GOD JUL OG GODT NYTTÅR

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Des 2016

Forbundskontoret holder stengt fra 23. desember og ut romjulen.
Vi er tilbake på jobb 03. januar.

Julehilsener fra Stephen & Lotte

 
VM troppen 2017 er klar!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2016

Andre Boysen Hillestad fra Holmenkollen SK ble Europamester i 4-spann junior i 2016. I 2017 skal han prøve seg i VM .Foto: Per Sverre SimonsenSolveig Kristiansen Aaseby er tittelforsvarer i kvinner Combined fra VM 2015. Foto: Lotte Friid Fladeby

Andre Boysen Hillestad fra Holmenkollen SK ble Europamester i 4-spann junior i 2016. I 2017 skal han prøve seg i VM .Foto: Per Sverre Simonsen

I januar 2017 blir VM snø avholdt i Haliburton i Canada og 8 norske utøvere er nå klare for mesterskapet.

Herrer senior nordisk:
Yngve Hoel

Kvinner senior nordisk:
Solveig Kristiansen Aaseby
Anne Marte Løvstuen
Karoline Conradi Øksnevad

Kvinner junior nordisk:
Oda Foss Almqvist

Solveig Kristiansen Aaseby er tittelforsvarer i kvinner Combined fra VM 2015. Foto: Lotte Friid Fladeby

Slede 4-spann senior:
Lena Boysen Hillestad
Eira Aaseby

Slede 4-spann junior:
Andre Boysen Hillestad

Hjemmesiden til mesterskapet
INFORMASJON FRA NHF ANTIDOPING KOMITE 

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2016

Ikke la dopingkontroll komme overraskende på deg! Sett deg inn i gjeldende antidopingregler og vær forberedt på kontroll.

Julen er rett rundt hjørnet, og en ny, hektisk vintersesong er snart i gang. Antidoping komitéen ønsker å minne om følgende:

UTØVER – DOPINGLISTEN 2017
For utøver gjelder WADAs forbudsliste. En ny liste trer i kraft 1/1-2017. Både utøvere, støtteapparatet og alle involvert i sporten hundekjøring er pliktig til å kjenne til gjeldende antidopingregler. Det er Antidoping Norge(ADNO) som håndhever antidopingreglene for utøver i Norge og som deltaker på hundeløp kan du bli tatt ut til kontroll.

FRITAKSKJEMA UTØVER
Det er viktig at du har kjennskap til forbudslisten og har skaffet deg medisinsk fritak hvis dette er nødvendig. Les mere om dette her: http://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

ADNO om endringer i kommende liste her: http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/hovedendringer-dopinglisten-2017/

REN UTØVER
Vi anbefaler ALLE som skal delta i hundeløp å gjennomføre læringsmodulen Ren Utøver. Den finner du her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

FRITAKSKJEMA HUND
For hund gjelder International Federation of Sleddog Sports’ (IFSS) forbudsliste. IFSS’ antidopingregler er godkjent av World Anti-Doping Agency (WADA). Norges Hundekjørerforbund(NHF) følger IFSS antidopingregler for hund. Ny forbudsliste, List of prohibited Substances and Prohibited Methods for Dogs, trer i kraft 1/1-2017. Listen vil du bl.a finne her Anti-Doping Rules – International Federation of Sleddog Sports
Det blir ingen endringer i forbudslisten for hund for 2017

NB! Det er viktig at du setter deg godt inn i reglene for fritaksskjema for hund. Disse skjemaene kalles Veterinary Medication Forms.
Det er kun IFSS skjemaer som er gyldige ved dopingkontroll. Benyttes Controlled Substances og du ikke har godkjent skjema for bruken, er dette å regne som doping. 

Ikke la dopingkontroll komme overraskende på deg! Sett deg inn i gjeldende antidopingregler og vær forberedt på kontroll.

Veterinary Medication Form 1 er for Controlled Substances som IFSS definerer som “oral antibiotics, topical eye ointments or drops, medicated topical foot ointments, some reproductive hormones, ulcer preventatives and other controlled medications other than thyroid supplements.”

Det er viktig å merke seg at det er din behandlende veterinær som skal utstede skjema. Du tar med to kopier til løpet hvorav det ene gis til sjefsveterinær. Sjefsveterinær har full myndighet til å godkjenne-eller ikke godkjenne start for hunden. Den andre kopien skal du selv beholde i tilfelle dopingkontroll.

I løp hvor det ikke er veterinær tilstede på plassen, skal utstedt Veterinary Medication Form 1 sendes til NHF Antidoping Komite på mail agzrang@online.no minst 2 døgn i forkant for vurdering av komiteens veterinærer.

Veterinary Medication Form 2 er for Controlled Medication ved behandling av hypotyreose. Dette skjema skal kun sendes til-og godkjennes av IFSS Anti-Doping Commitees veterinærer på mail vetform2_approval@sleddogsport.net

Skjema skal sendes inn minst en måned før løpsstart. Reglene for bruk av dette skjema er mere omfattende enn skjema nr 1 så les retningslinjene nøye!

Det er viktig at du som utøver forteller behandlende veterinær at din hund er en konkurransehund og underlagt gjeldende antidopingregler. Du må vite hvor reglene og forbudslisten finnes. En veterinær vil uten problemer forstå fagterminologien.

Her finner du det du trenger og bør vise til veterinær hvis vedkommende er ukjent med antidoping reglene: http://www.sleddogsport.net/anti-doping/anti-doping-rules/

DOPINGREGLER I ANDRE HUNDESPORTER
Hvis du eier en hund som også deltar på f.eks utstilling og jaktprøver, så minner vi om at Norsk Kennel Klub har egne antidoping regler gjeldende for sine hundesporter. Disse reglene finner du her: http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/utstilling/regelverk/

KOSTTILSKUDD
Vi oppfordrer bestanding at man er svært forsiktig med bruk av kosttilskudd til både utøvere og hund. Kosttilskudd er regnet som en matvare og underlagt Mattilsynets kontroll. Men det finnes tusenvis av såkalte supplements på markedet til enhver tid og Mattilsynet har ingen mulighet til å kontrollere alle produkter regelmessig. Tilskudd kan også kjøpes direkte på nett fra utlandet. Ved sporadiske kontroller viser det seg at svært mange av disse tilskuddene ikke inneholder det innholdsfortegnelsen oppgir. Produktene kan også inneholdene forbudte stoffer som f.eks steroider. Det forekommer positive dopingprøver pga bruk at kosttilskudd hvert eneste år. Forholdsregler gjelder for både utøver og hund.

Les mere om bruk at kosttilskudd her og kontakt Antidoping Norge hvis du har spørsmål  http://www.antidoping.no/folkehelse/kosttilskudd/

Har du spørsmål om kosttilskudd til hund, send en henvendelse til NHF Antidoping komite(ADK).

NHF vedtok i 2008 i samarbeid med Antidoping Norge en Antidoping Policy som gjelder for hele NHF som organisasjon. NHF har undertegnet på at vi ikke reklamerer for kosttilskudd i vår organisasjon uten å rådføre oss med fagutvalg.

Har du spørsmål om antidopingregler eller rutiner for dopingkontroll, kontakt NHF Antidoping komite. Kontaktinfo finner du her:  https://www.sleddog.no/om-forbundet/antidoping/   

 

 
Skjerpede krav til behandling av hunder som skal inn i Norge

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Des 2016

Mattilsynet har nå kommet med skjerpede krav til behandling mot revens dvergbendelrom.

Fra 1. januar 2017 endres krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser. Det er ikke lenger mulig å engangs-behandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.

-Du må nøye vurdere om hunden behøver å være med på korte turer, altså noen få timer, eller om den kan bli hjemme i Norge, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Endringene av krav til hvor behandling av hunder mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kan finne sted innebærer at:

• Hunder som skal reise til Norge må behandles i utlandet 24 – 120 timer før innreise til Norge.  (Behandlingsalternativ i Norge, når du kommer fra EU, omtales under.)

• Behandlingen må gjennomføres hos veterinær, som også må bekrefte behandlingen i hundens kjæledyrpass.

• Hvis du reiser direkte fra land hvor revens dvergbendelorm ikke finnes (Storbritannia, Irland, Finland og Malta), trenger du ikke behandle hunden.

Revens dvergbendelorm er en parasitt som er ufarlig for hund og rev, men kan være dødelig for mennesker som smittes. Parasitten finnes ikke i Norge, og det er viktig at den ikke etablerer seg her. Dette er bakgrunnen for de strenge reglene som gjelder, og grunnen til at du som hundeeier må følge reglene. Husk også at hunder kan ta med seg andre uønskede parasitter og smittestoff fra utlandet. Les mer om disse her.

Mattilsynet har fram til nå tolket regelverket slik at behandlingen kunne foretas i Norge før avreise, og at man deretter kunne gjennomføre en reise med hunden innenfor et tidsrom på fem dager, uten ny behandling før retur til Norge. Denne fortolkningen må nå innskjerpes slik at man ikke lenger kan gjennomføre behandlingen på denne måten. Dette betyr at behandlingen skal skje i landet hunden reiser fra, før ankomst til Norge. Hunden kan ikke engangs-behandles i Norge før utreise, innenfor de 120 timene før retur til Norge.

Felles EU-regelverk
-Når det gjelder transport av kjæledyr har Norge felles regler med EU og vi ønsker nå å benytte det handlingsrommet som ligger i regelverket for å få en faglig best mulig løsning for de hundene som ankommer Norge, sier Tronerud.

Høyst 120 timer og minst 24 timer før planlagt innførsel skal hunden behandles mot revens dvergbendelorm. For å hindre at hunden blir smittet på nytt etter at behandlingen er gitt, bør tabletten gis så nær opptil 24 timer før innførsel som mulig. Tablettene virker på de parasittene som er i tarmen og har effekt kun i få timer. De beskytter med andre ord ikke hunden mot ny smitte med bendelorm i utlandet.

Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne ekstra behandlingen kan eier utføre selv.

Alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge, hvis du kun reiser innenfor EU/EØS:
Et alternativ til å behandle 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, er at hunden behandles to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, før avreise. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater).  Behandlingen må deretter løpende bli gjentatt innenfor et tidsrom på maksimum 28 dager etter forrige behandling. Det må gis avsluttende behandling etter hjemkomst. Samtlige behandlinger må være gitt av veterinær, og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Denne behandlingen kan gjennomføres i Norge.

Når du krysser grensen inn til Norge med hunden må det, med dette alternativet, være dokumentert i kjæledyrpasset at hunden har blitt behandlet minst to ganger i løpet av de siste 28 dagene.

Prinsippet bak denne 28-dagersregelen er at man unngår at bendelormeggene utvikles til voksne mark som kan smitte videre. Derfor er det også veldig viktig at den siste behandling foretas i Norge innen 28 dager etter forrige behandling. Samtlige behandlinger må bekreftes av veterinær i hundens kjæledyrpass.

Dersom det har gått mer enn 28 dager siden hunden sist ble behandlet, gjelder regelen om at hunden må behandles 24-120 timer før innreise til Norge. Alternativt må du starte nye, gjentatte behandlinger av hunden med et maksimalt intervall på 28 dager.

Hva gjør jeg hvis jeg skal ha med hunden til Sverige og vi blir der i mindre enn ett døgn?
Det er ikke lenger mulig å ta med hunden på turer kortere enn 24 timer uten å ha gjennomført to behandlinger i Norge med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, samt avsluttende behandling etter siste hjemkomst.  I utgangspunktet bør du også vurdere om hunden i det hele tatt behøver å være med. I Sverige kan en hund etterlates maksimum 3 timer i bil. Les mer om varmeutvikling i bil her.

Dersom du skal til utlandet på en enkelttur må du sørge for at hunden får behandling hos veterinær i landet du reiser til, 24-120 timer før du krysser grensen inn til Norge.

Hva er den enkleste måten å ta med hunden til hytta i Sverige eller Danmark?
For de som reiser ofte til Sverige eller andre europeiske land hvor revens dvergbendelorm finnes, vil det enkleste være å løpende behandle hunden med maksimalt 28 dagers mellomrom.  På denne måten kan hunden reise til disse landene og returnere til Norge uten den spesifiserte behandlingen 24-120 timer før innreise til Norge. Behandlingene må bekreftes av veterinær i hundens kjæledyrpass. Dette vil også føre til færre behandlinger for hunden og færre besøk hos veterinæren, dersom man i snitt reiser oftere enn én gang i måneden. Det vil ofte være gunstig å benytte medikamenter med et enkelt virkestoff for å forebygge resistensutvikling hos parasitten. Droncit® er et eksempel på et slikt legemiddel. Snakk eventuelt med din veterinær om alternativer.

Les mer om behandling mot revens dvergbendelorm her.
Tekstjustering NHFs felles kjørereglement

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Des 2016

TD-komiteen i Norges Hundekjørerforbund har fått styrebehandlet og godkjent to saker som gjelder det nye felles kjørereglementet som ble vedtatt på tinget 2016.

Den første gjelder tidsstraff på langdistanseløp (punkt 4.5.4 i reglementet).

Her ønsket TD-komiteen en justering av teksten i forhold til tidsstraffen.

Dagens tekst lyder som følger:
«Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende:
LD – 4 timer, tas ut på første etterfølgende obligatoriske hvile»

Teksten ble endret til:
«Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende:
LD – inntil 4 timer, tas ut på første etterfølgende obligatoriske hvile»

Begrunnelsen var at en 4 timers tidsstraff kunne virke unødvendig hard, og at intensjonen med tidsstraff var nok ikke for å straffe alle forseelser med strengeste straff.
Det må bli mer opp til TD/Jury å avgjøre straffen avhengig av alvorlighetsgraden på forseelsen iht. innledningen til punktet 4.5.4.

Justeringen er blitt gjort i reglementet, som dere finner på siden Om Forbundet – Lover og Regler.
Den andre saken gjelder punkt 7.3.2 – lufteluken i sledetrekket.

TD-komiteen vet at det er svært mange som har gjort, eller holder på å gjøre om sine trekk, for å tilfredsstille dette kravet.
Og de setter veldig pris på det arbeidet som mange allerede har gjort.
Men for å være fleksible kommende sesong, fikk de godkjent følgende:
For sesongen 2016-2017 vil TDene ikke stille krav til at lufteluken i sledetrekket skal være på plass.
Men for neste sesong (2017-2018) er det et krav og det vil bli gitt startnekt hvis det ikke er på plass da.
Denne informasjonen vil bli sendt alle klubber og TDer
Alle NM arrangører i boks for vintersesongen 2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Des 2016

I 2016 vant Eskil Knag Kongepokalen i nordisk flerspann. I 2017 skal Kongepokalen deles ut i langdistanse begrenset klasse.

I 2016 vant Eskil Knag Kongepokalen i nordisk flerspann. I 2017 skal Kongepokalen deles ut i langdistanse begrenset klasse.

Da kan vi endelig presentere det fulle NM programmet for vintersesongen 2017.

Slede

 • 10. – 14. februar – Langdistanse åpenklasse og juniorklasse – Femund TK/Femundløpet AS
 • 18. – 19. februar – Sprint og mellomdistanse – Hamar
 • 11. – 19. mars – Langdistanse begrenset klasse (KONGEPOKAL) – Alta TK/Finnmarksløpet AS

Nordisk

 • 11. – 12. februar – Del 1, pulk 10/15 km og combined – Asker TK
 • 04. – 05. mars – Del 2, gutt/pike, flerspann, pulk 20/30 km og stafetter – Bærum HK

 

Se hele terminlista her

 
Momskompensasjon 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Des 2016

Fordelingen av momskompensasjonen for 2016 er klar. 22 klubber og 1 særkrets tilsluttet Hundekjørerforbundet søkte i år om momskompensasjon, og til sammen får disse utbetalt kr. 186 631,- i år (fleridrettslag med hundekjørergrupper er ikke tatt med her).

Hundekjørerforbundet får en økning i sin utbetaling med kr. 26 971,- og får en total utbetaling på kr. 209 611,-

Samlet får derfor klubbene, kretsen og forbundet utbetalt kr. 396 242,- i momskompensasjon i 2016.

Det er ENKELT å søke om momskompensasjon. Dette gjøres samtidig med samordnet rapportering (idrettsregistreringen) og det er kun ett tall som skal føres inn i søknaden: det er brutto driftskostnader fra foregående år (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet fra foregående år. Dette fordrer derfor at klubbene har avholdt årsmøtet før samordnet rapportering skal gjennomføres, noe som også er regulert i basislovnormen for klubbene.  Årsmøtefristen er 31. mars, og samordnet rapportering skal skje innen 30. april.

Det er dog mulig å søke om momskompensasjon helt frem til 15. august, men da kan det lett gå i glemmeboka. Gjør det samtidig som samordnet rapportering!

Les mer om ordningen her

MOMSKOMPENSASJON 2016
Hvem Beløp
Hundekjørerforbundet 209 611
Akershus Hundekjørerkrets 3 839
Alta TK 5 554
Bærum HK 11 842
Drammen TK 2 186
Femund TK 7 999
Folldal TK 3 823
Gausdal TK 22 077
Grenland HK 2 759
Hadeland TK 4 402
Hakadal SHK 10 334
Hamar TK 21 143
Harstad HK 29 617
Jarlsberg TK 2 201
Jotunheimen HKL 2 587
Mo HK 1 019
Moss TBK 192
Nidarå TK 655
Nittedal HK 5 291
Norsk TK 9 195
Oslomarka TK 28 121
Sledehundklubben Mush 9 909
Valdres TK 1 665
Østre Mjøsen TK 221
Totalt 396242
Til klubbene 186631Bilder fra EM barmark

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Nov 2016

Andre Boysen Hillestad, EM barmark 2016 Bilde Håvard B. HeldahlViktor Sinding-Larsen, EM barmark 2016. Bilde Håvard B. HeldahlAnn Elisabeth Ohnstad, EM barmark 2016. Bilde Håvard B. HeldahlSvein Ivar Moen, EM barmark 2016. Bilde Håvard B. HeldahlKnut Arne Holthe, EM barmark 2016. Bilde Håvard B. Heldahl

Her følger noen bilder som ble tatt av Håvard Bernhard Heldahl under EM barmark sist helg.

Det er bilder av Europamestere, medaljevinnere m.flere.

Bildet over er av Kjell Sørum, Europamester vogn, 4 hunder.

Andre Boysen Hillestad, sparkesykkel junior

Viktor Sinding-Larsen, ssnøreløping herrer senior.

Ann Elisabeth Ohnstad, sparkesykkel 2 hunder.
 

Svein Ivar Moen, sparkesykkel 1 hund

Knut Arne Holthe, vogn, 6 hunder

Vi gratulerer alle deltakere med flotte prestasjoner!!
Resultater EM barmark 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Nov 2016

Da har vi klart å få fatt i resultatene fra EM barmark som foregikk i England i helgen som var.

Følgende norske medaljevinnere fikk vi der:

Kjell Sørum ble Europamester i vogn, 4 hund klassen
Viktor Sinding-Larsen fikk sølv i klassen sparkesykkel 2 hunder
Andre Boysen Hillestad ble Europamester i sparkesykkel junior 1 hund
Martin Korsmo Corell ble nummer to i samme klasse.
Celine Strømstad Hansen fikk bronse i damer senior sykkel 1 hund.
Jørgen Stølan-Thoresen vant herrer junior sykkel 1 hund, mens Jørgen Harby ble nummer to og
Truls Johansen nummer tre.
Håvard B. Heldahl ble nummer tre i snøreløping herrer veteran.

I tillegg var det mange andre flotte norske prestasjoner under mesterskapet.

Norges Hundekjørerforbund ønsker å gratulere alle sammen med innsatsen!

Resultatene fra mesterskapet finner dere her.

Disse er tatt ut fra det britiske hundekjørerforbundets hjemmesider.  De offisielle listene fra IFSS er foreløpig ikke mottatt.

Vedlegg:
EM barmark 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Nov 2016

Helgen 18.-20. november foregår EM barmark i Thetford Forest, Norfolk, England.

Dette er første gang et slikt mesterskap arrangeres i Storbritannia.

Norge deltar med 20 utøvere fordelt på 30 starter i senior og juniorklassene for snøreløping, snøresykling, sparkesykkel og vogn 4 hunder.

Første start hver dag er kl. 08.30 (lokal tid).

Fredag er det heat 1 i klassene snøresykling og snøreløping
Lørdag er det heat 2 i ovennevnte klasser, samt heat 1 vogn og sparkesykkel klassene
Søndag fortsetter det med heat 2 i vogn og sparkesykkel klassene samt stafetter (mixed etapper; løping, sparkesykkel og sykkel)

Vi ønsker alle de norske utøverne lykke til i mesterskapet!

EM barmark har følgende hjemmeside, der startlister og resultater etterhvert vil komme: http://www.ifss-champs-gb.eu/

Vi skal også gjøre vårt for å holde dere oppdaterte på hvordan det går gjennom helgen.
Adelskalender Barmark 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Nov 2016

Da er adelskalenderen for barmark oppdatert etter årets NM.

Hege Ingebrigsten topper kalenderen med 140 poeng, foran Svein Ivar Moen med 1115.
Viktor Sinding-Larsen er på tredje plass med 99 poeng, mens Lena Boysen Hillestad og Kjell Sørum deler fjerdeplassen med 79 poeng.

Les hele listen her.

Skulle det være noe som er feil, vennligst ta kontakt med forbundskontoret på e-post til sled-dog@nif.idrett.no

Vi takker Knut Myhre for den flotte jobben han gjør med å oppdatere forbundets adelskalendere.

Vedlegg:
VM Canada 2017 – oppdatert!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Nov 2016

VM på snø 2017 går i Haliburton i Canada fra 23. januar til 01. februar.
Dette mesterskapet vil være for alle grener, nordisk, sprint, mellomdistanse og langdistanse. Det har vært noe usikkerhet rundt langdistanse og gjennomføringen av dette, men vi håper at det kommer mer informasjon veldig snart.

Hjemmesiden til VM 2017

Det er opprettet en gruppe på facebook som heter VM Canada 2017. Oppfordrer alle som er interessert i å reise om å melde seg inn der.

Det er TKN og TKS som avgjør uttak og evt støtte til utøvere i sine grener.
Begge komiteer har nå kommet med uttakskriterier.

Uttak VM 2017 Canada – Nordisk

Uttak VM 2017 Canada

Uttaksløp: Arrangeres lørdag 17/12 på Natrudstilen. (Nærmere invitasjon kommer fortløpende)
Uttaksløpet blir gjennomført i combined. Det blir kun gjennomført et uttaksløp, siden VM kommer så tidlig i sesongen. Dette er i utgangspunktet ikke i henhold dagens regler. TKN ser også at uttaksløpet må skje før jul, med tanke på planlegging av reisen for løperne.

Uttakskriterier:
Følgende blir tatt ut til å delta på alle øvelser i nordisk stil under VM i Canada 2017:
-3 damer senior
-3 herrer senior
-2 dame junior
-2 herre junior

Dersom en løper som opprinnelig blir tatt ut ikke har mulighet til å delta får nestemann på lista tilbud. Vi går ikke lenger ned enn til nr. 4 på resultatlista for senior og nr. 3 for junior.

Tittelforsvarere (gull) har mulighet til å dra til VM 2017, for å forsvare sin medalje i den respektive øvelsen de vant i sist VM, uavhengig av uttaksløpet. For å kunne stille i de andre resterende øvelsene må tittelforsvarere kvalifisere seg under uttaksløpet.
Disse tittelforsvarere har ikke krav på støtte, med mindre de er kvalifisert gjennom TKN sine uttakskriterier (nevnt i dette brevet under støtte).

Viser det seg at TKN ikke finner en egnet arena og dermed ikke får arrangert uttaksløp, så blir uttaket gjort i henhold til gjeldene poengberegning ved uttak til representasjonslag for sesongen 2015/16.

Unntak:
I et spesielt tilfelle ved en Combined kan skjønn utøves.
Det kan tenkes at flere enn 4 løpere kommer samlet til mål, innenfor feks 10 sekunder, da er de i prinsippet like gode.
Regelen om at utøvere kun ned til nr 4 på listen får tilbud kan forlenges nedover på listen dersom de foran takker nei og TKN ser disse utøverene som sportslig kvalifiserte.

Støtte:
Følgende får økonomisk støtte til VM i Canada 2017:
-2 damer senior
-2 herrer senior
-2 dame junior
-2 herrer junior

Disse 8 får fordelt en pott mellom seg. Dette er dog ikke store beløpet, og skal i tillegg dekke startkontingent for hvert løp. Det er da kun de to beste fra uttaksløpet (som velger å reise) som vil få økonomisk støtte fra TKN.

Bosted:
Vi i TKN har begrensede midler og kan dessverre ikke ta på oss kostnader ved booking av hotell/opphold. Vi forslår imidlertid at de som er interessert går sammen om dette slik at kostnadene kan bli betraktelig mindre.

Fly:
Vi i TKN har begrensede midler og kan dessverre ikke ta på oss kostnader ved booking av fly/reise.

Ved interesse om å være med som deltager under VM 2017, bes det ta kontakt med Cathrine Spigseth via facebook, mail eller tlf, slik at vi vet hvor mange dette er aktuelt for. Mail: cathrine.spigseth@gmail.com. Tlf: 951 55 683.

 

Uttak VM 2017 Canada – Slede

 • Den enkelte må selv ordne med reise og opphold. (Opphold kan gjerne samkjøres med andre. Ta kontakt med Lotte for å melde interesse om dette).
 • Tittelforsvarere kan automatisk delta i klassen de er tittelholdere i.
 • Det avholdes ikke uttaksløp i slede.
 • I utgangspunktet kan hvem som vil melde seg på, men dersom det blir begrensninger på antall startende i de ulike klassene, prioriteres landslagsutøvere.
 • Deretter foretar TKS en poengberegning som for landslagsuttak, og de med høyest poengsum blir prioritert.
 • TKS dekker påmeldingsavgift.
 • Landslagsutøvere vil kunne motta noe støtte.

Ved interesse om å være med som deltager i slede under VM 2017, bes det om å ta kontakt med Kristian Sæther og Lotte Friid Fladeby via facebook, mail eller tlf, slik at vi vet hvor mange dette er aktuelt for. Påmelding skal skje via forbundskontoret/Lotte.

 
Vi søker ny hovedleder og instruktører til Sommerhundekjørerskolen 2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Nov 2016

Lena Boysen Hillestad og Ronny Frydenlund som ledere på Sommerhundekjørerskolen for ungdom1493504_10154056078110616_2163856495411989984_o

Sommerhundekjørerskolen er et veletablert og populært tilbud for hundekjørerungdom mellom 13 og 18 år. Den har de siste årene blitt avholdt på Skeikampen første uka i skoleferien, og dette er booket inn for neste år også fra 02. – 09. juli 2017. Lena Boysen Hillestad som har vært hovedleder de siste årene ønsker nå å trekke seg litt tilbake og vi trenger derfor en som kan overta dette ansvaret. Vi ønsker samtidig at de som ønsker å være med som instruktører også melder sin interesse. Det er den som blir valgt som hovedleder som vil være ansvarlig for alle instruktørene.

Hovedoppgaver og ansvar hovedleder

 • Lage invitasjon.
 • Planlegge uka med aktiviteter, måltider, innlosjering etc.
 • Jevnlig kontakt/oppfølging med Skeikampen, samt avklare detaljer.
 • Skaffe/velge instruktører.
 • Ha et overordnet ansvar for alle instruktørene, og følge opp disse i forkant og underveis.
 • Hovedansvar for at alle deltakere trives og at aktiviteten tilpasses deltakerne.
 • Samarbeide med forbundets utviklingskonsulent ifht distribusjon av informasjon og påmelding.

Kvalifikasjoner hovedleder

 • Er over 23 år.
 • Har gjennomført trener 1 utdanning via NHF eller tilvarende i andre idretter.
 • Har inngående kunnskap om alle grener i hundekjøring.
 • Har vært instruktør på Sommerhundekjørerskolen tidligere.
 • Har et brennende ønske om å spre hundekjørerglede til ungdom.

Oppgaver og ansvar instruktører

 • Bistå hovedleder med planlegging og gjennomføring.

Kvalifikasjoner instruktører

 • Er over 18 år. (Hovedleder kan velge å ta med yngre instruktører ved behov)
 • Erfaring med instruktørrolle/trenerrolle.
 • Har et brennende ønske om å spre hundekjørerglede til ungdom.

Både hovedlederen og instruktører får utbetalt en godtgjørelse for jobben etter gitte satser, samt dekning av reiseutgifter.

De som finner dette interessant må skrive litt om seg selv og sende dette til lotte@sleddog.no innen 30. november 2017.

Både hovedleder og instruktører må kunne levere plettfri politiattest.
UTTAK TIL EM I ENGLAND ER KLART

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 24. Okt 2016

Se listen her UTTAK EM BARMARK 2016
Vi har allerede fått utvidede kvoter i noen klasser, men dessverre ikke slik at alle får plass. De som står på venteliste må avvente til vi får en tilbakemelding fra IFSS etter påmeldingsfristen 25. 10.
Det vil bli meldt på 3 stafettlag som tas ut etter resultater i EM og etappeønsker. Det blir lagleder i samarbeid med BMU gjør dette uttaket i England.

Påmelding sendes fra forbundskontoret i morgen ettermiddag, men hvis det allerede er noen som har ombestemt seg eller ser noen feil må de ta kontakt med Lotte (lotte@sleddog.no) og Jan Rune (janrunepauls1@gmail.com) umiddelbart.

Vi minner igjen om at alle som er tatt ut må melde seg inn i denne facebookgruppa, der videre informasjon vil bli gitt.

For å delta i internasjonale konkurranser må man ha DID nummer og lisens. De som ikke har dette må ta kontakt med lotte snarest slik at dette kommer i orden. DID koster 260,- og er gyldig ut sesongen (april 2017). Se mer informasjon om DID her.

 

Vedlegg:
Et vellykket NM barmark er i havn

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Okt 2016

Celine Strømstad Hansen. Foto: Per Sverre SimonsenEn tøff og ivrig deltaker! Foto: Per Sverre SimonsenHenrik Oppen Schiøtz. Foto: Ina Blomstedt

I helgen gikk NM barmark 2016 av stabelen på Eidsvoll Verk skistadion. Arrangør var Nittedal HK i samarbeid med Hadeland TK. Et samarbeid som fungerte godt og som kan være til inspirasjon for flere.
Løypa var tøff for både hunder og utøver, men de fleste kom seg godt gjennom. Et par knall og fall blir det alltid, men det har gått bra med alle. Vi ønsker uansett god bedring til dem det måtte gjelde.

På lørdagen ble det livesending fra mesterskapet i regi av Fatstone TV. Første gang for både oss og dem, men dette ga mersmak for alle parter. Det vil komme en redigert versjon med bilder fra flere kameraer etter hvert. Opptak av livesendingen ligger på facebooksiden til Fatsone TV.

De nye Norgesmesterene er:
Snøresykkel gutter 14 – 16 år – Philip Brøvig, Bærum HK
Snøresykkel piker 14 – 16 år – Selma Furuvald Bakken, Bærum HK
Snøresykkel kvinner junior – Oda Foss Almqvist, Hadeland TK
Snøresykkel herrer junior – Jørgen Stølan-Thoresen, Asker TK
Snøresykkel kvinner – Carina Nilsen, Bærum HK
Snøresykkel herrer – Viktor Sinding-Larsen, Nittedal HL
Sparkesykkel 1 hund 14 – 16 år – Philip Brøvig, Bærum HK
Sparkesykkel 1 hund junior – Martin Corell, Asker TK
Sparkesykkel 1 hund – Mikal Lillestu, Trysil HK
Sparkesykkel 2 hunder junior – Eira Aaseby, Nittedal HK
Sparkesykkel 2 hunder – Svein Ivar Moen, Trysil HK
Snøreløping piker 14 – 16 år – Maren Emilie Leegaard, Jarlsberg TK
Snøreløping kvinner junior – Stine Lyse Klevengen, Hadeland TK
Snøreløping kvinner – Julie Thue Holthe, Bærum HK
Snøreløping herrer – Mikal Lillestu, Trysil HK
Vogn 4-spann – Kjell Sørum, Trondheim TBK
Vogn 8-spann – Kjell Sørum, Trondheim TBK

Fullstendige resultatlister ligger på EQtiming. Lørdag Søndag

Vi gratulerer!!!

Celine Strømstad Hansen. Foto: Per Sverre Simonsen

En tøff og ivrig deltaker! Foto: Per Sverre Simonsen

Henrik Oppen Schiøtz. Foto: Ina Blomstedt

 

 
Tingprotokoll 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Okt 2016

Protokollen fra forbundstinget 2016 er nå tilgjengelig på hjemmesiden.

Denne ble også sendt ut til alle klubber på epost torsdag 29. september.

Tingprotokoll 2016 finnes på denne siden
Viktig informasjon vedrørende Barmarks EM 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Sep 2016

Barmarks EM går av stabelen 17 – 20 november i Thetford Forest i England.
Hver nasjon har kvote på 3 utøvere i ordinære klasser samt 3 utøvere i RNB klasser, og NM på Eidsvoll 15. og 16. oktober vil være uttaksløp. Vi vet ikke om vi får flere enn 3 plasser før ordinær påmeldingsfrist har gått ut. Dersom vi får flere plasser vil de aktuelle utøverne få beskjed så raskt som mulig og det vil ikke bli ilagt dobbel startkontigent ved hurtig avgjørelse.

Barmarksutvalget har satt følgende uttakskriterier:
Pallplasser i NM gir direkte kvalifisering og vil få dekket startkontingent. Dersom disse ikke ønsker å reise går plassen videre til nestemann på resultatlista.

Dette gjelder BARE for seniorklassene. Siden internasjonale/EM klassene for junior er litt annerledes enn de vi har under NM, gir derfor ikke pallplass i NM junior direkte kvalifisering. Det må også tas hensyn til utøvere i «rett» alder som stiller i klasse gutt/pike. Kvalifisering til juniorklassene vil derfor foregå med sluttid som utgangspunkt, sammenlagt klasse junior og aktuell alder fra klasse G/P. Det gir alle i aktuell alder en mulighet til å kvalifisere seg.

Når det gjelder veteranklassene er det internasjonalt 40+ i motsetning til 50+ i Norge. De som ønsker dette kvalifiserer seg gjennom senior. Det finnes dermed en liten ekstramulighet for de som ønsker å kvalifisere seg til veteranklasser i EM, men ikke kommer på pallplass i NM, dersom de er over 40. Dersom en deltaker f.eks. Kommer på 4. plass under NM senior, og er over 40, (og de tre første vil reise) er han/hun allikevel automatisk kvalifisert til veteranklassen under EM dersom det er ønskelig.

Under dette EM er det også en prøveordning på at RNB (Registrated Nordic Breed) deltar i ordinære klasser under EM. Men med egen resultatliste dersom 5 eller flere RNB-team fra minimum 3 nasjoner stiller. De som melder sin interesse i RNB kan få lagt til grunn deltakelse i andre løp for RNB.

Under NM er det ikke klasse for 6-spann. Vi oppfordrer derfor at de som ønsker å kjøre 6-spann under EM, stiller enten i 4-spann eller 8-spannklassen. Så tar vi en kvalifisering ut ifra det.

Det har blitt gjort noen endringer både den ene og andre veien ifht i løpsprogrammet til EM, men vi fikk i dag en bekreftelse fra IFSS om at følgende klasser vil avholdes:

Cani-cross Women elite (DCW) 5km +/-

Cani-cross Men elite (DCM) 5km +/-

Cani-cross Women junior (DCWJ) 5km +/-

Cani-cross Men junior (DCMJ) 5km +/-

Cani-cross Women veteran (DCWV) 5km +/-

Cani-cross Men veteran (DCMV) 5km +/-

One-Dog Bike Women elite (DBW) 7km +/-

One-Dog Bike Men elite (DBM) 7km +/-

One-Dog Bike Women junior (DBWJ) 7km +/-

One-Dog Bike Men junior (DBMJ) 7km +/-

One-Dog Bike Women veteran (DBWV) 7km +/-

One-Dog Bike Men veteran (DBMV) 7km +/-

One-Dog Scooter junior (DS1J) 6km +/-

One-Dog Scooter elite (DS1) 6 km (denne ble fjernet fra programmet, men er nå inne igjen)

Two-Dog Scooter elite (DS2) 6km +/-

Four-Dog team elite (DR4) 7km +/-

Four-Dog team junior (DR4J) 7km +/-

Six-Dog team (DR6) elite 7km +/-

Eight-Dog team (DR8) elite 8km +/-

Relay (DCR) Mixed Cani-cross, Bike, Scooter 1 3km + 5km + 5km +/-

Vi regner med at utøvere som satser på å kvalifisere seg til EM allerede har begynt å forberede seg, og ber om at dette meldes inn til forbundskontoret v/lotte – lotte@sleddog.no. Oppgi også hvilke klasser dere ønsker å delta i. Oppgi også om du ønsker å delta i stafetten og hvilke etapper.

Hjemmesiden til mesterskapet
Vi har nå fått microchips på lager

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Sep 2016

Prisen er fortsatt den samme, dvs. kr. 100,- pr. stk. pluss porto for forsendelsen.

Det som er svært viktig å merke seg, er at disse chippene ikke har innbetalt avgift til Dyreidentitet. Derfor den lave prisen.
Disse chippene er ment som et tilbud til våre medlemmer som benytter sine hunder i våre løp og må ha sine hunder chippet fordi våre konkurranseregler krever det.

Det er i tillegg et ID aspekt her, dersom en hund skulle bli borte. MEN….. det vil da si at disse chippene som kjøpes nå, IKKE registreres noe annet sted enn hos hundekjøreren selv (stamtavla.no osv er ok) og i en liste her på forbundskontoret.

OG….dersom en eller flere hunder videreselges, SKAL det sørges for at ny eier får beskjed om manglende avgift og registrering.  Dersom vedkommende ønsker registrering SKAL de selv sørge for korrekt innbetaling av avgift.

Dersom NHF skulle få krav om manglende innbetaling av avgift på chip som vi selger, enten fra Dyreidentitet eller vår leverandør, ser vi oss nødt til å foreta innkreving av avgift fra de(n) som kjøpte chippene fra oss.

Vi håper på forståelse på dette.

Informerer også om at forbundet nå jobber med å få til et eget elektronisk chip-register.  Dette i samarbeid med personer i fra hundekjørermiljøet.
Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.

Bestilling av chip gjøres via denne siden
Nytt konkurransereglement er på plass – oppdatert!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Sep 2016

Hensikten med nytt felles reglement er:

 • 5 reglementer har blitt til ett
 • Å ha et gjennomarbeidet reglement som kan minske behovet for stadig endringer av de forskjellige reglementene.
 • Mest mulig felles regler for alle NHF sine grener, uten å minske hver gren sin egenhet
 • Man har fått likelydende tekst i alle grener for de generelle reglene
 • Nå er alder bestemt ut av definisjon, også for alle slededisiplinene med unntak av LD senior.
 • Reglementet har blitt et rent arrangør og konkurranse reglement. Man har fjernet alle andre «opplysninger»  som i stedet blir lagt ut i KR’er

De viktigste endringene i det nye reglementet er:

 • Minste alder for hund er 18 måneder uansett disiplin / distanse
 • Endring i NM programmet nordisk; del 3 utgått – 3-årig rullering
 • 6-spann er fjernet fra NM barmark samt en omrokkering på øvelsesprogrammet
 • Slått sammen og fjernet noen klasser fra NM programmet i sprint og mellomdistanse
 • Sledetrekket skal ha ventilering på minimum 600 cm2.*
 • Karenstid på 42 dager etter vaksinering mot kennelhoste, nasal vaksine (det er ikke et krav om vaksinering mot kennelhoste, men en anbefaling. Løpsarrangører kan velge å sette dette som krav)

* I de gamle reglementene var det kun sprint og mellomdistanse som var omfattet av kravet om ventilasjon i sledetrekket. Dette kravet har, av uviss grunn, falt bort for noen år siden. Behovet for ventilasjon er fremdeles like nødvendig og derfor ble det fra TDene foreslått at dette innføres igjen i reglene fra 2016. Behovet for ventilasjon i sledebaggen er like stort for alle tre disipliner i sledekjøring da hunder på sleden skal tildekkes og trenger derfor frisk luft inn.

Hele konkurransereglementet er å finne her

Vedlegg:
NM barmark 2016 er tildelt Nittedal HK i samarbeid med Hadeland TK

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Aug 2016

NM vil avholdes på Eidsvoll verk skistadion 15. – 16. oktober.

Rennleder: Bent Aaseby
Hoved TD: Nils Finsrud
TD: Marianne Lund
TD aspiranter: Terje Frode Bakke og Øystein Klevgård

Arrangementet vil finne sted 15-16 oktober. Vi har reservert Eidsvoll verks skistadion ved Nebbenes/Eidsvoll.

Løypa vil være på 6 km, og gå i et middels kupert terreng. Teknisk vanskelighetsgrad vil være middels til utfordrende.
Vi har kjørt igjennom løypetraseene med både sykler, sparkesykler og vogn, og mener at tilstrekkelig kvalitetssjekk av trase er utført.

Alle klasser utenom stafett.
Invitasjon til dyrevelferdsseminar – Programmet er klart!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Aug 2016

Dyrevelferdsseminar 1Dyrevelferdsseminar 2

Norges Hundekjørerforbund ønsker velkommen til heldagsseminar om

DYREVELFERD I TREKKHUNDSPORTEN

Tid: Lørdag 3.september. Kl. 09:00 – 16:00
Sted: Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen

Vi tilbyr spennende og aktuelle foredrag om trekkhunders velferd- og helse.
Program publiseres i disse dager, se facebookside: https://www.facebook.com/Norges-Hundekjørerforbund-Dyrevelferdsseminar-1780385208861230/

Påmelding til mail: dyrevelferdsseminar@outlook.com

Seminaravgift kr.500,- (inkl. lunsj, kaffe/te og forfriskninger tilgjengelig hele dagen) til konto 5134 06 06306.
Merk innbetaling med deltakers navn samt dyrevelferdsseminar.

PÅMELDINGS- OG BETALINGSFRIST 22.AUGUST!

Ved behov for overnatting oppgis dette i påmeldingen.
Hotellet tilbyr seminardeltakere følgende:
– Rom/frokost pr pers i standard enkeltrom kr. 790,-
– Dagens middag kr. 365,-
Dette gjøres opp med hotellet enkeltvis.

VELKOMMEN!!
Forbundskontoret tar sommerferie

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Jul 2016

Forbundskontoret holder stengt fra 07. – 24. juli.
Stephen er tilbake på kontoret 25 juli, og Lotte er tilbake 08. august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!
Ungdomskomiteens hederspris

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Jun 2016

Petter Swift. Foto: Anki/Sjekkpunktet

Ungdomskomiteen i NHF har opprettet en hederspris og denne ble delt ut for første gang under tinget i år. Prisen skal gå til en person som har gjort seg bemerket i sitt arbeid med ungdom og junior og som på en positiv måte har bidratt til å utvikle denne viktige delen av vår idrett.

Her følger UK sin begrunnelsen for årets utdeling og navnet på den som fikk prisen:

Ungdomskomiteens hederspris 2016
Ungdomskomiteen ønsker å hedre de personer som gjør en innsats for junior- og ungdomsarbeidet til hundekjørersporten. Det har med bakgrunn i dette blitt opprettet en pris ved navn ungdomskomiteens hederspris.
Kriterier for å motta prisen er følgende:
– Bidratt til utvikling av sporten som gangner ungdoms- og junioridretten
– Gjort seg særlig bemerket på en positiv måte
– Nedlagt et arbeid som har fått en særlig konsekvens for junior og ungdom.

I år gis denne prisen til en person som oppfyller alle disse kriteriene. Personen har i en årrekke jobbet for og med ungdommen og utviklingen av juniorklasser i langdistanse. Han har jobbet mot sterke meninger og krefter. Han har stått for sin sak, noe som har ført til at det til vinteren vil bli arrangert juniorklasse i langdistanseløp for femte gang siden dette ble nedfelt i reglementet vårt. I tillegg har han jobbet for at juniorene som deltar skal sitte med den kunnskap det kreves for å kunne gjennomføre et langdistanseløp, og vært med på å legge grunnlaget for dagens Rookiekurs. Vi i ungdomskomiteen ser på dette som en veldig positiv utvikling som legger et godt grunnlag for fremtidens hundekjørere.
Vi har i år æren av å gi denne prisen til Petter Swift!

Vi gratulerer Petter med den fortjente hedersprisen og takker for alt det flotte arbeidet han har lagt ned!

Petter Swift. Foto: Anki/Sjekkpunktet
Post 3 tildeling 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Jun 2016

I dag har 13 heldige klubber og 1 krets fått tilsendt tildelingsbrev i forbindelse med deres søknader på post 3 midlene.
Dette er øremerkede midler som skal gå til tiltak for barn, ungdom, bredde og kompetanse (ikke konkurranser og toppidrett).

Dette er følgende:
Akershus Hundekjørerkrets
Alta Trekkhundklubb
Asker Trekkhundklubb
Femund Trekkhundklubb
Folldal Trekkhundklubb
Hadeland Trekkhundklubb
Hamar Trekkhundklubb
Jotunheimen Hundekjørarlag
Nittedal Hundekjørerklubb
Norsk Trekkhundklubb
Oslomarka Trekkhundklubb
Rendalen Idrettslag – Hundekjørergruppa
Trysil Hundekjørerklubb
Valdres Trekkhundklubb

Total tildelingssum er 255 500,-

Det har vært veldig gøy å gå gjennom så mange gode søknader, og deretter få mulighet til å tildele midler til alle de flotte tiltakene som skal gjennomføres ute i klubbene. Noen prioriteringer har vi tatt, men de fleste klubbene har fått tildelt det de søkte om.

De som ikke rakk å søke innenfor fristen i år oppfordres til å prøve igjen neste år.

Vi ønsker klubbene og kretsen lykke til med tiltakene 🙂
European Sled Dog Racing Association

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Jun 2016

ESDRA ønsker kandidater til nytt styre innen 30. juni 2016.

Det gjelder president, sportsdirektør, sekretær og kasserer.

Dersom noen føler seg kallet, kan de ta kontakt med NHFs president Siri Barfod snarest.

Hun kan da treffes på e-post cash@esdra.net

Dear ESDRA members

Vedlegg:
Ny strategiplan for NHF 2016 – 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jun 2016

På forbundstinget sist søndag ble den nye strategiplanen vedtatt. Denne planen skal gi hele forbundet en retning å jobbe etter i den kommende 4-års perioden og vil være et nyttig verktøy for å skape en sterk og felles identitet.

Vi har fått på plass en ny visjon, ny virksomhetside, definert de verdier vi skal etterleve og satt oss noen mål. Planen er bygget opp slik at både klubbene og forbundet sentralt må ta de nødvendige grep for at vi i fellesskap skal nå de målene som er satt.

Arbeidsprosessen med denne planen ble presentert på fredag før tinget og de siste justeringene på planen ble foretatt her. Presentasjonen i sin helhet finnes her (NB, noe av teksten i presentasjonen samsvarer ikke med planen som ble vedtatt etter diverse justeringer).

HER FINNER DU STRATEGIPLANEN SOM BLE VEDTATT

VÅR VISJON
Hundekjøring – samspill og glede

VÅR GRUNNTANKE/VIRKSOMHET
Idrett som fremmer hundevelferd og folkehelse – opplevelser mellom hund, mennesker og natur

VÅRE VERDIER
Engasjement

 • Vi skal skape engasjement gjennom positive tanker og framsnakk
 • Vi skal skape engasjement ved å utvikle idretten
 • Vi skal skape engasjement ved å tilrettelegge for initiativ og nytenkning
 • Vi skal skape engasjement ved å tilby et åpent og inkluderende fellesskap

Fellesskap

 • Vi skal stille opp for fellesskapet
 • Vi skal bygge vennskap med humor og samarbeid
 • Vi skal skape felles mål med likeverd for alle
 • Vi skal være lydhøre og tålmodige for hverandres meninger

Lojalitet

 • Vi skal vise tillitt og respekt
 • Vi skal stå for fellesskapets avgjørelser
 • Vi skal vise raushet og stille opp for hverandre
 • Vi skal holde ord

Hundevelferd

 • Vi skal ha hundevelferd i sentrum
 • Vi skal lytte til hundene og tilegne oss kunnskap om dem
 • Vi skal ta ansvar for hundene både på og utenfor arenaen, hver dag hele året

HOVEDMÅL FOR PERIODEN
Vårt øverste mål er at klubbene får best mulige vilkår til å drive aktivitet for alle

Vi skal legge stor vekt på hundevelferd

Vi skal fremme hundekjøring nasjonalt og internasjonalt

I perioden som planen skal gjelde er følgende tiltak prioritert

 1. Aktivitetsutvikling og breddeidrett
 2. Organisasjonsutvikling
 3. Hundevelferd
 4. Konkurranse og toppidrett

Vedlegg:
Tinget 2016 er vel i havn

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jun 2016

13391411_1081131438646320_1722740069390815445_o (1)

Sist helg ble forbundstinget 2016 gjennomført på Gardermoen.

Birgitte Næss, May Helene Hetta, Maria Veggeland, Nicolas Morgan, Eirik Heggstad og Marianne Lund avbildet etter et vellykket miniseminar om hundevelferd

Det startet allerede fredag formiddag med et miniseminar om dyrevelferd i trekkhundsporten. Takket være utrolige flinke foredragsholdere og en meget engasjert forsamling ble dette en suksess. Fra Mattilsynet stilte Maria V.Veggeland, Eirik Heggstad og May Helene Hetta. De to sistnevnte har vært inspektører på henholdsvis Femundløpet og Finnmarksløpet. Birgitte Næss leverte et flott innlegg på vegne av hundekjørerne og Nicholas Morgan fra NHFs veterinærgruppe snakket erfarent og kyndig fra en løpsveterinærs ståsted. Tre stikkord som var gjengangere i innleggene ble så diskutert i grupper og forslag til tiltak for kvalitetsikring og forbedring ble presentert.
Ingen ting ble avsluttet, dette er bare begynnelsen på det vi håper kan bli et bra samarbeid fremover. Ulike innfallsvinkler har vi, men vi vil jo alle det beste for hundene våre. Takker spesielt Marianne Lund for den flotte jobben hun har gjort for å få i stand dette.
Deretter var det duket for en gjennomgang av arbeidet som er lagt ned med å se på ny organisasjonsstruktur sentralt i forbundet. Her ble det også tid til diskusjoner og gruppeoppgaver. Innspillene tas med i det videre arbeidet frem mot neste års ting.
En grundig gjennomgang av forbundets nye strategiplan som skulle vedtas på søndag ble også gjennomført. Arbeids- og tankeprosessen ble presentert og deltakerne fikk mulighet til å være med på å gjøre de siste justeringer og endringer før den ble presentert og vedtatt på tinget på søndag.
Fredag kveld gjennomførte TD-komiteen sin årlige samling med alle TD’ene. Et godt samlingspunkt for diskusjoner og erfaringsutveksling, samt gjennomgang av den nye konkurransereglementet som ble vedtatt på søndag.

 

Ella Aasheim Kjøsnes – Femund TK og Hanna Lyrek – Alta TK hadde et flott foredrag om hvordan det er å være junior i langdistanse.

Lørdag startet med et flott foredrag av juniorkjørerene Ella Aasheim Kjøsnes og Hanna Lyrek. De snakket om hvordan det er å være junior i langdistansesporten og viste mange fine bilder.
Deretter ble det kjørt en presentasjon av forbundets organisering, tilknytningen til idrettsforbundet, pengestrømmen i idretten, våre medlems-og aktivitetstall, støtteordninger og ikke minst den nye satsingen på klubbutvikling. Se presentasjonen her.
Så var det et nytt foredrag fra Jan Rune Paulsen med tittelen “Et blikk fra utsiden”. Han snakket om hvordan det er å være helt ny i idretten og miljøet. Han både utfordret og roste forsamlingen.
Det nye felles konkurransereglementet ble så presentert og gjennomgått før det var klart for fagmøter for teknisk komite nordisk og teknisk komite slede. Der ble det brukt mye tid på definisjoner og justeringer i det nye konkurransereglementet, samt økonomi og andre grenspesifikke saker.
Etter en god middag og sosialt samvær ble det første utkastet av en hel serie av filmer og opplæringsmateriell – Dog Power Movie – vist på storskjerm.

På søndag ble selve tinget gjennomført og utfallet i sakene som ble tatt opp her vil bli presentert i tingprotokollen når den er klar.
Nevner her noe av det som ble vedtatt og som det har vært mange spørsmål og diskusjoner rundt:

 • Aldersgrense på hund blir 18 mnd for alle grener og alle distanser
 • For å dele ut NM medaljer må det minimum være 3 deltakere i juniorklassene og 4 deltakere i seniorklassene i alle grener
 • Fra tinget i 2017 skal det bare være mulig med regelendring annethvert år
 • Forbundet har ny strategiplan frem til 2020. Les den HER
 • Vara til presidentskapet fjernes som posisjon i NHF

Utfallet av valget av de sentrale tillitsvalgte ble som følger:

 • President – Siri Barfod (ikke på valg)
 • 1.visepresident – Katrine Foss (gjenvalgt)
 • 2. visepresident – Roger Leegaard (ikke på valg)
 • Leder teknisk komite nordisk – Cathrine Spigseth (NY)
 • Nestleder i teknisk komite nordisk – Christina Holst Jensen (NY)
 • Leder teknisk komite slede – Stein Tage Domaas (gjenvalgt)
 • Nestleder teknisk komite slede – Kristian Sæther (ikke på valg)
 • Leder teknisk dommer komite  – Eilert Hesthagen (ikke på valg)
 • Nestleder i teknisk dommer komite – Vidar Kjelsberg (NY)
 • Leder i ungdomskomiteen – Martin Lune (NY)
 • Nestleder i ungdomskomiteen – Eira Aaseby (NY)

 

 

Vedlegg:
Post 3 utlysning 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Mai 2016

I dag ble post 3 utlysning for 2016 sendt til alle klubber og kretser

Det er viktig at alle som ønsker å søke om midler leser nøye gjennom utlysningsbrevet før utfylling av selve søknaden. Det er gjort noen endringer i år på type tiltak man kan søke om midler til, noen beløp er justert, samt innstramming på ønsket informasjon ved søknad.

Mangelfulle søknader innvilges ikke.

Det er i år viktig å merke seg følgende datoer:

 1. juni – søknadsfrist. Ingen søknader blir godkjent etter dette
 2. september – rapportfrist for alle tiltak gjennomført mellom 01.01.2016 og 01.08.2016. Ingen rapporter blir godkjent etter dette.
 3. desember – rapportfrist for alle tiltak gjennomført mellom 01.08. 2016 og 01.12.2016. Ingen rapporter blir godkjent etter dette.

Klubber som planlegger å gjennomføre tiltak etter 01.12 må særskilt informere om dette i sin søknad.
Legg disse datoene inn i kalenderen med en gang! Vi vil fortløpende omdisponere midler fra tiltak som ikke blir rapportert inn innen fristene.

Dere kan gjerne sende inn rapporter på tiltak som allerede er gjennomført samtidig som søknaden sendes.

Ta gjerne kontakt med Lotte på forbundskontoret hvis dere ønsker veiledning eller har spørsmål.
lotte@sleddog.no / 21029816 / 48078459

Vedlegg:
Lisens 2016/2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Mai 2016

I dag har alle som løste sesonglisens forrige sesong mottatt betalingsinformasjon på e-post om sesonglisens 2016/2017

Årslisensen (sesonglisens) gjelder fra betalt dato til 30. april 2017. For å få mest “value for the money” oppfordrer vi derfor alle til å betale denne så fort som mulig slik at dere slipper å ordne med dette rett før sesongstart. Det er samme pris på årslisens hele året og årslisensen dekker også skader som skjer på trening.

Les mer om lisens her

For å starte i terminfestede løp er det et krav om å ha lisens, og hvis man skal starte i flere enn 2 løp lønner det seg å ha årslisens da enganglisens koster 200kr og årslisensen koster 300kr.

Hvis du ikke har mottatt e-post med betalingsinformasjon tar du kontakt med oss på sled-dog@nif.idrett.no med følgende informasjon:
Fult navn, adresse, fødselsdato og klubbtilhørighet (man må være medlem i en klubb i NHF for å ha sesonglisens).
Tinget 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mai 2016

I går ble tingpapirene sendt ut til alle klubbene på e-post, men pga størrelsen på dokumentet har vi fått beskjed om at noen mottakere ikke får mottatt dette.

Tingpapirene er å finne her

Agenda for tinghelgen (fredag – søndag) er å finne her

Arbeidsdokument – ny organisasjonsstruktur er å finne her

Det er mye som skjer hele helgen og vi oppfordrer alle tingdelegatene til å sette av hele helgen. Møtene fredag og lørdag er gratis og åpne for alle (med unntak av lunsj, som koster kr. 250,-).
Påmelding skjer til sled-dog@nif.idrett.no

Har din klubb husket å melde seg på årets ting?

Vedlegg:
HUSK idrettsregistreringen!!!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Apr 2016

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF).Dette må gjøres innen 30. april 2016, altså i slutten av denne uken. Vi anbefaler at dette gjøres allerede i dag eller i morgen. Da er det også lettere for oss å bidra ved behov for hjelp.

Størrelsen betyr noe!
Det er viktig at all aktivitet i idrettslaget registreres. Idrettsforbundet, som Norges Hundekjørerforbund er en del av, er en medlemsorganisasjon. Her betyr størrelsen alt. Og med størrelse mener vi antall registrerte medlemmer i klubb.

Hvor mange vi er påvirker tildelingen av tilskudd – direkte til klubb og via særforbundet. Størrelse gir også politisk tyngde og gjennomslagskraft, noe som kommer godt med i våre møter med feks. Mattilsynet og andre aktører. Rapporteringen legger grunnlaget for hva Norges Hundekjørerforbund og dere som klubb kan få til av aktivitet i årene som kommer.

Aktive medlemmer
For klubber i Norges Hundekjørerforbund er det viktig at registreringen gjøres innen våre TRE grener. Disse er: nordisk, barmark og slede – Husk å registrere alle BARN, UNGE og VOKSNE. Spesielt viktig er det å registrere aldersgruppene 6-19 år. Nordisk er slått sammen av det som tidligere var 2 forskjellige kategorier, Nordisk og Snørekjøring.

DET HAR SNEKET SEG INN EN FEIL I REGISTRERINGEN SOM HETER “ALLE GRENER”. DENNE SKAL IKKE BENYTTES!!! FORDEL MEDLEMMENE PÅ DE 3 ANDRE GRENENE. 

Husk også at medlemmer kan registreres på flere grener! Det vil si at alle som regelmessig deltar i idrettslagets aktiviteter, som trenere, ledere, lagledere og utøvere, skal registreres. Har man deltatt i flere grener, enten på trening eller konkurranse, så skal man registreres i hver enkelt gren. Et medlem i en trekkhundklubb som har deltatt i både nordisk, slede og barmark skal altså registreres på alle 3 kategorier.

Til informasjon så definerer Idrettsforbundet et aktiv medlem slik: Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren.

Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget.Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg omfattes også.

Det er med andre ord mye som kvalifiserer til aktivitet i et idrettslag! Benytt sjansen til å få registrert alt dette slik at vi sammen kan få økt innflytelse, økte tilskudd og økt fremtidig aktivitet.

Obligatorisk for alle idrettslag

Rapporteringen til NIF er obligatorisk og gjelder alle idrettslag. Fristen for idrettsregistreringen er 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr fem millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen.

Hva skal registreres?
Den som gjør rapporteringen må ha egen profil i Min Idrett. Selve rapporteringen gjennomføres iKlubbAdmin. Mer informasjon om rapporteringen ligger her.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april 2016 via KlubbAdmin:

 1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.15. Videoveiledning finnes her.
 2. Svare på noen spørsmål om idrettslagets drift.
 3. Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2016.
 4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
 5. Ha klart fra sist årsmøte, en signert årsmøteprotokoll.

I et fleridrettslag skal gruppeansvarlig rapportere aktive medlemmer og svare på noen spørsmål, og oppdatere kontaktinfo om gruppen.

Søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester
Når idrettslaget er inne for å rapportere i KlubbAdmin så bør det samtidig søkes om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre.

Hva skjer hvis klubben ikke registrerer?
NIF gjør oppmerksom på at registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslaget å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen, de er i hjelpemodus for å guide dere gjennom dette denne uken. Vil du heller snakke med oss på forbundskontoret så gjør gjerne det. Ta da kontakt med stephen.smithurst@sleddog.no eller lotte@sleddog.no / 21029815 eller 21029816

Lykke til!
Olympiatoppstipend 2016/2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Apr 2016

Onsdag 20. april søkte NHF om Olympiatoppstipend til våre beste utøvere. Videre følger saksgangen i forkant og vedtaket som ble fattet.

Forslag til vedtak
Styret i NHF har mottatt innstillingene fra både TKN og TKS og har, ut i fra deres konkrete poengberegning og individuelle vurderinger av utøverne (se vedlegg 1 og 2), satt opp følgende rangering av stipendutøvere som da innstilles til Olympiatoppen 20. april 2016:

 1. Carina Nilsen – B-stipend
 2. Eskil Knag – B-stipend
 3. Niklas Rogne – utviklingsstipend
 4. Julie Thue Holthe – utviklingsstipend
 5. Hanna Lyrek – utviklingsstipend
 6. Mikal Lillestu – utviklingsstipend
 7. Eira Aaseby – utviklingsstipend

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Begrunnelse: Rangeringen baserer seg på at de to første plassene går til seniorutøvere, som da er rangert iht. TKN sin innstilling. De fem neste plassene går til utviklingsstipend, for de utøvere under 24 år. Førstevalget her baserer seg på at det er to likeverdige kandidater fra hhv. TKN og TKS og at styret har valgt å innstille førstevalget fra TKS for å skape likestilling mellom slede og nordisk (B-stipend søkerne er kun fra nordisk).

Når det gjelder utvelgelsen av utøverne 5 og 6, har styret valgt å legge plasseringene fra internasjonale mesterskap til grunn.

Forslag til vedtak: Styret i NHF godkjenner ovennevnte rangering av utøvere til Olympiatoppstipend 2016.
NHFs kontor sender inn søknaden til Olympiatoppen, samt legger ut informasjon om dette sammen med TKenes innstillinger ut på forbundets hjemmeside.
Saken behandles på e-post 19.-20. april 2016.

Styrets behandling av Olympiatoppstipend-rangeringen ble behandlet på e-post i perioden 19. og 20. april.

Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak: Styrets 7 medlemmer vedtok rangering av utøvere til OLT-stipend 2016, som sendes Olympiatoppen i dag.
Det ble også presisert fra presidenten, 1. visepresidenten og varamedlem til presidentskapet på generelt grunnlag at, det er svært uheldig at innstillingene fraviker rekkefølge iht poengberegningen.  Det er uheldig at man legger avgjørende vekt på skjønnsmessige kriterier fordi det er vanskelig å overprøve og fordi det skaper (unødvendig) uro i miljøet.

Vedlegg:
NHF satser videre på funk-idretten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Apr 2016

12790858_10208557873289425_7527444452876270397_n

Norges Hundekjørerforbund har satt ekstra fokus på funk-idrett de siste årene via et eget funk-utvalg og samarbeid med TROLL MUSHING som har laget tandemsleder beregnet på funk-utøvere.
På bakgrunn av dette arbeidet har vi i år fått tildelt 13.000 mer i funk-midler enn fjoråret.

Vi ønsker at alle som har lyst skal få muligheten til å være aktive i vår idrett, og i tilfeller der utøvere med spesielle behov har bruk for ledsager for å delta i aktivitetene ønsker NHF å dekke kostnadene for ledsager. Denne ordningen vil være søknadsbasert og i første omgang dekke inntil 3 ledsagere i 2016 med inntil 5000,- pr ledsager. Dersom det er mer behov og tilgjengelige midler kan ordningen utvides.

Arrangementer som foreløpig inngår i denne ordningen er Sommerhundekjørerskolen (Skeikampen), lokale hundekjørerskoler og samlinger (ungdomssamlinger og klubbsamlinger). Det må avklares med arrangør på forhånd om de har kapasitet til dette.

Søknad om støtte sendes til lotte@sleddog.no med en beskrivelse av aktiviteten som skal gjennomføres, utøveren som trenger ledsager, hvem som skal være ledsager og det økonomiske som ønskes dekket.

Ta kontakt hvis det er spørsmål!

 

 
Sommerhundekjørerskolen 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Apr 2016

11713782_10154056089295616_7615680027466470746_o1493504_10154056078110616_2163856495411989984_o11698753_10154056084255616_7245669128257245888_o11157582_10154056169920616_1598354881972662655_o

Påmelding til årets Sommerhundekjørerskole er nå åpnet.

Påmeldingsfrist er 5. mai, førstemann til mølla gjelder. Ved fulltegnelse vil nye deltakere prioriteres.
Påmeldingsskjema skal benyttes, og foresattes underskrift skal følge med på skjemaet.

INVITASJON
PÅMELDINGSSKJEMA

Vedlegg:
Invitasjon til ungdomssamling på Sjoa

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Apr 2016

Rafting sjoa 2012DSC05419

Hei alle hundekjører-ungdommer i alderen 15-26 år!

Hvert år inviterer ungdomskomiteen i NHF til en tur der ungdommen kan komme med sin stemme til hundekjørertinget.
Dette er en fin anledning til at ungdommen kommer sammen på tvers av grener og bosted, for å ha det gøy.
Derfor vil vi i tillegg til å diskutere og stemme over saker som skal opp på tinget, legge opp til rafting, paintball og kos!

I år vil denne turen avholdes 20.-22. mai, på Sjoa raftingsenter på Otta og vi håper at så mange som mulig har lyst/mulighet til å komme. Ungdommens stemme er viktig for fremtiden til sporten vår!
For at så mange som mulig skal komme, uansett hvor en bor i landet, vil det bli mulighet for å søke reisestøtte for de som må reise lengre enn 40mil. Støtten avhenger av antall km (over 400) og på antall som søker reisestøtte

Turen vil ha en egenandel på 800kr pr.pers, resten vil UK dekke. Egenandelen betales til kontonr 5134.06.06306. Merk med ”egenandel sjoa” og navn.
Påmelding til Maren Lindahl innen 15. mai.
lindahlmaren@gmail.com tlf. 47 85 86 06
Påmeldingen skal inneholde navn, alder og klubb.

 

For å komme seg til sjoa rafting AS kan man ta tog eller bil.

Med bil:
Fra E-6 (nord- eller sydfra): kjør til Sjoa og ta inn på rv 257 (ved Shell) mot Heidal/Randsverk, så er det 7 km til oss.

Fra vest (Lom, Stryn, Sogn):
Kjør riksvei 15, og ta av på vei 51 mot Randsverk (20 km)ved Randen. I Randsverk tar dere til venstre mot Sjoa, vei 257. Fra Randsverk til oss er det 25 km.

Fra Fagernes; Beitostølen; Gjende:
Kjør vei 51 norover til Randsverk. Her tar dere til høyre mot Sjoa, vei 257. Fra Randsverk til oss er det 25 km.

Tog:
Det er fint om de som kommer med tog sier ifra om når de kommer til Maren, slik at vi kan få hentet dere på togstasjonen.

Husk at jo tidligere dere bestiller togbillett, jo billigere er det 🙂

 

Litt annen praktisk info:
Sjoa Rafting står for alt utstyret til raftingen (hjelm, redningsvest, våtdrakt og sko), men dere må selv ha med “klær” til å ha under. Hvis det er kaldt er det smart med ull/super undertøy, men det funker fint med badetøy også. Pass på å ha med varme klær til etter raftingen!

Vi skal sove i lavvo, og det kan bli kaldt om natten. Så ta med varm sovepose og varme klær. Det er tregulv i lavvoene, så det er smart å ta med et “mykt og behagelig” liggeunderlag.

Vi får servert alle måltider på stedet (forkost og lunsj lørdag + søndag og middag lørdag), men hvis dere vil ha med dere noe “digg” må dere stå for det selv. Vi fikser litt frukt og annet digg til gjennomgåelsen av tingpapirene.

Hvis det er noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.

Gleder oss til tur!

Mvh Ungdomskomiteen:

Maren Lindahl                        tlf: 478 58 606 Mail: lindahlmaren@gmail.com

Martin Lunde                         tlf: 410 44 719 Mail: martin.lunde@hotmail.com

Eira Aaseby                            tlf: 468 31 204 Mail: 97eira@gmail.com

Martin Korsmo Corell          tlf: 468 98 691 Mail: martincorell@hotmail.com

Jørgen Stølan-Thoresen       tlf: 482 38 824 Mail: primus.kaktus@gmail.com
Siste NM for vintersesongen denne helgen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Apr 2016

I nord er allerede Pasvik Trail godt i gang, og i Trysil skal siste del av NM og gutt/pike mesterskap i nordisk arrangeres lørdag og søndag i tillegg til den tradisjonsrike Trysilsprinten.

Her er startistene for lørdagens og søndagens konkurranser i Trysil

Lørdag

Søndag

Vi ønsker deltakere og arrangører i både Pasvik Trail og NM/Trysilsprinten lykke til!

Vedlegg:
Tinget 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 31. Mar 2016

NHF´s forbundting blir avholdt på Scandic Gardermoen 10. – 12. juni. Invitasjon ble sendt til klubbene 01. mars.

I morgen, 01. april er fristen for å sende inn tingforslag. Alle forslagene skal settes opp i hht. veilederen som er sendt ut til alle klubbene. Forslag som kommer inn som ikke følger dette oppsettett vil ikke godkjennes.

Godkjent oppsett:
Når klubbene skal formulere et tingforslag skal det henvises til NHF´s lov og/eller konkurransereglementet hvor endringen skal skje. Hvilken paragraf som skal endres og hvordan den nye ordlyden skal være skal stå i forslaget. Hele paragrafen som det ønskes endring på skal være med i forslaget – og ny/endret tekst skal markeres.

Det skal også legges ved en begrunnelse for forslaget.

Det er også mulig å sende inn forslag til diskusjoner på fagmøtene istede for tingforslag. Diskusjonene kan være gode utgangspunkter for å danne gjennomarbeidede og gode tingforslag neste år eller være grunnlag for TKenes og forbundets videre arbeid. Her er også fristen 01. april. Pga tidsskjemaet vil innsendte tingforslag prioriteres før diskusjonene.

Godkjent oppsett:
Tema og bakgrunn/informasjon

 
Camp Villmark 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Mar 2016

12716395_10201079792673995_1666692960264483370_o

Torsdag til søndag denne uken er Norges Hundekjørerforbund representert på Camp Villmark på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Hele torsdag og fredag frem til kl 18.00 har vi med oss Lena Boysen Hillestad, verdens mestvinnende hundekjører!!! Lena har med seg noen sparkesykler som selges og deler gjerne noen gode treningstips og andre gode råd.

Lena Boysen Hillestad under NM sprint på Hamar denne vinteren.

 

Kom gjerne innom oss for en hyggelig hunde(kjører)prat hele helgen 🙂

Du finner oss i hall D ved hundearenaen.

For mer informasjon se www.campvillmark.no

 

 
Enklere idrettslag 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Mar 2016

1. Alle klubber må avholde årsmøte 2016 innen 31. mars.
Etter en rask sjekk finner vi ut at 11 klubber har innkalt til årsmøte innen fristen og 1 klubb har allerede gjennomført årsmøte. Informasjon om dette kom ut i høst, men vi ser utfordringen med å få dette til midt i løpssesongen. Vi må dog følge de retningslinjer NIF gir oss, og dette vil derfor være en like stor utfordring for alle vinteridretter. Dersom dere ikke rekker å avholde årsmøte innen fristen må dere søke idrettskretsen om dispensasjon. 

2. Alle klubber må vedta ny lov etter den nye basislovnormen. Denne skal vedtas på årsmøte. Det ligger en mal til basislovnormen på NIF sin hjemmeside der dere enkelt kan fylle ut klubbens informasjon.

3. Rapportering av medlemsopplysninger skal gjøres innen 30. april.

NIF gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

https://www.idrettsforbundet.no/…/viktige-frister-for-alle…/

Mye nyttig informasjon og veiledning er å finne her: ENKLERE IDRETTSLAG 2016
5 NM gull utdelt på Geilo

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Mar 2016

12716447_10156571323235332_8029185207499574647_o

Asker Trekkhundklubb gjennomførte NM del 1 – nordisk på Geilo denne helgen på en meget god måte.

NM øvelsene var combined senior og pulk junior og senior.

Våre ny Norgesmestere i øvelsene ble:

Combined kvinner: Solveig Kristiansen Aaseby
Combined herrer: Emil Sletmo
Pulk kvinner junior: Julie Thue Holthe
Pulk kvinner senior: Carina Nilsen
Pulk herrer senior: Eskil Knag

Det ble også avholdt aldersbestemte klasser og miljøklasser. Alle resultater ligger her

I combined starter hver klasse med fellesstart med pulk. De går en rundt på 7,5 km og deretter inn på stadion og gjennom et pit-stop der pulken tas av også drar de ut på ny runde med 7,5 km. Førstemann i mål vinner. Foto: Karine-Helene Bryde Solberg
Marit Beate Kasin er Norgesmester!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Mar 2016

Marit Beate Kasin på vei ut sjekkpunkt Jotka. Foto: Steinar Vik - FinnmarksløpetPetter Karlsson på vei mot Alta og seieren i FL-1000 2016 Foto: Steinar Vik - Finnmarksløpet

I formiddag krysset Svenske Petter Karlsson mållinja i Alta og ble med det vinner av FL-1000 2016! Han ble dermed den første utenlandske kjøreren som vinner løpet.

Finnmarksløpet har også NM status i alle klassene sine i år, og dermed ville første nordmann over mållinja etter Karlsson få denne tittelen. En drøy time etter Karlsson kommer Marit Beate Kasin fra Valdres Trekkhundklubb inn mot Alta sentrum og krysser mållinja som nummer 2 i løpet, og som Norgesmester!

Resten av NM pallen er også bekledd med Arnt Olav Skjerve fra Innherred Trekkhundklubb på 2. plass (3. plass i løpet) og Ronny Frydenlund fra Hamar Trekkhundklubb på 3. plass (4. plass i løpet).

Birgitte Næss fra Torpa IL og Kenneth Nilsen fra Oslomarka Trekkhundklubb har også kommer i mål i skrivende stund.

Norges Hundekjørerforbund gratulerer Karlsson med seieren, Kasin med Norgesmestertittelen og de andre deltakerne med flotte prestasjoner og god innsats!

Det er fremdeles mange kjørere ute på sporet, følg de videre på www.finnmarkslopet.no

Marit Beate Kasin på vei ut sjekkpunkt Jotka. Foto: Steinar Vik – Finnmarksløpet

Petter Karlsson på vei mot Alta og seieren i FL-1000 2016 Foto: Steinar Vik – Finnmarksløpet
Klart for NM helg på Geilo

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 11. Mar 2016

Asker Trekkhundklubb måtte tidligere i vinter avlyse NM del 1 pga lite snø, men ønske om å gjennomføre arrangementet ila vinteren var sterk og nye alternativer ble raskt diskutert.

Valget falt på Geilo der de har flotte langrennsløyper i tilknytning til en skistadion. Det er spennende å teste ut helt nye arenaer!

Det skal konkurreres om NM titler i følgende øvelser:
Lørdag: Combined kvinner senior og herrer senior
Søndag: Pulk 10 km kvinner junior, herrer junior, kvinner senior og pulk 15 km herrer senior

Det blir også avholdt aldersbestemte klasser begge dager.

Startlister og mer informasjon om rennet ligger på Asker Trekkhundklubb sin hjemmeside

Vi ønsker arrangøren lykke til med mesterskapet!
Nye Norgesmestere er kåret i Alta

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Mar 2016

Ole Sigleif Johansen krysser mållinja først i FL-500 og vinner løpet og en norgemestertittel. Foto: FinnmarksløpetPallen i FL-500, Vinner og nybakt norgesmester Ole Sigleif Johansen, nummer 2 Elisabeth Edland og nummer 3 Sissel Vollan. Foto: FinnmarksløpetAlle deltakerne i juniorklassen i Finnmarksløpet 2016 samlet på premiesermonien. Foto: Finnmarksløpet

Søndag formiddag kom første spann i årets Finnmarksløp inn til Alta sentrum, og den som krysset mållinjen først var Hanna Lyrek fra Alta Trekkhundklubb. I tillegg til å vinne Finnmarksløpets juniorklasse fikk hun også tittelen “Norgesmester i langdistanse junior – 2016”.

Den regjerende Norgesmesteren fra 2015, Ella Kjøsnes fra Femund Trekkhundklubb, kom inn til Alta en drøy halvtime etter og ble nummer to. Ole Bekkos, også fra Femund Trekkhundklubb kapret den siste pallplassen.

I dag tidlig kom Ole Sigleif Johansen fra RIF Hundekjørerlag inn til Alta sentrum og gikk i mål som vinner av FL-500 og Norgesmester. Det var en tett kamp helt fra siste sjekkpunkt på Jotka, men Ole Sigleif klarte å kjøre ifra og kom i mål 6 minutter foran Elisabeth Edland fra Hakadal Sledehundklubb som ble nummer to og 7 minutter foran Sissel Vollan fra Skaunakjølen Trekkhundklubb som ble nummer 3.

Vi gratulerer alle vinnere med sine nye titler! FL-1000 kjørerene er fremdeles ute på sporet og teten er halvveis ut i løpet.

Følg løpet videre på www.finnmarkslopet.no

 

Ole Sigleif Johansen krysser mållinja først i FL-500 og vinner løpet og en norgemestertittel. Foto: Mads Suhr Pettersen – Finnmarksløpet

Pallen i FL-500, Vinner og nybakt norgesmester Ole Sigleif Johansen, nummer 2 Elisabeth Edland og nummer 3 Sissel Vollan. Foto: Monica Goin-Hansen – Finnmarksløpet

Alle deltakerne i juniorklassen i Finnmarksløpet 2016 samlet på premiesermonien. Foto: Jonas Thoresen – Finnmarksløpet
Medaljedryss til de norske utøverne under EM på hjemmebane

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Mar 2016

Julie Thue Hothe øverst på pallen i snørekjøring kvinner juniorEira Aaseby, 18 år, kjørte raskest av alle 4-spannene på fellesstarten og var jublende glad da hun innkasserte seieren foran flere meriterte og erfarne utøvere.Den norske troppenPallen i 4-spann sprint junior med vinneren Andre Boysen Hillestad i midtenFellesstart i 4-spann sprint. Seieren gikk til Eira AasebyHenrik Oppen Schiøtz feirer seieren på oppløpet under stafettenPallen i combined herrer med Yngve Hoel på toppen, Eskil Knag nummer to og Vesa Pekka Jurvelin fra Finland som nummer 3Yvette Hoel og hennes ærlige og gode hund Morjo etter en spurt på oppløpet som sikret en 2.plass i combined for kvinnerEinar Sand Semmingsen inn til en 4. plass totalt i MD12 med sitt vakre hundespann

Europamesterskapet 2016 i nordisk stil, sprint og mellomdistanse er nå historie og vi kan se tilbake på et vel gjennomført arrangement på norsk jord.
I forkant av mesterskapet var det såpass lite med snø slik at løypene måtte legges om i flere av klassene. Dette byr alltid på utfordringer, men det ble tilslutt veldig bra!

Vi takker arrangørene for et veldig bra mesterskap!

Norge vant medaljestatistikken overlegent med følgende medaljer:

GULL (10)
Eskil Knag – Pulk
Trond Are Hoel – Snørekjøring
Yngve Hoel – Combined
Eira Aaseby – slede 4-spann fellesstart
Carina Nilsen, Emil Sletmo og Henrik Oppen Schiøtz – mixed stafett
Celine Hansen – Pulk (junior)
Celine Hansen – Combined (junior)
Julie Thue Holthe – Snørekjøring (junior)
Henrik Oppen Schiøtz – Pulk (junior)
Emil Sletmo – Combined (junior)
Andrè Boysen Hillestad – 4-spann sprint (junior)
*Bjørn Lyng Pedersen – MD6 (ikke EM klasse pga for få deltakere)
SØLV (10)
Eskil Knag – Combined
Yngve Hoel – Snørekjøring
Trond Are Hoel – Pulk
Carina Nilsen – Pulk
Yvette Hoel – Combined
Stine Lyse Klevengen – Pulk (junior)
Stine Lyse Klevengen – Snørekjøring (junior)
Stine Lyse Klevengen – Combined (junior)
Emil Sletmo – Pulk (junior)
Henrik Oppen Schiøtz – Snørekjøring (Junior)

BRONSE (6)
Eskil Knag – Snørekjøring
Mikal Lillestu – Pulk
Carina Nilsen – Snørekjøring
Carina Nilsen – Combined
Beatrice Gatti – 4-spann sprint fellesstart
Henrik Oppen Schiøtz – Combined (junior)

Fullstendige resultatlister ligger på www.em-2016.no

Julie Thue Hothe øverst på pallen i snørekjøring kvinner junior

Eira Aaseby, 18 år, kjørte raskest av alle 4-spannene på fellesstarten og var jublende glad da hun innkasserte seieren foran flere meriterte og erfarne utøvere.

Den norske troppen

Pallen i 4-spann sprint junior med vinneren Andre Boysen Hillestad i midten

Fellesstart i 4-spann sprint. Seieren gikk til Eira Aaseby

Henrik Oppen Schiøtz feirer seieren på oppløpet under stafetten

Pallen i combined herrer med Yngve Hoel på toppen, Eskil Knag nummer to og Vesa Pekka Jurvelin fra Finland som nummer 3

Yvette Hoel og hennes ærlige og gode hund Morjo etter en spurt på oppløpet som sikret en 2.plass i combined for kvinner

Einar Sand Semmingsen inn til en 4. plass totalt i MD12 med sitt vakre hundespann

 

 
NM del 1 – utsatt påmeldingsfrist

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Mar 2016

Asker Trekkhundklubb som skal arrangere NM del 1 på Geilo 12. og 13. mars har utsatt påmeldingsfristen til 8. mars!

Se mer informasjon om løpet på Asker Trekkhundklubb sin hjemmeside

 
Norgesmesterskapet i langdistanse 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Mar 2016

I morgen starter Finnmarksløpet som også har NM status i alle distansene.
Følg løpet via Finnmarksløpets hjemmeside

Vi ønsker deltakere og arrangøren lykke til!

 
En spennende uke i vente

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Feb 2016

Vi er nå inne i DEN hundekjøreruka!!!

På torsdag fyres det løs på Savalen under EM og så går det slag i slag over helgen med mye fart og spenning i nordisk stil, slede sprint og slede mellomdistanse.

På lørdag går startskuddet i Alta for Finnmarksløpet 2016, og noen timer senere skal 8 nordmenn legge ut på sin ferd gjennom Alaskas ødemark i Iditarod 2016.

Det finnes mange plattformer å følge de forskjellige løpene på, men de respektive hjemmesidene er et godt utgangspunkt:
http://no.em-2016.no/
http://finnmarkslopet.no/front.jsp?lang=no
http://iditarod.com/
NM del 1 – nordisk stil arrangeres på Geilo

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 24. Feb 2016

Asker Trekkhundklubb måtte tidligere i vinter avlyse NM del 1 pga dårlige forhold. De har nå jobbet intenst for å finne ny dato og et nytt sted slik at NM blir gjennomført i år, og de landet tilslutt på 12. og 13. mars på Geilo.
Dette er første helga etter EM på Savalen, men eneste mulighet for å få gjennomført NM.

Invitasjonen ligger i terminlista og mer informasjon om løpet er å finne på Asker Trekkhundklubb sin hjemmeside

Vi takker Asker TK for denne innsatsen.

PS: de som var påmeldt og hadde betalt før avlysningen skal ikke betale ny deltakeravgift.
Nye Norgesmestere er kåret

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Feb 2016

Hele Sørensen, Bærum HK. Foto: Per Sverre SimonsenHernan Maquieira, Folldal TK. Foto: Per Sverre SimonsenAndre Boysen Hillestad, Holmenkollen SK. Foto: Per Sverre SimonsenLena Boysen Hillestad, Holmenkollen SK. Foto: Per Sverre SimonsenMaren Lindahl, Bærum HK. Foto: Per Sverre Simonsen

I helgen ble NM i sprint og mellomdistanse arrangert på Gåsbu av Hamar Trekkhundklubb.

Vi gratulerer de nye Norgesmesterene:
Lena Boysen Hillestad – 4-spann sprint
Ole Petter Engli – 6-spann sprint
Svein Erik Teslo / Trine Olsen – 10-spann sprint
Lena Haugen – 6-spann mellomdistanse
Hege Ingebrigtsen – 12-spann mellomdistanse
Oda-Eline Flekstad – 4-spann mellomdistanse junior

Fullstendige resultatlister er her

Hele Sørensen, Bærum HK. Foto: Per Sverre Simonsen

Hernan Maquieira, Folldal TK. Foto: Per Sverre Simonsen

Andre Boysen Hillestad, Holmenkollen SK. Foto: Per Sverre Simonsen

Lena Boysen Hillestad, Holmenkollen SK. Foto: Per Sverre Simonsen

Maren Lindahl, Bærum HK. Foto: Per Sverre Simonsen
Vil du bli dopingkontrollør for hund?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Feb 2016

NHF behøver flere dopingkontrollører for hund. Full opplæring vil bli gitt. Du må være over 18 år, punktlig og nøyaktig samt snakke/skrive engelsk flytende. Du kan ikke være aktiv utøver.

Interesserte bes kontakte Antidoping Komitéen v/Anne-Grethe Sætrang på email: agzrang@online.no eller Marianne Lund på email: mariannelundno@yahoo.no
Seppalaløpet 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Feb 2016

Christen Smith fra Bærum HK gjennomførte sitt 44. Seppalaløp!Carina Nilsen fra Bærum HK vant 2-spanns klassen.Janne Rosenslind fra Bærum HK gjør klart til overnatting ute.Line Høglund fra Hadeland var med for første gang med sin gordon setter

I helgen ble Seppalaløpet gjennomført på Veldre Sag i Brumunddal av Bærum Hundekjørerklubb.
Dette var 30. gangen BHK arrangerte Seppala etter noen års opphold!

Løpet skulle opprinnelig gå i Bærumsmarka og på Krokskogen, men måtte flyttes på grunn av snømangel.

Vi gratulerer vinnerene og alle deltakerne for god innsats og gjennomføring.

1-spann herrer: Eskil Knag, Nittedal HK
1-spann kvinner: Cathrine Spigseth, Bærum HK
2-spann: Carina Nilsen, Bærum HK
Flerspann: Paal Lefdahl, Bærum HK
4-spann slede: Ingrid Dahlen, Bærum HK
6-spann slede: Marcus Bratholm Sjølie, Bærum HK
8-spann slede: Hans Lindahl, Bærum HK
Miniseppala: Synne Knag, Nittedal HK

Fullstendig resultatliste er HER

Christen Smith fra Bærum HK gjennomførte sitt 44. Seppalaløp!

Carina Nilsen fra Bærum HK vant 2-spanns klassen.

Janne Rosenslind fra Bærum HK gjør klart til overnatting ute.

Line Høglund fra Hadeland var med for første gang med sin gordon setter

 

Vedlegg:
Påmelding og uttak til EM på Savalen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Feb 2016

Her følger informasjon om påmelding til EM på Savalen 03. – 06. mars 2016.

Hovedleder for den norske troppen blir Lotte Friid Fladeby.

Sprint og mellomdistanse
Utøvere som ønsker å delta i sprint og mellomdistanse skal meldes på via Lotte på mail innen 14. februar.
Påmeldingen skal inneholde:
Klasse(r)
Navn
Fødselsdato
DID-nummer
Telefonnummer
Evt om spannet er RNB (Registrated Nordic Breed).

Det er søkt om utvidede kvoter med 5 norske deltakere i hver klasse. Hvis det er flere enn 5 som ønsker å delta vil TKS være ansvarlige for et uttak basert på resultater i denne sesongens terminfestede løp.
Når påmelding er utført og bekreftet av IFSS vil vi sende ut skjemaer til alle påmeldte utøvere som må fylles inn og returneres så fort som mulig. Disse skjemaene skal leveres samlet til arrangøren av laglederen før mesterskapet.

Nordisk stil
Utøvere som ønsker å delta i nordisk stil må stille på uttaksløp som er angitt av TKN. TKN vil ta ut et representasjonslag basert på resultater fra uttaksløpene. På grunn av avlysningen av NM sist helg, som også var et uttaksløp, har TKN kommet frem til følgende:

Melding fra TKN om Uttak 2016:

Vi har sett på alle mulige løsninger som skal gangne majoriteten ved uttaksløp. Vi vil derfor ikke arrangere uttaksløp samtidig som andre nordiske løp når denne sporten allerede lider av for lite deltagere. De som allerede har fått tilbud om å delta under EM er de som er medaljeforsvarere etter EM 2014 i Finland. De har uten uttaksløp, rett til å forsvare sin medalje. De har ikke uten videre rett til å få støtte, noe de evt får om de blir tatt ut. Vi håper fortsatt på å få utvidet kvote til EM. Vi har søkt om 5 kvinner, 5 herrer, 5 junior jenter og 5 junior gutter i alle øvelser. Dette har vi ikke fått innvilget enda. IFSS har gitt beskjed om at vi får vite dette etter påmeldingsfristen til EM har gått ut. Uttaket blir gjort 21/2. Da får utøvere en mail fra TKN.

Uttaksløpet i snørekjøring 20/1 går som planlagt. Vi prøver å få til et uttaksløp til i pulk, og gir umiddelbart beskjed så snart det kan bekreftes/avkreftes. Uavhengig vil vi som alle år tidligere benytte oss av muligheten til skjønn også i år. Ny beskjed kommer fortløpende! (Vi håper evt. da forståelse for at dette uttaksløpet da ikke er offentliggjort 30 dager i forveien.)

Utdrag nordisk reglemetRepresentasjonsoppgaver 14.3.1 Til representasjonsoppgaver taes løpere ut etter uttakningsløp. Alle uttakningsløp skal offentliggjøres min 30 dager i forveien. Ved alle uttakningsløp gjelder uttak etter poengsum.
1. plass 25 poeng
2. plass 20 poeng
3. plass 15 poeng
4. plass 12 poeng
5. plass 10 poeng
6. plass 8 poeng
7. plass 6 poeng
8. plass 4 poeng
9. plass 2 poeng  
10. plass 1 poeng
Dog kan skjønnsmessig uttak foretas av TKN. Det skal minimum arrangeres to uttaksløp før VM, EM og SOC samme sesong som mesterskapene arrangeres, dersom det er praktisk gjennomførbart. Uttatte løpere (ekvipasje) skal kunne disponere den hund man har kvalifisert seg med i mesterskap.

 

Kontaktinformasjon til Lotte Friid Fladeby:
E-post: lotte@sleddog.no
Telefonnummer: 21029816/48078459

Når det gjelder overnatting på Savalen er det lagt ut informasjon vedr. camping på arenaer på EM sin hjemmeside: www.em-2016.no

 

 

 
Eskil Knag vant Kongepokal

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Feb 2016

Eskil Knag - Kongepokal

I tåka og regnværet på Lygna skistadion i går ble NM del 2 – Flerspann – arrangert.

Eskil Knag – Norgesmester og Kongepokalen i herreklassen foran Yngve Hoel og Trond Are Hoel
Carina Nilsen – Norgesmester i dameklassen foran Solveig Aaseby og Karine-Helene Bryde Solberg
Julie Thue Holthe – Norgesmester i junior dameklassen foran Mathilde Lutnæs og Stine Lyse Klevengen
Henrik Oppen Schiøtz – Norgesmester i junior herreklassen foran Jørgen Støland Thoresen og Martion Korsmo Corell

Vi gratulerer alle!!

Alle resultatene ligger under Arrangement – Resultater
3 nye Europamestere er kåret

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Feb 2016

Hanna Lyrek - Foto: FemundløpetLasse Austgarden - Foto. FemundløpetPetter Jahnsen - Foto: Femundløpet

Det første Europamesterskapet i langdistanse er ikke over, men 3 ferske Europamestere har gått i mål på Røros. Det har vært spenning og skikkelig duell om seieren i alle klassene. De har sparket, løpt og jobbet hardt for å holde unna for konkurrentene. Her er vinnerene:

Junior: Hanna Lyrek fra Alta

 

F400: Lasse Austgarden fra Ler

 

F600: Petter Jahnsen fra Tufsingdalen

Alle foto: Femundløpet

Vi gratulerer så mye!!!

Les mer på www.femundlopet.no

 

 
Europamesterskapet i langdistanse er i gang!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Feb 2016

Klokken 11.00 gikk startskuddet i Kjerkegata på Røros og Miquel-Angel Martinez Garcia fra Catalonia var første startende på den lengste distansen som er 600 km. Deretter fulgte 41 andre utøvere hverandre ut av Røros i retning Femunden og første sjekkpunkt i Tufsingdalen.

Etter at alle 600 kjørerne hadde kommet seg avgårde startet 13 håpefulle juniorer som skal kjøre 200 km. Flere av disse lå værfast under uværet “Ole” i fjor og har i år mål om å komme seg gjennom hele løypa. Dette er noen tøffinger som ikke stoppes av vind og snøføyke.

Klokken 19.00 i kveld starter klassen som skal kjøre 400 km, og her er det 81 deltakere.

Løpet kan følges via GPS tracking og resultatservice på www.femundlopet.no og selvfølgelig via sosiale medier.

Vi ønsker alle 2 – og 4- bente utøvere og arrangøren lykke til!!!

Direkte link til GPS tracking: http://www.femundlopet.no/gps-tracking.html

 

 

 

 
OBS!! NM DEL 1 ER AVLYST

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Jan 2016

Asker Trekkhundklubb må beklagligvis meddele at NM del 1 må avlyses/utsettes. De er på plass på Nordåsen skianlegg nå og melder om løyper som har regnet helt/delvis bort.

Mer informasjon om evt flytting av arrangementet til en annen helg kommer.

I morgen braker det løs på Nordåsen skistadion på Maura med NM del 1 i nordisk stil. Det skal konkurreres om NM gull i combined (2 x 7,5 km) kvinner og menn*, og i pulk (10/15 km) kvinner og menn, junior og senior.
* I combined går junior og senior i samme klasse.

Det er nå påmeldt 75 deltakere til alle NM distansene, og rundt 125 deltakere totalt med rekrutt, gutt/pike og miljøklassene.

NM klassene er også uttaksløp til EM på Savalen i mars.

Teknisk arrangør av NM er Asker Trekkhundklubb. På grunn av vær og føreforhold ble det flytting av hele arrangementet til Nordåsen skianlegg der det etter sigende skal være gode forhold.
Vi ønsker deltakere og arrangøren lykke til med mesterskapet og oppfordrer samtidig alle interesserte til å komme som tilskuere!
Følg med på Asker Trekkhundklubb sin hjemmeside for oppdatert informasjon

 

 
DID – Drivers identification number

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Jan 2016

Alle som skal delta på vinterens Europamesterskap, både Femundløpet og på Savalen må ha DID nummer.
Dette nummeret er påkrevd av IFSS – det internasjonale hundekjørerforbundet og kostnaden ved å skaffe seg dette går via NHF til IFSS.

DID nummeret har flere funksjoner, blant annet:

 • Identifikasjon.  DID sikrer at utøveren identifiseres korrekt i alle situasjoner og løp, samt riktig skrivemåte av navn.  Det har vært tilfeller der utøvere var registrert som forskjellige personer (i World Cup), riktig skrivemåte og staving, – ikke alle har det samme alfabetet (kyryllisk alfabet f.eks).
 • Kontroll/godkjenning fra det nasjonale forbundet.  I og med at DID rekvireres fra utøvers nasjonale forbund kan det internasjonale miljøet bedre sikre at “bad guys” holdes utenfor sporten.  Om en utøver har historie med f.eks. dårlig oppførsel under løp (som har ført til offisiel reaksjon), tatt i doping eller ikke overholdt sine (økonomiske) forpliktelser (herunder medlemskap), kan det nasjonale forbund nekte utøveren  DID og dermed deltagelse i internasjonale løp.  IFSS og andre nasjonale forbund har ingen mulighet til å ha denne oversikten som det regnes med at de enkelte nasjonale forbundene bør ha.

Utøvere som skal representere andre land enn Norge under EM må derfor skaffe seg DID nummer via den aktuelle nasjonens forbund.

For norske utøvere som skal representere Norge tar dere kontakt med sled-dog@nif.idrett.no og oppgir navn, adresse, fødselsdato og klubbtilhørighet.
De som har løst inn sesonglisens for 15/16 kan benytte seg av det samme KID og kontonummer som da sesonglisensen ble betalt. Systemet vil da fange dette opp automatisk.

Beløpet er kr 260,-

Alle DID nummerene oppdateres 1 gang pr uke og listene ligger her (Betalte lisenser NHF m/DID nummer 2015-2016).

 

 

 

 
Seppalaløpet 2016 flyttes

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jan 2016

På grunn av litt lite snø i Bærumsmarka/Krokskogen og en mildværsperiode fremover har Bærum Hundekjørerklubb besluttet at arrangementet må flyttes for å kunne tilby deltakerne gode forhold. Arrangementet flyttes i sin helhet til Brummunddal og Veldre Sag. Oppdatert invitasjon ligger i terminlisten.

Husk at Seppalaløpet også har en egen hjemmeside med masse informasjon og historie: www.seppalalopet.no

Vi minner også om at NM del 1 – nordisk – i regi av Asker Trekkhundklubb førstkommende helg er flyttet til Nordåsen skianlegg på Maura.
Etterlysning

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Jan 2016

I forbindelse med vinterens EM arrangementer etterlyses det noen effekter som ble brukt under VM 2011. Effektene vi er ute etter er noen nasjons-skilt med utskårne hundehoder i nasjonenes farger.
Disse skiltene har vi lett etter og etterspurt flere steder, men foreløpig står vi uten spor. Bilder har vi heller ikke klart å finne. De ble sist sett i Holmenkollen i 2011.

Er det noen som vet noe om disse så ta kontakt med lotte@sleddog.no.
Klubbmedlemskap og hundekjørerlisens

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jan 2016

Flere klubber har meldt inn til oss at utøvere oppgir eller kjører konkurranser med klubbtilhørigheter som ikke er gjeldende.
For å kunne omtale seg som medlem i en klubb gjelder følgende bestemmelser:

 • Har betalt medlemskontingent til idrettslaget
 • Overholder klubbens og idrettens reglement

Hovedgrunnen til ugyldig medlemskap i klubbene er at medlemmene ikke betaler medlemskontingenten. Når dette ikke er i orden har de heller ikke rett til å tegne årslisens eller delta på NM (begge deler krever medlemskap i en klubb).
Vi vet at klubbene gjør et godt arbeid med å kreve inn medlemskontingenten, men ber dere om å sette enda større fokus på dette fremover. Se gjerne gjennom startlister/resultatlister og ta direkte tak i utøvere som ikke har tingene i orden. Vi tror ikke at folk ikke betaler fordi de mener det er feil – men at det rett og slett skyldes glemskhet.

Dersom medlemskontingent ikke har blitt betalt på 2 år taper man automatisk sitt medlemskap i klubben.

Vi på forbundskontoret kommer til å være nøyere med å sjekke opp klubbmedlemskapet til de som skal tegne årslisens, men har ikke full oversikt over dette før alle klubbene har tatt i bruk KlubbAdmin.

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål!

Se NIF’s lov vedr. medlemskap § 10-4, § 10-5 og § 10-6
Nye rutiner rundt årsmøter og ny basislovnorm

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jan 2016

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF. Det er blant annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til. Dette vil gjøre driften av idrettslagene enklere, og vil innebære at det i 2016 blir noen nye frister å forholde seg til.

For å hjelpe idrettslagene har NIF etablert følgende nettside der all ny informasjon er samlet:

Enklere idrettslag på 1-2-3:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/

Nedenfor har vi oppsummert de tre viktigste punktene:

1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars
NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette en siste frist for når idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. mars. NIF har utarbeidet informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt maler for innkalling, protokoll m.m. Se nettsiden.

MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016:
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016. Basislovnormen kan lastes ned her. Fyll ut de røde feltene, få den godkjent på klubbens årsmøte og send den deretter inn til idrettskretsen deres for endelig godkjenning.

2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april
Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.

3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016
Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016.

Vedlegg:
Ungdommenes Idrettsår 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jan 2016

2016 er dedikert til Ungdommenes Idrettsår

Det vil komme mer informasjon rundt dette etter hvert, men vi ønsker allerede nå at alle klubber tar dette med seg inn i sitt virke og sine arrangementer.

Ungdommene våre er norsk hundekjøring sin fremtid, både som utøvere og frivillige/ledere. De er også ressurser her og nå – både de aktive og de som er med på alt som skjer på det lokale nivået.

Vi er så heldige å ha en veldig aktiv og dedikert ungdomskomite i forbundet. De har allerede begynt å se på hvordan vi kan utnytte dette fokuset i året vi har foran oss.

Norsk idrett vil få tilført 24 millioner mer enn i 2015 av tippemidlene, og mye av dette vil øremerkes til ungdomsidrett i 2016. Vi vet ikke hvilke utslag dette vil ha for NHF enda, men vi må uansett være med på å sette fokus på dette viktige området.

Det er en kjent sak at idretten generelt sliter med ungdomsfrafall – hvordan kan norsk hundekjøring være med på å beholde flere ungdommer?

Vi vet at det gjøres masse godt arbeid i klubbene og at flere spennende prosjekter er på vei.
Sommerhundekjørerskolen skal gjenta fjorårets suksess på Skeikampen i uke 26 (søndag – søndag).

Bruk gjerne referansen «Ungdommenes Idrettsår» når dere omtaler ungdomsrelatert aktivitet i klubben og på arrangementer.

Dersom noen har gode ideer og tanker tar vi gjerne imot disse! Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker innspill eller ideer.
Kontaktperson er utviklingskonsulent i NHF, Lotte Friid Fladeby, lotte@sleddog.no

Ta vare på de ungdommene dere har, følg de opp og motiver de til videre deltakelse – både som utøvere eller som ressurspersoner/frivillige.

Noen artikler:
http://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Spillemidler-24-mill-ekstra-til-idretten-659010_1.snd
http://www.smp.no/100Sport/idrettspolitikk/article670496.snd
Løpssesongen er i gang!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Jan 2016

Foto: AC Fossum EndrerudFoto: Øystein Hvalseng

Til tross for utfordrende føreforhold de siste ukene i store deler av landet kom det såpass med snø at både Mush Synnfjell v/Torpa IL og Trøndercup v/Innherred TK fikk sparket i gang løpssesongen 2016 sist helg.

Foto: AC Fossum Endrerud. Pallen i Mush Synnfjell, nr 1 Kristoffer Halvorsen, nr 2 Sebastian Plurs Nilsen og nr 3 Han Petter Haugen

Mush Synnfjell har på få år vokst mye, både i forhold til deltakere, frivillige og ikke minst publikum. Dette arrangementet vokser mye på grunn av dedikerte og ivrige ildsjeler i det lokale idrettslaget Torpa IL, særlig ved primus motor Thomas Wærner og løpskoordinator Eli Vogt Godager.
Jeg (Lotte) var selv tilstede under den spektakulære starten i alpinbakken ved Spåtind hotell og registrerte de flotte rammene rundt løpet, den frivillige profesjonaliteten og ikke minst den store idrettsgleden til både 2 og 4 beinte utøvere og publikum.

Til helgen arrangeres både Gausdal Maraton og Alta 2-dagers – noe som tilsier at de fleste konkurransekjørere i langdistanse både i nord og i sør skal ut i dyst.
I Gausdal skal det for andre gang kjøres en 300 km løype som går gjennom 9 kommuner i tillegg til en egen “Tur Og Rekrutteringsklasse” (TOR 300) der hele løypa kjøres som en tur uten tidtakning, men i følge med dyktige og erfarne hundekjørere som veileder og gir råd underveis.
Det arrangeres også 200 km og 150 km.
I Alta er lengste distansen 260 km i tillegg til 220 km, 50 km og en egen juniorklasse.

Det er bra at løpsarrangører tester ut nye konkurranseformer, distanser og klasser for å skape en god utvikling av sporten. Det er mange muligheter til dette, i alle grener, innenfor dagens løpsreglement. Konkurranser og arrangementer er noe av det viktigste vi tilbyr våre medlemmer – disse må derfor være attraktive for å kunne vokse!

Vi krysser det vi har i håp om mere snø de nærmeste ukene slik at alle arrangementer kan gjennomføres på god måte.
Alle terminfestede løp er å finne under forbundets terminliste her: Terminliste

Foto: Øystein Hvalseng. Sjekkpunkt Halden