis), Parvovirus and “Kennel cough”(Parainfluenza and Bordetella bronchiseptica).

All vaccines must have been administered more than 21 days before the race. Validity of vaccinations as stated in the dogs passport.

Note 1) Kennel cough vaccinations have to protect against BOTH Parainfluenza AND Bordetella bronchiseptica (as with INTRANASAL or INJECTABLE vaccins).
Only if the dog is protected with an injectable vaccine against Parainfluenza given no longer than 1 year before (as in DHPPi vaccine), then the ORAL vaccine for Bordetella bronchiseptica is accepted.

Note 2) In addition to previous vaccinations Leptospirosis vaccination is not mandatory, but STRONGLY recommended.

Note 3) Rabies vaccination is mandatory also for dogs living in Sweden and Norway.

IFSS/WSA On-Snow World Championships 2022 for Registered Nordic Breeds in Östersund, Sweden
List of required vaccinations for the event in Östersund can be found on the website: ostersund2022.com

IFSS/WSA Long-distance World Championships 2022 (Polardistans) in Särna, Sweden
List of required vaccinations for the event in Särna can be found on the website: sphk.se/polardistans
Lisenser under NM

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Sep 2021

Lisenser:
Vi ser det er mange som foreløpig ikke har løst lisens for sesongen 2021/2022. Minner om at for dere som skal delta individuelle klasser i NM Barmark, må man ha løst årslisens for å starte. Den kan kjøpes her: https://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/. Skal du kun delta på stafetten er det tilstrekkelig med engangslisens, som kan kjøpes på stedet.
Alle over 15 år må også ha gjennomført e-læringskurset Ren Utøver. Har du ikke gjort det enda, kan det gjøres her: https://www.renutover.no/
Lisenser under NM

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Sep 2021

Lisenser:
Vi ser det er mange som foreløpig ikke har løst lisens for sesongen 2021/2022. Minner om at for dere som skal delta individuelle klasser i NM Barmark, må man ha løst årslisens for å starte. Den kan kjøpes her: https://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/. Skal du kun delta på stafetten er det tilstrekkelig med engangslisens, som kan kjøpes på stedet.
Alle over 15 år må også ha gjennomført e-læringskurset Ren Utøver. Har du ikke gjort det enda, kan det gjøres her: https://www.renutover.no/Hva er Ungfritid.no?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Sep 2021

Hva er Ungfritid.no?

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Dette er et glimrende verktøy for klubbene til å nå ut til fremtidige nye medlemmer. Det er gratis å legge ut aktiviteter, så her er det bare å komme i gang. Registrer din klubb her

Ungfritid.no utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og er en gratis løsning for både organisasjonene som skal registrere sine tilbud og barn og unge som skal finne dem, i hele landet.

Ungfritid.no bygger på samme digitale plattform som Frivillig.no
Ungfritid

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Sep 2021

Hva er Ungfritid.no?

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Dette er et glimrende verktøy for klubbene til å nå ut til fremtidige nye medlemmer. Det er gratis å legge ut aktiviteter, så her er det bare å komme i gang. Registrer din klubb her

Ungfritid.no utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og er en gratis løsning for både organisasjonene som skal registrere sine tilbud og barn og unge som skal finne dem, i hele landet.

Ungfritid.no bygger på samme digitale plattform som Frivillig.no
Nyhetsbrev IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Sep 2021

Fluorinated Ski Wax

IFSS Council has decided to follow the recommendations from FIS International Ski Federation when it comes to a ban of fluorinated ski waxes. Fluorinated ski waxes have been shown scientifically to have a negative environmental and health impact. IFSS Council will follow the development in FIS and take further decisions accordingly. The following decision made by FIS prohibits the use of any products containing C8 fluorocarbons/PFOA. More information: https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news/update-on-fis-fluorinated-ski-wax-ban IFSS Council encourages all Member federations to spread the word to their clubs and athletes to discourage the use of fluorine waxes. IFSS will also post this information on our social media.

On-Snow World Championship and World Masters 2022 in Åsarna

Regarding the vaccination requirements for the upcoming On-Snow World Championship and World Masters 2022 in Åsarna, a small update has been made. The wording has been updated to read as follows: “The validity will be the one the producer declares.” => “Validity of vaccinations as stated in the dog’s passport.” This information has been uploaded to the IFSS website and to the event website.

IFSS Championship/Masters Regulations approval

A kind reminder to all Members that the IFSS Championship/Masters Regulations approval voting is ongoing, deadline to cast a vote is September 19, 2021. Members who have not received an email for online voting, please contact webmaster Kjell Ek: kjell.ek@sleddogsport.net

Approval of the 2020/2021 yearly financial report

IFSS Council has approved the 2020/2021 yearly financial report based on the internal audit reports. According to IFSS Bylaw: 2.2: The Council shall, between meetings of the General Assembly be empowered to review and approve the yearly financial audit.

GAISF/AIMS

SportAccord meeting/convention planned for November 2021 has been rescheduled to May 15-20, 2022 in Ekaterinburg, Russia. The annual GAISF General Assembly will take place virtually Friday November 12, 2021 and AIMS General Assembly will be organized virtually on Tuesday November 9, 2021.

New IFSS Race Marshal

IFSS now has a new appointed Race Marshal – Eeva Äijälä. List of all IFSS International Race Marshals and Race Judges can be found on the IFSS website.

Member page on IFSS website

There are many Members who still have not used the log in to the Member page. Information to be found on the IFSS website under Member Federation Login. Reminder: It is of highest importance that the contact information listed on the website for all Members of IFSS is up to date and correct. This can be easily administrated by the Members via log in to the Member page. Note that Members can NOT add logos to the Member list. Please check if your logo is missing. Send logos to Webmaster Kjell Ek kjell.ek@sleddogsport.net and he will upload the image.

IFSS Race Rules

The 2021-2022 IFSS Race Rules have been updated. The only changes in the new document are the dates the rules are in effect and the age of athletes chart (F. I) for the 2021-2022 season. You will find the updated document under Document Library/Documents/Regulations/Race Rules.
Nyhetsbrev IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Sep 2021

Fluorinated Ski Wax

IFSS Council has decided to follow the recommendations from FIS International Ski Federation when it comes to a ban of fluorinated ski waxes. Fluorinated ski waxes have been shown scientifically to have a negative environmental and health impact. IFSS Council will follow the development in FIS and take further decisions accordingly. The following decision made by FIS prohibits the use of any products containing C8 fluorocarbons/PFOA. More information: https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news/update-on-fis-fluorinated-ski-wax-ban IFSS Council encourages all Member federations to spread the word to their clubs and athletes to discourage the use of fluorine waxes. IFSS will also post this information on our social media.

On-Snow World Championship and World Masters 2022 in Åsarna

Regarding the vaccination requirements for the upcoming On-Snow World Championship and World Masters 2022 in Åsarna, a small update has been made. The wording has been updated to read as follows: “The validity will be the one the producer declares.” => “Validity of vaccinations as stated in the dog’s passport.” This information has been uploaded to the IFSS website and to the event website.

IFSS Championship/Masters Regulations approval

A kind reminder to all Members that the IFSS Championship/Masters Regulations approval voting is ongoing, deadline to cast a vote is September 19, 2021. Members who have not received an email for online voting, please contact webmaster Kjell Ek: kjell.ek@sleddogsport.net

Approval of the 2020/2021 yearly financial report

IFSS Council has approved the 2020/2021 yearly financial report based on the internal audit reports. According to IFSS Bylaw: 2.2: The Council shall, between meetings of the General Assembly be empowered to review and approve the yearly financial audit.

GAISF/AIMS

SportAccord meeting/convention planned for November 2021 has been rescheduled to May 15-20, 2022 in Ekaterinburg, Russia. The annual GAISF General Assembly will take place virtually Friday November 12, 2021 and AIMS General Assembly will be organized virtually on Tuesday November 9, 2021.

New IFSS Race Marshal

IFSS now has a new appointed Race Marshal – Eeva Äijälä. List of all IFSS International Race Marshals and Race Judges can be found on the IFSS website.

Member page on IFSS website

There are many Members who still have not used the log in to the Member page. Information to be found on the IFSS website under Member Federation Login. Reminder: It is of highest importance that the contact information listed on the website for all Members of IFSS is up to date and correct. This can be easily administrated by the Members via log in to the Member page. Note that Members can NOT add logos to the Member list. Please check if your logo is missing. Send logos to Webmaster Kjell Ek kjell.ek@sleddogsport.net and he will upload the image.

IFSS Race Rules

The 2021-2022 IFSS Race Rules have been updated. The only changes in the new document are the dates the rules are in effect and the age of athletes chart (F. I) for the 2021-2022 season. You will find the updated document under Document Library/Documents/Regulations/Race Rules.
Vil du bli antidopingkontrollør for hund?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Sep 2021

NHF BEHØVER FLERE DOPINGKONTROLLØRER FOR HUND

Norges Hundekjørerforbund har behov for flere dopingkontrollører som kan forestå dopingkontroll av trekkhunder på løp, og inviterer til dopingkontrollørkurs.

Dato: 15.-17 oktober.
Sted: Elgstua på Elverum. Overnatting er inkludert.
Tid: Fra kl 18.00 fredag. Avslutning søndag ettermiddag.

Kurset avholdes i tråd med retningslinjene for utdanning av Doping Control Officer(DCO) til det internasjonale hundekjørerforbundet, International Federation of Sleddog Sport (IFSS). En DCO har ansvar for prøvetakingen som er bestilt på et løp. Man vil på dette kurset lære seg sette opp en dopingkontrollstasjon med alt utstyr, foreta innkallinger, gjennomføre kontroller, ivareta skjemaer og prøver på korrekt måte, og sørge for forsendelse av prøver til laboratoriet.

NHF søker deg som er:
– Erfaren med hund
– Er over 18 år
– Har sertifikat
– Ikke er aktiv utøver i hundekjøring
– Ikke er i familie med-eller har nær relasjon med person som er aktiv i hundekjøring
– Ikke har verv eller ansettelsesforhold i NHF
– Snakker og skriver engelsk godt
– Er ryddig og nøyaktig

– Er selvstendig og tåler å jobbe under stress
– Er villig til å legge inn den tid og arbeid det vil kreve for å bli godkjent kontrollør.

 

Hundekjørersporten driver selv sin kontrollvirksomhet, og det er frivillige som utfører arbeidet. Man vil ikke motta lønn, men NHF dekker alle kostnader ved reise og opphold på deres løp. Som IFSS DCO vil du også kunne bli tilbudt oppdrag i utlandet, på f.eks. EM og VM.

Antidoping er et stort og spennende tema, og ikke minst viktig. Er du en person som er opptatt av dyrevelferd og ser viktigheten av antidopingarbeidet, nøl ikke med å ta kontakt.

 

Vi har som mål å ha 4 nye, norske IFSS DCO ferdigutdannet innen utgangen av 2022. Du vil få grundig opplæring med tett oppfølging, en mentor, frem til dagen du og IFSS mener at du er klar til å være DCO på egenhånd.

Interesserte bes kontakte NHF antidopingkomité v/ Anne-Grethe Sætrang, e-mail: agzrang@online.no

 

COVID-19
Kurset avholdes i tråd med gjeldende smittevernstiltak. Skulle smittesituasjonen tilsi at et fysisk kurs ikke kan- eller bør avholdes, vil vi gjennomføre et teorikurs digitalt.
Vil du bli antidopingkontrollør for hund?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Sep 2021

NHF BEHØVER FLERE DOPINGKONTROLLØRER FOR HUND 

Norges Hundekjørerforbund har behov for flere dopingkontrollører som kan forestå dopingkontroll av trekkhunder på løp, og inviterer til dopingkontrollørkurs.

Dato: 15.-17 oktober.
Sted: Elgstua på Elverum. Overnatting er inkludert.
Tid: Fra kl 18.00 fredag. Avslutning søndag ettermiddag.

Kurset avholdes i tråd med retningslinjene for utdanning av Doping Control Officer(DCO) til det internasjonale hundekjørerforbundet, International Federation of Sleddog Sport (IFSS). En DCO har ansvar for prøvetakingen som er bestilt på et løp. Man vil på dette kurset lære seg sette opp en dopingkontrollstasjon med alt utstyr, foreta innkallinger, gjennomføre kontroller, ivareta skjemaer og prøver på korrekt måte, og sørge for forsendelse av prøver til laboratoriet.

NHF søker deg som er:
– Erfaren med hund
– Er over 18 år
– Har sertifikat
– Ikke er aktiv utøver i hundekjøring
– Ikke er i familie med-eller har nær relasjon med person som er aktiv i hundekjøring
– Ikke har verv eller ansettelsesforhold i NHF
– Snakker og skriver engelsk godt
– Er ryddig og nøyaktig

– Er selvstendig og tåler å jobbe under stress
– Er villig til å legge inn den tid og arbeid det vil kreve for å bli godkjent kontrollør.

 

Hundekjørersporten driver selv sin kontrollvirksomhet, og det er frivillige som utfører arbeidet. Man vil ikke motta lønn, men NHF dekker alle kostnader ved reise og opphold på deres løp. Som IFSS DCO vil du også kunne bli tilbudt oppdrag i utlandet, på f.eks. EM og VM.

Antidoping er et stort og spennende tema, og ikke minst viktig. Er du en person som er opptatt av dyrevelferd og ser viktigheten av antidopingarbeidet, nøl ikke med å ta kontakt.

 

Vi har som mål å ha 4 nye, norske IFSS DCO ferdigutdannet innen utgangen av 2022. Du vil få grundig opplæring med tett oppfølging, en mentor, frem til dagen du og IFSS mener at du er klar til å være DCO på egenhånd.

Interesserte bes kontakte NHF antidopingkomité v/ Anne-Grethe Sætrang, e-mail: agzrang@online.no

 

COVID-19
Kurset avholdes i tråd med gjeldende smittevernstiltak. Skulle smittesituasjonen tilsi at et fysisk kurs ikke kan- eller bør avholdes, vil vi gjennomføre et teorikurs digitalt.
Monika Hallan ansatt som aktivitetsmotivator

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Sep 2021

NHF ønsker Monika Hallan velkommen i stillingen som motivator for aktivitet i våre klubber. I 6 måneder skal Monika arbeide direkte med klubbene, med mål om å få i gang økt hundekjøreraktivitet over hele landet. Monika har i mange år arbeidet som trener i Asker og har også vært en pådriver for å tenke ut og iverksette varierte aktiviteter som kan bidra til økt rekruttering for alle aldersgrupper. Mange kjenner Monika fra Trener 1 kurs som hun også foreleser i den idrettsfaglige og trenerfaglige delen.

Monika skal være en ekstra ressursperson som kan bistå klubbene i planlegging og gjennomføring av nye aktiviteter. Hun er allerede godt i gang og mange klubber skal allerede ha blitt kontaktet og avtalt besøk.

Hun sier dette om seg selv:

“Mitt navn er Monika Hallan, og jeg brenner for hundekjøring på alle nivåer og i alle grener! Jeg har drevet med hund hele livet, og hundekjøring har vært min store lidenskap helt siden barndommen. Jeg har konkurrert i barmark og nordisk stil, vært trener for barn og vært veldig mye på tur med hund – med pulk om vinteren og kløv om sommeren. For meg henger hundekjøring og friluftsliv tett sammen, og gleden ved å være ute med bikkja har hele tiden vært min største motivasjon.

 

Derfor er det veldig gøy for meg, å få jobbe med akkurat hundekjøring. Min rolle i forbundet, er som klubbenes aktivitetsmotivator. Målet er å hjelpe klubbene til å få i gang og opprettholde aktivitetene de ønsker. Jeg ønsker å være en sparringspartner, en rådgiver og en støtte for klubbene, slik at de kan nå sine mål.

 

Dersom du har tanker om aktiviteter du ønsker å få til i klubben din, eller har et opplegg du har lyst til å videreutvikle, så ta gjerne kontakt med meg! “

Monika e-postadresse er: hallanaktivitet@gmail.com

 
Monika Hallan ansatt som aktivitetsmotivator

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Sep 2021

NHF ønsker Monika Hallan velkommen i stillingen som motivator for aktivitet i våre klubber. I 6 måneder skal Monika arbeide direkte med klubbene, med mål om å få i gang økt hundekjøreraktivitet over hele landet. Monika har i mange år arbeidet som trener i Asker og har også vært en pådriver for å tenke ut og iverksette varierte aktiviteter som kan bidra til økt rekruttering for alle aldersgrupper. Mange kjenner Monika fra Trener 1 kurs som hun også foreleser i den idrettsfaglige og trenerfaglige delen.

Monika skal være en ekstra ressursperson som kan bistå klubbene i planlegging og gjennomføring av nye aktiviteter. Hun er allerede godt i gang og mange klubber skal allerede ha blitt kontaktet og avtalt besøk.

Hun sier dette om seg selv:

“Mitt navn er Monika Hallan, og jeg brenner for hundekjøring på alle nivåer og i alle grener! Jeg har drevet med hund hele livet, og hundekjøring har vært min store lidenskap helt siden barndommen. Jeg har konkurrert i barmark og nordisk stil, vært trener for barn og vært veldig mye på tur med hund – med pulk om vinteren og kløv om sommeren. For meg henger hundekjøring og friluftsliv tett sammen, og gleden ved å være ute med bikkja har hele tiden vært min største motivasjon.

 

Derfor er det veldig gøy for meg, å få jobbe med akkurat hundekjøring. Min rolle i forbundet, er som klubbenes aktivitetsmotivator. Målet er å hjelpe klubbene til å få i gang og opprettholde aktivitetene de ønsker. Jeg ønsker å være en sparringspartner, en rådgiver og en støtte for klubbene, slik at de kan nå sine mål.

 

Dersom du har tanker om aktiviteter du ønsker å få til i klubben din, eller har et opplegg du har lyst til å videreutvikle, så ta gjerne kontakt med meg! “

Monika e-postadresse er: hallanaktivitet@gmail.com

 
Hold deg SKADEFRI med ny gratis app

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Sep 2021

Vil du i størst mulig grad unngå kjipe idrettsskader og prestere best mulig? Gjør som alle OL-utøverne i Beijing 2022, -installer Skadefri appen på din mobil. Last ned Skadefri i App Store eller Google Play.

I nært samarbeid med den internasjonale olympiske komité (IOC), har Senter for idrettsskadeforskning gleden av å lansere en helt ny utgave av appen Skadefri.

Merk datoen; 01. september 2021. Da kommer Skadefri appen heftig oppgradert, med nye øvelser, nye funksjoner og et helt nytt design. Og ja, -både nedlastning og bruk er helt GRATIS!

 

Appen Skadefri

Her finner du skadeforebyggende og prestasjonsfremmende øvelser for 56 ulike idretter og 6 ulike kroppsdeler. Du kan lage egne treningsprogram på tvers av alle idretter og kroppsdeler, eller bruke våre allerede ferdige oppvarmingsforslag, med idrettsspesifikke øvelser som gjør deg så godt rustet til trening som mulig og klar til å yte maksimalt under kamp og konkurranse.

 

Alle øvelser presenteres ved videoer og korte beskrivelser av hvordan du utfører øvelsen riktig. Øvelsene viser variasjoner, ved tre gradvis mer krevende nivåer for å gjøre de mer utfordrende. Øvelsene er laget for å kunne gjøres med et minimum av utstyr og for å være trygge og enkle å gjennomføre uansett hvor du er. Du kan kombinere dine favorittøvelser på tvers av idretter og nivå, og lage egne treningsprogrammer som enkelt kan deles videre med andre (trenere og utøvere/lagkamerater, venner, familie eller helsepersonell). Du har også mulighet til å laste ned øvelsene så du har tilgang til de offline.

 

Senter for idrettsskadeforskning & Skadefri-teamet

Senter for idrettsskadeforskning ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Formålet er å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett, gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Over 40 forskere er tilknyttet senteret, som samarbeider tett med både Olympiatoppen, toppidrettsutøvere, breddeidrettsmiljøer og andre forskningsmiljøer fra hele verden. Senteret er verdensledende innen forskning på idrettsskader. 

 

Høsten 2019 ble fire personer ansatt i et eget Skadefri-team ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole. Teamet jobber med formidling av dokumentasjon fra forskningen på idrettsskader verden rundt, -og å sette denne kunnskapen ut i praksis, gjennom både digitale verktøy, trenerutdanning, undervisningsopplegg for toppidrettskoler og ved å arrangere klubbkvelder for klubber og idrettslag i hele landet.

 

Halverer skaderisikoen

Ved å bruke øvelser fra Skadefri regelmessig kan du redusere skaderisikoen med 50%, uansett hvilken idrett du digger. Færre skader betyr mer idrettsglede og bedre prestasjon!

 

Les mer om Skadefri på skadefri.no, på Instagram og Facebook eller send en e-post til Skadefri-teamet (skadefri@nih.no) hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en nærmere avtale.
Hold deg SKADEFRI med ny gratis app

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Sep 2021

Vil du i størst mulig grad unngå kjipe idrettsskader og prestere best mulig? Gjør som alle OL-utøverne i Beijing 2022, -installer Skadefri appen på din mobil. Last ned Skadefri i App Store eller Google Play.

I nært samarbeid med den internasjonale olympiske komité (IOC), har Senter for idrettsskadeforskning gleden av å lansere en helt ny utgave av appen Skadefri.

Merk datoen; 01. september 2021. Da kommer Skadefri appen heftig oppgradert, med nye øvelser, nye funksjoner og et helt nytt design. Og ja, -både nedlastning og bruk er helt GRATIS!

 

Appen Skadefri

Her finner du skadeforebyggende og prestasjonsfremmende øvelser for 56 ulike idretter og 6 ulike kroppsdeler. Du kan lage egne treningsprogram på tvers av alle idretter og kroppsdeler, eller bruke våre allerede ferdige oppvarmingsforslag, med idrettsspesifikke øvelser som gjør deg så godt rustet til trening som mulig og klar til å yte maksimalt under kamp og konkurranse.

 

Alle øvelser presenteres ved videoer og korte beskrivelser av hvordan du utfører øvelsen riktig. Øvelsene viser variasjoner, ved tre gradvis mer krevende nivåer for å gjøre de mer utfordrende. Øvelsene er laget for å kunne gjøres med et minimum av utstyr og for å være trygge og enkle å gjennomføre uansett hvor du er. Du kan kombinere dine favorittøvelser på tvers av idretter og nivå, og lage egne treningsprogrammer som enkelt kan deles videre med andre (trenere og utøvere/lagkamerater, venner, familie eller helsepersonell). Du har også mulighet til å laste ned øvelsene så du har tilgang til de offline.

 

Senter for idrettsskadeforskning & Skadefri-teamet

Senter for idrettsskadeforskning ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Formålet er å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett, gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Over 40 forskere er tilknyttet senteret, som samarbeider tett med både Olympiatoppen, toppidrettsutøvere, breddeidrettsmiljøer og andre forskningsmiljøer fra hele verden. Senteret er verdensledende innen forskning på idrettsskader.

 

Høsten 2019 ble fire personer ansatt i et eget Skadefri-team ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole. Teamet jobber med formidling av dokumentasjon fra forskningen på idrettsskader verden rundt, -og å sette denne kunnskapen ut i praksis, gjennom både digitale verktøy, trenerutdanning, undervisningsopplegg for toppidrettskoler og ved å arrangere klubbkvelder for klubber og idrettslag i hele landet.

 

Halverer skaderisikoen

Ved å bruke øvelser fra Skadefri regelmessig kan du redusere skaderisikoen med 50%, uansett hvilken idrett du digger. Færre skader betyr mer idrettsglede og bedre prestasjon!

 

Les mer om Skadefri på skadefri.no, på Instagram og Facebook eller send en e-post til Skadefri-teamet (skadefri@nih.no) hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en nærmere avtale.
Påmelding Hundekjørertinget 18.-19. september

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Aug 2021

Det er fremdeles mange klubber som ikke har meldt seg på Hundekjørertinget 18.-19. september. Fristen for påmelding var 15. august.

Planlegger dere å delta på tinget må dere sende påmelding omgående. Dette gjelder også påmelding til digital deltakelse.

Det er sendt e-post til alle klubber om dette i dag.
Påmelding Hundekjørertinget 18.-19. september

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Aug 2021

Det er fremdeles mange klubber som ikke har meldt seg på Hundekjørertinget 18.-19. september. Fristen for påmelding var 15. august.

Planlegger dere å delta på tinget må dere sende påmelding omgående. Dette gjelder også påmelding til digital deltakelse.

Det er sendt e-post til alle klubber om dette i dag.
Påmelding Hundekjørertinget 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Aug 2021

Påmeldingsskjema til Hundekjørertinget 2021, er nå sendt ut til alle klubbene.

Tinget skal avholdes på Scandic Oslo Airport 18.-19. september. Det er i år mulig å både delta ved fysisk deltakelse, og digitalt via Teams.

Frist for påmelding til Hundekjørertinget er 15. august. 

Det er viktig at klubbene overholder kjønnsbalansen ved påmelding. Det vil si at hvis det er to delegater som har stemmerett, må det være en fra hvert kjønn.

Vi ønsker stor oppslutning på tinget, og håper alle klubber vil delta og være med på å påvirke hundekjørersportens fremtid i Norge.

PÅMELDINGSSKJEMA
Påmelding Hundekjørertinget 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Aug 2021

Påmeldingsskjema til Hundekjørertinget 2021, er nå sendt ut til alle klubbene.

Tinget skal avholdes på Scandic Oslo Airport 18.-19. september. Det er i år mulig å både delta ved fysisk deltakelse, og digitalt via Teams.

Frist for påmelding til Hundekjørertinget er 15. august.

Det er viktig at klubbene overholder kjønnsbalansen ved påmelding. Det vil si at hvis det er to delegater som har stemmerett, må det være en fra hvert kjønn.

Vi ønsker stor oppslutning på tinget, og håper alle klubber vil delta og være med på å påvirke hundekjørersportens fremtid i Norge.

PÅMELDINGSSKJEMA

Vedlegg:
IFSS Dryland European Series

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Jun 2021

IFSS planlegger en europeisk serie. Her er informasjon fra IFSS:

The IFSS Europe Committee’s plan for a IFSS Dryland European Series has now become more concrete. There will be five (5) races in five (5) European countries. To collect points/win the IFSS Dryland European Series you will need a valid DID and you have to participate in three (3) of these five (5) races.

The IFSS Europe Committee are planning the IFSS Dryland European Series in all categories and age groups. More details will be published as soon as possible. Stay tuned!

 

Best regards

Rüdiger Bartel

Continental Director Europe 
Strikkeoppskrift Hundekjørergenseren

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Jun 2021

Monica A Sundset ble vinner av NHF sin strikkekonkurranse 2021 hvor flere flotte bidrag kjempet om tittelen Hundekjørergenseren. Monika A Sundset sitt bidrag gikk av med seieren og her kommer oppskriften på genseren, som mange har etterspurt.

STRIKKEOPPSKRIFT TIL HUNDEKJØRERGENSEREN AV MONICA ALTERSKJÆR SUNDSET

 

Vedlegg:
LEDIG STILLING i 50%

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Jun 2021

Vi er på utkikk etter en energisk, utadvendt og løsningsorientert person som kan hjelpe administrasjonen i en periode med arbeid for økt rekruttering og aktivitet i våre klubber. Du bør bo innen rimelig kjøreavstand til Oslo, hvor vi har kontoret vårt.

Er dette deg? Send oss en søknad eller ring Marianne på 47601329 for mer informasjon

Se vedlagt stillingsannonse: Utlysning Aktivitetsmotivator

Vedlegg:
Barmarks VM Canada er AVLYST!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Jun 2021

Vi fikk i dag den triste beskjeden om at VM i Canada er avlyst!

IFSS skriver følgende:

It is with the deepest regret that I announce today that the IFSS Council has made the difficult decision to cancel the  IFSS Dryland World Championships and World Masters planned to take place in Bristol, Quebec Canada October 27-31 2021. 

 

The decision to cancel was taken after a careful review of the situation worldwide where travel restrictions are still in place. Uncertainty regarding the pandemic situation in October also played a huge role in the decision-making process.  Athletes all over the world should have the same opportunities to plan, travel and attend a world championship event. 


The Council encourages all IFSS Members to organize national competitions and, if possible, continental cup events while we await the pandemic to finally end. 
Nye lettelser for idretten i regjeringens gjenåpningsplan

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Mai 2021

Av Pressemelding  21. mai 2021

Fra 27. mai åpnes det opp for at større deler av idretts-Norge kan komme i gang med mer aktivitet. Regjeringens plan for videre gjenåpning bidrar til nye lettelser for idretten.

Torsdag 27. mai går de nasjonale anbefalingene fra trinn 1 til trinn 2 Se de nasjonale tiltakene for idretten lenger ned i saken.

-Det er positivt at barn og unge nå i noen grad kan konkurrere på tvers av kommunegrensene såfremt kommunene har samme smittenivå, samt at breddeidrettsutøvere over 20 år uten kontakt, nå kan bedrive mer organisert aktivitet både ute- og innendørs. Samtidig er det preserende at 130 000 voksne med kontakt, som ikke har vært i normal trening på 15 mnd kommer i gang snarest mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Lettelser for breddeidrettsutøverne over 20 år med kontakt ligger først inne i trinn 3 fra Helsedirektoratets plan.

Toppidrettsutøverne får unntak fra karanteneregler

Toppidrettsutøvere som forbereder seg til OL og Paralympics vil få unntak fra karantenereglene ved innreise. Dato for når dette trer i kraft er foreløpig ikke klarlagt.

-Vi er svært fornøyde med endelig å ha fått på plass unntak for innreisekarantenebestemmelsene for utøverne og støttepersonellet som forbereder seg til OL og Paralympics. Dette sikrer like konkurransevilkår i forberedelsene inn mot mesterskapene, sier Berit Kjøll

Arrangementer kan holdes på tvers av kommuner

Arrangementer kan nå holdes på tvers av kommuner, og ikke innad i kommunen. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Les hvilke tiltak Idrettsforbundet  tidligere har bedt om  i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan.

Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten (lokale retningslinjer må fremdeles følges):

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)Mal for innsending av saker til Hundekjørertinget 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Mai 2021

Det er i dag lagt ut skjema for innsendelse av saker til Hundekjørertinget 2021.

Skjemaet er laget for at det skal bli enkelt og oversiktlig for alle å sette seg inn i sakene som kommer inn. Vi ber derfor de som ønsker å fremme en sak på tinget om å bruke disse.

Skjemaene kan lastes ned her:

Skjema for lovsaker
Skjema for andre saker

Vedlegg:
Ny leder for NHFs Sommerhundekjørerskole!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Apr 2021

Etter mange års solid og velorganisert drift takket leder for SHKS, Mikal Lillestu ifjor, for seg for å sende stafettpinnen videre til ny dyktig og engasjert leder. En stor takk til Mikal for lang og flott innsats! Etter en utlysning med flere svært gode kandidater ble ny leder ansatt. Hun heter Tessa Philippaerts. Vi er så glade og takknemlige for at Tessa vil være en del av NHF og bidra med all sin kunnskap om trening og hundekjøring! Vi ønsker Tessa hjertelig velkommen i NHF familien:-).

Tessa forteller dette om seg selv: Jeg heter Tessa Philippaerts, opprinnelig fra Belgia og flyttet til Norge for 2,5 år siden. Jeg er 29 år gammel og har vært trener og foredragsholder i flere år på Sommerhundekjørerskolen.

Jeg trives best med et par løpesko og en hund foran meg i skogen, men elsker også å snøresykle og sparkesykle. Om vinteren snørekjører jeg masse, og kjører i blant også pulk og slede. Jeg har flere gull, sølv og bronsemedaljer i snøreløping fra VM, EM og nasjonale mesterskap og har flere ganger hatt topp 6 plassering i snøresykkel. Du kan også finne meg på en friidrettsbane i sprint, mellomdistanse og terrengløp.

Jeg har vært heldig å reise rundt hele verden for å holde treningsleir og foredrag, og håper jeg kan fortsette med det iblant når corona gir seg ;). Jeg har også masse erfaring med førstehjelp da jeg jobbet som laboratorietekniker i Belgia og førstehjelp var en del av jobben.

Jeg ble kjempeglad da jeg fikk høre at jeg fikk stillingen som hovedleder for SHKS de neste 2 årene og gleder meg skikkelig til å møte nye og kjente fjes !

Sist, men ikke minst, håper jeg at alle kan hjelpe litt ekstra til i år og være ekstra snill, da jeg skal være cirka 5 måneder på vei når SHKS foregår 😜🤰����.

Gleder meg skikkelig og er veldig glad med  et kjempekul, dyktig og sterkt trenerteam som står bak meg🤘. Vi ses på Johnsgård 😎!
Klubbene kan nå søke om tilskudd til rekrutteringsaktiviteter

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Apr 2021

“ALLE SKAL MED”- aktivitet for alle med hund

Etter flere år med svært lav rekruttering til sporten er det tid for å gjøre et felles løft for å rekruttere flere til vår sport. Vi håper klubbene vil være kreative tilby aktiviteter i større omfang enn tidligere. Etter over et år med store begrensninger i det totale aktivitetstilbudet grunnet pandemien, hungrer folk etter å komme i aktivitet. Vi ser at pågangen til kurs og aktiviteter nå er vesentlig større enn tidligere. Vår sport har en unik mulighet til å tilby aktivitet selv om pandemien fremdeles ikke er over, da aktiviteten foregår ute og foregår uten fysisk kontakt. Vi håper våre klubber vil bidra og ta ansvar til å samle hundekjørere, nye og gamle, til sosial og nyttig treningsaktivitet. Det spiller ingen rolle om hunden er stor eller liten, alle med hund kan være med!

Norges Hundekjørerforbund inviterer derfor alle hundekjørerklubber til å søke om tilskudd til lokal aktivitet for barn og unge frem til 1. desember.   Søknadsfrist 1. Juni 2021 

Det ligger noen krav til gjennomføring, som er:

 • Åpent for alle
 • Gratis deltakelse (gjelder ikke SHKS)
 • Overvekt av deltagere under 19 år
 • Minimum 1 deltaker som ikke er medlem av en hundekjørerklubb
 • Plan for markedsføring lokalt
 • Alle deltakere som ikke er medlem av en klubb, skal automatisk få gratis medlemskap i arrangørklubben ut sesongen
 • Aktiviteten skal være tilrettelagt for nye medlemmer
 • Rapportering

Søkbare aktiviteter:

Aktivitet Krav Min antall timer Tilskudd Tilskudd pr deltaker ikke-medlem
Samling 1 dag 1 innstruktør pr 10 deltakere, min. 7 deltakere 5 1250 100
Samling helg 1 innstruktør pr 10 deltakere, min. 7 deltakere over 2 dager 10 2500 100
Sommerhundekjørerskole 1 innstruktør pr 10 deltakere, 5 dager, min 7 deltakere 25 5000 100
Dressurkurs dag/kveld 1 innstruktør pr 10 deltakere pr dag/kveld, min 7 deltakere 2 500 100
Lavterskel løp Minimum 1 ikke-medlem pr 10 startende, min 10 deltakere 5000 100
Barn og hund 1 innstruktør pr 10 deltakere pr dag/kveld, min 7 deltakere 2 500 100
Ukentlige treninger – sesong Lønn trener. Minimum en trening i uken, min 7 deltakere, 7500 100
Åpen dag på kennel 10 deltakere, minimum 7 deltakere 5 1250 100
Digitale lavterskelløp Minimum 20 deltakere 1000
Materiell 1 dags samling 1000
Materiell helge samling 2000
Materiell barmarksløp 1000
Materiell Åpen dag kennel 1000
Leie av arena Fremvisning av kvittering, maks kr 4000

Markedsføring

Klubbene må markedsføre aktiviteten lokalt. Dette kan gjøres via sosiale medier, men rekruttering ansikt til ansikt er alltid best. Still dere opp på lokale utfartssteder hvor det er naturlig å gå tur med hunden, og informer om tilbudet. Lag små flygeblad som dere setter på bilene. Heng opp informasjon ved butikker skoler osv. Klubben kan ikke forvente at folk utenfor klubbmiljøet finner informasjon om aktiviteten ved å legge det ut på hjemmesiden og egen Facebook side. På Facebook må dere dele aktiviteten med grupper i nærområdet hvis det skal ha god effekt. Det kan være lokale:

 • Brukshundklubber
 • Frilufts organisasjoner
 • Idrettslag – skiklubber – orienteringsklubber osv
 • Jeger Jakt og Fiskeforeninger
 • Rasehundklubber
 • Diverse interesse sider for hund (her er det mange)
 • SFO

Her er det bare å bruke kreativiteten.

Det er også lurt å bruke noen få kroner på å fremme innlegget.

Ukentlig treningstilbud – sesong

Ukentlige faste treninger minimum en gang i uken, i minimum 8 uker

 • Støtten skal dekke lønn til trener
 • Dette skal være nyopprettede lavterskeltilbud, som i utgangspunktet skal henvende seg til nye medlemmer.

Oppfølging av nye medlemmer

For å beholde de personene som har deltatt på en aktivitet, er det viktig å vise at klubben ønsker å beholde de. Dette kan gjøres ved å:

 • Ønske de velkommen til klubben på e-post
 • Informere om kommende aktiviteter i klubben
 • Oppfordre de til å være med på aktivitet
 • Oppfordre de til å ta med venner
 • Engasjere foreldrene

Støtten det kan søkes om er til instruktører og gjennomføring.

Benytt gjerne de nyutdannede trenerne, de trenger praksis!

Liste over trenere ligger vedlagt. 

Vi oppfordrer til å gjenta alle aktiviteter flere ganger i løpet av sesongen. Beløpene over er per arrangement, bortsett fra ukentlige treninger.

Alle må forholde seg til idrettens oppdaterte koronavettregler.

Alle gjennomførte aktiviteter skal rapporteres inn så fort som mulig,  senest 14 dager etter gjennomført aktivitet i eget rapportsskjema.

Har dere spørsmål kontakt administrasjonen på 99699999

Søknadsskjema

Rapportskjema

Trenere

Vedlegg:
BLI MED PÅ NHF-WEBINARER FØR SOMMEREN

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Apr 2021

Etter en stille vintersesong med få løp, ønsker NHF å bidra til litt hjernetrim for våre medlemmer. Det er derfor satt opp en rekke Webinarer. Du finner link til deltakelse til Webinarene på denne siden og på Facebook. Bare trykk på linken som er knyttet til webinaret på rett tidspunkt så får du være med. Temaene er delt i to og vi håper med dette å nå flest mulig av våre medlemmer, både de når det gjelder bredde, konkurranse og driftere av klubber. Les videre for mer informasjon.

NB: Har du tips til temaer som kan være relevante så send meg gjerne en mail på e-postadresse: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

21. April, kl 20:00-21:00 Valpesosialisering og valpeutvikling, del 1 

TRYKK HER 21.4 FRA KL 19:45 FOR Å DELTA

Forskning har vist at valpens tidlige erfaringer i høy grad påvirker hvordan hunden vil bli som voksen hund. Er vi bevisst på dette kan vi forebygge uønsket atferd hos hunden senere i dens liv Dette webinaret handler om hvordan du kan arbeide med valpen din for å få en best mulig trekkhund i voksen alder. En trygg hund med god relasjon til eieren presterer bedre i konkurranser og bruker mindre energi på unødig stress.

Gry Løberg er hundekjører og leder av Finnemarka TK. Hun er også utdannet etolog med spesialisering på sportsdyr. Siden 1999 har hun eid og drevet kompetansesenteret Manimal, som tilbyr atferdskonsultasjoner, kurs, forelesninger, sakkyndig og deltakelse i høringssaker knyttet til hund. Gry ga også i 2007 ut boken Valpesosialisering på Canis forlag. Boken tar for seg sosialisering og miljøtrening av valper, og viser blant annet sammenhengen mellom atferdsproblemer og manglende sosialisering og hvordan man kan miljøtrene og sosialisere hunden i praksis.

28. April, kl 19:00-20:30 Klubbutvikling og rekruttering 

TRYKK HER 28.4 FRA KL 18:45 FOR Å DELTA

Klubbutvikling er alt vi foretar oss som kan bidra til at klubben utvikler seg. Bli med på lynkurs i klubbutvikling! Vi håper med dette webinaret å kunne inspirere styrene og andre ressurspersoner i våre klubber til å jobbe med utvikling og rekruttering nå etter en svært rolig vintersesong.

Vi er så heldige å få Tone Holm Dagsvold fra Oslo idrettskrets til å holde et foredrag for oss om klubbutvikling og rekruttering. Tone jobber til daglig som Avdelingsleder for klubbutvikling og inkludering i kretsen og har lang erfaring i temaet.

Kurset er gratis og åpent for alle som ønsker å delta.

5. Mai, kl 20:00-21:00  Valpesosialisering og valpeutvikling, del 2

TRYKK HER DEN 5.5, KL 19:45 FOR Å DELTA

 Dette er siste del av foredraget til Gry Løberg om viktigheten av god sosialisering av valper og hvordan dette gjøres i praksis. Fikk du ikke med deg første del vil du allikevel ha utbytte av å delta på dette webinaret.

 

12. Mai, kl 19:00-20:00  WEBINAR OM TILSKUDDSMIDLER

TRYKK HER DEN 12.5 FRA KL 18:45 FOR Å DELTA

 Robert Olsvik er idrettslig rådgiver i Trøndelag Idrettskrets til daglig. Han skal fortelle oss om hvilke tilskuddsmidler som finnes og hvor og hvordan klubbene kan søke på disse. I tillegg skal vår egen GS Vibecke Schøyen fortelle om hvilke midler det kan søkes om direkte fra NHF. Det åpnes opp for å dele egne erfaringer og spørsmål mot slutten av Webinaret.

Tilskudd er et tema vi ofte får spørsmål om når vi er ute og møter klubbene. Vi håper derfor på mange engasjerte deltakere på dette webinaret:-).

Webinaret er gratis og åpent for alle. For å delta kan du trykke på linken i dette arrangementet.

19.mai, kl 20:00-21:00 Arrangering og deltakelse av digitale løp

TRYKK HER FRA 19.5, FRA KL 19:45 FOR Å DELTA

Øistein Sørensen er skaper av appen The Musher, som har vist seg å være et nyttig verktøy i gjennomføring av digitale løp. Vi tror digitale løp er kommet for å bli selv om samfunnet åpner for vanlige løp igjen, og holder derfor dette webinaret for å gjøre terskelen lavere for arrangører til å arrangere og deltakere til å delta.

Webinaret passer for alle deltakere og arrangører som har lyst til å vite mer om temaet.

26.mai, kl 20:00-21:00 Tema med Gry Løberg –Relasjonens betydning

TRYKK HER 26.5 FRA KL 19:45 FOR Å DELTA

Relasjoner hunder imellom og relasjon mellom mennesket og hund har lenge fascinert og interessert oss mennesker, og temaet har blitt grundig undersøkt gjennom en rekke studier. Uttrykk som dominans og lederskap kommer gjerne opp i denne sammenheng.

Hva sier etologien om disse begrepene eller fenomenene? Og hva med andre former for relasjon? Hvordan vil disse påvirke hundens atferd, prestasjoner og velferd? Svar får du ved å være med oss på dette webinaret med Gry Løberg.

 

 

7.Juni, kl 19:00-21:00 Styrearbeid i praksis 

TRYKK HER DEN 7.6 FRA KL 18:45 FOR Å DELTA

 Dette er et lynkurs i Styrearbeid i praksis. Det er et stort ansvar å ha et styreverv og det er viktig at alle som påtar seg et slikt ansvar er kjent med hvilke forpliktelser og oppgaver som følger med. Webinaret fokuserer på ansvarsoppgaver og de viktigste ressursoppgavene som gjelder for styret i den enkelte klubb.

Vi anbefaler alle våre styremedlemmer og andre ressurspersoner i klubbene til å delta på dette kurset.

Vi er så heldige å ha fått Pål Erik Heimstad fra Innlandet idrettskrets til å holde dette kurset for oss. Han jobber til daglig som Fagkonsulent klubbutvikling og har lang erfaring i å holde foredrag om temaet for klubber i NIF.

16.juni, kl 20:00-21:00 Førstehjelp for hund

TRYKK HER DEN 16.6, FRA KL 19:45 FOR Å DELTA 

Som hundekjørere er vi ofte på tur alene, langt fra allfarvei og da kan det være nyttig å være forberedt hvis ulykken først rammer hundene våre. Er vi forberedt og har kunnskap til å gi riktig akutt førstehjelp kan vi redde liv og kanskje redusere omfanget av skaden til vi har kommet oss til veterinæren. Dette webinaret skal gi oss kunnskap i hvordan vi kan forstå symptomer og praktisk løse ulike situasjoner som kan oppstå når vi er ute på tur med hundene våre. Kurset holdes av vår egen Kitty Marie Killi Jevne.

Kitty er veterinær med 20 års erfaring, og driver til daglig Øya dyreklinikk på Vinstra. Hun har spesialisering på smådyr og har i tillegg tatt etterutdanning som fysioterapeut, kiropraktor og personlig trener for hund. Kitty er også aktiv hundekjører og aktiv i Jotunheimen hundekjørarlag og en aktiv Racevet.

 

 PLAN FOR WEBINARER AUGUST/SEPTEMBER

 • Hundens atferd og hvordan forstå og løse ulike former for uønsket atferd i sporet og hjemme. Mattias Westerlund, Hundskolan Vision
 • Trening av valp; hvor tidlig og hvordan trene valpen uten at skader oppstår – Katja Petrell
 • Restitusjon – Katja Petrell

Foreslåtte temaer:

 • Økonomikurs for styret i klubbene
 • Regelverk for utøvere
 • Antidoping
 • Lynkurs for jurymedlemmer
 • Arrangørkurs

 
Protokoll IFSS årsmøte 15. mars 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Apr 2021

IFSS skulle opprinnelig gjennomført sitt årsmøte i november 2020, men grunnet pandemien, ble det utsatt til 15. mars 2021.

Årsmøtet ble avholdt digitalt, og IFSS hadde gjort et godt forarbeid, slik at møte ble gjennomført uten store problemer.

 

PROTOKOLL IFSS GA 2021

Vedlegg:
NM-VEKA AVLYST!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Mar 2021

Vi mottok i dag beskjeden om at NM-Veka vinter 2021 er avlyst.

Årsaken er den kraftige smitteøkningen på landsbasis den siste tiden, og faren for smittespredning.

Avgjørelsen om avlysning er tatt etter råd fra kommuneoverlegen i Trondheim og dialog med NIF.

Det er utrolig trist at NM-Veka ikke kan gjennomføres, men har forståelse for avgjørelsen som er tatt.
Sommerhundekjørerskolen 2021 påmelding

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Mar 2021

 

For påmelding følg link i Invitation SHKS 2021

Ønsker du å være med på NHFs Sommerhundekjørerskole trinn 2, så meld deg på nå! Det er fortsatt noen ledige plasser igjen. Frist for påmelding er 1.april! 

Vedlegg:
NY DATO HUNDEKJØRERTINGET

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2021

Norges Hundekjørerforbund sitt ting har vært berammet til 5.-6. juni på Gardermoeni. Grunnet pandemien er det stor usikkerhet om det vil bli mulig å gjennomføre tinget fysisk allerede første helg av juni. Da tinget i fjor var digitalt, mener vi det er viktig at vi nå får gjennomført et fysisk ting i år. Styret har derfor besluttet å flytte datoen for Hundekjørertinget til 18.-19. september på Gardermoen. Vi har valgt å ta denne beslutningen i god tid i forkant, slik at det blir forutsigbart for alle våre medlemsklubber..

Dato for innkomne forslag er også flyttet frem til 1. august.

Vi håper på stort oppmøte på Hundekjørertinget, og ber alle våre medlemsklubber om å sette av datoen i kalenderen.
NM AVLYST – sprint, mellomdistanse og nordisk

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2021

Styret har i dag besluttet å avlyse alle NMer i sprint, mellomdistanse og Nordisk, bortsett fra NM-Veka som har toppidrettsdefinisjon. Det har vært en tung og vanskelig besluttning å ta, men slik som situasjonen er i dag kan man ikke se at det vil være mulig å få gjennomført NM på en retferdig og ansvarlig måte.

På Regjeringens siste oppdatering  tirsdag 9. mars, kom det frem at det er lite sansynlig at det vil bli lettelser i anbefalingene regjeringen har vedtatt før i mai. Dette med grunnlag i smitteutviklingen i landet, som er stigende og med stor andel av den mutterte virusvarianten. Erna ber befolkningen om å gjøre et siste krafttak for å komme over den siste “bakken” i pandemien, og vil derfor opprettholde strenge tiltak for at ikke pandemien skal komme ut av kontroll.

Med bakgrunn i regjeringens uttalelser, og det faktum at det ikke har blitt arrangert konkurranser tidligere i år, mener styret at det nå er riktig å ta en endelig beslutning om at NMene for vinteren avlyses. Det har vært tett kommunikasjon med TKS og TKN i forkant av beslutningen, og alle mener dette er en riktig avgjørelse.

Når det gjelder Kongepokalen som var satt opp i Sprint 4-spann denne sesongen, vil det bli søkt om Kongepokal i både Sprint 4-spann og Nordisk for sesongen 2022.

Vi beklager at vi ikke har fått gjennomført løp denne sesongen, så får vi håpe at tiltakene vi har gjennomført vil åpne opp for en fin barmarks sesong til høsten, og en nærmest normal vintersesong i 2022.

 

 

 
Åpentime mandag 22. februar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Feb 2021

Vi inviterer alle klubber og hundekjørere til Åpentime mandag 22. februar kl 20.00

Agenda for dagen er:

Oppdatering korona-situasjonen
Tinget
Rekruttering

Vi håper så mange som mulig vil delta!

Link til Teams møtet:

Microsoft Teams-møte
Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet
Nye anbefalinger fra Helsedirektoratet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Feb 2021

Det ble lovet at det skulle komme nye anbefalinger fra Helsedirektoratet midt i februar. Vi har i dag fått vite at det er varslet om ny pressekonferanse torsdag 18. februar.

NHF vil legge ut informasjon om eventuelle endringer i anbefalingene, så snart de er offentligjort.
Koronaveileder frem til 15. februar 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Feb 2021

Norges Hundekjørerforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 29. januar.  Og de anbefalinger som er gitt av NIF.  Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NHFs klubber og organisasjonsledd frem til 15. februar:

 

Barn Ungdom Voksne over 20 år
Trening inne max 20 personer JA JA NEI
Trening ute max 20 personer JA JA JA
Konkurranser inne NEI NEI NEI
Konkurranser ute NEI NEI NEI
Konkurranse i eksisterende treningsgruppe internt i klubb Max 20 JA JA JA

 

Barn/Unge under 20 år

 • Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Det gjelder utendørs og innendørs, uavhengig av type idrett eller om det er kontaktidrett eller ikke.
 • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
 • Det kan avholdes løp i eksisterende treningsgrupper (max 20) internt i klubbene

 

Voksne over 20 år

 • Voksne over 20 år skal ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
 • Kamper/konkurranser som inngår i nasjonale serier, kan ikke gjennomføres i en periode frem til 15.02.2021. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
 • Det kan avholdes løp i eksisterende treningsgrupper (max 20) internt i klubbene
 • Internasjonale serier som er omfattet av eksisterende unntak for toppidretten kan gjennomføres.
 • Det er ikke adgang til å sette opp treningskamper eller liknende som erstatning for seriespill, men andre arrangementer som var planlagt gjennomført kan gjennomføres.

For klubber som ligger innenfor ring 1 og 2 gjelder egne regler,
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/kraftigere-tiltak-i-ostlandskommuner-sporsmal-og-svar/id2829752/

Det er viktig at alle klubber holder seg oppdatert på gjeldene anbefalinger fra egen kommune. Er kommunens anbefalinger strengere enn de nasjonale retningslinjene, skal disse overholdes. Det er til enhver tid de strengeste anbefalingene som gjelder.

Det er forståelig at det føles ulogisk at vår idrett som bedrives utendørs ikke skal kunne arrangere løp internt i klubbene og på tvers av kommunene der det ikke er smitte. Skiforbundet har på vegne av utendørsidrettene tatt dette opp med regjeringen, men ikke fått gehør for synspunktet. Regjeringen ønsker så langt ikke å lage noen unntak for særegne idretter.

Vi vet at det også er forvirring rundt begrepet arrangementer, som åpner opp for vesentlig flere deltakere. Arrangement er ikke trening.
https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#arrangement-pa-offentlig-sted

Nå gjelder restriksjonene fram til Regjeringen gjør ny vurdering i midten av februar.

Hundekjørerbundet vil fortsette å synliggjøre hvor sikkert hundekjørersporten har blitt drevet og vil bli drevet fremover.   Vi vil også fortsette å synliggjøre det ansvaret som alle våre klubber har vist i denne perioden. Vi jobber aktivt for at vi ved neste anledning får lov til å gjenåpne aktiviteten lokalt og regionalt, og understreker at arbeidet utføres overfor NIF, KUD og HD.

 

I mellomtiden ønsker vi alle klubber lykke til med god hverdagsaktivitet på trening!

 
Åpentime – koronasituasjonen torsdag 4. februar kl 20.00

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Feb 2021

Vi vil holde ny Åpentime som vil informere om de siste smittevernsanbefalingene torsdag 4. februar kl 20.00

Møtet vil være åpent for alle klubber og medlemmene i klubbene. Vi håper alle som har spørsmål relatert til situasjonen deltar på møtet.

Link til møtet:

Microsoft Teams-møte
Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet
Regjeringen viderefører eksisterende nasjonale tiltak til midten av februar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Feb 2021

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, til midten av februar. Regjeringen åpner nå for at barn og unge under 20 år i hele landet kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være vedtatt lokale restriksjoner og anbefalinger som kan være strengere enn de nasjonale, og alle må derfor sjekke kommunens regler.

I praksis vil dette bety følgende for hundekjørersporten:

 • Den gjeldende nasjonale anbefalingen er å utsette arrangementer innen organisert idrett. For hundekjørersporten regnes alle konkurranser som arrangementer. Organisert trening er ikke å anse som et arrangement. En treningskonkurranse vil kunne regnes som et arrangement dersom den samler tilskuere. For ytterligere informasjon om arrangementer, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.
 • For voksne er den gjeldende nasjonale anbefalingen å ikke drive organisert idrett innendørs. Voksne kan trene utendørs dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom personer.
 • Barn og unge under 20 år kan drive organisert trening både innendørs og utendørs, med mindre det er innført strengere tiltak lokalt. Blanding mellom de faste gruppene bør unngås. I alle situasjoner utover selve aktiviteten, for eksempel i pauser, i garderoben, før og etter trening, er det viktig å tilstrebe minst 1 meters avstand til andre personer.
 • På treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en treningsgruppe. Flere slike grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom treningsgruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, konkurranser, samlinger eller lignende.
 • Toppidretten kan trene som normalt.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder med råd om smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger.

Lokale tiltak

Utbrudd av engelsk virusmutasjon – tiltak i kommuner 3.–10. februar

Andre kommuner

Flere andre kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

 

 

 

 

 

 
Sommerhundekjørerskolen 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jan 2021

NHF inviterer til Sommerhundekjørerskolen trinn 2, for ungdom i alderen 13-18 år. Det vil kun være mulig for norske deltakere å være med i år, gitt situasjonen vi er i.

Sommerhundekjørerskolen har flyttet til flotte Sømådalen ved Femunden, med base på Johnsgård turistsenter.

Invitation SHKS 2021

Vedlegg:
Nedstenging av kommuner i perioden frem til 31. januar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Jan 2021

Regjeringen innførte søndag nye nasjonale tiltak for 15 omkringliggende kommuner tilknyttet Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

Tiltakene har følgende konsekvenser for idretten i disse 15 kommunene:

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne.
 • Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler.

I disse kommunene vil ikke toppidretten være stengt for trening, men Norges idrettsforbund anbefaler at man utviser varsomhet og vurderer behovet for fellestreninger og trening der man må reise på tvers av kommuner i denne regionen. Seriespill er fortsatt begrenset av pausen på to uker fra tidligere. For komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene i de 15 kommunene henvises det til regjeringens nettsider.

Full nedstengning av organisert idrett i 10 kommuner i Oslo-regionen.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 til og med 31. januar skulle innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner i Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Regjeringen besluttet at all organisert idrett, både for barn, ungdom og voksne skal stenges frem til 31. januar. Norges idrettsforbund hadde i etterkant av regjeringspressekonferansen dialog med flere særforbund og idrettskretser og besluttet samtidig å stanse organisert trening i toppidretten i det samme tidsrommet for de kommunene som er berørt.

 

For en total oversikt over de nasjonale tiltakene for de 10 kommunene, henvises det til regjeringens nettsider.
Åpentime mandag 25. januar kl 20.00

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Jan 2021

Vi inviterer til en ekstra åpentime mandag 25. januar kl 20.00 i forbindelse med de nye restriksjonene som kom fra regjeringen 18. januar, og konsekvensene dette får for vår idrett

Trykk på linken under for å delta.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 
Presisering av retningslinjer 20. januar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Jan 2021

Regjeringens innføring av nye restriksjoner for idretten som ble varslet 18.januar, er gjeldene fra 20.januar og 2 uker frem . Det ble fra NIF sagt frem til 31. januar, noe som ikke stemmer. Det har vært noe usikkerhet på betydningen av noen av anbefalingene, så her kommer presiseringer av restriksjonene:

 

Barn/Unge under 20 år

 • Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Det gjelder utendørs og innendørs, uavhengig av type idrett eller om det er kontaktidrett eller ikke.
 • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med g uten nærkontakt.

 

Voksne over 20 år

 • Voksne over 20 år skal ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.

 

Toppidrett: (det som hvert særforbund har fått godkjent som definisjon av toppidrett)

 • Kamper/konkurranser som inngår i nasjonale serier, kan ikke gjennomføres i en periode på to uker fra 20.1.2021. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
 • Internasjonale serier som er omfattet av eksisterende unntak for toppidretten kan gjennomføres.
 • Det er ikke adgang til å sette opp treningskamper eller liknende som erstatning for seriespill, men andre arrangementer som var planlagt gjennomført kan gjennomføres.

 

Vi oppfordrer klubbene til å arrangere organisert trening for barn, ungdom og voksne, slik at man opprettholder aktivitet lokalt i klubbene.

 

 
Retningslinjer for arrangering av løp i perioden 20.-31. januar 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jan 2021

Regjeringen informerte i sin pressekonferanse 18. januar om at de viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

 • For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Det anbefalles å ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.

På grunnlag av dette har NHF styre fattet følgende vedtak:

Alle løp i perioden 20. januar-31.januar utsettes eller avlyses.

Styret oppfordrer klubbene til å utsette løpene i første omgang.

Styret oppfordrer klubbene til å arrangere organisert trening for barn, ungdom og voksne, slik at man opprettholder aktivitet lokalt i klubbene.

 
Kongepokal 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2021

Vi har i dag fått tildelingen av Kongepokalen for 2021, og den er satt opp i  Sprint 4 spann.
Strikkekonkurranse – Vil du lage hele Norges Hundekjørergenser

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2021

Vil du lage hele Norges Hundekjørergenser?​​

Nå inviterer vi alle strikkeglade til å strikke med oss. Bli med i konkurransen om å designe en genser som skal være hele Norges Hundekjørergenser. Vi ønsker oss noe som gjenspeiler vår aktivitet, hund, poter eller natur, her er det bare å bruke fantasien. ​Bilde av genseren med oppskrift sendes til Sled-dog@nif.idrett.no innen 1. april 2021. I begynnelsen av mai 2021 kårer vi en vinner, så her er det god tid til å være kreativ!

Tegneprogrammet KnitBird kan være til god hjelp

KnitBird er et tegneprogram designet for alle som elsker å strikke. Den lar deg lage dine egne strikkemønstre. Du kan bruke bilder du har på datamaskinen eller bare fantasien din. KnitBird leveres med de vanligste symbolene som brukes i strikkemønstre. Før du publiserer mønsteret, kan du tilpasse beskrivelsen for hvert symbol. Du kan åpne en bildefil fra datamaskinen og overføre den til et strikkemønster. Når du har opprettet mønsteret, kan du publisere det som en PDF-fil med mønstergrafikken, beskrivelsen av symbolene som brukes i mønstrene og tilleggsteksten. Du kan også lagre mønstrene dine som JPEG-bilder.https://knitbird.com/

Vinneren får en GEE-HAW jakke.

NHF lue og buff til alle som deltar. Vi trekker også 5 vinnere som i tillegg får NHFs ullgenser.

Retningslinjer:

 • Skal kunne relateres til hundekjøring
 • Kan strikkes i barnestørrelse
 • Kan gjerne strikke tilbehør som pannebånd og votter
 • Norges Hundekjørerforbund forbeholder seg retten til å distribuere strikkeoppskriften videre og har eierskapet til oppskriften. Premien er fullt og endelig oppgjør for bruk av vinnende design.
 • Norges Hundekjørerforbund forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse med omtale av konkurransen samt bruke det premierte bildet i NHFs egne kommunikasjonskanaler, på NHFs produkter og til presseomtale av NHF. Eventuelle ønsker om ytterlig bruk vil avtales direkte med fotografen.
 • Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.
 • Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identifiserbare.
 • Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.​
 • Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt på premien.​​

Juryen består av:

President NHF
Representant fra TKN
Representant fra TKS
Representant TKB
Representant UK
Informasjon om Korona

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Jan 2021

Vi har i dag lagt ut NHFs koronaveileder, Smittevernsprotokoll for breddeidretten og Veileder for smittevernsprotokoll

Disse dokumentene vil ligge under fanen Korona i menyen. Dokumentene vil jevnlig bli oppdatert i tråd med endringer i retningslinjene.

Vedlegg:
Snøscooter endelig godkjent – spillemidler til utstyr

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Jan 2021

Vi fikk i dag, etter mye frem og tilbake, endelig svar fra KUD om at snøscooter vil være søknadsberettiget i ordningen for spillemidler til utstyr  fra og med 2021

Anskaffer klubben snøscooter i 2021, vil dere kunne søke om inntil 1/3 av kostnaden under ordningen for spillemiddler til utstyr i februar 2022. Det vil dessverre ikke være mulig å søke om støtte til snøscooter anskaffet i 2020 eller tidligere. Det er kun snøscooteren som er godkjent, slik at utstyr til scooteren som slådd eller liknende vil ikke utløse tilskudd.

Alt utstyr det søkes om skal være nytt. Unntaket er:

12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
a. Har lang levetid
b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt
Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
Retningslinjer for arrangering av løp i perioden 5.-18.januar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Jan 2021

Den 4.februar laget Helsedirektoratet en oppdatert, nasjonal smitteveileder som gjelder for idretten i perioden 5.-18.2021. Les mer om dette på Smittevern for idrett (covid-19) – Helsedirektoratet. 

Flere kommuner med høyt smittetrykk har innført strengere restriksjoner for gjennomføring av arrangementer. Klubbene må sette seg inn i  lokale tiltak før gjennomføring av lokale arrangementer.

Grunnet innstrammingene i smittevernregler fra Regjeringen i forbindelse med koronasituasjonen, har styret i NHF fattet følgende vedtak på styremøtet i går:

Arrangement i perioden 5.-18.1.2021:

 • Redusere faren for smitte i hundekjørermiljøet
 • Skape forutsigbarhet for arrangører og løpere

Sakens bakgrunn/begrunnelse

Det er innført generelle smittevernregler fra Regjering og Norges idrettsforbund. Det er tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med inntil 200 deltakere, men det anmodes om å unngå unødvendige fritidsreiser på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

NHF ønsker å vise at hundekjørermiljøet tar sin del av den nasjonale dugnaden, ved å redusere aktivitetsnivået i denne perioden, samt anmode klubbene til å drive lokalt med rekrutteringstiltak da det er vårt hovedsatsingsområde.

Idretten vil ved å ta denne perioden på alvor, øke muligheten for at store arrangementer som Femundløpet, Finnmarksløpet og nasjonale mesterskap kan gjennomføres senere i sesongen.

 Vedtak:

NHF anbefaler at arrangementer som ikke er lokale,  avlyses i perioden 5.-18.1.2021. Ny vurdering blir gjort 20.1.2021

 Enstemmig vedtatt

Vi håper de drastiske tiltakene Regjeringen nå har innført vil ha ønsket effekt på smitteutviklingen, slik at vi så fort som mulig kan komme tilbake til normal aktivitet.

NHF oppfordrer alle klubber til å arrangere lokale aktiviteter i denne vanskelige tiden. Dette er en flott mulighet til å få med flere fra lokalmiljøet inn i sporten.

Utendørsaktivitet innebærer liten risiko for smitte, det er reiserestriksjonene som hindrer regional/nasjonal aktivitet i vår idrett.
Norgescup, NC, i hundekjøring nordisk stil

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Jan 2021

TKN ønsker å videreføre NC i nordisk stil for sesongen 20/21, gjennomføring blir etter modell som beskrevet under.

 

Klasser Damer og herrer senior og junior

 

Øvelser Snøre en-spann og pulk
Konsept På grunn av avlysning av mange konkurranser i løpet av det siste året ønsker TKN å avhold en Norgescup slik at utøverne kan finne motivasjon i å trene for noe som strekker seg gjennom hele sesongen.

Vi har valgt løp som ikke er mesterskap, bortsett fra siste helga som er en del av NM- veka. Den kalles NC- finale og sammenlagt- premiering blir avholdt der.

Poengtabell Fra nr. 1 og utover: 25-20-15-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

(poeng til 13 i hver klasse. Det blir doble poeng i NC finalen som vil være i Granåsen.

Løp 20/21 (16-17/1: Innherred TK, snøre og snøre sprint. NC status fjernes pga korona.)

30.- 31. januar: Trysilløpet, snørekjøring

6.- 7. februar Hadelandsløpet, pulk og snørekjøring

28. mars NM- veka, snørekjøring

Premier Det blir pengepremier til de 3 beste i hver klasse.

Vennlig hilsen TKN v/ Katrine Foss