Norges cup – Nordisk stil

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Des 2020

Allerede før vi har kommet i gang med Norgescupen, ser vi beklageligvis at vi må trekke statusen på det første løpet som skal være i Trøndelag 16. og 17. januar 2021. Løpet der blir et lokalt tilbud til de som bor i området.

Det er Covid- 19 situasjonen som nok en gang gjør at vi ikke har noe valg med å la rennet gå som en del av Norgescupen. Regjeringen kommer med nye smitteråd den 15. januar.

Likevel er vi optimistiske med tanke på resten av sesongen og at vi kan ha en aktiv konkurransesesong med NM- Veka som et høydepunkt i mars. Her er en link til terminlista, og som dere kan se, er det mye å glede seg til framover. https://www.sleddog.no/terminliste-2020-2021/

 

Til tross for at vi er i en pandemi vil vi si at vi er heldige som bedriver en sport og hobby som gjør at vi fortsatt kan leve livene våre tilnærmet normalt. Vi kan tross alt trene og være i aktivitet med de 4- beinte bestevennene våre.

Vi i TKN ønsker dere alle en riktig god jul og håper dere får mange fine treningsturer i jula!
Nyheter fra Antidopingkomiteen!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Des 2020

Det er kommet endringer i WADA coden fra 2021, les her om vesentlige endringer:

https://www.antidoping.no/nyheter/vesentlige-endringer-i-ny-world-anti-doping-code

 

WADA kode 2021 for hundekjørere (utøver) finner du på IFSS hjemmesider her:

 

https://sleddogsport.net/library/

 

Ny WADA code tilpasset hund arbeides det for tiden med og vil antakelig bli offentliggjort i løpet av januar. Inntil videre er det coden fra 2015 som gjelder. Finnes også på IFSS hjemmesider. Se link ovenfor.

Les også igjennom NHF’s reviderte kjørereglement og Vaksinasjonsreglement.
Julebrev fra Presidenten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Des 2020

Vi nærmer oss med stormskritt julen 2020 og avslutningen på et legendarisk år

– 2020 –

det året vi forsto hva som egentlig ligger i begrepet „liten tue kan velte stort lass“.

NHF sine medlemmer har møtt den utfordringen som vi alle har blitt kastet brutalt ut i, på en måte det står stor respekt av.  Vanskelige beslutninger er tatt uten at vi egentlig har hatt vitenskaplige tall og tester å støtte  oss til.  Organisasjonen har vist seg tilpasningsdyktig i en vanskelig tid, og –ja- vi har sannelig vist oss selv og andre at det er mulig å snu noe negativt til noe positivt.

Dette har vi ikke gjort alene, vi har hatt hele norsk idrett, med en god idrettspresident Berit Kjøll med sin stab,  i spissen.  Men vi har ikke desto mindre vist at vi har lojale medlemmer som bidrar solid til å holde organisasjonen vår sammen, og at vi er i stand til å dra i samme retning når vi virkelig må.

Geografiske avstander er blitt mindre, og organisasjonen har fått et digitalt løft.  Dette har bragt oss opp og frem.  Organisasjonsuviklingen skyter fart.  Vi deler villig av vår kunnskap, og løfter temaer og problemstillinger som sporten står i, opp i gode debatter på teams.  Vi kommer nærmere hverandre via teamsmøter og knytter tetter bånd mellom de ulike nivåer i sporten og de ulike grenene.   20 TD` er utdannet og 21 nye trenere.  Det siste vil kunne bidra positivt inn i vår store rekrutteringssatsning!!

Vi har fått et nytt grentilskudd, barmark er godkjent som egen gren, og dette gir oss økt handlingsrom og nye muligheter.

Vi er resertifisert som Rent Særforbund.  Dette er vi svært stolte av.

Sesongen 2021 står for døren med nedslående avlysning av mange løp, og også VM.  Det er viktig nå at vi sammen gir hverandre gode utfordringer slik at vi også bruker denne tiden til noe positivt.  Vi har utdannet 21 nye trenere som trenger erfaring.  Barn og unge kan fremdeles få lov å trene i klubbens regi.  Bruk de nyutdannede trenerne.  De kan også benyttes som coacher for klubbens medlemmer over 20 år hvis de trenger det som motivasjon for egentrening.  Det er mulig å ha treninger på teams for unge voksne og voksne.  Arranger digitale kurs, samlinger eller sosialt samvær.   Klubben eller NHF bidrar med takeaway pizza hjem til deltagerne.  Sjekk hva idrettskretsen der du bor kan tilby klubben deres i forhold til klubbutvikling oa.  Bruk tiden godt til å forberede klubben, deg selv, organisasjonen i forhold til det vi i fremtiden skal kalle: „ tiden etter korona!“

Jeg oppfordrer alle til å  forholder seg fornuftig og lojalt til retningslinjer for samvær og arrangement, og følger med på hjemmesiden der informasjon blir lagt ut.

Jeg vil takke dere alle for all den positiviteten vi har fått erfare i året som har gått.

Jeg vil takke mitt gode styre som har vist seg handlekraftig og endringsvillig, alle komiteer som har utvist samme engsjement,  og ikke minst vår gode og  energiske turboadministrasjon.

Ha en fredfylt  jul, og et friskt godt nytt år!

Voff Voff

fra

Siri Barfod

President
VM vinter 2021 AVLYST!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Des 2020

Vi fikk i går den tristebeskjeden om at VM i Sverige dessverre er avlyst.  Grunnlaget for avlysningen, er den ustabile utviklingen av CROVID19-pandemien i verden.  Selv om vi i det lengste hadde håpet at  mesterskapet skulle kunne avholdes, har vi stor respekt for avgjørelsen til IFSS og WSA.

IFSS skriver:

It is with great sadness that we have to announce that the first joint IFSS/WSA World Championships in Sweden in March 2021 will not be going ahead. We had desperately hoped that the situation would be different but the ongoing Covid-19 crises across the globe means that we are unable to offer fair races that are accessible to all competitors.

As a result, we have decided to cancel the 2021 World Championships in Särna, Ramundberget and Åsarna.

Conversations about future championships are ongoing and we will provide a further update on this before the end of the year.

Helen Lundberg – President IFSS
Arno Steichler – Chairman WSA
Anders Hörnlund – Chairman SPHK/Polardistans  
IFSS GENERALFORSAMLING ER UTSATT

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Nov 2020

Vi fikk i går kveld informasjon fra IFSS om at generalforsamlingen er utsatt grunnet uforutsette tekniske problemer og CROVID19 situasjonen i Sverige.

Dear Members, Dear Delegates of IFSS General Assembly

The online General Assembly that was to take place November 23 2020 has been postponed – the new date will be announced shortly.

Due to unforeseen technical reasons and the Covid-19 pandemic situation in Sweden that has worsen the last days the decision has been taken by Council to postpone the online General Assembly. With increased restrictions on travel and meetings, it has been a struggle to coordinate how Council members along with technicians could safely administer the meeting, because even though it is an online meeting for all delegates, council members must be present to coordinate and run the meeting. This did not prove to be manageable given the current situation. I do not want to risk that anyone becomes infected and sick.

I trust you all respect and understand this decision of the Council. These are unpredictable times that we all live in and some unpredictable decisions have to be made and I hope this does not cause too much inconvenience to the delegates.

Sincerely

Helen Lundberg

IFSS President

 
Veileder for håndtering av Covid19/smittesituasjon og hundekjøring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Nov 2020

 Norge er i starten på andre smittebølge, og det er nå smitteutbrudd i alle landets fylker. De generelle reglene er at vi skal unngå å reise til eller fra områder med stort smittetrykk.

Norges Hundekjørerforbund anbefaler å ikke arrangere breddearrangementer før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene.

Vi er nå i en periode med få terminfestede konkurranser og vi har en unik mulighet til å ta vår del av dugnaden med å redusere smitten gjennom utøvelse av idretten vår. Det er forskjellige regler fra kommune til kommune, og alle henstilles til å gå inn på sin kommunes hjemmeside for å orientere seg om gjeldende smittevernregler.

De generelle reglene som vi hundekjørere og andre må forholde oss til, er:

 • Holde avstand, være hjemme når man er syk og ha så få nærkontakter som mulig
 • Avstå fra fellestreninger for voksne, barn kan trene sammen ute – men hold avstand
 • Ikke reise til eller fra områder med stort smittetrykk
 • Gjennomføre møtevirksomhet i klubbene digitalt
 • Dersom det brukes flere handlere på store spann – overholder vi reglene i forhold til avstand?

Det er ansamlinger av mange mennesker som er avgjørende for smittespredning, og klubbene utfordres på å lage konkurranser på sine nettsider/facebooksider som landets hundekjørere kan loggføre aktivitet. Vi kan på denne måten motivere og utfordre hverandre i en tid som vi ikke skal møtes på konkurranser og samlinger.

Det oppfordres til å unngå store ansamlinger av mennesker, unødvendige fritidsreiser og arrangementer i den nærmeste tiden.

Vi krysser fingrene for at vi får til løp til vinteren!
Informasjon om tilskuddsordning for arrangementsstøtte i 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Nov 2020

Vi har i dag fått informasjon fra Kulturdepartementet om tilskuddsordningen for arrangementsstøtte 2021

Kulturdepartementet skriver følgende:
Kulturdepartementet viser til tilskuddsordningen for arrangementsstøtte, som ble innført som en prøveordning i 2019. Formålet med ordningen er å gi frivillige, medlemsbaserte organisasjoner med små kommersielle inntektsmuligheter mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Ordningen finansieres fra spillemidlene til idrettsformål.
Det er til sammen gitt tilskudd til 13 mesterskap, fem i 2019 og åtte i 2020. To av mesterskapene ble avholdt før koronaen satte inn. Av de resterende 11 mesterskapene er åtte blitt utsatt eller avlyst pga. korona-situasjonen.
Siden det er uklart hvordan korona-situasjonen vil utvikle seg i tiden som kommer og hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for muligheten til å arrangere mesterskap i Norge i 2021, har departementet besluttet at det foreløpig ikke utlyses en ny søknadsrunde for arrangementsstøtte til internasjonale mesterskap. Departementet vil vurdere om det skal inviteres til en søknadsrunde i løpet av 2021 forutsatt at smittesituasjonen blir mer avklart, og det synes mulig å arrangere mesterskap uten inngripende korona-restriksjoner.

 
Adelskalender Barmark 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Okt 2020

Da er Adelskalenderen for Barmark 2020 oppdatert og lagt ut på vår hjemmeside. Trykk på linken for å komme til Adelskalenderen:

https://www.sleddog.no/arrangementer/adelskalender/
Regler for gjennomføring av arrangementer i idretten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Okt 2020

Det er ikke kommet ytterligere begrensninger når det gjelder gjennomføring av arrangementer i idretten, med unntak av krav om faste seter ved utendørs arrangementer på inntil 600 personer.

Les mer om dette og smittevernveilederen her.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/.

Helsedirektoratet har i dag oppdatert sin Nasjonale veileder for gjennomføring av offentlige arrangementer. Idrettsarrangementer går under denne veilederen, men ikke ukentlige treninger. Det kan være enkelte kommuner med høyt smittetrykk som har ekstra lokale innstramminger i tillegg til de nasjonale retningslinjene.

NHF oppfordrer alle våre klubber som skal gjennomføre løp og arrangementer fremover til å sette seg godt inn i kriteriene for gjennomføring, både nasjonalt og kommunalt.

Nasjonale regler for gjennomføring av arrangementer Covid-19

 

Vedlegg:
NY REPETISJONSMODUL PÅ REN UTØVER

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Okt 2020

En ny repetisjonsmodul på Ren Utøver skal sikre repetisjon og oppdatering av viktig kunnskap. NHF har derfor besluttet at alle utøvere som hever lisens og trenere må gjennomføre denne repetisjonsmodulen når det er gått tre år siden man gjennomførte det ordinære kurset.
For å ta repetisjonsquizen gå inn her https://renutover.no/
Når quizen er gjennomført vil diplomene bli oppdatert med ny dato.Et vellykket NM arrangement er gjennomført!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Okt 2020

NHF takker Trondheim trekk- og Brukshundklubb for et vellykket gjennomført NM i barmark 2020.
Det ble en brå avslutning på fjorårets sesong, og etter lang tid uten samlinger og konkurranser var det en utrolig glede å se blant både 2 og 4-bente under helgens NM på Jervskogen Skisenter, utenfor trondheim.
Gradestokken lå og vippet på noen varmegrader, og vi var så heldige og oppleve både sol og blå himmel. Med start på travbanen og mål på selve arenaen ble dette også et veldig publikumsvennlig arrangement.

Sist men ikke minst stor gratulasjon til alle NM vinnere.

Her er resultatene:

http://liveresultater.no/livesider/index.php?arr=785&fbclid=IwAR2zrZarp7Jx8HzokOaxQRKkmMeoIZj-Zu4Mj96ZS7_hE8uAFBdsWEc23Oc#sistemaal
TD-kurs Introduksjon

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Okt 2020

NHF oppfordrer alle klubber med aktuelle kandidater som har nødvendig erfaring, tid og kan tenke seg å bli TD om å melde på. For mer informasjon, se Invitasjon TD-kurs 27.-28.11.2020 Gardermoen.

Påmeldingsfrist 2.11.2020.

Vedlegg:
Protokoll fra Tinget 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Okt 2020

Da er protokollen ferdig signert og lagt ut på vår hjemmeside under referater/dokumenter.

Følg linken for å komme direkte til protokollen

Vedlegg:
Dekning av inntektstap for arrangementer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Sep 2020

Det kan fra 1. 9 være mulig å få dekket inntil 70 % av inntektstapet frem til 1. november, deretter 50 % for tapte inntekter for avlyste arrangement. Dersom arrangementet gjennomføres helt eller delvis, så kan man søke om å få dekket inntil 70 % for arrangementer ut året. Dette er ikke vedtatt på Stortinget enda, derfor finner du ikke informasjon om disse tingene. Vi vil orientere ut så fort Stortinget har fattet sine vedtak.

Regjeringen ønsker en stimuleringsordning for 2021, som NIF tror starter 1. november 2020. Hvis de tar deres innspill til følge, så kan det være mulig å få dekket merkostnader som følge av smittevernstiltak. Men dette vet man ikke enda. Det vil komme på plass i løpet av høsten.
UTDELING AV FORBUNDETS HEDERSTEGN I SØLV

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Sep 2020

Forbundsstyret ved 2. visepresident Hernan Maquieira delte ut NHFs Hederstegn i sølv og emalje til tre hundekjørere som har utmerket seg på flere områder over mange år. Hederstegnet kan tildeles for administrative og/eller idrettslige prestasjoner. Det tildeles av et enstemmig forbundsstyre etter innstilling fra styremedlemmer eller tilsluttede klubbers styrer.

I år har et enstemmig forbundsstyre vedtatt at det skal utdeles tre hederstegn på årets ting.

Her er et utdrag av talen som ble holdt under utdelingen:

De tre hundekjørerne som mottar hederstegnet har utmerket seg i idretten og de har bidratt til å sette Norge på toppen innen hundekjøring. Ved å vinne Iditarod og dermed slå de beste hundekjørerne i verden, har de visst kunnskap, engasjement og stor vilje for å oppnå disse resultatene. De har vært og er et forbilde til alle, og kanskje spesielt til nybegynnere. Med dedikasjon og hardt arbeid, de har laget det beste sporet hundekjøring Norge kunne forventet. De er:

Thomas Byfuglien Wærner

Thomas, 47, flyttet i 1991 til Torpa med Synnfjell i bakgrunnen fordi det var et perfekt sted for hundekjøring. Hans kennel heter “Berserk kennel” hvor han har ca.50 hunder. Han begynte med trekkhunder i 1984. Han var handler for Iditarod-kjøreren Roger Legaard i 1990, samt Charlie Champagne og Roxy Wright i 1991 i Alaska. Thomas kjørte i mange år i slede sprint i Europa og Alaska. Han startet langdistanse i 2003 og deltok i Iditarod i 2015, endte på 17. plass og innhentet premie som førstegangkjører. Thomas vant Finnmarksløpet i 2013 og 2019 og Femundløpet i 2019. I år på sitt andre forsøkt vant han Iditarod. Han er medlem av Qrill Pet Mushing Team.

Thomas er gift med Guro.  Hun er er veterinær og spiller en stor rolle i å opprettholde kennelens livskvalitet. Thomas og Guro har en stor familie som inkluderer Herman, William, Alba, Alvar og Frida.

Begrunnelser

Styret i Hundegruppa i Torpa IL skriver: Thomas Byfuglien Wærner har i mange år vært en frontfigur i hundekjørermiljøet i Norge , og vært aktivt i å utvikle hundekjøringen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Der har han på litt over et år klart den bragden å vinne både Femundløpet, Finnmarksløpet og Iditarod. I tillegg til å være en svært aktiv hundekjører i mange år, har han også bidratt som arrangør i ulike roller og ulike løp. Han stod bak nyvinningen Mush Synnfjell i 2013. Det var et løp som ingen hadde sett maken til tidligere, og det fikk stor oppmerksomhet hos så vel hundekjørere, publikum og media. Lokalt i Torpa har Thomas vært en aktiv bidragsyter til at hundekjøring er blitt et varemerke for bygda. Han har lagt ned utallige timer i å finne gode traseer i fjellet og tilbragt et ikke tellbart antall timer for å legge til rette for både egen og andres kjøring. Torpa IL/Hundegruppa er glad for å ha en så engasjert og dedikert person som Thomas som en av sine. Han har alltid gode ideer og iverksetter dem fort. Hans svært positive livsinnstilling smitter, og bidrar ofte til at andre oppdager muligheter de ikke visste fantes. Thomas har satt både hundekjøring og Torpa på verdenskartet, og han har bidratt til et godt omdømme for sporten. Det er vi stolte av.

Joar Leifseth Ulsom

I 2020 kjørte Joar Iditarod for åttende gang. I 2013 fullførte Iditarod i 7. plass og ble den raskeste førstegangskjører noensinne.  Siden da har han alltid vært på topp 6. I 2018 vant Joar  “The Last Great Race”. Han er 33 år gammel,  og ble født med en kjærlighet til hunder. Han begynte med skijoring i hjembyen, Mo I Rana, Norge. Derfra deltok han i en rekke små løp med lånte hunder til han startet sin egen kennel i 2008, Sivo Racing Kennel med ca.30 hunder. Han deltok på Femundløpet i 2008 og 2010. Etter å ha utviklet kennelen sin i Norge, flyttet han i 2011, med kennelen, til Alaska og begynte å satse på en karriere. Han deltok blant andre i Yukon Quest, Nadezhda Hope Race og Kuskokwim 300.

Med mål om å gi best mulig omsorg for hundene og den høyeste kvaliteten i sporten, er Joar et stolt medlem av Qrill Pet Mushing Team. Han er også et livstidsmedlem i Rana Trekk-og Brukshundklubb i Mo i Rana. Joar er for tiden bosatt i Willow, Alaska, med sin kennel av Alaskan huskies og kjæresten hans, Margot.

Begrunnelser:

 Bjørn Dalskjær Kristiansen, leder i hundekjører utvalget i Rana Trekk- og Brukshundklubb skriver: Joar er en person det ikke går an å ikke like, utrolig trivelig og jordnær med alle han prater med. Han har bevist år etter år, at han er en av verdens beste langdistanse kjørere. Joar er flink med hundestell og det taktiske under hundeløpene. Joar besøker Rana Trekk- og Brukshundklubb når han er i Mo i Rana og han tar seg tid å fortelle de som møter opp om sine løp og erfaringer. Han er et stort forbilde for mange i klubben. Joar har mange fans i Mo i Rana på alle aldersgrupper.

Robert Sørlie

Robert Sørlie begynte med hundekjøring i ‘70 tallet og har kjørt mange løp i sin karriere. Hans kennel heter “Team Sørlie Jeppedalen Sledehundkennel” hvor han har ca. 32 hunder. Han er kalt “Kongen av Femundløpet” hvor han har kjørt og fullført alle 31. utgaver og vant 13 av dem, siste gang i år, 2020! Han kjørte Iditarod for første gang i 2002 og med en 9. plass vant han premien som årets førstegangkjører. Han har vunnet Iditarod to ganger, 2003 og 2005 som medlem av Team Norway.  Han har vunnet Finnmarksløpet 3 ganger. Han er medlem av Oslomarka Trekkhundklubb. Robert er gift med Elin og de er foreldre til to barn, Håkon og Magnus.

Begrunnelser: Styret i Oslomarka TK skriver: Robert var den første ikke-amerikaner som vant Iditarod og den eneste ikke-amerikaner som har vunnet to ganger. Robert har kjørt Femundløpet hvert eneste år siden starten i 1990, vant den første Kongepokalen i langdistanse i 1993 og i 2020 vant han nok en gang, hans 13. seier i rekken. I 2008 vant han det første Amundsen Race og i 2009 ble han Rookie Of The Year i La Grand Odyssée. Robert har drevet med hunder i godt over 40 år. Robert har gjennom hele karrieren vært en friluftsmann og løper lange distanser flere ganger i uken for å holde seg i form. I dag er Robert pensjonert og kan tilegne seg 100% til hundene. Robert er en omsorgsperson i tillegg til et unikt hundemenneske og en vinnerskalle. Han deler villig vekk av erfaring og kunnskap til den som trenger råd og veiledning. Mange er handlerne hans som også har gjort det bra, Tommy Hagen, vant Femundløpet 6-spann 1994, Harald Andersen vant Femundløpet flere ganger og ble også Norgesmester flere ganger, Erik Skoveng vant Hallingløpet mange ganger og tok sølv i MD på Hamar i NM. Robert står som en bauta i Norsk hundekjører-historie, merittlisten hans er lang. Han er æresmedlem i OMTK og stiller alltid velvillig opp for klubben. Hans betydning for oss kan vanskelig overdrives.

 

Vi retter en stor takk til alle tre for alt dere har bidratt med i vårt miljø– og håper vi kan fortsette å se og følge dere i årene som kommer, og at dere fortsetter å være gode forbilder for nye hundekjørere.

 

 
NHFs første helelektroniske ting vel gjennomført

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Sep 2020

Lørdag den 19.9.2020 gjennomførte NHF sitt første helelektroniske Forbundsting. Tinget ble også streamet live på forbundets Facebookside, og er lagret der slik at det er mulig å se tinget nå i etterkant. Følg denne linken for å se opptak av tinget: https://www.facebook.com/watch/?v=2284584861688229&extid=Lw1GacaQvNVn0JSU

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive og gjennomføringen opplevdes ryddig.

Forbundet er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen og ønsker å fortsette å bruke elektroniske løsninger også i fremtiden. Elektroniske hjelpemidler åpner for deltakelse for flere klubber med lang reisevei, noe som vi håper vil øke representasjonen av delegater fra enda flere klubber enn i dag.
Åpen time

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Sep 2020

På hundekjørertinget i helgen ble det informert om at styret ønsker å holde åpen time i forkant av styremøtene fremover. Tanken med denne møteplassen er å få en tettere dialog med klubbene, og å få en bredere kunnskap om klubbenes behov og meninger i enkeltsaker.

Styret jobber med å finne en riktig plattform for denne møteplassen, og lage en plan for god gjennomføring av møtene slik at de blir effektive. Dette vil dessverre ikke være klart til første styremøte 29. september, slik at første åpen time vil bli i forkant av det nye styrets møte nummer 2 denne høsten.

Vi håper på forståelse for dette, og gleder oss til et nærmere samarbeid med klubbene!
Nyhetsbrev IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Sep 2020

Hi Norway, here comes a newsletter from IFSS.

 

Polardistans 2021 to double as IFSS and WSA Long-distance World Championship 2021

We are pleased to announce that Polardistans, the long-established long-distance race for purebred sled dogs, has joined forces with the IFSS and the WSA. Through this unique partnership Long-Distance World Championship titles will be on offer at Polardistans in both purebred as well as all-breed classes.

Polardistans will take place from 2-6 March 2021 in Särna (Sweden) and will kick off the largest sled dog festival ever celebrated in Europe. From 2-14 March 2021, close to 500purebred and all-breed sled dog teams are expected to compete for World Championship titles in Skidog, Sled Sprint and Mid-Distance and Skidog and Sled Long-Distance classes at three venues (Särna, Ramundberget and Åsarna) in central Sweden.

At Polardistans, in the 300 km race World Championship titles will be available for purebred teams in 1-4 dog pulka as well as 8- and 12-dog sled classes and for all-breed teams in 8- and 12-dog sled classes. The IFSS long-distance race rules supplemented by a number of Polardistans specific rules apply.

No one can predict what will happen during the next months when it comes to the Covid-19 pandemic. We might face new travel restrictions worldwide and other regulations that will affect how sport events can be organized. Therefore, Polardistans, the WSA and IFSS will make their final decision on whether the 2021 On-Snow World Championships can go ahead by 1 December 2020.

 

This is a system generated email, do not reply to this email…
STOPP KORONASMITTEN!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Sep 2020

Idretten er med i den store dugnaden om å få stoppet koronasmitten i samfunnet. Derfor har Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norsk Tipping, laget informasjonsmateriell som idrettslag og klubber nå kan bruke enten digitalt eller plakater tilknyttet idrettsarenaene.

Norsk idrett tar koronasituasjonen på største alvor, og er opptatt av at idretten blir en så trygg arena som mulig slik at vi klarer å holde smitten i samfunnet nede. For å lykkes med den gradvise gjenåpningen av samfunnet må smitteverntiltakene også gjenspeiles i idretten. Derfor har Norges idrettsforbund gått sammen med Norsk Tipping om å utarbeide informative og enkle smittevernstiltak som barn-, ungdom- og voksne enkelt får med seg på vei til trening eller arrangementer. Og vi håper idrettslag og klubber tar materiellet i bruk. 

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten, og samfunnet for øvrig er:

1. Hold avstand – 1 meter  

2. Vask hender før og etter trening 

3. Rengjør felles utstyr før og etter trening 

4. Syk? Bli hjemme 

5. Bruk egen drikkeflaske

Skulle det blir endringer i rådene fra helsemyndighetene vil Norges idrettsforbund oppdatere informasjonen og plakatene slik at idrettslagene alltid har oppdatert innhold som de kan dele videre til sine medlemmer. 
Toppidrettsutøverlisten endres fra 1. oktober

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Sep 2020

ADNO informerer om at dette innebærer at langt flere norske utøvere blir del av listen og får strengere krav til å søke om medisinsk fritak.

Antidoping Norge (ADNO) har definert en toppidrettsutøverliste. Denne listen danner utgangspunkt for hvilke utøvere som har behov for et forhåndsgodkjent medisinsk fritak, nivå-kategorisering av utøvere ved rapportering om brudd på dopingbestemmelsene og for hvilke analyser som gjennomføres ved laboratoriet.

ADNO har besluttet å endre definisjonen fordi vi opplever at den topputøverdefinisjon som har vært er for snever sammenlignet med hva idretten og opinionen anser å være toppidrett.

Flere utøvere inkluderes
For å imøtekomme behovet for å inkludere flere utøvere i toppidrettsutøverdefinisjonen vil denne gruppen fra 1. oktober 2020 utvides til cirka 4700 utøvere, mot omtrent 2000 utøvere tidligere. For å avgjøre om en utøvergruppe skal defineres som toppidrettsutøver er det gjort vurderinger knyttet til:

 • Idrettens egenart, fysiologiske arbeidskrav med tilhørende risiko for dopingbruk.
 • Utøvernes prestasjonsnivå, nasjonalt og internasjonalt.
 • Idrettens størrelse, og antall utøvere i Norge.

– Denne endringen innebærer at antall toppidrettsutøvere i Norge i antidopingsammenheng vil bli utvidet for flere av de nasjonale særforbundene. Da er det viktig å understreke at ved behov for bruk av legemidler, skal alle som omfattes av toppidrettsutøverlisten umiddelbart søke om medisinsk fritak for alle stoffer som fremgår av dopinglisten, sier fagrådgiver Geir Holden.

Nye grupper

Her noen eksempler på ekstra utøvergrupper som nå er inkludert:

 • Fotball: Toppserien for kvinner og OBOS-ligaen for menn
 • Basketball: Spillere i BLNO for menn
 • Ishockey: Spillere i GET-ligaen
 • Volleyball: Spillere i Mizuno-ligaen for kvinner og menn
 • Deltakere på hovedmesterskapet i friidrett, NM i langrenn og NM i skiskyting
 • Det har også vært fokus på å inkludere flere landslag for utøvere med funksjonsnedsettelse i den nye toppidrettsutøverdefinisjonen

Alle særforbund er i prosessen gitt anledning til å komme med innspill til den nye definisjonen gjeldende for sitt forbund.

– For ADNO er det viktig at utøvere enkelt kan vurdere om vedkommende omfattes av definisjonen eller ikke. Fra 1. oktober trer den nye definisjonen i kraft, og da er det svært viktig at utøvere er kjent med reglene som gjelder for medisinske fritak, understreker Geir Holden.

Medisinsk fagrådgiver i ADNO, Astrid Gjelstad, oppfordrer både utøvere og medisinsk støttepersonell til å sette seg inn i den nye definisjonen som gjelder og hvilke konsekvenser det får.

– Nå vil det altså stilles krav om et forhåndsgodkjent medisinsk fritak fra større og nye utøvergrupper. Dette vil nå for eksempel gjelde ADHD-legemidler (dopinggruppe S6) og glukokortikoider (dopinggruppe S9) der vi har en del søknader om medisinsk fritak, sier Gjelstad.

Mer om medisinsk fritak her.

Her finner du toppidrettsutøverlisten som vil gjelde fra 1. oktober 2020. Dersom du har spørsmål, ber vi deg sende en e-post til post@antidoping.no
Økonomiske konsekvenser i forbindelse med korona

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Sep 2020

Koronapandemien kan påføre klubbene større eller mindre økonomiske tap. Norges Idrettsforbund har samlet relevant informasjon på sin hjemmeside for å hjelpe klubbene.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/
Nyhetsbrev IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Sep 2020

Hi Norway, here comes a newsletter from IFSS.

Federación Argentina de Mushing approved as Voting Member of IFSS

I am very glad to announce that a majority of IFSS Members voted in favor to approve Federación Argentina de Mushing as Voting Member. 

Welcome Federación Argentina de Mushing to IFSS!

Helen Lundberg

IFSS President

– – – – – – – – 

Vaccination requirements

IFSS World Championships and Masters On-Snow 2021 in Åsarna, Sweden 

Required vaccinations for all dogs, including dogs not racing:
Rabies, Distemper, Adenovirus-2 (Hepatitis and tracheo-bronchitis), Parvovirus and “Kennel cough” (Parainfluenza and Bordetella bronchiseptica).

All vaccines must have been administered more than 21 days before the race. The validity will be the one the producer declares.

Note 1) Kennel cough vaccinations have to protect against BOTH Parainfluenza AND Bordetella bronchiseptica (as with INTRANASAL or INJECTABLE vaccines).
Only if the dog is protected with an injectable vaccine against Parainfluenza given not longer than 1 year before (as in DHPPi vaccine), then the ORAL vaccine for Bordetella bronchiseptica is accepted.

Note 2) In addition to previous vaccinations Leptospirosis vaccination is not mandatory, but STRONGLY recommended.

Note 3) Rabies vaccination is mandatory also for dogs living in Sweden and Norway.

Ramundberget 2021 – WSA Sleddog World Championship, Sweden

List of required vaccinations for the event in Ramundberget can be found on the website: www.sleddog2021.se

World Cup  – new point system

In order to simplify the formula used to calculate the points of each competitor with DID in the World Cup accredited races, the Council has approved a system based on the position of the competitors in the result list instead of the time. 

The competitors will easily be able to calculate and control their points using the grid shown in the World Cup Regulations § F. 

With this new point system the points received during two 1-heat races are equivalent to the points received during a 2-heat race. Consequently the regulation B.4 which prevents for organizing two 1-heat races on two consecutive days is not necessary anymore and has been removed.

The complete revised World Cup regulations are available on the IFSS web site: https://sleddogsport.net/eng/29

In the absence of Continental Dryland Championships this season due to the Covid-19 pandemic and its travel restrictions, the World Cup will be the only IFSS international Dryland competition during the season 2020-2021. The IFSS Council and the Accreditation Committee recommend that the Member Federations request the accreditation of more events so that their competitors can compete for an international title without traveling outside of their national boundaries.

Championship and Master events applications

IFSS are inviting submissions from interested parties for the Continental Championships and Masters On-Snow and Dryland 2022 except for Latin American Championship Dryland that already has been agreed on. 

Submissions are also welcome to organize World Championships and Masters On-Snow and Dryland 2023.

Member official contact information

This is a reminder that all IFSS Members need to make sure by them selves that they have correct contact information email/emails registered. If the emails changes for official contacts please remember to send updated information to sport(at)sleddogsport.net
Tingdokumentene er nå lagt ut

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Aug 2020

Tingdokumentene er nå lagt ut under forbundstinget på hjemmesiden.

Administrasjonen vil sende ut fullmaktskjemaer som klubbene må fylle ut og returnere til forbundet i løpet av neste uke.

Da tinget vil avholdes digitalt, er det viktig at klubbene følger regelmessig med på informasjon som blir lagt ut på siden. Vi vil legge ut en fyldig veiledning for hvordan tinget skal gjennomføres, og hvordan dere logger dere inn på Teams.
EM 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Jul 2020

IFSS har som vi tidligere har informert om besluttet å avlyse EM 2020. ESDRA ønsker likevel å arrangere EM på tross av IFSS sin beslutning. Norges Hundekjørerforbund har i styremøte 17. juni vetatt følgende:

NHF støtter IFSS sin beslutning, og vil ikke sende noen utøvere til EM Barmark 2020

Hele vedtaket kan leses i protokollen som er lagt ut på vår hjemmeside.
Protokoll 09-19/20 sak 116

Vedlegg:
Idrettsforbundet jobber videre for full gjenåpning av norsk idrett

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Jun 2020

Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom hvor man kan trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart smittevernsprotokollene er på plass innen de ulike idrettene. I tillegg er trening og konkurranser tillatt for alle idretter – også for de over 19 år, som ikke medfører nærkontakt. 

– Norges idrettsforbund har også de siste ukene utfordret myndighetene for å få gjenåpnet idrettsaktiviteter for personer over 19 år innen kontaktidretter. En slik gjenåpning vil være avgjørende for at idretten kan ivareta sitt overordnede og helhetlige samfunnsansvar, sier idrettspresident Berit Kjøll. 

Norges idrettsforbund har i sin dialog med helsemyndighetene, Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja diskutert muligheten for å gjenåpne for ordinær trening i kontrollerte former for breddeaktiviteter for personer over 19 år innen kontaktidretter i juli. Dette som følge av frafallsrisiko blant voksne utøvere som nå opplever manglende motivasjon når man ikke kan utøve idretten sin på ordinært vis. 

– Vi opplever anerkjennelse og forståelse fra regjeringen for den situasjonen vi står i. Helsemyndighetene er imidlertid tydelige på at det ikke er forsvarlig å åpne opp mer innenfor idretten på nåværende tidspunkt på grunn av usikkerheten totalt sett knyttet til videre smitteutvikling. Som en ansvarlig samfunnsaktør må vi respektere og forholde oss til dette, selv om vi gjerne skulle sett dette annerledes, sier Kjøll og legger til;

– Gitt at smittesituasjonen gjennom sommeren er under kontroll, forventer vi at myndighetene tar neste skritt og åpner for ordinær aktivitet for kontaktidrettene for personer over 19 år, sier Kjøll.  

Som en konkret oppfølging og dialog med statsråd Abid Raja vil det avholdes et møte på politisk nivå mellom Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i begynnelsen av august for å diskutere hvordan den resterende gjenåpningen av kontaktidretter for personer over 19 år kan starte opp på en ansvarlig måte. 

– Jeg er takknemlig for, og stolt over, den felles ansvarligheten norsk idrett har utvist i koronasituasjonen. Samtidig forstår jeg frustrasjonen, og at det kan oppleves urimelig når breddeidrettsutøvere innenfor kontaktidretter over 19 år ikke kan trene og konkurrere som normalt.  Jeg oppfordrer derfor alle i norsk idrett til å utvise ansvarlighet i den situasjonen vi står i, slik at vi snarest mulig kan få til en full gjenåpning av norsk idrett, avslutter Kjøll.
Sommerstengt kontor i uke 28-31.

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Jun 2020

Vi på kontoret tar sommerferie uke 28-31 og vil være tilbake på jobb mandag i uke 32. Vi vil derfor ikke svare på mail eller sende ut microchips i denne perioden. Siste bestilling av microchips må være mottatt oss senest torsdag morgen, 2.juli.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Hilsen Vibecke og Marianne
Det blir digitalt Hundekjørerting

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jun 2020

Grunnet korona-situasjonen har NHF bestemt at Hundekjørertinget avholdes digitalt i år. Datoen er satt til 19. september.

Det skal bli spennende å gjennomføre vårt første digitale ting, og vi håper at alle medlemsklubbene tar seg tid til å være med. Ytterligere informasjon og dokumenter kommer.
Vi utvider prosjektet “Alle skal med”

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Jun 2020

Vi utvider rammen for prosjektet “Alle skal med “, og inviterer klubbene til å søke om støtte til aktivitet også til høsten. Det er de samme rammene for søknad om aktivitet som gjelder.
Søknadsfrist 15. august
Gjennomført aktivitet 31. oktober

Her kan klubbene lese om hva de kan søke på:https://www.sleddog.no/2020/05/28/klubbene-kan-na-soke-om-tilskudd-til-sommeraktiviteter/

Søknadsskjema


Vedlegg:
Vi søker ny leder til Sommerhundekjørerskolen trinn 2

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Jun 2020

SHKS ble arrangert for første gang i 1988 med formål om å «Samle unge utøvere fra hele landet og alle grener til en felles aktivitetsuke der alle skal lære noe nytt, møte nye venner og ha det gøy». SHKS skal skape motivasjon blant unge utøvere til å engasjere seg videre i hundekjørersporten – både som utøvere, trenere og ledere. Det er også et viktig mål at utøverne ønsker å komme tilbake neste år.

Har du lyst til å bidra som leder for sommerhundekjørerskolen? Søk da vel!

Stillingsannonse

Vedlegg:
3 UTØVERE HAR FÅTT OLYMPIATOPPSTIPEND

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Jun 2020

Hvert år søker NHF om Olympiatoppstipend for de beste utøverne våre. Olympiatoppen legger internasjonale resultater fra de 2 siste årene til grunn, og det vurderes også hvor mange deltakere og deltakerland som er representert i konkurransene.
Stipendutøverne kan benytte seg av OLT’s ressurser og OLT vil lære mer om vår idrett og hva som kreves.

Michael Jørgensen i OLT kommenterer tildelingen som følgende::
I en idrett som ikke er OL gren, er det alltid en sammensatt øvelse å utdele stipend. Likedan er det nesten umulig å samenlikne grener og disipliner oppmot hverandre, på samme måte som det å sammenlikne idretter.
Det Olympiatoppen ønsker å forsikre seg om er at utbredelsen av idretten er stor, og allerhelst inkluderer flere kontinenter. De tre som har mottatt stipend i år, , har oppnådd mesterskaps seire og de oppfyller kravene til deltakere og nasjonspasser.

Det var i år 3 utøvere som fikk tildelt stipender, noe som er svært bra sett i lys av at hundekjøring ikke er en OL gren.

De som fikk tildelt stipender er :

Marte Eirin Solhaug B-stipend
Yngve Hoel B-stipend
Maren Emilie Leegard U-Stipend

NHF gratulerer!

Foto Niclas NordlundKlubbene kan nå søke om tilskudd til sommeraktiviteter

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mai 2020

“ALLE SKAL MED”- sommeraktivitet for alle med hund

Nå åpnes det endelig opp for aktivitet, og vi regner med at det er mange klubber som er glade for dette. Vi håper klubbene vil være kreative denne våren og sommeren og tilby aktiviteter i større omfang enn tidligere. I en situasjon hvor veldig mye er begrenset, hungrer folk etter å komme i aktivitet. Vi ser at pågangen til kurs og aktiviteter er vesentlig større enn tidligere, noe som kan skyldes at tilbudet om aktivitet er veldig begrenset. Treninger og samlinger vil være et godt sosialt påfyll i en mindre sosial hverdag. Vi håper våre klubber vil bidra og ta ansvar til å samle hundekjørere, nye og gamle, til sosial og nyttig treningsaktivitet. Dette er en unik mulighet til å få med flere med hund i nærmiljøet. Det spiller ingen rolle om hunden ikke er en trekkhund, alle med hund kan være med!

Norges Hundekjørerforbund inviterer derfor alle hundekjørerklubber til å søke om tilskudd til lokal aktivitet for barn og unge denne sommeren. Søknadsfrist 15. juni

Kravet for å søke om midler er at aktiviteten er gratis og åpen for alle. Alle aktiviteter blir lagt ut på vår nye aktivitetskalender.

Søkbare aktiviteter:

• 1 dags samlinger i helgene
• Helgesamling
• Dressurtrening med hund 2-3 timer dag/kveld
• Lokale barmarksløp, lavterskel for alle aldre

-Løping, sykling, sparkesykkel
-Hundeorientering
-Virtuelle løp
-Nattløp
-osv
• Barn og hund 2-3 timer dag/kveld
-Aktivitet for barn med alle slags typer hund. Dette er tenkt
som en introduksjon til klubben. Her er lekt og moro hovedfokus
-Eksempel på aktivitet er at barna trene på enkle øvelser med hund
og avslutte med natursti med oppgaver som er myntet på øvelsene man har gjort tidligere

Administrasjonen jobber med å få laget veiledere til treningsmodeller for de foreslåtte aktivitetene, og vil legge dette ut på hjemmesiden så snart disse er ferdige.

Støtten det kan søkes om er i utgangspunktet til instruktører og gjennomføring.

 • Instruktør 1 dag kr 1250 (1 instruktør per 10 deltakere)
 • Instruktør helg kr 2500 (1 instruktør per 10 deltakere)
 • Instruktør dag/kveld kr 500 (1 instruktør per 10 deltakere)
  • Dressurtrening
  • Barn og hund
 • Lokale barmarksløp kr 5000
 • Materiell 1 dag kr 1000
 • Materiell helg kr 2000
 • Materiell Dag kveld kr 500
 • Materiell barmarksløp kr 1000
 • Leie av arena (individuell vurdering)

Vi oppfordrer til å gjenta 1 dagers samlinger, dressurkurs og barn og hund flere ganger i løpet av perioden, som er fra 15. juni-1. september. Beløpene over er per arrangerte dag-/kveldskurs, heldagssamling/helgesamling som arrangeres.

Det beregnes 1 instruktør per 10 deltakere.
Alle må forholde seg til idrettens oppdaterte koronavettregler.

Alle gjennomførte aktiviteter skal rapporteres inn så fort som mulig, eller senest 1. september

Søknadsskjema

Rapportskjema

Vedlegg:
Ytterligere åpning for barne- og ungdomsidrett til og med 19 år

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mai 2020

Regjeringen besluttet i dag å åpne for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni. Enkelte kontaktidretter vil kreve særskilte smittevernsregler før oppstart.  Svømmehaller åpner også 1. juni. Det er ennå uavklart når toppidretten kommer igang for fullt. Norges idrettsforbund er i dialog med myndighetene om dette.

Nye regler

Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.

Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.

Fortsatt restriksjoner

Selv om barne- og ungdomsidretten nå vil komme i gang med tilnærmet normal trening, vil det fortsatt være restriksjoner knyttet til enkelte kontaktidretter og konkurranser. Det vil også være tydelige smittevernsregler for utøvelse av idrettslig aktivitet. Den reviderte veilederen, for barne- og ungdomsidretten vil gjelde fra 1. juni.  

Ny smittevernveileder for idretten er oppdatert her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg

mvh

NIF kommunikasjon
EM-BARMARK 2020 AVLYST

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Mai 2020

IFSS informerte i dag om at EM-barmark er 2020 er avlyst, grunnet den usikre situasjonen rundt Crovid-19 viruset.

Her er informasjonen fra IFSS:
IFSS European Championship Dryland 2020 has been cancelled due to the current situation with Covid-19 pandemic and the uncertain travel restrictions in Europe still in place. When travel restrictions will be lifted is very unclear and therefore it is not fair to athletes or to organizers to plan for this event. There is also a “second wave” of the pandemic predicted to hit in the fall.  IFSS and the sled dog sport is not unique to cancel events, the entire world of sports has to either cancel or postpone championship events due to the pandemic. 
NY AKTIVITETSKALENDER PÅ www.sleddog.no

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Mai 2020

Endelig har vi fått Aktivitetskalenderen på plass. Denne må ikke forveksles med Terminlisten. Aktivitetskalenderen skal være en kalender hvor alle klubber og kretser kan legge inn aktiviteter som ikke er terminfestet. Alt fra lokale kurs, sammenkomster, klubbmøter, lavterskelløp, samlinger osv. Grunnlaget for at vi ønsker en Aktivitetskalender er å få med flere på aktiviteter rundt om i klubbene.

Alle aktiviteter i kalenderen vil bli markedsført på vår Facebook, slik at arrangementet når flest mulig.

For at vi skal kunne legge ut informasjon om din aktivitet trenger vi:

 • Navn på arrangørklubb
 • Sted
 • Dato
 • Invitasjon
 • Link til påmelding

Dette sendes til: Sled-dog@nif.idrett.no

Vi håper at kalenderen blir brukt flittig av klubbene, slik at vi får informasjon om aktiviteter ut til så mange som mulig!
Antidoping Norge arrangerer webinarer for utøvere og trenere

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mai 2020

Antidoping Norge (ADN) har satt opp en ny rekke med webinarer for trenere og støttepersonell, og også ett som utøvere kan være med på!  De gjentar webinaret «Hva bør trenere vite» som ble satt opp i april, i tillegg til at de svarer opp ønskene fra de som deltok på disse kursene, om å gå dypere inn på enkelte temaer. Alle webinarene er gratis.

Antidoping 101 – Hva bør trenere vite?

Vi gjentar webinaret som ble avholdt i april, og setter opp to nye datoer. Foredraget passer for ALLE trenere i idretten, og gir en grunnleggende innføring i antidoping fra et trenerperspektiv. Foredraget varer ca. 30 minutter, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk.

Datoer og påmelding:

Mandag 18.mai 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8QFYRUW1UJ32

Tirsdag 26.mai 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MRNF9J2JLPC6

Hva gjør vi ved mistanke?

Hva kan vi gjøre hvis vi mistenker dopingbruk i idretten? Hvem kan man snakke med? Hvor henvender man seg? Og hva hvis man mistenker bruk blant sine egne utøvere?

Dette skal vi forsøke å gi svar på i dette webinaret, som passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten.

Datoer og påmelding:

Onsdag 20.mai 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CKDF1NA1UP16

Torsdag 28.mai 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=DN2A352JSN16

Kosttilskudd – en risiko for doping?

Kan man risikere en positiv dopingprøve hvis man bruker kosttilskudd? Finnes det produkter som er trygge å bruke? Og trenger man kosttilskudd for å lykkes i idretten? Vi har med oss Caroline og Isabel fra Myrens Ernæring, som skal hjelpe oss med å belyse dette temaet. Webinaret passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten, og er også åpent for utøvere. Dette foredraget har en varighet på 45-60min.

Datoer og påmelding:

Tirsdag 2.juni 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MQ299N4PL111

Onsdag 3.juni 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EUDT9PDJL51N
Sommerhundekjørerskolen 2020 AVLYST!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mai 2020

Det er med tungt hjerte at Sommerhundekjørerskolen 2020 avlyses, men NHFs styre og leder av SHKS mener det ikke er mulig å gjennomføre sommerhundekjørerskolen slik som den er planlagt . Sommerhundekjørerskolen er ikke bare en aktivitetsleir for deltaker og hund, men vel å mye et sosialt arrangement. Med Helsedirektoratet retningslinjer om smittevern, vil SHKS ikke være mulig å gjennomføre.

NHF ønsker å erstatte Sommerhundekjørerskolen med å subsidiere aktiviteter i klubbene i hele Norge. Prosjektet “Alle skal med” (foreløpig prosjektnavn, kom gjerne med navneforslag) er sammensatt av mange forskjellige aktiviteter, fra barn og hund kvelder og dressurtrening, til 2 dagers helge samlinger med overnatting i telt eller hengekøye. Prosjektet vil snart bli lansert for klubbene, og vi håper så mange klubber som mulig vil være med på å ta ansvaret for å få folk i aktivitet i sommer. Det trenger vi!

Prosjektet vil bli publisert på NHFs hjemmeside, og alle klubber vil få tilsendt informasjon på e-post når dette er klart.
Økt tilskudd til dekking av veterinærutgifter

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mai 2020

Styret i Norges Hundekjørerforbund har vedtatt på styremøte nr. 8 19/20, den 13.mai 2020, å øke tilskudd til veterinærkostnader til til sammen kr 200 000.- som fordeles mellom de største sledeløpene som ble arrangert i 2020. Tildelingsbrev er i dag sendt ut til arrangerende klubber.
Informasjon fra IFSS og ESDRA

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mai 2020

ESDRA informerte i nyhetsbrevet sitt av 13.05.2020, at de har innstilt Italia som arrangør for barmarks EM 2020. IFSS vil ta den endelige avgjørelsen på arrangør i løpet av kort tid, og vil samtidig informere om dato for arrangementet. IFSS vil også offentliggjøre arrangør for VM på snø 2021 om ikke lenge.

Det er nå klart at IFSS har gjort visse endringer i Race Rules. En av de viktige endringene er alle hunder nå må være over 18 måneder for å delta i konkurranse. Du finner lovverket med endringer her

IFSS har også fått 2 nye medlemsland, Colombia og Malta, og har nå totalt 41 medlemsland.
Informasjonsmateriell til klubber: STOPP koronasmitten!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Mai 2020

Idretten er med i den store dugnaden om å få stoppet koronasmitten i samfunnet. Derfor har Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norsk Tipping, laget informasjonsmateriell som idrettslag og klubber nå kan bruke enten digitalt eller plakater tilknyttet idrettsarenaene.

– Norsk idrett tar koronasituasjonen på største alvor, og er opptatt av at idretten blir en så trygg arena som mulig slik at vi klarer å holde smitten i samfunnet nede. For å lykkes med den gradvise gjenåpningen av samfunnet må smitteverntiltakene også gjenspeiles i idretten. Derfor har vi gått sammen med Norsk Tipping om å utarbeide informative og enkle smittevernstiltak som barn-, ungdom- og voksne enkelt får med seg på vei til trening eller arrangementer. Og vi håper idrettslag og klubber blir med å dele budskapet, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

 1. Hold avstand – 1 meter 
 2. Vask hender før og etter trening
 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
 4. Syk? Bli hjemme
 5. Bruk egen drikkeflaske

– Disse fem smittevernrådene er enkle, men likevel enormt viktige! Skulle det blir endringer i rådene fra helsemyndighetene vil Norges idrettsforbund oppdatere informasjonen og plakatene slik at idrettslagene alltid har oppdatert innhold som de kan dele videre til sine medlemmer, sier Karen Kvalevåg. 

Last ned ulike versjoner
Informasjonsplakatene er laget i ulike størrelser for både print og digitalt. Alt av materiell vil ligge klart for nedlasting på Idrettsforbundets «startside» (krever innlogging). Her følger også en enkel veileder for hvordan de ulike elementene kan benyttes. 

Vi ønsker alle lykke til med informasjonskampanjen – STOPP koronasmitten!
Smittevernveileder for hundekjøring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mai 2020

Nå kan vi endelig komme i gang igjen med organisert trening og aktivitet, med grunnlag i helsedirektoratets anbefalinger.

Hundekjøring er heldige i og med at aktiviteten bedrives ute i frisk luft, på godt ventilerte områder. Det betyr at vi har gode forutsetninger for å igangsette aktivitet.

Helsedirektoratet kom mandag 11. mai med en smitteveileder for idretten, etter oppfordring fra Norges Idrettsforbund. Dette er en generell veileder for idretten, og hvert særforbund har fått beskjed om å utarbeide spesifikke smitteveiledere tilpasset sin idrett.

Helsedirektoratet fremhever 3 hovedpunkter for å begrense smittespredning

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Arrangementer med inntil 50 personer

Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.

 • Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand. 
 • Arrangementer kan for eksempel være løp, organiserte samlinger, kurs og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.  
 • Det oppfordres til ikke å benytte offentlig transport for å komme seg til arrangementer
 • Det er ikke mulig å arrangere løp med fellesstart
 • Det er ikke mulig å benytte garderober. For å sikre at god håndhygiene kan ivaretas, anbefales det likevel at toaletter og muligheter for håndvask tilknyttet garderober gjøres tilgjengelig, selv om ytterligere bruk av garderoben til skifting av klær/utstyr, dusjing mv. ikke er tillatt.
 • Skal man holde samlinger over flere dager med overnatting på stedet, anbefales det at utøverne ikke bor flere enn to på hvert rom. Rommene må være store nok til at regelen om en meters avstand overholdes. Skal flere dele bad må renholdet økes. Alternativt kan man bo i telt eller hengekøye ute, med latrine. Det er viktig at det er tilgang på vann slik at god håndhygiene etter helsemyndighetenes anbefaling kan overholdes.

Treninger og samlinger med inntil 20 personer

For alle andre samlinger i grupper, for eksempel ordinære treninger, anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Klubbene bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende. Idrettsveilederen fra helsedirektoratet kan du lese i sin helhet ved å følge linken under
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf
Arrangører NM 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Mai 2020

Vi har fremdeles ikke mottatt noen søknader om å arrangere NM 2021. Vi ber alle klubber som vurderer å arrangere NM om å søke så fort som mulig, eller ta kontakt med administrasjonen. For å lage en forutsigbarhet både for deltaker og andre innvolverte som TD osv., trenger vi å få på plass arrangører for alle NM 2021
Vi åpner for påmelding til Trener 1 kurs igjen! Fortsatt noen ledige plasser 28.-30.august 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Mai 2020

Vi er stolte av å kunne tilby et innholdsrikt og spennende Trener 1 kurs til våre medlemmer!

Sted: Skeikampen.

Pris kr 500,- inkludert middag og overnatting (alle med behov for overnatting får eget rom og det blir tilrettelagt etter myndighetens krav).

Påmelding: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

Målgruppe: Alle over 16 år som har lyst til å utvikle seg som trener eller bare vil lære mer om hund og hundekjøring.

Her kommer en presentasjon av våre dyktige kursholdere:

Sigurd Corell stilte til start på sitt første løp på 10-årsdagen sin. Derifra har han med forskjellige hunder (egne og lånte hunder) stilt på forskjellig løp både på snø og barmark. Han har vært på kretslaget til Akershus, og landslaget to sesonger.

Sigurd Corell

Sigurd har studert idrett, coaching, og friluftsliv på VGS og har skrevet en bacheloroppgave i dette temaet. Han har også jobbet som hundekjøreguide på Svalbard, og har vært TD lærling på Finmarksløpet.

 Sigurd forteller selv: «Til daglig er jeg hundetrener i Asker trekkhundklubb og har deltatt som trener på SHKS (Sommerhundekjørerskolen trinn 2). Tidligere har jeg arrangert SHKS for barn i Asker. Det har ikke vært noe konkurransesatsing de siste årene, men jeg har ikke sluttet med trening og hundeaktivitet for det er umulig!»

«Jeg håper å se flest mulig på kurs i August for å dele erfaring, få nye ideer og lære nye og flere ting som vil gjøre oss enda bedre hundemennesker. Samtidig som det vil styrke Hundekjøreforbundet.»

Hernan Maquieira, bor i Folldal og er opprinnelig fra Argentina, men har bodd i Norge i 10 år. Han er lærer og underviser i kroppsøving, spansk og engelsk. Han er også fotballtrener, svømmeinstruktør og volleyballtrener.

Hernan Maquieira

Hernan forteller: «Jeg har vært hundekjører siden 1994 og har deltatt i mange løp, i alle grener, spesielt i langdistanse. I 2007 fullførte jeg Iditarod, 1600km gjennom Alaska. Siden 2018 har jeg også vært Visepresident i Norges Hundekjørerforbund. Jeg er instruktør på SHKS trinn 2 og i år har jeg i tillegg vært Mentor på Femundløpet (Junior og F200 klasse). Jeg elsker å være ute i naturen og jeg elsker fysisk aktivitet.»

Katja Petrell er en guru innen hundekjøring. Hun bor i Asker og er daglig leder av Cooldog. Katja brenner for at hunden din skal ha en optimal helse – gode glade hundedager. Forebyggende behandling er alfa omega i et godt og langt hundeliv.

Katja er utdannet Dipl. Hundemassør, Dipl. Hundefysioterapeut og Rehabiliteringsterapeut ved Axelssons Animal School Oslo, Naturmedicinskt Hälsocenter Göteborg, Strömsholm Region Djursjukhus Sverige og en rekke kurs forskjellige steder i Skandinavia.

Katja har drevet med behandling av hund i 21 år. Katja har derfor lang erfaring med massasje, fysioterapi, rehabilitering, fysikalsk trening og vanntrening både i basseng og vanntredemølle.

Katja har praktisert i 10 år ved forskjellige klinikker i Norge og driver nå sin egen klinikk i Asker – Cooldog. Katja var lenge ansatt ved PetVett Ekeberg dyreklinikk som leder av rehab-avdelingen fra oppstart i 2006.

På fritiden driver Katja med hundekjøring. Familien har 17 hunder, og konkurrerer tidvis i løp. Katja selv har deltatt i NM, EM og VM barmark sprint med vogn. Hennes beste meritter i barmark er 5. plass i VM 2006 og 4. plass NM 2007. Ellers har hun kjørt NM og EM mellomdistanse på snø med slede. Utover dette har Katja også erfaring med flere langdistanse/maratonløp i Norge (for eksempel Femundløpet 400km , Pasvik Trail 300km, Gausdal Maraton 180km).

Katja holder også kurs og foredrag om hundemassasje, skadeforebyggende arbeid og trening med pulsmåler. Noen kurs alene og andre ganger i samarbeid med Jan Reinertsen. 
Oppdaterte koronavettregler fra og med 7. mai

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Mai 2020

Her er NIF sine oppdaterte koronavettregler

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter
• Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
• Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 50 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
• Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.
Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter
• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
• Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.


Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:
• All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
• Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 50 personer som deltar i en gruppe.
• Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
• Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
• Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
• Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
• Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
• Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
• Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
• Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.


Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:
• Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
• Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Atibac eller liknende.
• Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
• Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
• Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

• Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
• Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Atibac eller liknende.
• Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
• Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
• Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.
Sommerhundekjørerskolen 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Apr 2020

Bli med på Sommerhundekjørerskolen 2020, et samlingspunkt for hundeinteressert ungdom fra 13 til 18 år (født 2002-2007)!  Her møtes hundekjørerungdom fra hele Norge og et mangfold andre nasjoner til en uke med erfaring- og kunnskapsutveksling med noen av verdens beste hundekjørere som trenere. Sommerhundekjørerskolen skal være med på å knytte hundekjørermiljøet sammen på tvers av nasjonalitet og treningpraksiser.

Uka er fullspekket av spennende og lærerike aktiviteter, tilpasset både førstegangsdeltakeren og den som har deltatt tidligere. Synes du hundekjøring høres spennende ut, og du ønsker å vite mer om hva du kan gjøre sammen med egen hund, og samtidig bli kjent med andre hundeinteresserte? Ja da ønsker vi deg hjertelig velkommen. Det samme gjelder deg som allerede er aktiv i hundekjøring og ønsker å få oppfølging og innsikt i avansert treningsarbeid. Her samles vi alle til en sosial og lærerik uke, med blant annet kløvtur, sparkesykling, spannkjøring, snøreløping, leker og foredrag.

Deltaker har med egen hund som man under oppfølging av trenerteamet selv har ansvar for gjennom uka. Derfor anbefaler vi at man øver på dette i forkant. Alle friske hunder over 12 mnd. med et vennlig gemytt er velkomne til Sommerhundekjørerskolen! Vi ønsker å se et bredt spekter av hunderaser. Tisper i løpetid bes holdes hjemme av hensyn til andre hunder. Man er selvfølgelig hjertelig velkommen også uten hund.

Les mer her
Nå kan du søke om kompensasjon

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Apr 2020

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte arrangementer i frivillig- og idrettssektoren.

Søknadsfrist: 21. april.

Les mer her: https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/slik-soker-du/
GOD PÅSKE

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Apr 2020

NHF ønsker alle en riktig god påske! Det er noen rare uker vi legger bak oss når vi nå straks går inn i påsken. Dette blir en annerledes påske for oss alle, hvor vi alle må holde oss hjemme.

Vi må se fremover, og håpe at denne epidemien trekker seg raskt tilbake, og at vi snart kan møtes på treninger og konkurranse og andre aktiviteter. Så lenge vi alle bidrar med å overholde alle anbefalinger, er jeg sikker på at vi snart kan komme igang med aktivitet.

GOD PÅSKE!
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Apr 2020

14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-og-frivillighet/Arrangementskompensasjon til idretten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Apr 2020

Fredag 03. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idretssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19 utbruddet. Les hele saken her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/arrangementskompensasjon-til-idretten/Oppdatert koronainformasjon

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Apr 2020

Helsedirektoratets generelle retningslinjene ble noe oppmyket 1. april. Med bakgrunn i hundekjørersportens egenart, opprettholder Norges Hundekjørerforbund anbefalingen om ingen organisert trening eller aktivitet. NHF oppfordrer utøverne til fortsatt å drive egentrening, etter Folkehelseinstituttets generelle retningslinjer til befolkningen om koronavirus.

Vedlagt følger veilederen fra Norges idrettsforbund som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/veileder-for-utovelse-av-idrettsaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/
Samordnet Rapportering

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Apr 2020

NIF opprettholder fristen for samordnet rapportering, da innrapportering skjer elektronisk og kan derfor fint gjennomføres innen fristen 30. april. Klubben må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall mm., mens informasjon som kun foreligger etter avholdt årsmøte, f.eks. nye styremedlemmer osv. først fylles ut på et senere tidspunkt når idrettslaget har avholdt årsmøte.
Skal din klubb lage avtale med grunneiere om å bruke grunn til hundekjørerløype?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Apr 2020

Forbundet har nå laget en kontraktmal som våre klubber kan bruke ved inngåelse av avtaler med grunneiere til bruk av grunn til hundekjørerløype. Malen kan endres og tilpasses etter behov. Håper denne kan komme til nytte for våre klubber. Malen er å finne under fanen “Verktøykasse” på denne hjemmesiden. Finnes også vedlagt HER

Vedlegg:
15 millioner til Korona-tiltak

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Mar 2020

Gjensidigestiftelsen gir nå 15 millionre kroner til Korona-tiltak til frivillige lag, foreninger og organisasjoner, sosiale entreprenører og ideelle selskap som er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gir de klubbene som sliter en mulighet til å søke om midler til å dekke økonomiske tap i forbindelse med Covid19-viruset.

Les mer her: https://www.gjensidigestiftelsen.no/stotte-til-korona-tiltak/

Gjensidigestiftelsen skriver følgende på sin hjemmeside: Gjensidigestiftelsen arbeider for gode liv i et trygt samfunn. I disse dager er samfunnet vårt i en ekstraordinær situasjon. Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Frivillige organisasjoner bidrar med sine ressurser for å bistå helsetjenesten, tilpasse sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, ivaretakelse av sårbare grupper og bistand til personer som trenger hjelp. Vi ser at humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen ønsker derfor å bidra med ressurser til frivillige organisasjoner og utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med Korona-utbruddet.
Hundekjørertinget utsatt

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mar 2020

HUNDEKJØRERTINGET 23.-24. MAI 2020

Styret i Norges Hundekjørerforbund har fattet følgende vedtak :

NHF utsetter Tinget 2020 på ubestemt tid, grunnet Corona pandemi. Så snart det er forsvarlig igjen å arrangere større konferanser vil NHF innkalle til Tinget 2020.

Dette betyr at hundekjørertinget er utsatt inntil videre.

Dagens styre fungerer i sine verv frem til gjennomført valg på tinget.
GRATULERER THOMAS!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mar 2020

Norges Hundekjørerforbund vil gratulerer Thomas Werner med seieren i Iditarod . Dette er en stor bragd!!

Presidenten i Norges hundekjørerforbund uttalte følgende i Aftenposten i dag :” – Jeg må bare si at han er helt rå. Han imponerer, trener målrettet og har en god relasjon til hundene sine. Man blir veldig stolt av å ha sånne medlemmer i norsk hundekjøring, sier president Siri Barfod i Norges Hundekjørerforbund.” Dette kan nok alle i hundekjørermiljøet stille seg bak.

Ikke nok med at han vinner Iditarod, men han er også første vinner av QRILL Pet Arctic World Series, som er en serie sammensatt av 4 løp; John Beargrease USA, Femundløpet Norge, Volga Quest Russland og finale i Iditarod Alaska USA. Gratulerer!

Thomas Werner er tredje nodmann som vinner Iditarod. De 3 andre norske som har vunnet tidligere er; Robert Sørlie i 2003 og 2005, mens Roar Leifseth Ulsom vant i 2018. I fjor ble Ulsom nummer to bak amerikaneren Peter Kaiser.

Vi gratulerer nok en gang med seieren og håper Thomas kommer seg trygt hjem med hundene uten store problemer grunnet utbruddet av COVID-19
Idrettsforbundet: – All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. 

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.  
 
Ønsket tydelig svar fra myndighetene 
– Situasjonen er svært krevende og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter og på bakgrunn av de føringene vi nå har fått avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier Kjøll.  
 
Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund, sier at prosessen internt i idrettsorganisasjonen har vært veldig god i denne vanskelige tiden med god informasjonsflyt og nært samarbeid i hele denne krevende perioden.  
 
– Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med særforbund og idrettskretser – og alle ser alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva vi må gjøre i dag.  Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfer alle andre hensyn, sier Karen Kvalevåg.  
 
Konsekvenser 
Situasjonen som har oppstått får enorme konsekvenser, også for alle som er involvert i norsk idrett.  
– Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at vi samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover. 
NM-Veka er avlyst

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2020

Vi har i dag fått informasjon fra Norges Idrettsforbund om at NM-Veka dessverre er avlyst. Norges hundekjørerforbund støtter NIF sin avgjørelse, og mener dette viser at idretten tar ansvar for å begrense smittefaren av coronsviruset.

Her er den informasjonen som kom fra NIF i dag:

Norges idrettsforbund er svært lei oss for å meddele at NM-veka vinter er avlyst.

Norges idrettsforbund sender ut følgende pressemelding kl. 13:

NM-veka vinter avlyses

NM-veka vinter som skulle avholdes på Lillehammer 25. – 29. mars er avlyst.

– Norges idrettsforbund har hele tiden vært opptatt av å følge rådene til Folkehelseinstituttet og myndighetene knyttet til arrangementer. På grunn av den krevende situasjonen som koronaviruset har skapt i Norge, og den siste utviklingen, ser vi ingen annen løsning enn å avlyse arrangementet. Vi er lei oss for å ikke få gjennomført den første utgaven av NM-veka vinter, men her kommer spørsmålet om liv og helse foran idrett, sier generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

NM-veka er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor.

-Det er selvfølgelig trist at arrangementet må avlyses og NRK hadde gledet seg til å formidle den aller første utgaven av NM-veka vinter. Mange har lagt ned mye jobb i planleggingen, men når situasjonen utvikler seg som den gjør oppleves det som helt riktig å avlyse, sier Torbjørn Sarre-Jensen, redaksjonssjef NRK sport.

NM-veka vinter var planlagt som et pilotprosjekt på Lillehammer 25. – 29. mars, og var en del av NM på ski. NRK skulle sende direkte fra NM-veka vinter.  Følgende idretter skulle delta: ake, bob, badminton, curling, hundekjøring, radiostyrt bil, snowcross, langrenn, hopp, kombinert, freeski, randoneé, alpint og telemark.
Ny frist for Årsmøte

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2020

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/
Seppalaløpet 2020 er avlyst!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Mar 2020

Det er i dag besluttet at Seppalaløpet 2020 blir avlyst. Det er den uavklarte smitterisikoen av Corona virus som er årsaken til dette, og vi håper de påmeldte vil ha forståelse for denne beslutningen.

Det er i dag avlyst en mengde idrettsarrangementer, noe som viser at idretten tar NHI sine anbefalinger på alvor.
Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Mar 2020

Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer koronavirussituasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. NHF oppfordrer våre medlemmer til å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets hjemmesider og UD sine generelle reiseråd til utlandet. For mer informasjon følg LINKEN
Mattilsynet har undersøkt velferden til hunder som bor ute

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Feb 2020

Mattilsynet har for første gang undersøkt velferden til hunder som bor ute. Det var flest trekkhundehold som ble sjekket, men også andre typer utendørs hundehold fikk tilsyn. En viktig del av prosjektet var å veilede hundeholderne om hva en hund som bor ute trenger for å ha det bra. Det nasjonale tilsynsprosjektet ble gjennomført i 2018 og ut april 2019.

Det er vanlig å holde trekkhunder oppbundet på kjetting. Oppbindingen begrenser hundens mulighet til å bevege seg fritt. Erfaringene fra prosjektet viser at oppbinding likevel kan fungere godt hvis hunden får nok stimulerende aktiviteter, fri bevegelse og mosjon.
Foto: Mattilsynet

Hunder som bor ute, har oppholdsplassen sin ute hele året, enten hele eller store deler av døgnet.

-For at en hund skal kunne bo ute, må den ha et egnet og trygt hundehus der den ikke fryser og kan ligge bekvemt. Den må også ha godt tilsyn og stell, trygge, trivelige omgivelser og nok aktivisering og mosjon, sier veterinær Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mange trekkhundeholdere følger regelverket

Mattilsynet var på tilsyn i 453 utendørs hundehold. Inspektørene fant ingen brudd på regelverket for dyrevelferd i 75 % av holdene med trekkhunder. I de andre typene utendørs hundehold fant de brudd på regelverket i mer enn halvparten av dyreholdene. De hundeholderne som brøt regelverket for god dyrevelferd, hadde ofte flere brudd.

-Utendørs hundehold er krevende, og hundeholderne må ha både kunnskap, evne og vilje til å gi hundene sine et godt liv, sier Knævelsrud.

Det var flest regelbrudd gjaldt egnet hundehus og liggeplass

Mattilsynet fant også hunder som hadde for liten bevegelsesfrihet, ikke ble tilstrekkelig aktivisert og fikk for lite mosjon.

-Mange hunder ble ikke sluppet løs fra oppbindingen eller tatt ut av hundegården ofte nok. I andre tilfeller var uteområdet til hundene gjørmete eller fullt av avføring, sier Knævelsrud.

I 23 hundehold fant Mattilsynet så alvorlige brudd på regelverket at hundeholderen fikk pålegg om å rette opp forholdene med en gang. I disse tilfellene hadde hundene fått for dårlig tilsyn og stell, eller det var store mangler ved oppstallingen. I tre hundehold ble hunder tatt i midlertidig forvaring, eller hundeholdet ble avviklet.

Mattilsynet ville rette oppmerksomheten mot hva en hund som bor ute trenger

– Vi håper dette prosjektet har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen hos hundeholderne som fikk tilsyn. Alle hundene i et utendørs hundehold skal ha god velferd, og hundeholderne har selv ansvaret for å ha kunnskap om hva som er viktig for at hver enkelt hund skal ha det bra, sier Knævelsrud. Hun sier Mattilsynet vil bruke erfaringene fra prosjektet til å utforme bedre skriftlig veiledning om hvordan kravene i dyrevelferdsloven kan oppfylles for hunder som bor ute.

Fakta om tilsynsprosjektet:

 • Mattilsynet var på tilsyn i 453 utendørs hundehold.
 • Inspektørene sjekket 323 trekkhundehold og 111 hundehold med blant annet jakthunder og gjeterhunder. I 19 hundehold ble type hund ikke registrert, eller det var en kombinasjon av ulike typer hunder.
 • Det er ikke registreringsplikt for hunder i Norge, og Mattilsynet vet derfor ikke hvor mange hunder som bor ute.
 • Mange av hundeholdene med blant annet jakt- og gjeterhunder fikk tilsyn på grunn av bekymringsmeldinger. Trekkhundeholdene var et mer tilfeldig utvalg. 
 • Hele rapporten finner du herNorge tok 34 medaljer i EM

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Feb 2020

NHF gratulerer alle medaljevinnere og alle andre deltakere med et fantastisk gjennomført mesterskap.

Troppen på 47 norske deltakere under EM i Åsarna presterte over all forventning. Juniorene tok nærmest rent bord med gull i alle distanser bortsett fra Sp4j hvor vi fikk en flott bronsemedalje. Seniorene gjorde også et fantastisk mesterskap med 6 gull. Totalt endte Norge med 34 medaljer, 13 gull, 11 sølv og 10 bronse. Dette gjorde Norge til desidert beste nasjon.

NHF vil berømme arrangøren, som leverte et flott mesterskap. De har gjort en imponerende innsats i forbindelse flytting av mesterskapet fra Falun til Åsarna. NHF takker alle frivillige, dommere, veterinærer, dopingkontrollører og andre involverte som har bidratt til at mesterskapet ble så vellykket. En ekstra takk går til veterinærene som stilte opp på kvelden og opererte hunden til en av våre deltakere. Speaker-bua ble raskt omgjort til operasjonssal, og hunden ble operert for magedreining. Uten rask behandling hadde denne hunden ikke overlevd.

Vi er stolt over troppen som representerte Norge. De er gode ambassadører for sporten, og et flott forbilde for nye rekrutter. De viser stor omtanke for hverandre, hundene og konkurrenter. De hjelper og støtter hverandre og viser god “sportmanship”.
Lena Boysen Hillestad inn i Idrettens æresgalleri

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Feb 2020

Vi gratulerer Lena Boysen Hillestad med plassen i Idrettens Hall of Fame.


Norsk Idretts Æresgalleri fikk i går 38 nye utøvere og 6 nye lag på listen over utøvere å lag i Hall of Fame. Det var i forbindelsen med at Norsk Idretts Æresgalleri opphører i sin nåværende form – som fysiske bilder tilgjengelig kun på Lillehammer, at det ble tatt opp nye utøvere og lag. Det var frem til i går 220 utøvere og lag i Hall og Fame. Galleriet oppstår i stedet i et digitalt format tilgjengelig for alle – til enhver tid.
VM Norge 2023?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Feb 2020

Norges Hundekjørerforbund vurderer å søke om å arrangere VM for både barmark og snø 2023. Det er også sådd en tanke om å kunne arrangere VM for langdistanse på samme arena.

NHF ønsker å få gjort en skikkelig utredning i forkant av en eventuell søknad, og søker etter frivillige som kunne tenke seg å ta på seg denne oppgaven.

Er du interessert i en slik oppgave, send en e-post til sled-dog@nif.idrett.no så kan vi sende deg mer informasjon
NM del 2 med kongepokal

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Feb 2020

Nå har vi lagt ut invitasjonen til NM Del 2 i terminlisten på våre nettsider. Det skal avholdes NM i flerspann med Kongepokal, samt gutt/pike-mesterskap på Nordåsen stadion(Maura) 7-8.mars 2020 Link til invitasjon

Vedlegg:
Støtte- og tilskuddsordninger for klubber

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Jan 2020

Det å drive klubb er som oftest basert på frivillig arbeid, og det å skaffe midler til den daglige aktiviteten kan være en utfordring.  Men det finnes en rekke støtte- og tilskuddsordninger for klubbene, både innenfor og utenfor norsk idrett.

Som en tjeneste til våre klubber, er det nå blitt laget en informasjonsside som ligger under arkfanen Klubber.
Klikk inn på siden Støtte- og tilskuddsordninger klubber, der er det mye informasjon å finne om hvor man kan søke om midler.
Antidoping Hund

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Jan 2020

Av Marianne Lund

NHF er et nasjonalt særforbund for sporten hundekjøring og organisasjonsledd under WADA. Som deltaker i organisert idrett, er man underlagt de til enhver tid gjeldende antidoping bestemmelser i WADA-koden (WADC).

I Norges Hundekjørerforbund er det nulltoleranse for doping, for både utøver og hund. Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som “Rent Særforbund“.

NHF FORHOLDER SEG TIL:

– World Anti-Doping Code (WADC)

– International Federation of Sleddog Sports (IFSS) – «Antidoping Rules (Human Athletes)»

– International Federation of Sleddog Sports (IFSS) – «Antidoping Rules for Dog participating in Sleddog Sports»

– Norges Idrettsforbund (NIF), kapittel 12 – Bestemmelser om doping

– Antidoping Norge

– Dyrevelferdsloven

MÅLGRUPPE FOR REGLENE

– Alle hunder som deltar i konkurranser og trening i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).

– Ethvert medlem av et idrettslag som er tilknyttet NIF.

– Ansvarlig person slik det til enhver tid er definert i konkurransereglementet til NHF/IFSS.

– Enhver utøver som deltar på lag som representerer et organisasjonsledd i NIF.

– Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet.

– Hund eid eller disponert av personer som omfattes av punktene ovenfor.

– Det legges vekt på dyrevelferd og en rettferdig konkurranse.

Noter at det er flere ting som regnes som brudd på antidopingbestemmelsene enn funn av forbudte stoffer i urin/blod. Blant annet er utøvere er pliktig til å samarbeide med dopingkontrollør om dopingkontroll av seg selv og/eller sin hund.

Å nekte motsette seg og/eller sin hund dopingkontroll, regnes ikke bare som brudd på antidopingreglementet men også på konkurransereglementet og kan medføre diskvalifikasjon fra løpet.

DOPINGKONTROLL

Både du og/eller din hund bli innkalt til dopingkontroll. Det foregår slik:

https://antidoping.no/kontroll/dopingkontroll/

Dopingkontroll av hund, Steg for Steg.

DOPINGLISTER 2020

– Utøver: https://www.antidoping.no/nyheter/dopinglisten-2020

Hund: Se vedlegg.Prohibited List for Dogs.

NHF har utarbeidet en karenstid-liste.

SØKNAD OM FRITAK UTØVER/HUND

– Utøver: https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue

Hund: Følg link.

                -IFSS LIST OF CONTROLLED MEDICATION FOR DOGS.

                -IFSS Veterinary Medication Form 1.

                – IFSS Veterinary Medication Form 2.

OM KOSTTILSKUDD/SUPPLEMENTS

– Utøver: https://www.antidoping.no/kunnskap-og-ressurser/kosttilskudd

Hund: Se Vedlegg. IFSS-FEI-SUPPLEMENTS.

NHFs lands-og representasjonslag kan ikke reklamere for kosttilskudd/supplements iht til NHFs antidopingpolicy uten at dette er avklart med ADK.

REN UTØVER

Ren Utøver er et e-læringsprogram utviklet av Antidoping Norge. Alle utøvere må fullføre denne før å de får representere Norge på mesterskap i utlandet iht tidligere styrevedtak.

https://www.renutover.no/
Engangslisens på VIPPS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Jan 2020

Nå kan alle løpere som trenger engangslisens betale dette med VIPPS på arenaen.

Dette vil lette arbeidet for arrangørene, da betalingen går direkte til NHF og klubben slipper arbeidet med å overføre penger . Dette gjelder kun engangslisenser, årslisenser må som vanlig løses via MinIdrett.

Husk at alle som deltar i terminfestede løp må være medlem av en klubb tilsluttet NHF eller NIF, og alle må ha løst årslisens eller engangslisens.

Engangslisens kan nå løses på stedet ved å Vippse lisens direkte NHF og forevise i sekretariatet. Vippsnummer til lisens er 590748

Har man ikke lisensen i orden kan man bli nektet å starte.

Dette gjelder ikke miljøklasse, og spesielle lavterskel løp.

For arrangører: QR plakat til VIPPS-LISENS ligger her. Print ut og heng opp på løp.

Vedlegg:
EM i Falun flyttet til Åsarna

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jan 2020

IFSS har i dag kunngjort at EM i Falun vil bli flyttet til Åsarna.

European Championships Snow 2020 – moved to Åsarna, Sweden

The decision has now been taken to move the European Championships Snow February 19-23 2020 from Falun to Åsarna! The organizers are confident that they can make an excellent competition there as well, even though it will not have the same settings as at the famous Ski-arena Lugnet in the city of Falun with lots of spectators.

Åsarna is located 300 km north of Falun and is this winter the closest possible venue with enough snow. Several major championships have been held there earlier. In Åsarna there are very good trails for both Sled Sprint and Ski-dogs, as well as a full-length Mid-distance trail. The specific trails for each class will be decided and published latest January 26th.

The event place is beautiful with a large stake-out and parking area, but without electricity for campers. There are plenty of lodging facilities in the area.

The website echsnow2020.com will continuously be updated with more information on travel, lodging, trails, administration, etc.

Welcome to the ECh Snow 2020!

//Bengt Pontén for the organizing committee, SDSF (Swedish Sleddog federation) and IFSS 
Hundekjørertinget 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jan 2020

Hundekjørertinget 2020 blir avholdt på Lillestrøm 23.-24. mai.
Hundekjørerforbundet avholder ting hvert år, men det er kun økonomi og valg som er på agendaen i år. Det vil bli faglige seminarer som tar for seg temaer som er viktige for hundekjørersporten, og som opptar mange i miljøet.
Fullstendig invitasjon med program kommer.
Antidopingmøte 22.1, kl 18

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jan 2020

Antidopingkomiteen inviterer til informasjonsmøte om antidopingreglementet for hund og menneske på Ullevål stadion- kantinen. Foredraget er rettet mot aktive utøvere og deres foresatte, trenere og dommere.

Foredragsholdere er Anne Grethe Sætrang og Marianne Lund. Foredraget blir på ca. 1 time, deretter åpnes det for spørsmål. For de som bor langt unna er det mulig å høre foredraget på Skype. Se vedlagt invitasjon HER

Påmelding: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no innen fredag 17.1.

Vedlegg:
Barnas Hundekjørerdag

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2020

Barnas Hundekjørerdag er et supert tiltak for å rekruttere barn og unge i ditt nærmiljø. Vi oppfordrer derfor alle klubber til å sette av en dag denne vinteren til å arrangere Barnas Hundekjørerdag

Administrasjonen har laget en en idebank for arrangører av Barnas Hundekjørerdag, som ligger under VERKTØYKASSEN på hjemmesiden. Der ligger også en mal på diplomer. NHF vil bidra med gratis medaljer, og har vi noen giveaways sender vi med dette. Vi vil også profilere arrangementet på våre Facebooksider. Vi trenger litt tid på å bestille opp medaljer, så det er fint med en tilbakemelding på om noen av klubbene har planlagt å arrangere Barnas Hundekjørerdag i vinter

Vi håper så mange som mulig tar utfordringen å arrangerer Barnas Hundekjørerdag i vinter, det er gøy for både deltakerne og arrangørene!

Vedlegg:
EM for veteraner i Falun

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2020

IFSS arrangerer i år Master EM i Falun,. Dette mesterskapet ligger ikke inne i det ordinære EM som arrangeres i Falun, men er et side arrangement til det ordinære mesterskapet. Det er ikke uttaksløp til Masters, heller ikke en begrensning på antall deltakere fra hvert land. Ønsker du å delta kontakt administrasjonen på e-post sled-dog@nif.idrett.no

Deltakere i Master EM må ha samme vaksinering av hundene, så det er viktig å lese invitasjonen nøye

Her er informasjon om klassene fra IFSS
EXTRA CLASSES OUTSIDE THE ORDINARY IFSS ELITE AND JUNIOR CHAMPIONSHIPS:
The classes have no limit to number of nominations from IFSS Member Federations. All participants must hold a valid DID number. A participant cannot compete in both Elite and Masters class.


EUROPEAN MASTERS (age 40 and above)
Skijoring Men Masters SMM 2 13,5 km RNB Entry fee Euro 90
Skijoring Women Masters SWM 2 13,5 km RNB Entry fee Euro 90
Informasjon EM Falun

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2020

Det er i skrivende stund usikkert om EM vil bli arrangert i Falun grunnet snømangel. Det vurderes å flytte mesterskapet til Åsarne, beslutningen vil bli tatt 20. januar.

NHF betaler startkontingent for alle pre-kvalifiserte utøvere, samt de 3 utøverne som er tatt ut på ordinær kvote. De som har fått en plass på tilleggskvote må betale startavgiften selv. De som deltar i EM Masters må også betale påmelding selv. Det er forbundet som foretar all påmelding og betaling for alle utøvere også tilleggskvote og Masters. NHF vil fakturere utøvere som starter på tilleggskvote og Masters i forkant av mesterskapet, og fakturaen fra NHF MÅ være betalt før man reiser nedover, hvis ikke får man ikke starte. Har man andre utestående fordringer hos NHF må dette også gjøres opp for å få starte i EM.

Husk at alle må løse DID minimum en måned før mesterskapet. DID løses ved å innbetale lisens med DID til NHF. Løse lisens med DID

Det er viktig for utøvere som ønsker å kvalifisere seg til EM, at de leser nøye gjennom kravet til vaksinering. Normale regler for å ta hund inn i Sverige fra Norge vil ikke gjelde under deltakelse på EM, man må feks ha Rabies vaksine og nese-vaksine mot kennelhoste. Les nøye gjennom invitasjonen, det er utøvers eget ansvar å ha satt seg inn i all informasjon som er lagt ut fra IFSS om mesterskapet.

Alle utøvere må ordne med overnatting selv. Vær da oppmerksom på at mesterskapet kan bli flyttet grunnet snømangel, og endelig informasjon om dette kommer så fort IFSS har tatt en beslutning.

Lagledere under mesterskapet vil være:
Slede Laila Leegaard tlf: 915 97 474 E-post: lleegaar@gmail.com
Nordisk Kjetil Reistad tlf: 918 33 212 E-post: ketil.reistad@gmail.com
Hoved koordinator Vibecke Schøyen tlf 99699999
E-post: vibecke.schoyen@sleddog.no

All informasjon under før og mesterskapet vil bli gitt på facebook gruppen EM Falun. Dette er en lukket gruppe for de som skal delta

Vedlegg:
NHF søker arrangører til NM 2021 og 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Jan 2020

NHF søker etter NM arrangører for sesongen 2020/2021 og 2021/2022.

I tråd med forbundets arbeid for å profesjonalisere sporten, ønsker vi å inngå avtaler med de klubbene som ønsker å påta seg et NM arrangement minimum 14 måneder i forvegen av mesterskapet. Dette gjør at arrangøren kan være tilstede på et NM året før de selv skal arrangere for å observere å lære. Vi ønsker også at de som arrangerer NM skal være mentorer for neste års arrangør av NM. Med en slik ordning vil vi utvikle gode mesterskap og det åpner for at flere klubber kan påta seg så store arrangementer. Det vil også gi utøverne en bedre forutsigbarhet når sesongen skal planlegges.
Vi oppfordrer også klubber til å samarbeide om arrangering av NM, da blir det litt enklere å ta på seg et så stort arrangement.

Vi ber interesserte klubber om å søke så fort som mulig om mesterskapene i 2020/2021 og 2021/2022. Søknadene kan sendes til administrasjonen på e-post: sled-dog@nif.idrett.no

Vi håper det er mange klubber som søker, og oppfordrer de klubbene som aldri har arrangert et NM til å vurdere om deres klubb kunne være vertskap for et mesterskap. Vi ønsker en større geografisk spredning av NM fremover, noe som vil gavne sporten rekruttering.

NB! NM Barmark 2020, er tildelt Trondheim Trekk og Brukshundklubb.
Nyttårsbrev fra Presidenten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Jan 2020

Jeg vil ønske alle medlemmer og hundevenner et riktig godt nytt år, og samtidig takke for alle gode møtepunkter, alt godt arbeid fra våre medlemmer, frivillige, ansatte og utøvere i 2019!
Vi er nå godt i gang med det nye året: Lavterskel nyttårsløp på Hamar er gjennomført og i helgen er det både Hamar hundekjørerfestival og Gausdal Maraton, og deretter arrangeres terminfestede løp i alle grener som perler utover i året. (vi ønsker oss at alle hundeløp skal være terminfestet)
Vi skal til EM i Falun i februar allerede. Vi skal også for første gang delta i NM – veka på Lillehammer i slutten av mars. Dette blir morsomt og utfordrende for oss!
Det kommende året skal hovedsatsing være rekruttering, anlegg og å lage en toppidrettsmodell for sporten vår. Videre så skal det være generalforsamling i IFSS som vi anser at det er viktig å være forberedt til og å delta på.
Vårt eget ting skal i år primært være et fagseminar med work shops som skal få oss til å tenke større linjer og stake god kurs fremover. Jeg gleder meg til å se flest mulig av dere på ting den 23 og 24 mai!
NHF satser på fluor fri idrett! NHF satser på antidoping!
NHF må jobbe med hundevelferd. Hundeloven er under revisjon, og Mattilsynet har invitert til høring av forslag til forskrift om dyrehelse.
Vi er avhengig av innspill og deltagelse fra våre medlemmer for å skape den sporten og den aktiviteten vi ønsker å ha. På veien fremover kan det gjøres feil, men alle feil kan rettes. For oss er det viktig å være transparente og at vi snakker TIL hverandre og ikke OM hverandre.
NIF s satsing er å effektivisere organisasjonen, jobbe mot utenforskap og økonomiske barrièrer, og anleggsutvikling. Vi håper og tror at dette også skal gi Norges Hundekjørerforbund et bedre fundament.
Jeg ønsker oss alle med dette et flott og fremgangsrikt år 2020!
Voff voff
10 01 2020
Med vennlig hilsen
Norges Hundekjørerforbund
Grasrotandelen tett opp til 700 mill. i 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Jan 2020

Norsk Tipping – 09-01-2020 13:48 CET  
65 000 nye grasrotgivere bidro sterkt til ny rekord for Grasrotandelen i fjor. Spillerne fordelte nesten 700 millioner grasrotkroner til det frivillige Norge i løpet av året. Bare drøyt 1,7 millioner kroner manglet for at Grasrotandelen skulle bryte 700-millionersstreken i 2019. Spillerne fordelte 698 265 345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen, mot 649 millioner i 2018. Hovedårsaken til økningen på ca. 49 millioner, er at stadig flere av Norsk Tippings kunder knytter seg til Grasrotandelen. I 2019 ble det over 65 000 nye givere. Ved utgangen av 2019 hadde vi 1 246 406 grasrotgivere registrert. 35 000 lag og foreninger – Grasrotandelen er viktig for den norske frivilligheten. Lag og foreninger får et kjærkomment tilskudd til sin daglige drift. Totalt har vi nå over 35 000 lag og foreninger inne i Grasrotandelen, opplyser Anne Helseth i Norsk Tipping. 239 av de 698 millionene ble generert i årets tredje og siste grasrot-periode, fra 1. september til 31. desember. Disse pengene utbetales til foreningene i disse dager. De øvrige midlene ble utbetalt i etterkant av de to andre opptjeningsperiodene tidligere i 2019. Her er fylkesoversikten for 2019. Du kan selv laste ned totaloversikten helt i bunnen av dette dokumentet.   
Fylke Beløp
Akershus 65 124 822
Aust-Agder 13 964 530
Buskerud 34 061 588
Finnmark 20 652 745
Hedmark 31 637 303 
Hordaland 76 440 727
Møre og Romsdal 39 969 639
Nordland 47 492 671
Oppland 29 537 335
Oslo 58 294 115
Rogaland 51 433 372
Sogn og Fjordane 17 997 409
Telemark 25 653 690 
Troms 30 696 610
Trøndelag 60 862 670 
Vest-Agder 19 681 399
Vestfold 30 296 714
Østfold 44 290 945 ​ ​ ​
Svalbard 177 061​   ​
Slik fungerer Grasrotandelen Grasrotandelen er en ordning der Norsk Tippings kunder selv kan bestemme hvor en andel av selskapets overskudd skal gå. Ved å registrere en grasrotmottaker på sitt spillernummer, gir spilleren et beløp tilsvarende sju prosent av spillinnsatsen til et selvvalgt frivillig lag eller forening, forutsatt at foreningen har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret. Det vil si at dersom du er grasrotgiver og spiller Lotto for 100 kroner, gir du automatisk sju kroner til din grasrotmottaker. Dette skjer uten at det går utover spilleinnsatsen, premien og vinnersjansene.  Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet. Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill. Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål.   Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 153 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål. 
Vi gir drømmen en sjanse! 
NYHET- NHF sitt innspill til Hundeloven

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Jan 2020

Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (Hundeloven) ble i 2019 overført fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet(LMD). Hundeloven har et viktig sikkerhetsmessig aspekt, samtidig har heldigvis oppmerksomheten rundt hundens rettsvern økt. Stortinget har derfor bedt LMD om at det blir gjort en gjennomgang av loven. Som et ledd i gjennomgangen ble NHF og mange andre organisasjoner invitert til et åpent innspillsmøte den 20.11.2019. NHF deltok med to representanter og leverte i etterkant et skriftlig innspill om utfordringer knyttet til forvaltningen av loven. HER kan du lese NHF sitt innspill til LMD.

Vedlegg: