God Jul til alle våre medlemmer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Des 2022

Nå går et innholdsrikt år mot slutten. Året har vært preget  av stor aktivitet i alle grener, på alle nivåer. Vi må takke klubbene og ikke minst de frivillige for at de står på slik at medlemmene skal kunne drive med det de elsker aller mest, å kjøre hund. Uten disse ville det ikke blitt noen løp eller annen aktivitet. Tusen takk!

Det er også mange som har deltatt på kurs i løpet av året. Det er gjennomført både trener 1 og trener 2 utdanning med mange deltakere, samt DVK kurs og aktuelle webinararer. Dette styrker kompetansen i klubbene, og hever profesjonaliteten i vår idrett.

Rekrutteringsarbeidet er godt i gang, og det er igangsatt mange nye treningsgrupper. Det er også laget nye konsepter som labbeaktivitet for de minste og mentor ordning for nybegynnere, samt introduksjonskurs i snørekjøring for utenforstående hundemiljøer for å nevne noe. Dette gjør at vi fremover vil kunne utvide medlemsmassen med utøvere fra nye grupperinger av hundeeiere, noe som på sikt vil skape en større bredde og et mindre homogent miljø. Dette vil styrke organisasjonen og synliggjøre sporten på en helt ny og sunn måte.

TD-korpset har også hatt stor aktivitet med både samling for TDer og aspiranter. Det er satt fokus på at de som tok TD utdanning i 2021 kommer seg ut som aspiranter på løp, slik at de kan bli sertifisert som fullverdige TDer.TD-korpset har en viktig rolle for å gjennomføre konkurranser på en forsvarlig måte, og vil være en viktig faktor i fremtiden for å bygge omdømmet til sporten.

Vi har også gleden av å ha ansatt en ny medarbeider med ansvar for paraidrett. Denne stillingen er finansiert med midler fra stiftelsen DAM. Dette har gitt oss muligheten til å begynne å arbeide strukturelt med å tilrettelegge for et godt og gjennomarbeidet tilbud for parautøvere.

Vi kan i år også glede oss over at Norge har tatt 33 medaljer i internasjonale mesterskap. Dette styrker målsetningen om å være beste nasjon internasjonalt. NHF gratulerer alle medaljevinnere med en fantastisk prestasjon

NHF vil  takke for engasjementet rundt om i landet, og ønsker alle våre medlemmer og frivillige en riktig God Jul, og et aktivt nytt år!
Økt strømstøtte til idrettslagene for perioden januar-mars 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Des 2022

Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen og stortingsflertallet har gitt NIF gjennomslag for vårt ønske om å øke strømstøtten for idrettslagene fra 80 til 90 prosent av kostnadene over terskelverdien på 70 øre/kWt for perioden januar-mars 2023.

Fredag vedtok Stortinget tydelige og klare merknader om å forlenge strømstøtteordningen for idretten, samtidig som stortingsflertallet legger til grunn at «strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger også i 2023.»

Les hele saken her
Vi søker mentorer!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2022

Mentorordning NHF – Utlysning og kriterier

NHF søker mentorer til vår nye mentorordning. Som mentor får du mulighet til å hjelpe nye kjørere med å bli kjent med idretten på en god måte. Mentorordningen er et ledd i arbeidet med god rekruttering til hundekjøring, slik at nye utøvere får en best mulig start. Mentorene kan veilede, støtte og bidra med nettverksbygging. Arbeidet er frivillig. Bakgrunnen for opprettingen av mentorordningen er at nye hundekjørere opplever det som vanskelig å tilegne seg kunnskap, opplever utfordringer de ikke klarer å håndtere og faller derfor raskt ut av idretten igjen. Mentorordningen er like mye for løpskjørere som for turkjørere, og for alle grener. 

For å bli mentor må du:

Oppfylle gitte kriterier

 • Ha minimum fem års erfaring innen idretten
 • Et hundehold som viser idretten på en god måte og oppfyller mattilsynets krav. Hundeholdet skal være rent og ryddig, og egne hunder skal være sunne, glade og vennlige.
 • Det er et absolutt krav at du ikke formidler holdninger som påfører hunder ubehag eller smerte under trening eller oppdragelse.
 • Har et godt menneskesyn og synes det er hyggelig å bidra for idretten og for nye kjørere. Dersom du skal være mentor for utøvere under 18 år, er det påkrevd med politiattest.
 • At du selv er åpen for ny lærdom, og nye tanker og holdninger.

Sende inn en søknad på mail til sled-dog@nif.idrett.no med 

 • Beskrivelse av deg selv
 • Din motivasjon for å være mentor
 • Ditt hundehold og tanker om god dyrevelferd
 • Erfaring med idretten
 • Referanse fra egen klubb eller andre som kjenner deg som person og hundekjører

Bli godkjent av administrasjonen og gjeldende teknisk komite 

Føres opp i vår liste på hjemmesiden, og være tilgjengelig for spørsmål fra dem som tar kontakt 😊

Alle som arbeider som mentorer vil få jevnlig oppfølging, få tilgang til en privat Facebook gruppe for kommunikasjon og erfaringsutveksling og bli invitert på minimum fire oppfølgingsmøter i løpet av året. Du som er mentor gjør en svært viktig og etterspurt jobb for idretten vår, og vi setter stor pris på at du ønsker å stille din erfaring til rådighet!
Ny leder for NHF Sommerhundekjørerskolen del 2

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Des 2022

Da tidligere leder Tessa Philippaerts måtte trekke seg som leder for SHKS ble stillingen utlyst på ny i høst. Forbundet var så heldig å få to sterke kandidater til stillingen og begge ble tilbudt jobb.

Fanny Kristin Wedde ble innstilt til stillingen som leder for SHKS og Pinja Korpela har fått tilbud som hovedtrener for SHKS.

Fanny er en av bidragsytere i Oslomarka Trekkhundklubb som har hatt en formidabel vekst i aktivitetstilbud og medlemsmasse de siste årene. Det blir sagt om henne at hun har en samlende væremåte og har skapt et godt og inkluderende miljø i juniorgruppa som hun har ansvar for.

Vi gleder oss til å se hva hun vil gjøre når hun nå skal fortsette den gode jobben Tessa har gjort i sin periode som leder.

Vi takker også Tessa for en flott innsats i en vanskelig periode med uforutsigbarhet og koronanedstengning. Tessa har blant annet jobbet med å opprette gode systemer for drift av SHKS og funnet en ny lokasjon for leiren på Johnsgård i Femund som fungerer veldig godt. Hun leverer nå stafettpinnen videre til Fanny.

Vi har bedt Fanny om å presentere seg så alle kan bli litt bedre kjent med henne.

Foto: Privat

Jeg er aktiv i Oslomarka Trekkhundklubb, hvor jeg sitter i styret som oppmann junior og som trener i juniorgruppa.

Jeg har arrangert en hundekjørerskole trinn 1 for OMTK, en utrolig moro og givende opplevelse.
Tok Trener 1-kurs i 2021, og vil fortsette trenerutdanningen ved anledning.
Har bakgrunn fra bl.a. miljøarbeid og ungdomsskole, og har helsefaglig utdanning. 

Er opptatt av samarbeid, samhold, godt miljø, trygghet og mestring! 

Har tre alaska huskyer, som brukes på hobbynivå til trekk, kløv og tur. De er alltid med på treninger, og lånes ofte av juniorene våre.
Min fartstid med trekkhund er ikke så lang, men jeg har stor interesse for utvikling og læring, og håper å kunne være en bidragsyter til at våre unge
utøvere kommer dit de ønsker innen idretten. 

 

Som leder for SHKS 2 ønsker jeg å bidra til å videreutvikle tilbudet, med fokus på hundekjøring som idrett og dyrevelferd.
Er veldig spent på jobben som venter, og ser frem til samarbeidet med hovedtrener og forbundet.

Foto: Cilje Helen Abelsen Moe

Foto: Privat

Forsidebilde: Privat
UTTAKSKRITERIER VM HUNDEKJØRING NORDISK 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Des 2022

 UTTAKSKRITERIER VM HUNDEKJØRING NORDISK 2023  

Da nærmer det seg VM sesong, FRANKRIKE. Uttaksreglene er som til VM på Hamar. DID nummer må være på plass (utøver har ansvar for å sjekke dette med forbundskontoret).

NHF v/TKN tar ut en tropp løpere til VM. Troppen skal dekke de øvelser som blir satt opp i VM

Norges hundekjørerforbund V/TKN tar ut inntil 3 utøvere i hver av øvelsene til VM i hundekjøring Nordisk i sesongen 2022/23.  Gjelder både junior og senior. Samme utøvere kan kjøre flere disipliner (både individuelt og stafett). I tillegg kommer forhåndsuttatte fra IFSS ut fra tidligere resultater.

BASISREGLER FOR UTTAK

For å bli tatt ut til VM skal ekvipasjen vær god nok til å ha en reell mulighet på medaljeplassering på gjeldende øvelse. Utøvere kan få klarsignal på tidlig tidspunkt for å kunne forberede seg maksimalt på sin spesialdistanse (jfr. NHF toppidrettsmodell uttak).

BRUK AV SKJØNN VED UTTAK

Eksempel på hva som kan legges i begrepet skjønn: Tidligere toppresultater i mesterskap – Løpere som innehar spesielle kvaliteter som laget har bruk for. Eksempel på dette er stafettløpere til VM-laget – Unge løpere kan bli prioritert foran eldre løpere ved ellers like kvalifiseringsresultat. Det vil kunne bli lagt vekt på hundestallen til aktuelle løpere.

HVILKE RESULTAT LEGGES DET MEST VEKT PÅ:

Mønstringsrenn 29 desember Nybygda Brumunddal

7 og 8 januar Hamar hundekjørerfestival

 

UTTAK

Endelig uttak skjer etter innstilling fra landslagstrenere og TKN . Uttaket skal være gjort innen 9 januar.

STARTKONTINGENT

De forhåndsuttatte og de tre uttatte på kvote får dekket startkontingent fra NHF. Viktig å merke seg at de som sier de tar plass og ikke stiller må dekke startkontingenten selv.

 

Mvh

TKN

 

 

 
Meld interesse for deltakelse VM på snø Frankrike – Sprint og MD

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Des 2022

Hei alle hundekjørervenner, og spesielt til dere som satser på sprint og mellomdistanse denne sesongen!

Det er nå endelig kommet invitasjon til VM sprint og mellomdistanse 2023, som skal arrangeres i Praz De Lys Sommand i Frankrike, 24-28 januar.

Det er veldig kort påmeldingsfrist, så TKS ber dere om å sende en interessemelding med navn og klasse dere satser på og vil delta i, i VM 2023.

Det er Hamarfestivalen som vil være uttaksløp, og samme dag vil vi sende navn på Norske deltagere som skal representere Norge. Men vi må sende antallet på deltagere pr 28 desember (se invitasjonen), og derfor må vi ha en oversikt over hvor mange som tenker å delta og forsøke å kvalifisere seg i de forskjellige klassene.

Pga. gullmedaljevinnere fra Norge i sprint 2022, har vi 1 plass ekstra i følgende klasser i sprint: SP2, 8-spann og unlimited.

Send tilbakemelding til:

Laila Leegaard, sms 91597474, E-post lleegaar@gmail.com, eller Messengermelding.

MVH Laila
Protokoll og revidert regelverk etter ekstraordinært ting

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Des 2022

Signert protokoll og oppdatert regelverk

Protokollen fra ekstraordinært ting er signert og du kan nå lese den og det reviderte regelverket på vår hjemmeside under fanen referater og protokoller. Begge dokumentene ligger også vedlagt nederst i denne saken.

Tingvedtak om gjennomgang av hele regelverket før tinget i 2023

Styret vil umiddelbart på nyåret sette i gang arbeidet med en full gjennomgang av regelverket, slik at en komplett revidert regelverk foreligger i god tid før tinget i 2023. Arbeidsgruppa som jobbet med endringsforslag forut for det ekstraordinære tinget vil være en viktig ressurs i dette arbeidet.

Styret oppfordrer medlemmer og klubber til å så tidlig som mulig begynne å tenke på forslag til endringer, hvis slike ønskes fremmet.

Det ekstraordinære tinget 12.11.22 vedtok også følgende forslag, reist av Karin Wiik (Torpa IL/Hundegruppa)

«Det foretas en fullstendig gjennomgang av regelverket i 2023, men den hensikt å rydde unna eventuelle motsetninger mellom paragrafer, sikre størst mulig grad av forutsigbarhet og ivaretar likebehandling av deltakere. De ses også på konsekvent begrepsbruk gjennom regelverket.»

Dette vil bli en del av gjennomgangen av regelverket som starter opp på nyåret.

Protokoll fra Ekstraordinært Ting 12.11.2022

NYE NHF-KONKREGLEMENT OG ARRANGØRREGLEMENT 5.12.2022

Vedlegg:
Valgkomiteen etterlyser kandidater til verv til neste tingperiode

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Des 2022

For å forankre valgkomiteens arbeid bedre i medlemsmassen ønsker Valgkomiteen at det allerede nå startes arbeid med å finne gode kandidater til verv som er på valg i 2023.

Det er flere verv, der tillitsvalgte er på valg, og som kan være aktuelle med nye personer ved valget på tinget 2023.

Dersom medlemmene har forslag til gode kandidater, eller selv mener å være en, kan forslag sendes via klubben på vedlagte skjema.

Dette vil være viktig for at valgkomiteen skal ha best mulig grunnlag for å innstille riktige personer til de ulike vervene som skal fylles.

Selv om den foreslåtte personen ikke blir innstilt i år, så vil dette også gi valgkomiteen et bredere grunnlag for fremtidige valg i organisasjonen.

 

Frist for å melde inn kandidater er 15. desember

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder,  Siri Barfod, 92 03 47 61

Svar sendes på e-post: sb@advbarfod.no

Takk for hjelpen!

Skjema til utfylling med forslag til kandidater 2023

Med vennlig hilsen

For valgkomiteen NHF

Siri Barfod

 

Vedlegg:
Viktor Sinding-Larsens rapport fra EM Leipa

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Nov 2022

Foto: Linn-Beate Sinding-Larsen

Viktor Sinding-Larsen ble EM 2022 i Leipas ubestridte EM konge med 3 gull og forbundet er stolte av å kunne få presentere hans rapport fra mesterskapet i år.

For de som ikke kjenner Viktor enda kan vi fortelle at Viktor kom til hundekjøring fra seilsporten i 2006 og har siden den gang jobbet seg opp til å bli en allsidig, dyktig og merittert hundekjører. Han har over tid hevdet seg nasjonalt og internasjonalt i alle grener og de fleste øvelser innen hundekjøring, selv om hans kanskje aller sterkeste gren er Barmark. Men Viktor gjør det også veldig godt i vintergrenene. Bare i 2022 har han vunnet VM medaljer i slede og Nordisk stil, og nå også EM medaljer på Barmark. I øvelsen Slede sprint 4-spann på NM Slede SP/MD ble han også Norgesmester og Kongepokalvinner.

Viktor og Linn Beate er kjent for å være gode til å trene opp både seg selv og hundene på en strukturert og planmessig måte. Både fysisk, men også når det gjelder utvikling av hundens mentale egenskaper, og evne og vilje til å prestere.

Viktor deler gjerne av sin kunnskap med andre utøvere, og sammen med Linn Beate holder de webinarer og foredrag for ulike hundemiljøer. De holder også et populært foredrag på forbundets Trener 1 kurs, og er i tillegg selv trenere på forbundets Sommerhundekjørerskolen trinn 2.

Viktor Sinding-Larsens rapport fra Leipa

Endelig var det barmarksmesterskap igjen, sesongens store mål for vår del.

Forberedelsene startet i fjor da vi var i Leipa under prøve-EM, det tyske mesterskapet. Formålet var å bli kjent med løyper, underlag, boforhold og forstå område. Forstå hva som venter eller hva vi burde kunne vente. Og ikke minst hva vi måtte forberede hundene våre på.

Løypene var noe endret siden den gang, men til det bedre. Flere av innspillene våre følte vi var tatt med. Flere svinger og lavere snittfart. Selv om løypene var flate og raske over åpne jorder og med en tøff mental avslutning for hundene var de morsomme og hundevennlige. Heldigvis var morgenene kalde og temperaturen holdt seg relativ lav inne i skogen. Men solen skulle varme godt utover dagen.

Vi var tittelforsvarere og dermed forhåndskvalifisert i DBW, DBM og DS1 (sykkel og spark). Det ga ro til forberedelser. Vi kunne prioritere trening i sted for å måtte forberede hundene på kvalifiseringsløp i helt andre type løyper. Likevel er usikkerheten alltid stor før et mesterskap. Sist EM var i 2018. Siste VM i 2019. Vi hadde en følelse av at hundene våre hadde mer inne enn det de hadde vist hjemme. Men vi var usikre på hva det ville holde til. Heldigvis var det noen uker fra NM til EM hvor siste finpuss kunne gjøres.

Foto: Tereza Solcova

Aldri har det blitt arrangert et større barmarkmesterskap. IFSS hadde gjort mye bra. Logistikk og informasjon fungerte godt under konkurransedagene. Men trening og ankomst stake-out var stengt inntil 46 timer før første start. Det førte til lite gunstig reiserute og kaos ved ankomst. Vi følte ikke vi fikk forberedt hundene best mulig, men det ble relativt likt for alle.

Årets store høydepunkt var stafetten. Mesterskapets avslutningsøvelse hvor Norge for første gang vant en stafett på barmark. Baste (eller «Beast» som speaker ’n så treffende kalte han) leverte en herlig førsteetappe, vi var på skuddhold. Etterfulgt av en solid sparkeetappe av Sigurd som avanserte enda en plass. Da var det gøy å kunne kjøre fra både Storbritannia og Frankrike for så å passere Tsjekkia på mållinjen. Min lille stjerne Skye fikk vist hva hun kan.  Med raskeste etappetid og snittfart på 39,5 til tross for litt taktisk kjøring på slutten. Det var fantastisk å få oppleve spurtseier på et oppløp, med jublende nordmenn og med en hund som «fløy» først i mål på maksfart.

Foto: Martin Corell

Ellers var det imponerende å se på nivået i sykkelklassene. Etter å ha vunnet NM med 25 sekunder, må man bare ta seg hatten når bestemann syklet drøye 15 sek fortere. Selv med to perfekte løp for vår del. Det resulterte i en 4. plass, men raskeste master og raskeste dame kjørte også på nesten samme tid. Stadig flere er med å kjempe om medaljene. Her må det satses om man vil være med fremover!

Linn Beate ble veldig forkjøla på vei ned. Hun sto på startstreken første dagen, men ble verre dag to og valgte å ikke starte. Det sikret Ea en hviledag før to-spannet.

Heldigvis var jeg også kvalifisert i sparkesykkel med både én og to hunder. De flate løypene passet hundene bra. Særlig Alonso som ikke hadde vært helt i farta tidligere i år fikk vist hva han egentlig kan og vant DS1. To bunnsolide løp fra han. Ekstra gøy at en så stor hund presterer i både varmt vær og høy snittfart.

På mesterskapets to siste dager fikk han også løpe med søsteren Ea. Endelig var begge i superslag og jeg kunne starte med godspannet. De løp raskt og kraftfullt fra start til mål begge dager. Det var bare å holde seg fast å unngå tryn. Det endte med raskest tid begge dager og enda en fantastisk seier.

Alt i alt et utrolig mesterskap for vår del med superflinke hunder og resultater langt over hva vi forventet.

Stor takk Beatrice, Einar og Linn Beate som står på for hundene. Hundefysioen til Linn Beate frem mot mesterskapet fikk løs den siste toppfarten. Martin Corell gjorde et mesterlig stykke arbeid som lagleder for den norske troppen. Stor takk til TKB og forbundet som fikk tatt ut en god norsk tropp. Og til sist hele den norske troppen. De lagde som alltid god stemning når det er barmarksmesterskap. Alle hjalp og støttet hverandre og gjorde turen fin på alle måter! Neste år er det VM, vi gleder oss…

Lagbilde EM Leipa 2022 Foto: Martin Corell

Resultater for de norske utøverne som fullførte sin klasse opp imot vinneren av klassen:

Sparkesykkel 2-spann mix:

 1. Viktor Sinding-Larsen, Norge 17:28
 2. Branislav Sedilek, Slovakia 17:39
 3. Aneta Konvalinova, Tsjekkia 17:43

 

Sparkesykkel 1-spann herrer:

 1. Viktor Sinding-Larsen, Norge 18:15
 2. Andrej, Drabik, Slovakia 18:24
 3. Zdenek Straka, Tsjekkia 18:42

 

Sparkesykkel 1-spann damer:

 1. Julita Lubianka, Polen 18:28

10 Oda Foss Almqvist 19:17

 

Sykkel herrer:

 1. Cyprian Swiderski, Polen 16:22
 2. Viktor Sinding-Larsen, Norge16:36
 3. Sigurd  Østerhangen Engen 17:19
 4. Christoffer Clemetz, Norge 17:59

 

Sykkel damer:

 1. Silvia Strandberg, Polen 16:45
 2. Kari Svenkerud Fresvig, Norge 19:12

 

Snøreløping herrer:

 1. Ben Robinson, Great Britain 20:46
 2. Baste Hanisdal, Norge 23:29

 

Snøreløping damer:

 1. Barbora Zoubkova, Tsjekkia 22:39
 2. Tessa Philippaerts, Norge 24:37
 3. Eugenie Gulowsen, Norge 26:19

 

8-spann vogn:

 1. Remy Coste, Frankrike16:53
 2. Sissel Wolf Mølmen, Norge 18:24

 

6-spann vogn:

 1. Jaroslav Banoci, Slovakia 17:20
 2. Ronja Leegaard, Norge 18:06
 3. Boge Leegaard 18:34
 4. Sissel Wolf Mølmen, Norge 20:01

 

4-spann vogn:

 1. Andrej Drabik, Slovakia 16:50
 2. Ylva Leegaard, Norge 18:47
 3. Erle Buran Østgård, Norge 19:27
 4. Tone Wiik, Norge 19:48

 

 

Sykkel kvinner junior:

 1. My Blomqvist, Sverige 14:22
 2. Mari Korsvold, Norge 14.34
 3. Sofie Nærland Thorrud, Norge 14:51
 4. Hannah Midtlien Langlie, Norge 14:59
 5. Eline Andrea Andersen, Norge 16:34

 

Sparkesykkel 1-spann junior:

 1. Eline Andrea Andersen, Norge 15:34
 2. Rikke Nordhagen Christiansen, Norge 16:11
 3. Mari Korsvold, Norge 17:12
 4. Tuva Buran Østgård 17:30

 

Snøreløping herrer junior:

 1. Matthew Powell, Great Britain 21:12
 2. Emil Mortensen Kausanrød, Norge (Jarlsberg) 24:17
 3. Jakob Andersen Gjedesbo, Norge 25:51

 

Snøreløping kvinner junior:

 1. Shainy Pignon, Frankrike 22:22
 2. Sofie Nærland Thorrud, Norge 25:08
 3. Hannah Midtlien Langlie, Norge 2

 

Stafett:

 1. Norge (1)
 2. Tsjekkia
 3. Frankrike (1)
 4. Norge (2)

 
Til deltakere på VM i Alta 2023 – Finnmarksløpet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Nov 2022

Norske deltakere i Finnmarksløpet må ha DID-nummer. Kjørere som representerer Norge får DID gjennom Norges Hundekjørerforbund.
For å rekke Finnmarksløpets frist den 30.11 må du betale lisensutgiften snarest og helst i dag.
Har du hatt lisens tidligere sesonger, eller betalt sesonglisens allerede denne sesongen, kan du logge deg inn i MinIdrett og betale inn utestående beløp. Kr 950,- for sesonglisens inkl DID eller kun kr 500,- for DID, hvis sesonglisens allerede er betalt. Du kan alternativt bruke KID og kontonummer i mottatt lisensfaktura.
Har du ikke hatt sesonglisens tidligere må vi lage en til deg. Følg link for informasjon: https://www.sleddog.no/arrangementer/did-nummer/…
Husk at alle norske kjørere på Finnmarksløpet må ha tatt e-læringskurset https://renutover.no/ for at lisensen skal være gyldig. Følg linken, opprett en bruker og gjennomfør kurset. Det tar ca. 20 min.ARRANGØR NM BARMARK 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Nov 2022

Vil din klubb være arrangør av NM Barmark 2023 med utdeling av kongepokal?

NHF søker arrangør til NM Barmark 2023 og har et mål om å få dette på plass tidlig i år. En tidlig avklaring vil gjøre det lettere for utøvere å planlegge og arrangører får bedre tid til forberedelser.

 

Søknader sendes leder av Barmarkskomiteen Martin Corell, epost: martincorell@hotmail.com 
UTLYSNING AV STILLING SOM SPORTSSJEF

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Nov 2022

NHF er på utkikk etter kvalifiserte søkere til vår stilling som Sportssjef.

Søknadsfrist 1.desember 2022.

Det er en liten stilling som fint kan kombineres ved siden av eget arbeidsforhold.

Utlysning sportssjef NHF

Vedlegg:
Delegatliste til Ekstraordinært Hundekjørerting 12 november 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Nov 2022

På bakgrunn av innmeldte delegater fra klubbene er det laget følgende delegatliste til ekstraordinært ting på lørdag. Fint om alle kan se over og gi beskjed hvis det er påmeldinger som ikke har kommet fram eller om noe er blitt feil.

Delegatliste Ekstraordinært ting 12 nov 2022

Vedlegg:
ROOKIEKURS FOR LØPSVETERINÆRER

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Nov 2022

Hundekjørerforbundet ønsker å bidra til å styrke stevne- og løpsveterinærenes kompetanse på langdistanseløp.

Veterinær Kitty Marie Killy Jevne fra Etisk komite og Racevets og dyrekiropraktor Geir Wiik er begge erfarne og meritterte utøvere innen langdistansesporten og har utformet kurset som nå presenteres.

Målgruppen er veterinærer som skal bidra på sledeløp i 2023, og andre veterinærer som behandler sledehunder. Kurset er lagt til oppstart av Femundløpet og vil veksle mellom teori og praktiske undersøkelser av sledehundene.

Det er plass til maks 16 deltakere og veterinærer som skal delta på løp i 2023 vil bli prioritert.

Se invitasjon for mer informasjon:

Program og invitasjon veterinær rookiekurs 2023

 

 

Vedlegg:
Stillingsutlysning Leder Sommerhundekjørerskolen trinn 2

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Nov 2022

Norges Hundekjørerforbund søker en engasjert person som brenner for Hundekjørersporten til stillingen som leder for forbundets Sommerhundekjørerskole som gjennomføres en uke hver sommer.

Søknadsfrist 16.11.2022

Søknader sendes på e-post til mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

Se utlysningsannonsen for mer informasjon:

Utlysning Leder SHKS

Vedlegg:
NHF gratulerer André Boysen Hillestad med Kongepokal i 2-spann sparkesykkel 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Nov 2022

Den 22. og 23. oktober gikk NM Barmark 2022 av stabelen med Bergen Trekkhundklubb som arrangør. Her ble Kongepokal utdelt for første gang i Barmark i 2-spann sparkesykkel.

Kongepokalvinner André Boysen Hillestad og mor og handler Lena Boysen Hillestad har sendt oss noen ord om hvordan de opplevde arrangementet.

Det var spennende å reise til Bergen for å delta på løp. Bergen TK har jobbet masse med NM siden de takket ja til arrangementet.

Løypa var utfordrende med mange svinger og varving. Underlaget var glatt, men morsomt 😝

NRK TV hadde reportasje på torsdag, og vi var med i lokalradioen fredag, med bading og gøy. Slike ting er med å sette en god ramme. Bra jobba av Bergen TK.

Lørdag var det sol, og flotte forhold. Mercedes løp superfort, og teamet forsvarte gullmedaljen fra i fjor.

Søndag var det “Bergens-vær», med regn og utfordrende underlag. Etter drøyt 1 km var det lite å se igjennom brillene. Varvingen gikk veldig bra, men det var selvsagt litt ekstra puls på siste runden, når man skulle svinge mer enn 90 grader ned mot mål. Men hundene var helt rå. Fine Josefine blir 8 år i mai, og imponerte stort. Mercedes var fortsatt i toppslag. 

Det var to mellomtider, som gjorde det informativt og morsomt å følge løpet på EQ-timing. Den andre mellomtiden ikke slo inn på André, og vi var sikre på at det hadde skjedd noe. Men plutselig var han i mål, men 1 sekunds ledelse. Det var en ubeskrivelig følelse. Alle i familien Boysen Hillestad vet at Kongepokal rager veldig høyt. (Enkelt forklart så har jeg 25 VM gull, men «kun» 4 kongepokaler. Den har for eksempel vært satt opp to ganger i 4-spann sprint, men 13 års mellomrom… Kjører man nordisk stil så har man flere muligheter da…)

I sparkesykkel 2-spann konkurrerer damer og herrer på lik linje. Snitthastigheten var i år 33,7 km/t på glatta…

NHF gratulerer André med Kongepokalen!
Stemningsrapport fra NM i Bergen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Nov 2022

For første gang ble NM i Barmark arrangert i Bergen og det var med glad spenning vi så denne helgen i møte. Bergen Trekkhundklubb som arrangør hadde forberedt seg grundig og var klare for å ta imot alle utøvere, både med 2 og 4 ben. Lørdag fikk vi oppholdsvær og det var mange smil å se. Til og med sola kom frem på ettermiddagen!

Disiplinene på lørdag var sykling med 1 hund, sparkesykkel med 1 hund, vogn med 4 hunder, miljøklasse og para-øvelse, samt bamseløp. For første gang fikk vi sendt para utøvere ut i løypa og vist frem at hundekjøring er en idrett for alle. 3 personer deltok i denne klassen, 1 med vogn og 4 hunder, 1 med vogn og 3 hunder og en med håndstyrt trehjulssykkel og 2 hunder. Parautøverne kjørte en runde på 1,7 km. Tilskuerne og andre utøvere heiet og viste stort interesse for utøverne og deres prestasjon. Prosjektet paraidrett med hund fikk dermed en god start!

Søndagen viste Bergen seg fra sin beste side, med regn hele dagen og nydelige, gjørmete løyper, slik at utøverne virkelig fikk testet teknikken, i tillegg til at de fikk seg en ordentlig spa under økten. Disiplinene på søndag var snøreløping med 1 hund, sparkesykkel med 2 hunder (kongepokal klasse), vogn med 6-8 hunder og stafett.

Takk for et fantastisk arrangement til Bergen Trekkhundklubb og takk til alle deltakere for god stemning!

Resultatene for begge dager:

2022 NM Barmark Bergen Resultater.pdf – Google Disk
Kurs for Dyrevelferdskontrollører DVK

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Okt 2022

Tid: 14 desember kl 19:00-20:30

Sted: TEAMS

Påmelding: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

En DVK er en kontrollør som har i oppgave å kontrollere dyrevelferden under konkurranser og varsle TD og/eller arrangør ved funn av kritikkverdige forhold, slik at de kan iverksette nødvendige reaksjoner. I NHF kreves dette kurset for å være DVK. Deltakere skal i tillegg ha grunnleggende kunnskap om hund og hva det kreves av hunden å delta i konkurranse.

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser pålegger våre arrangører å ha en DVK tilstede på alle våre konkurranser, uansett hvilken type arrangement det er.

Anne Grethe Sætrang er en erfaren TD og har utviklet Hundekjørerforbundets DVK system. Hun gir oss i dette webinaret en gjennomgang av gjeldende lovverk og DVK dokumenter slik at man har grunnleggende kunnskap til å utføre rollen på en god måte.

 
Høringsrunde avsluttet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Okt 2022

Fristen for å sende inn innspill til Høringsutkastet av NHF konkurransereglement er nå gått ut, og vi har mottatt 13 høringsinnspill fra våre klubber. NHF takker for alle bidrag og ser nå frem til arbeidet med å gå igjennom alle forslagene og klargjøre dem til ekstraordinært ting i november.

 
Sjukdomstilfelle med Streptococcus Zooepidemicus 16. oktober 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Okt 2022

Sjukdomstilfelle med Streptococcus Zooepidemicus oktober 2022
I en verden med mer reise og transport av dyr vil muligheten for introduksjon av
ukjente eller sjeldne smittestoff øke. Dersom introduksjonen skjer inn i en såkalt naiv (tidligere ikke kjent for immunforsvaret) populasjon øker risikoen for alvorlig sjukdom i antall og utfall.

Når det gjelder det siste sykdomstilfellet i en kennel med Streptococcus
zooepidemicus (streptzoo) er det ikke kjent om vi i Norge har en naiv eller
gjennomsmittet populasjon av hunder. Utviklingen i den aktuelle kennelen tyder på at
i alle fall den har vært naiv. Tidligere funn fra Veterinærinstituttet kan tyde på at det
har vært smitte i miljøet.

Etter et møte i dag tidlig med veterinær Richard Payne i det engelske greyhound- miljøet er det
tydelig at vi mangler en del informasjon for å lage gode anbefalinger. Han sitter på ca 750 obduksjonsrapporter etter dødsfall med denne bakterien, og de gjennomfører hele kennel-screeninger som gjør at de har et betydelig bedre bilde på smittesituasjonen i greyhound miljøet. Det er også betydelig bedre økonomi i sporten.

Ved utbrudd isoleres kenneler i tre uker, med prøveuttak og analyser bekostet av forbundet, og
kennelen får erstattet kostnader og tap av inntekt som følge av restriksjoner for å begrense
ytterligere smitteoverføring. Det kom fram i møtet at den undergruppen av sykdommen som forekommer i England skiller seg fra undergruppen som er mest vanlig i USA med tanke på symptombilde. I England har den nå etter at sykdommen ble introdusert rundt 2007-2008 mer eller mindre gjennomsmittet
populasjonen.

Symptomene på sykdommen oppstår vanligvis innenfor 24-36 timer etter stress og dødsfall kan
inntre innen 12 timer. Sykdommen utvikler seg raskt fra de første symptomene på redusert
almenntilstand, til nedstemthet, tap av matlyst og feber (over 40 grader). Forøket
respirasjonsrate vil oppstå etterhvert som sykdommen utvikler seg. Noen individer kan ha blodig
renning fra nese og munn. Det er generelt lite hosting i den engelske undergruppen, mens i den
amerikanske undergruppen observeres det mer hoste. Sånn sett ligner det norske utbruddet mer på den amerikanske versjonen.

Bakterien smitter ved kontaktsmitte, og også ved dråpesmitte dersom hunden hoster.
Kontaktsmitte kan overføres direkte med hund til hund kontakt, men også via vektorer slik
som mat og vannskåler, klær, hender og annet utstyr som brukes direkte mellom hunder.
Dersom bakterien er introdusert i en kennel er det sannsynlig at flesteparten av hundene er
smittet. Hundene bærer bakterien i mandlene, og det opphever det vanlige regime med kjent
inkubasjonstid etter infeksjon. Sykdom kan bryte ut etter stress i en hund som har vært
infisert lengre tilbake.

Anbefalinger:
I kenneler med smitte bør hunder med sykdomstegn isoleres internt. Det er viktig med gode
smitterutiner innad i kennelen. Vask av hender og bytte av klær anbefales etter håndtering av
syke hunder. Se til og stell tilsynelatende friske individer først når daglige rutiner gjøres.
Kennelen som helhet gjennomfører en minimum tre uker lang selv-isolering etter at symptomene
på sykdom starter, og avsluttes når alle hunder har vært friske i 10 dager. Vi oppfordrer til åpen dialog innad i hundekjørermiljøet, der kenneler hvor det er mistanke om smitte informer, så tidlig som mulig, andre potensielt smittede kenneler som har vært i direkte kontakt med smittede hunder.

Ved samlinger og konkurranser anbefaler vi selvpålagte smittevernmessige tiltak som også
burde være kjent fra Covid. Ingen kontakt mellom hunder fra ulike kenneler, ingen kontakt med
delt utstyr. Ingen syke hunder kommer til samlingspunktet, og en syk hund, selv med milde
symptomer, utestenger hele kennelen fra å komme.

Norges Hundekjørerforbund

Racevets

Illustrasjonsbilde: Gry Løberg. Bildet er kun et illustrasjonsbilde og har ingen sammenheng med saken det her skrives om.
Kiruna Sleddog Symposium 1-2 oktober 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Okt 2022

Vidar Løkeng og Kitty Marie Killi Jevne var utsendt for Etikk og samfunnskomiteen med oppdrag å være tilstede for å lodde stemningen og høre hva som rører seg i miljøet.

Det var ca 200 deltakere begge dagene. Vå opplevelse er at diskusjonen fra Hakadal fortsatt pågår blant de norske deltakerne. De utenlandske ser mer på dette som en «norsk familiekrangel» Et sitat herfra er: «Hvorfor skal vi bry oss med en familiekrangel i Norge»?. Enkelte mente dog at det var en viss forskjell på norske kjører og andre idet de mener nordmenn kjører for hardt og rått og er for konkurransefokuserte. Man mener nordmenn tar for lite vare på hundene spesielt mtp hvile og restitusjon.

Det ble pekt på en høy brytprosent i FM kontra Iditarod. Det ble nevnt at mange ikke er klare over hva som faktisk kreves av forberedelser når man stiller i et så vidt ekstremt løp, dette gjelder både 600 og 1200. Vi tenker umiddelbart om det er noe med holdninger ?

Konkrete tiltak ble diskutert:

 • Anledning til å sette igjen færre hunder og eksempelvis gi tidsstraff for hver hun som settes igjen ut over 2. Andre mente dette ville kunne føre til enda mer juksing.
 • Oppvarmingssoner ble diskutert. Dette mente man fra arrangørsiden ville være umulig å gjennomføre i praksis. Dessuten ville det fortsatt være mulig å se halte hunder på oppvarming.
 • Ekstra sjekk noen km etter sjekkpunkt ble nevnt, selv om dette ikke vil forhindre at halte hunder starter, noe som jo er utfordringen.
 • Å la handler delta mer aktivt inn mot spannet. Man ser for seg at handler kan ta oppvarming med enkelthunder utenfor sjekkpunkt for så å levere dem inn til kjører når de er klarerte. Dette må da sjekkes med chipleser i hvert tilfelle.
 • De som nevnte TD og Veterinær var opptatte av at disse i større grad burde nekte kjører å starte med hunder som ikke ser bra ut. «En hund som med legmanns øyne ser halt ut må ikke starte» er et sitat.

Qrill og store sponsorer nevnes med ulikt utgangspunkt. Noen er redde for hva dette medfører, mens andre mener det kun dreier seg om misunnelse. Noen er redde for at Qrills inntog betyr at de selv kan filmes og brukes i content marketing av Qrill. De færreste reagerer negativt på at Vet har merket på jakka. Ingen ga uttrykk for engstelse for at Vet/TD på noen måte lar seg påvirke av fargen på jakka, men det er kanskje ikke heldig at Vet har samme farge som Qrillteamene?

De norske kjørerne var opptatte av det ovenforstående, at TD og Vet i større grad enn før bruker regelverket (man opplever at det er tydelig nok) og faktisk stopper spann når hundene ikke ser bra ut selv om det ikke er mulig å finne noe medisinsk grunnlag for dette.

For vår del var dette svært nyttig. Vi deltok på hele seminaret, brukte tid i pausene på å surre rundt og prate. Her kom det frem mye. Vi deltok også på banketten med godt utbytte. Det å ta en øl med kjørere før og etter banketten ga oss et godt bilde av hva som rører seg. Deltakelse på lignende tilstelninger i fremtiden er å anbefale om økonomien tillater det.

Vidar Løkeng

Kitty Marie Killi Jevne

 

 
Styrets forslag til oppdatert regelverk ute på høring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Okt 2022

Forbundstinget i juni vedtok å gjøre endringer i NHFs konkurranseregelverk. Bakgrunnen er først og fremst forskriften om hest og hund i konkurranser som trådte i kraft i 2021, men også et behov for å tydeliggjøre og forsterke regelverket med tanke på hundevelferd. Det oppdaterte regelverket skal gjøre det enklere både for kjørere, veterinærer, arrangører, TD-er og andre funksjonærer.

Den 05.10.22 ble styrets forslag sendt ut til alle klubber på høring. Styret i klubbene har frist for å levere skriftlige innspill til forslaget den 19.10.22. Vi håper alle klubber gjør sine medlemmer oppmerksom på høringen og evt. samler seg om å sende inn sine innspill. NB. Alle endringsforslag må leveres gjennom styret i egen klubb. Enkeltpersoner kan ikke levere endringsforslag direkte til styret. 

Styret vil gå gjennom alt som kommer inn og deretter fremme et bearbeidet forslag for ekstraordinært ting 05.11.22.  Styrets endelige forslag vil bli sendt ut sammen med innkalling til ekstraordinært ting.

Styrets forslag NHF-KONKREGLER-revisjon HØRINGSDOKUMENT 221004

Vedlegg:
Påmelding EM Leipa/Masters Leipa

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Okt 2022

Nå er fristen for ordinær påmelding av klassevis antall til EM barmark over. NHF har meldt inn fulle kvoter i alle klasser utenom sykkel junior gutter, 8-spann og Masters.

Kvalifiseringsløp er som beskrevet på forbundssiden: NM, Elverum og Raufoss.

Det er mulig å etteranmelde frem til 7. oktober. Deltakere i master klassene betaler påmeldingsavgift selv.

(Det blir søkt om utvidede kvoter i noen klasser der kvaliteten er høy. De som deltar på utvidet kvote må også betale seg)

 

Meld fra til Martin Corell ved interesse.

martincorell@hotmail.com
Ny ansatt i administrasjonen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Sep 2022

Norges Hundekjørerforbund søkte våren 2022 Dam stiftelsen om midler til å ansette en person for å øke innsatsen i arbeidet for paraidrett innen hundekjøring. Dam stiftelsen likte ideen vår, og tildelte lønnsmidler fordelt over 3 år, slik at vi kan jobbe strukturert, over tid for å skape gode tilbud til utøvere. Vi er nå stolte over å kunne presentere Wiebke Höfers som prosjektleder for paraprosjektet. Hun tiltrer 1.oktober. 

Wiebke er 40 år gammel og bor i nærheten av Elverum med en liten flokk siberian huskies. Hun har drevet med hundekjøring i noen år og er opptatt av dyrevelferd og å gjøre ting på hundenes premisser. Wiebke er utdannet fysioterapeut med en master i nevrologisk fysioterapi og har jobbet på Sunnaas med pasienter med alvorlige traumer og lidelser i mange år. Hun har alltid vært opptatt av å få personer med en alvorlig skade tilbake i aktivitet og vise dem gleden av å være ute og aktivt på egenhånd, i den grad det er mulig. Å kunne kombinere kunnskapen fra jobben på Sunnaas med hjertebarnet hundekjøring gleder Wiebke seg veldig til. Vi håper at vi i fremtiden ser flere parautøvere på våre arrangement og treninger!

Ta dem vel imot!

Les om dette her: Midler fra Stiftelsen Dam bidrar til å øke mangfoldet i idretten (idrettsforbundet.no)

 

 

 
IFSS Race Rules redigert og oppdatert

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Sep 2022

IFSS Race Rules 2022-2024_1 (1)

IFSS race rules have been corrected and updated on IFSS website a few days ago.
The correction have been made in the Annex §13.2 (page 35), regarding time penalty.
Please find the updated rules under Document Library, Regulations, Race Rules.

Ninni Hjortvall Vice President of Sport

Vedlegg:
Rekrutteringstiltak for barn – Labbeaktiviteter

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Sep 2022

Labbeaktiviteter er Norges Hundekjørerforbunds nye konsept for barneidrett!

Dette er ment som et verktøy til klubbene og som et samlende konsept for alle barn som driver med hundekjøring.

Ta kontakt med Monika Hallan dersom du har spørsmål rundt opplegget eller ønsker oppfølging i oppstarten!

Håper dette kommer til nytt! Lykke til med Labbeaktivitetene 🤩

Labbeaktiviteter 2.0

Vedlegg:
IFSS inviterer til VM i Langdistanse

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Sep 2022

Newsletter IFSS 14.sept. 2022

Please find attached the Invitation for the IFSS Long Distance World Championships 2023 – Finnmarksløpet.

IFSS WCh LD 2023 Finnmarksløpet INVITATION

The Championships will take place March 10-19, 2023 in Alta, Norway. Please also note the other published documents on the IFSS website under Events/IFSS World Championships and World Masters.

As mentioned in the Invitation all competitors do the registration personally. All competitors must hold a valid DID number for the registration. NOTE! A valid DID number is a signal to IFSS and RGO that the DID holder is entitled to represent his/her Member Federation in the event.

Sincerely,
Ninni Hjortvall
IFSS VP of Sport

Vedlegg:
Trener 2 Langdistansehelg

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Sep 2022

Da er vi igjennom trener 2 løypa som NHF arrangerte for første gang. Nordisk delen var ferdig for 2 uker siden, men nå er også Langdistanse gruppa klare.

Gjennom kursene har vi hatt teoretisk og praktiske økter med fokus på idrettsglede, treningsledelse, hvordan legge opp effektive, varierte og morsomme treningsøkter, klubbtilhørighet, treningslære for både mennesker og hund inkl restitusjon, skadeforebygging og opptrening av hund og menneske. Samt å skape gode verdier for dyrevelferd både på trening og i konkurranser.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven som trenere ute i klubbene og vi tror at dette er et viktig steg for rekruttering innenfor hundekjørersporten.

Hilsen

Linda og resten av langdistanse-gjengen på Trener 2 kurs
Sledehundseminar på Bessheim fjellstue14.-16.april 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Sep 2022

(Foto Johanne Sundby)

(Forside Geilo Husky)

Etikk og Samfunnskomiteen i NHF (ESK) planlegger et stort seminar den 14.-16 april 2023, dvs. helgen etter påske på Bessheim fjellstue.

Program Bessheim Sledehundseminar april 2023

Vi ønsker å invitere alle som har en tilknytning til langdistansesporten, dvs. kjørere, handlere, veterinærer, TD-er, løpsarrangører og NHF med mer til et stort seminar hvor målet er at alle skal reise fra denne helgen med økt kunnskap og forståelse for andre aktørers situasjon innenfor langdistanse.

Det blir en praktisk innrettet helg hvor det blir fokus på forebyggende helsearbeid på trekkhund, utfordringer som kan oppstå under løp og løsninger på disse (foredrag, workshops og utveksling av erfaringer),  faglig påfyll fra erfarne løspveterinærer , nydelig mat, masse sosialt og ikke minst: Midt i smørøyet av Jotunheimen med overdådig natur og unike muligheter for fantastiske turer med de firbente!

Seminaret er under planlegging og mer informasjon vil komme.

Har du innspill kan du kontakte ESK ved Kitty på e-post KittyMarieLund@hotmail.com

 

The Ethics and Society Committee in NHF (ESK) is planning a large seminar on 14-16 April 2023, i.e. the weekend after Easter, at Bessheim lodge in Jotunheimen, Norway.

We would like to invite everyone who has a connection to long-distance sports, i.e. drivers, handlers, vets, TDs, race organizers, NHF-representatives and others, to a large seminar where the aim is for everyone to leave this weekend with increased knowledge and understanding of other actors’ situation within longdistance racing. It will be a practically weekend where the focus will be on preventive health work on sleddogs, challenges that can arise during races and solutions to these (lectures, workshops and exchange of experiences), lectures and workshops from experienced racevets, delicious food, social activities and not least: In the middle of the mountains of Jotunheimen with gorgeous nature and unique opportunities for fantastic trips with your four-legged friends!

 

The seminar is being planned and more information will follow.

If you have input, you can contact ESK by Kitty on e-mail: KittyMarieLund@hotmail.com

 

Hope to see you there!

 

Vedlegg:
Rapport fra Åpen landslagssamling

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Sep 2022

Sjodalen hytte- og campingsenter, 26-28 august 2022.

Teknisk komite barmark har etter Landslagsutøvernes eget ønske, i lengre tid planlagt en åpen barmarkssamling på Sjodalen hytte- og campingsenter. Denne ble avholdt 26-28 august 2022. Det var totalt 12 landslagsdeltagere som var med fra TKN, TKB og TKS, + 12 voksne og 3 barn. I tillegg var det 4 foredragsholdere og 3 ledere.

Oppmøte var fredag kveld, og programmet startet lørdag etter frokost med treningsøkt, fellestrening, med ernæringsfysiolog og personlig trener Aslaug Håvardsrud, sykkeltrening med fysioterapeut Linn-Beate Sinding-Larsen, og individuell vogntrening for større spann.

Deretter fortsatte vi med foredrag om «Skadeforebyggende trening og ernæring», med veterinær Kitty Marie Killy Jevne. Kitty hadde også vært i kontakt med noen som ville sponse oss, og alle fikk en pose med mye «stæsj» fra NonStop, VIP dogwear og dogfood, og Dr. Baddaky omega3-olje og Nextmune. Vi fikk også mye fint; seler, halsbånd, strikk-avlaster, potesokker og jaktvest, som vi loddet ut. Tusen, tusen takk, til Kitty og sponsorene.

Etter lunch fortsatte vi med «Mental trening, og forberedelser til konkurranser» med Høgskolelektor Dag Andre Nilsen, så en pause, før «Paneldebatt», hvor vi delte erfaringer med hverandre. Etter en liten pause hvor noen foret hunder, var det middag for deltagerne og mer trening for de som ville det, eller være sosiale.

Søndagen startet med frokost og mer trening, både individuelt, felles og vogn, før Aslaug Håvardsrud lærte oss om «Ernæring for idrettsutøvere vs. mann i gata». Så en liten pause for å vaske og pakke ut av hyttene, og deretter få mer påfyll av syklist og sykkelreparatør Kjell Magnus Olsen om «Hvordan vedlikeholde utstyret vi bruker».

Og, mange benyttet seg av tilbudet om varm lunch før hjemreise.

Det er i etterkant sendt ut evalueringsskjema til alle, så da gjenstår det å se hva synspunktene blir fra en slik åpen faglig samling som var felles og samlet utøvere fra alle TK’ene. De tilbakemeldingene vi fikk umiddelbart var utlukkende hyggelige og positive.

MVH Laila Leegaard
Til alle klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 31. Aug 2022

Konkurranser Sesongen 2022-2023

Teknisk komite nordisk stil ønsker å vite hvilke klubber som kan arrangere konkurranser i nordisk stil kommende sesong.

Vi trenger arrangører til Uttaksløp, Norgesmesterskap og Norges Cup-løp. Dette betyr at vi ønsker løp svært tidlig i sesongen, helst allerede i jula, ettersom VM kommer svært tidlig, siste uka i januar.

Vi trenger også mange løp gjennom hele sesongen med varierte løyper, distanser og klasser (pulk, snørekjøring, combined, kort, langt, sprint osv)

 

Vi ønsker tilbakemelding i løpet av uke 35, dvs 4.september.

 

Randi Elin Lutnæs, ansvarlig arrangementer TKN

 
Norges Hundekjørerforbund – kommentar til oppslag i VG

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Aug 2022

Norges Hundekjørerforbund (NHF) vil komme med følgende kommentarer til oppslag i VG i dag 27.08.22, med overskriften «Norges beste anklages for juks».

NHFs konkurranseregelverk er klart; halte hunder eller hunder som av andre årsaker ikke er skikket for videre deltagelse i konkurranse skal settes ut på sjekkpunkt, eller tas i sleden fram til neste sjekkpunkt. I tillegg til NHFs konkurranseregelverk har også store løp som Finnmarksløpet og Femundløpet egne regelverk..

Sakene som omtales i dagens VG ble sendt inn og behandlet etter gjeldende sanksjonsregelverk i forbundet. Sakene er gitt en svært grundig og uavhengig behandling i forbundets sanksjonsutvalg (pga inhabilitet ble det for behandling av de innmeldte sakene knyttet til årets Finnmarksløp nedsatt et settesanksjonsutvalg). Sanksjonsutvalget har ikke funnet brudd på regelverket i bevismaterialet som ble forelagt sammen med klagen og følgelig er deres konklusjon at det ikke grunnlag for å iverksette reaksjoner. Ingen av klagesakene er dermed tatt til følge.

NHF har tett og god dialog med Mattilsynet, knyttet både til løp og generelt i andre spørsmål som angår hundesport. Forbundet vil i samarbeid med Finnmarksløpet (og andre løpsarrangører) se nærmere på hvordan man sammen kan skape enda mer forutsigbare rammer for alle involverte.

NHF har også tett dialog med løpsarrangørene landet rundt med tanke på håndheving og praktisering av gjeldende regelverk.

01.07.2021 trådte «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser» i kraft. NHFs konkurranseregelverk ble i 2021 justert for å svare opp krav i forskriften.

I etterkant av løpene som ble gjennomført vinteren 2022 så NHF at det var behov for ytterligere justeringer av regelverket for å gjøre det enklere å praktisere både for kjørere, teknisk delegerte (dommere), løpsarrangører og veterinærer. Forbundstinget i NHF i juni 2022 vedtok derfor en ny gjennomgang av regelverket, i første omgang knyttet til langdistanse. En viktig del av denne gjennomgangen er presiseringer roller og myndighet mellom kjører, løpsarrangør, teknisk delegerte og veterinærer. Et justert regelverk skal behandles på ekstraordinært forbundsting høsten 2022.

NHF understreker at konkurransereglene er like for alle, uavhengig av hvilke sponsorer som er inne og sponser et løp med midler. Enkeltkjørere har sponsoravtaler, arrangører har sponsoravtaler. Reglene endres ikke av det.

Siden forskriften om velferd for hest og hund i konkurranser har NHF kurset 100 dyrevelferdskontrollører, en ny rolle som beskrives i forskrift. Disse har en viktig funksjon for å påse god dyrevelferd under konkurranser.

Dyrevelferd er i fokus både hos oss som organisasjon og blant alle som driver med hundekjøring. Som organisasjon har vi en stor og viktig oppgave for å alltid bidra til å heve bevisstheten og kunnskapen om dyrevelferd.

NHF er bygget opp på samme måte som andre særforbund i Norges Idrettsforbund, der det er tinget som behandler spørsmål knyttet til justeringer og endringer av regelverk. Alle klubber organisert i NHF kan fremme saker til behandling på tinget, enten sakene gjelder konkurranseregelverket, sanksjonsregelverk, vaksineregler eller forbundets lovnorm. Det samme gjelder selvsagt i andre saker som gjelder aktiviteten i Norges Hundekjørerforbund. Ethvert terminfestet løp gjennomføres etter gjeldende konkurranseregelverk.
Uttaksløp til EM Barmark, 09.-13. november

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Aug 2022

Uttaksløp til EM Barmark, 09.-13. november

Hoveduttaksløp blir NM i Bergen 22.-23. oktober, men resultater fra Elverum 24. september og Raufoss 08. oktober vil også bli med i vurderingen.

På NM blir det uttak i alle klasser.

På Elverum er det uttak i følgende klasser:

– Spark 2

– Vognklasser

På Raufoss er det uttak i følgende klasser:

– Spark 1

– Sykkel

– Snøreløping

EM Master

Det er mulig å bli kvalifisert i mastersklassene 40+, 50+, 60+. Aktuelle utøvere må delta på uttaksløpene som er skissert.

Seeding på NM

Seedes etter tidligere resultater og årets uttaksløp før NM (Elverum: Spark 2 og vognklasser. Raufoss: Spark 1, Sykkel og snøreløping).
2023 IFSS On-Snow World Championship and World Masters

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Aug 2022

NHF mottok onsdag 19.8.2022 denne beskjeden i nyhetsbrev  fra IFSS:

“Today I am very glad to announce that IFSS council has approved the application from Fédération Française des Sports de Traineau (F.F.S.T.) to organize the 2023 On-Snow World Championship Skidog, Sled Sprint and Mid-Distance and Master classes in Praz de Lys Sommand, France. The event will take place January 24-28, 2023.
The venue offers secure snow conditions and minimal risk for avalanches. Information concerning the event will be posted shortly on IFSS website.”
Konklusjon i klagesak

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Aug 2022

SU har kommet til en konklusjon i klagesakene som ble fremsatt etter Finnmarksløpet i år.

SU har ikke funnet brudd på NHF Konkurransereglement og følgelig ikke grunnlag for å iverksette reaksjoner. Ingen av klagesakene er dermed tatt til følge.

 
VIKTIG INFORMASJON OM DID

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Aug 2022

Som vi informerte om i oktober 2021, vil vi kun 2 ganger i året betale DID til IFFS. Fristene som er satt opp er 1. august og 1. desember.

For de av dere som ikke har løst DID enda, og som enten ønsker å delta i woldcup eller satser på å bli tatt ut til EM barmark, har vi utsatt fristen til 15. august.
EM Barmark Leipa – Tyskland

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Aug 2022

Here is now the official Invitation to the IFSS European Championships and European Masters 2022 in Leipa, Germany.

In the last online “Coffee Hours” with the IFSS Europe members there were some good comments about the ECH and EM. As requested, the changes have been incorporated into the Invitation.

Please also note the other published documents on the IFSS website under Events/IFSS Continental Championships and Continental Masters.

We will keep you informed on the following channels:
www.sleddogsport.net, www.em-leipa2022.de and on Facebook IFSS ECH & EM Leipa/ Germany.

Further questions also gladly to europe@sleddogsport.net

Invitation

Vedlegg:
Vi søker landslagstrener – Nordisk

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Jul 2022

Norges Hundekjørerforbund ønsker å styrke satsingen på landslag, og søker nå en hovedtrener til grenen Nordisk.

Utøverne på laget presterer i verdenstoppen og Norge har som mål å være beste nasjon i EM og VM. Vi er for tiden en liten idrett hva angår utøvere og organisasjon. men NHF har startet et omfattende arbeid med både rekruttering og utvikling av toppidretten. En trener vil her få muligheten til å være med på å påvirke dette arbeidet.

STILLINGSANNONSE

 
Stiftelsen Dam støtter prosjekt Paraidrett med hund

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Jul 2022

Kjører barmark: Luis Francisco Gran Foto: Tonje Kringen

Norges Hundekjørerforbund kan med glede informere at vi har fått midler av Stiftelsen Dam til å finansiere en 50% prosjektstilling som skal jobbe for å fremme paraidretten innen Hundekjøring i Norge. En stor takk til Stiftelsen Dam for at vi får denne muligheten.

I prosjektperioden skal vi

 • opparbeide oss kompetanse
 • lage et system for utlån av hunder og utstyr
 • utvikle treningstilbudet til parautøvere
 • utdanne trenere
 • starte tilrettelagte treninger
 • rekruttere flere utøvere
 • skrive en veileder om hundekjøring og paraidrett

Målet er at vi etter en 3 års prosjektperiode skal ha startet 5 stabile treningsgrupper for parautøvere i 5 forskjellige klubber fordelt utover landet innen utgangen av 2025.

Prosjektet drives av en prosjektleder og parakomiteen og starter opp arbeidet denne høsten.

Ønsker din klubb å være med på dette? Ta kontakt med mariannebjornson.hofstad@sleddog.no for mer informasjon.

Les mer om tildelingen på Idrettsforbundet sin hjemmeside:

Midler fra Stiftelsen Dam bidrar til å øke mangfoldet i idretten (idrettsforbundet.no)
Velkommen til åpen landslagssamling med TKB

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jun 2022

Velkommen til en superhelg med mye påfyll av kunnskap !

> Velkommen fredag ettermiddag eller kveld.

> Felles frokost lørdag og søndag, felles treningsøkter, felles middag.

> Seminar om ernæring for hund og menneske, skadeforebyggende trening, mental trening før konkurranser, paneldebatt, vedlikehold av utstyr.

>

> Påmelding til Laila Leegaard før 10 august, lleegaar@gmail.com, tlf 91597474. Deltakeravgift kr 200,- pr person for andre som ikke er på landslaget. Ønskes felles frokost og middag kommer det i tillegg. Det er lurt å ha løst NHF’s sesonglisens som dekker ulykker i forbindelse med trening.

>

> Booking av hytter, plass for campingvogn, bobil, telt, svevetelt, gjøres direkte til Sjodalen hyttetun og camping, tlf 93407138. Se hjemmeside sjodalenhyttetun.no.

> (Priser: eksempel 4 personers hytte kr 2190,-, og frokost, smørelunch

> og middag kr 550,- pr dag pr person.)

>

>

> PROGRAM:

> Fredag 26 august: Ankomst og innlosjering.

>

> Lørdag 27 august: Noen som vil bruke morgentemperaturen for en treningsøkt? Kl. 8.00-9.00: Frokost.

> Kl. 9.00 : Treningsøkt uten hund, med Aslaug Håvardsrud.

> Kl. 10.30: “Skadeforebygging, ernæring  og trening av hunden” med veterinær Kitty Marie Killi Jevne.

> Kl. 12.30-13.30: Lunch.

> Kl. 13.30: “Mental trening, Hvordan forberede seg mentalt til viktige

> konkurranser”: med Høgskolelektor Dag Andre Nilsen. (Og: Hvordan påvirkes hunden av vår psyke?) Kl. 16.00: Pause eller liten trenings-strekk?

> Kl. 17.00: Paneldebatt, med innspill fra landslageutøverne.

> Kl 19.00: Felles middag og sosialt samvær.

>

> Søndag 28 august:

> Kl. 8.00-9.00: Frokost.

> Kl. 9.00 Treningsøkt med hund, med Aslaug Håvardsrud.

> Kl. 10.30-11.15: Ernæring, “Sunt kosthold for idrettsutøvere, hva er annerledes hos en idrettsutøver vs mann i gata?”

> Kl. 11.30-12.30: “Vedlikehold av utstyr” med Kjell Magnus Olsen.

> Kl. 12.30-13.30: Lunch.

> kl.13.30: Avslutning.

>
Åpentime 7. JUNI – Fellestrening

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mai 2022

Fellestreninger er miljøskapende og rekrutterende. Det gir klubbens medlemmer en sjanse til å møtes, og en god anledning til å trene hundene på ting man ikke får trent på alene. Det er også en fin inngangsport til idretten for nye medlemmer! Lurer du på hvordan din klubb kan komme i gang med fellestreninger? Vi går gjennom og diskuterer ulike måter man kan organisere fellestreninger i klubben, og hvordan dette kan bidra til rekruttering og godt samhold. Vel møtt!

Microsoft Teams-møte
Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Eller ring inn (bare lyd)

Telefonkonferanse-ID: 120 779 852#
Åpentime mandag 23.mai – Rekruttering langdistanse- hundekjøring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Mai 2022

Mandag 23. mai kl 20-21 blir temaet Rekrutering til langdistanse-hundekjøring.

Vi ønsker å åpne for en diskusjon om hvordan vi best kan rekruttere flere utøvere til langdistansesporten, hvilke fordeler og utfordringer økende interesse fører med seg og hvordan vi best kan møte nye langdistansekjørere. Møtet vil ha en åpen profil, og all konstruktiv diskusjon rundt dette er velkommen.

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Eller ring inn (bare lyd)

+47 21 40 20 73,,703684765#   Norway, Oslo

Telefonkonferanse-ID: 703 684 765#

Finn et lokalt nummer | Tilbakestill PIN-kode

Finn ut mer | Møtealternativer
Hundekjøretinget 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Mai 2022

Da er sakspapirene til Hundekjørertinget  lagt ut på hjemmesiden.

Vi minner om at alle må huske påmeldingsfristen, samt sende inn fullmaktsskjema.

Det vil bli satt opp et tidspunkt for test av den digitale løsningen, og vil anbefale alle å delta der. Tidspunkt for test kommer vi tilbake til.

Tingdokumenter 2022

Vedlegg:
SØK PÅ ALLE SKAL MED MIDLER 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Mai 2022

Til alle våre klubber!

Vi har nå åpnet opp for søknader til Alle skal med- aktiviteter slik vi har gjort de to siste årene. Søknaden i år er litt andre sammenliknet med de tidligere årene så ikke bruk søknaden fra i fjor.

Søknadskjema og oversikti finner du ved å trykke på lenkene under:

Søkbare aktiviteter Alle skal med 2022

Søknadsskjema-Alle-skal-med 2022

 

Vedlegg:
VOM DogRun og Hundekjørerforbundet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Apr 2022

🐕🏃‍♂️✨😎

Har du lyst til å bli med på en morsom happening med hunden din og kanskje hele familien, klassen, treningsgruppa eller vennegjengen? ER du nyskjerrig på hva hundekjøring er? Ta med din egen hund, eller lån deg en og bli med oss!
Hundekjørerforbundet skal sammen med VOM DogRun arrangere morsomme aktivitetsdager for hele familien og over hele landet, med salgsboder, mulighet til å snakke med erfarne hundekjørere og delta i gøyale lavterskelløp som passer alle. 

VOM DogRun er nettopp uformelle, morsomme løp med hund, der deltakerne kan velge mellom å løpe på tid eller løpe/gå uten. Strekningen er fra 3 -7 km og man kan løpe eller gå etter eget valg. Alle kan stille med den hunden man har, uansett rase, størrelse og alder. Eller kanskje du kan låne naboens hund? Det er også egne tilpassede klasser for valpene.
Dette er en flott mulighet for hundeeiere til å prøve hundekjøring på en leken og ufarlig måte. VOM DogRun stiller opp med premier til alle som deltar, og ekstra flotte premier til vinnerne av klassene med tidtaking. Deltakeravgift kan betales på stedet og er på kr 250,-.
Samarbeidet vil bestå i at VOM DogRun og Hundekjørerforbundet sammen arrangører lavterskelløp med hund på forskjellige steder rundt om i Norge. VOM DogRun stiller med proft utstyr og premier og Hundekjørerforbundet stiller med mannskap og bidrar i markedsføringen.
VOM DogRun er en enestående mulighet for klubbene til å treffe aktive hundefolk som har lyst til å prøve hundekjøring . Vi er så glade for å ha fått til dette samarbeidet og ser virkelig fram til å være en del av dette. Og så håper vi får vist enda flere hvor gøy hundekjøring er .
Her er link til de første to VOM DogRun som arrangeres i
Frognerparken i Oslo 22.mai: VOM DOGRUN FROGNERPARKEN | Facebook

Vil din klubb være med som arrangørklubb? Ta kontakt med Monika Hallan på e-post: hallanaktivitet@gmail.com! Klubbene får en unik mulighet til å nå ut til potensielle nye medlemmer, samtidig som det er en fin anledning til å ha dugnad med god inntekt for klubbenKjører diskvalifisert i dom fra SU

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Apr 2022

Sanksjonsutvalget i NHF har den 31.mars 2022 besluttet å dømme en kjører til diskvalifikasjon fra et stort løp i vinter. Kjøreren har gjort seg skyldig i brudd på NHF konkurranseregler §5.5.3 samt løpets eget regelverk.

En diskvalifikasjon medfører at kjører tas ut av resultatlisten og fratas eventuelle premier kjøreren har mottatt. 

 I dommen står det blant annet;

«Det å kjøre hundene så hardt (……), er et alvorlig brudd på hvordan vi skal behandle dyr i konkurranser, samt regler og det generelle omdømmet til sporten»

 Det er et viktig mål for NHF å jobbe for styrket dyrevelferd i hundekjørersporten.  Dette arbeidet ble ytterligere forsterket gjennom ny Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20.des 2020 og som trådte i kraft 1.7.2021, og forskriftens veileder.  Forskriften er implementert i NHF Kjørereglement.
EM Barmark 2022 Leipa, Tyskland

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Mar 2022

Da er det offentlig at EM Barmark blir i Leipa, Tyskland. EM blir arrangert 9.-13. november.

IFSS NYHETSBREV:

The IFSS European Dryland Championship and the IFSS European Dryland Master will take place this year from November 9 to 13, 2022 in Leipa, Germany. Leipa is located in Saxony with good highway access.
The German Federation and the local organizer are highly motivated to organize an unforgettable event. An event homepage will be activated in the next days. More information will come as soon as possible.
Seppalaløpet 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 24. Mar 2022

😊

Seppalaløpet er et minneløp til ære for hundekjøreren Leonard Seppala og hans kjente lederhund Togo. Seppala var selv med på å bestemme statuttene for løpet. Under løpet konkurreres det om en evigvarende pokal som Seppala selv ga til Norges Trekkhundforbund (Nå Norges Hundekjørerforbund). Men det er mange ulike merker og statuer man kan vinne ved å delta. Løpet har mange ulike distanser og grener og passer for alle. 

Etter to års opphold fikk vi endelig gjennomført Seppala-løpet igjen. Et artig løp vi vet er viktig for mange. Denne gangen med Trysil Hundekjørerklubb som arrangør. Samtidig ble lavterskelløpet Østbyløpet arrangert i samme løyper og på samme sted.

Trysil HK slo seg sammen med Østby Idrettslag som stilte med veldig fine løyper i trivelig terreng og tidtakere. Samarbeidet har fungert godt og det snakkes allerede om å gjenta suksessen neste år.

Østby samfunnshus ville være med på laget og sto for parkeringen og mat inne i samfunnshuset. De bød på hjemmelaget middag begge dager i tillegg til vafler og drikke. De åpnet også for mulighet til å overnatte der.

Løypene ble brukt til Trysil Skimaraton i februar hvor 450 skiløpere gjennomførte. De er derfor meget godt preparert gjennom hele vinteren. Løypekjøreren er en suveren kar. Fredag startet han klokka sju på morgenen med å kjøre løypa, men ettersom noen gikk i løypa på dagen, så tok han en ny runde på kvelden. “Cordfløyelen” skulle være nystrøket til spannene kom. Løypa startet på Østby på 500 moh og gikk fint oppover i terrenget til 900moh. De passerte et hyttefelt halvveis og der satt folk ute og heiet med flagg og god stemning.

Etter 38 km første dag kom de til overnattingsplassen som var real villmarkscamp med tilbud om vann og halm.

Returen søndag gikk i nypreppede spor og med 4 kuldegrader på natta kjørte de fleste rundt en halv time raskere tilbake. Det syntes ikke i løypa når 150 hunder hadde passert.

Tilbakemeldingene fra utøverne har vært veldig positive. Løypene var topp og hele totalopplevelsen både i og utenfor løypa var god. Det hjalp også at værgudene var på vår side.

Det var så gøy å arrangere når alle var så veldig fornøyd med årets løp. Årets VM-deltakere, Mini-Seppala-kjørere og noen som kjørte for 47. og 48.gang. Et løp for hele hundekjørerfamilien.

Lørdagens Østby-løp var et tilbud for de som ikke var klare for Seppala i år. De snørekjørte 7,5 eller 2 X 7,5 km.

Neste år håper vi på minst dobbelt deltakelse i begge løp.

Hilsen rennleder Randi Elin Lutnæs

Resultatliste Seppalaløpet og Østbyløpet 2022

Klassevinnerne

Carina Nilsen

Stein Grøndalen

Fellesstart på søndag

Kåre Fjeldstad i løp nr 47

Turid Næss i løp nr 35

Brage Lidsheim vinner Mini-Seppala

Vedlegg:
VIKTIG FOR LD; Endring i kjørereglementet pkt. 4.5.5

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Mar 2022

På styremøte nr. 6 som ble avhold i går fattet styret vedtak om endring av ordlyd i NHF Kjørereglementet punkt 4.5.5, første kulepunkt:

Tidligere ordlyd 

4.5.5 Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende:

 • LD- inntil 4 timer, tas ut på første etterfølgende obligatorisk hvile.

Ny ordlyd:

 • LD- inntil 4 timer. Tidsstraffen skal legges til sluttiden.Link til Åpen time mandag 7.3 kl 20:00

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Mar 2022

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a703c48481bd64ce0b2907e4efadff53c%40thread.tacv2/1646391664654?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22c983a533-ac54-4700-b708-184b1e190f23%22%7d
Norges VM-utøvere i VM 2022 på Hamar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Feb 2022

Det nærmer seg VM på Hamar for nordisk, sprint og mellomdistanse. TKN og TKS har jobbet siden før jul med å få en tropp på plass. Det har vært en omfattende prosess med uttaksløp og hurtig omstilling da Norge plutselig ble vertsland for VM som blant annet betød doble kvoter! Nå er vi i mål med uttaket, og vi er veldig glad og ikke minst stolt over de utøverne som skal representere Norge.

I mellomdistanse stiller tre seniorutøvere:

 • Sissel Wolf Mølmen
 • Hans Lindahl
 • Cathrin Sandnes

I sprint stiller vi med både senior og juniorutøvere. Juniorutøverne i sprint er:

 • Thea Marie Løkken
 • Emil Mortensen Kausanrød

Våre seniorutøvere er:

 • Hege Ingebrigtsen
 • André Boysen Hillestad
 • Maren Emilie Leegaard
 • Ann Elisabeth Ohnstad
 • Oda Foss Almqvist
 • Hilde Andresen
 • Marte Brandstad Haug
 • Katrine Fugleberg
 • Ole Petter Engli
 • Viktor Sinding-Larsen
 • Ronja Leegaard
 • Ylva Leegaard
 • Erle Mari Buran Østgård
 • Rune Haugmo
 • Svein Erik Teslo
 • Kjetil Rollag Hillestad
 • Krisztián Roland Kiss
 • Bjørn Haugbjørg
 • Sigurd Østerhagen Engen

I nordisk stil stiller vi med følgende seniorutøvere:

 • Yngve Hoel
 • Vegard Bruem Reistad
 • Petter Kristiansen
 • Trond Are Hoel
 • Viktor Sinding-Larsen
 • Stein Grøndalen
 • Emil Tiainen Sletmoe
 • Jørgen Stølan- Thoresen
 • Marte Eirin Solhaug
 • Ann- Karin Huseby
 • Karoline Conradi Øksnevad
 • Aslaug Håvardsrud
 • Oda Foss Almqvist
 • Solveig Kristiansen Aaseby
 • Carina Nilsen
 • Hilde Amundsen
 • Mathilde Lutnæs

Juniorutøverne i nordisk er:

 • Vilma Stovner
 • Marthe Brandstad Haug
 • Mari Korsvold
 • Ida Mathiesen
 • Mina Hammer Flathagen
 • Vilde Kocbach Bølling
 • Tora Bøckman
 • Sofie Nærlie Thorrud
 • Sara Lyse Klevengen

I masterklassen vil nordisk stil stille med tre utøvere:

 • Rune Ulekleiv
 • Ebbe Hartz
 • Birger Mo

Det blir spennende å følge med, og vi ønsker alle våre utøvere lykke til i mesterskapet!

 

 
ENDRING I KARENSTID FOR VAKSINE

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Feb 2022

Det er i dag fattet et vedtak i styret om endring av karenstid for nasal vaksine mot Kennelhoste (bordatella og parainfluensa). Norge har frem til i dag hatt 42 dager karenstid for denne vaksinen, som endres fra dags dato til 21 dager. Det vil si at karenstiden for Kennelhoste (bordatella og parainfluensa) er lik som i det internasjonale regelverket til IFSS.

Vaksinetabell NHF reglement

ID og vaksinasjonsregler NHF

 

Vedlegg:
VI TRENGER FRIVILLIGE TIL VM PÅ HAMAR

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 31. Jan 2022

VM i hundekjøring flyttet til Norge.

Hei alle nordiskklubber

Da Gyda herjet som verst gikk det hardt ut over løypene i Åsarna der VM var planlagt å være. Værmeldinga ser ikke lovende ut, og IFSS ville fortsatt holde på de planlagte datoene 23. – 27. februar.

Lena Boysen Hillestad og Hamar trekkhundklubb har tilbudt at arrangementet kan holdes på Gåsbu hundekjørerarena. Der er det snø, og vi håper på enda mer før vi kommer til slutten av februar.

Etter samtaler ble det enighet mellom IFSS og NHF at vi i Norge tar hele dette arrangementet for å hjelpe IFSS og ikke minst å bidra til å la utøverne våre delta i et mesterskap igjen.

Løypene til Hamar er best egnet for sledehundkjøring, så vi skal leie løyper hos Vang skiløperforening som ligger like ved. Mest sannsynlig blir fellesstartene på skiarenaen, mens øvrige starter vil foregå på hundekjørerarenaen.

All aktivitet som parkering, tidtaking, kiosk, premieseremoni osv. vil foregå på hundekjørerarenaen.

Vi nordiskfolk vil få ansvar for løyper og gjennomføring av nordiskøvelsene i tillegg til start for 4 spann fellesstart.

Her trenger vi folk som kan bidra som arenariggere, løypevakter, noen til å ta inn startnummer, osv.

Det er kort tid til å planlegge, og det viktigste blir at det er like vilkår og riktig tidtaking som er et mesterskap verdig.  Resten blir bonus, men vi skal brette opp ermene for å gjøre alt vi kan for at det skal bli et intimt, velfungerende og verdig verdensmesterskap.

TKN har fått ansvar for å gjennomføre nordiskbiten og for å få til dette trenger vi hjelp av dere i nordiskklubbene.

Om du tenker at du kan bidra med noe, stort eller smått, vil vi at du sender en epost til katrine@hafos.no og blir med oss på laget!

 
IFSS Nyhetsbrev

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Jan 2022

IMPORTANT UPDATE

IFSS On-Snow World Championships & World Masters 2022

Snow conditions as of today are not good enough for safe trails at Åsarna.
Therefor there might be a need to postpone the IFSS On-Snow World Championships & World Masters 2022 to the later date, March 16-20th, 2022.
There is still time for plenty of snow to fall so the final decision for a possible move of the IFSS On-Snow World Championships & World Masters 2022 will be taken no later than by February 2nd 2022. By then the organization in Åsarna will be sure how the trail situation is shaping up.
Look out for updated information latest by February 2, 2022. www.sleddogsport.net

IFSS/WSA Long-distance World Championships 2022 (Polardistans) in Särna, Sweden is on as planned. Updated information on www.polardistans

IFSS/WSA On-Snow World Championships 2022 for Registered Nordic Breeds in Östersund, Sweden is on as planned. See updated information on attached pdf file.
Website: www.ostersund2022.com
TIL DEG SOM HAR LYST TIL Å STARTE I LØP MED HUNDEN DIN

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Jan 2022

Forberedelser til løp

Det er mange som er interessert i prøve seg i konkurranser. Her følger en skjematisk oversikt over forberedelser til løp. Disse forberedelsene er basert på enkelte personers egne erfaringer, og bygger ikke på vitenskap. Du kan derfor plukke ut det du tenker at passer deg, ta imot råd fra andre utøvere og gjøre egne erfaringer – slik at du til slutt sitter igjen med en framgangsmåte som passer deg og din hund. Det er ikke sikkert alle punkene er like viktige for dere og deres ambisjonsnivå. Dette er med andre ord kun et utgangspunkt!

Lykke til med konkurranser, det er kjempegøy å kjøre løp!

Oppkjøring til sesong

 • Sørge for at hunden er i god nok fysisk form og motivert
 • Sørge for gode rutiner på foring som passer hunden
 • Venne hunden til å drikke bra med vann
 • Sørg for å ha godkjent utstyr, kjenne til regelverk, lisens og medlemskap i klubb. Engangslisens kan kjøpes på stadion.
 • Forsikre deg om at hunden ikke får i seg stoffer som finnes på dopinglisten.

 

Ikke nøl med å ta kontakt med Norges hundekjørerforbund dersom du har spørsmål rundt noe av dette. Informasjon er også å finne på vår hjemmeside www.sleddog.no

Siste uka

 • Tren som du ellers ville gjort fram til onsdag
 • Tren en kort, intensiv og morsom økt på torsdag
 • Hvile fredag
 • Løp lørdag (Hvis det er løp kun søndag, legg inn hvile torsdag, motivasjonsøkt fredag og hvile lørdag)

Kvelden før

 • Fore og vanne som du pleier, men sikre at hunden drikker nok vann

NB: Det er store individuelle forskjeller når det kommer til foring og              vanning. Det viktigste er at hunden ikke får i seg noe den ikke er vant               til, at den har nok næring og væske i kroppen uten at den er stappmett                        eller må på do under løpet.

 • Se over utstyr, preppe ski, stelle poter, sørg for god hvile

På løpsdagen

 • Gi halv frokost senest 4 t før start
 • Gi vann rundt 2 t før start, samme mengde som du pleier å gi før trening
 • Luft hunden godt hjemme, og ca 15 minutter før du kommer frem på stadion. Viktig at hunden har fått gjort fra seg ferdig før start.
 • Være på stadion 1,5 t (snørekjøring, barmark) eller 2 t (pulk) før start
 • Begynn med å sette klar og få oversikt over alt av utstyr, veie inn pulk dersom det er pulkløp
 • Hent startnr og brikke
 • Delta på løpermøte/lagledermøte
 • Varm opp på ski/sykkel/kickbike uten hund, gå gjennom løypa.
 • Sett igjen ski/sykkel/kickbike ved start, gjør deg klar til start.
 • Ta ut hunden ca 30 minutter før start. Luft, gjør klar og varm opp hunden.
 • Gå til start ca 5 minutter før
 • Start!

Etter målgang

 • Rose og la hunden gå seg ned
 • Gi et lite lett måltid med vann når hunden har fått roet seg ned
 • Ha på dekken hvis det er behov for det
 • Sjekk over poter og muskulatur
 • La hunden få god hvile

 

Husk at det finnes ingen fasit! Still spørsmål, prøv deg fram og ha det gøy med å delta i løp! Velkommen på stadion 😊

 

 
Råd om retur til trening og konkurranse etter Covid 19 fra OLT

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jan 2022

Covid 19- sykdom kan medføre komplikasjoner som hjerte-, lunge-, nyre- og blodsykdom.

En forsiktig og gradvis retur til trening og konkurranse, antas å kunne redusere sannsynligheten for følgetilstander hos idrettsutøvere.

Kunnskap rundt sykdomsforløp og eventuelle senvirkninger av Covid 19 er i stadig utvikling. OLT ber dere ta høyde for at rådene de gir i dag kan endre seg med ny kunnskap.

Last ned og les anbefalingene fra lege Petter sørensen:

Retur til trening og konkurranse etter Covid 19
OPPDATERT SMITTEVERNSPROTOKOLL 14.01.2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2022

Regjeringen innførte i går lettelser i anbefalingene, og det er med dette som grunnlag gjort noen endringer i NHFs smittevernsprotokoll. Protokollen er er gjeldende fra og med i dag.

Oppdatert smittevernsprotokoll 14.02.2022

Vedlegg:
Oppdatering av smitteverns protokoll

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Jan 2022

Det er i dag lagt til en setning i smittevernsprotokollen som beskriver hva arrangøren må gjøre hvis det oppdages smitte under eller etter arrangementet.

Oppdatert smittevernsprotokoll

VIPPS Smitteverns registrerings app

Vedlegg:
ÅPENTIME MANDAG 10. JANUAR KL. 20.00

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Jan 2022

Det innkalles til Åpentime mandag 10. januar kl 20.00.

Temaet for møte vil være den nye smittevernsprotokollen, som ligger til grunn for å kunne arrangere løp denne vinteren. Møtet er åpent for alle, og vi håper at klubbene kan dele dette på egen hjemmeside eller andre passende kanaler, slik at så mange som mulig får informasjon om møtet.
ENDELIG KAN VI KOMME I GANG MED SESONGEN!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Jan 2022

Vi har i dag fått den gledelige beskjeden fra NIF om at vi får lov til å arrangere løp fra og med i dag. Beslutningen er forankret med KUD, og gjelder alle former for løp. Det er utarbeidet smittevernregler som gjelder for terminfestede løp som må følges.

Smittevernsprotokoll

Styret har gjort en grundig jobb for å få dette igjennom, og argumentasjonen har vært Hundekjøringens egenart i forhold til risiko for smitte.

Det vil være gjennomgang av smittevernsprotokollen på Åpentime mandag 10. januar kl 20.00.

Invitasjon blir sendt klubber, og lagt ut på FB

Vedlegg:
Norgescup, NC, i hundekjøring nordisk stil sesongen 2021- 22

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Jan 2022

TKN ønsker å videreføre NC i nordisk stil for sesongen 21/22 etter modell som blir beskrevet under.

Klasser: Damer og herrer i senior- og juniorklasser.

 

Konsept: Cupen gjennomføres over fire helger med 6 konkurranser/ løp, hvorav 5 teller i sammendraget. Om noen har 6 løp så strykes det med lavest poengsum, ikke gjennomført løp vil si 0 poeng. Under Hadelandsløpet i april vil det være finale og sammenlagt- premiering blir avholdt der. Doble poeng gis både under NM- Veka og i finalen. For juniorene vil det være 5 muligheter og det blir 4 tellende konkurranser/ løp, siden de ikke kan delta under NM- Veka.

 

Konkurranser/ løp med  NC- status 21/22:

15.og 16. januar Nittedalsløpet pulk og snøre

29. og 30. januar Trysilløpet combined og snøre

25. mars NM- Veka Vik i Sogn snørekjøring

2. april Hadelandsløpet snøre sprint FINALE

 

Poengtabell: Fra nr. 1 og utover: 25-20-15-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

(poeng til 13 i hver klasse)