Norgescup i hundekjøring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Des 2019

TKN ønsker å innføre norgescup, NC, i nordisk for sesongen 19/20. Med dette håper vi på mer blest rundt sporten og dermed økt rekruttering i tillegg til å lage spenning for utøverne.  NC kan gjerne kombineres med lavterskelløp for lokale løpere som ikke ønsker å delta i NC.  Evt. kan det være en fin arena for lokale løpere å få målt krefter med de aller beste i landet.

Gjennomføring vil bli etter modell som beskrevet under:

Klasser Damer/herrer senior og junior
Øvelser Snøre enspann, combined og pulk
Konsept Gjennomføres over 4 helger dvs 6 konkurranser hvorav 4 teller i sammendraget (om noen har 5/6 konkurranser så strykes den/de med lavest poengsum) Siste helg kalles NC finale. Finalen gir dobbel poengsum. Sammenlagt premiering blir avholdt på finalen. 
Poengtabell Fra nr. 1 og utover: 25-20-15-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (poeng til 13 i hver klasse)

Følgende løp er med i sesongen 2019/20:

18. januar, Nittedalsløpet NC Pulk enspann

25. og 26. januar, Innherred TK combined og snøre. 

1. og 2. februar, Asker NM del 1 combined og 1 spann pulk.

27. mars. Finale i snøre NM på Birkebeineren.

Det jobbes med å få på plass sponsor/er.

TKN administrer sammenlagtlista og premiering på finaledagen. Premiering sammenlagt til de 3 første i hver klasse (inntil 1/3 premiering om vi finner midler til det).

Markedsføring:

På NHF sin offisielle hjemmeside, på NHF sin facebookside, på terminlista, i arrangørene sine innbydelser til løp. I arrangør sin lokalavis (her må arrangørklubb stå på og ordne dette).

Vi vil jobbe for å få med en artikkel på Langrenn.com.
Uttakskriterier – EM Falun Nordiskstil 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Des 2019

Da nærmer det seg EM som er i Falun 20.-23. februar 2020. Vi ønsker å lodde stemningen i forhold til hvem som har som ambisjon å kvalifiserer seg til dette mesterskapet. Ber om at de som har det melder fra til ketil.reistad@gmail.com  innen 27.12.19 slik at vi kan begynne å få litt oversikt.

Norges hundekjørerforbund v/TKN tar ut 3 utøvere i hver av øvelsene snørekjøring 1 spann, combined og pulk til EM i hundekjøring Nordisk i sesongen 2019/20. Gjelder både junior og senior. Samme utøvere kan kjøre flere disipliner (både individuelt og stafett). I tillegg kommer eventuelle forhåndsuttatte fra IFSS ut fra forrige sesongs resultater og eventuell ekstratildeling av nasjonale kvote- plasser. Her ser dere hvem som er forhåndskvalifiserte: https://sleddogsport.net/upload/document/events/ECh2020-List%20of%20preselected%20.xlsx

Her finner dere en link til EM i Falun: https://echsnow2020.com/

TKN vil innstille på at det søkes om ekstra kvoter i noen av klassene.

BASISREGLER FOR UTTAK

For å bli tatt ut til EM må ekvipasjen vær god nok til å ha en reel mulighet for medaljeplassering på gjeldende øvelse.

BRUK AV SKJØNN VED UTTAK

Eksempel på hva som kan legges i begrepet skjønn: Tidligere toppresultater i mesterskap – Løpere som innehar spesielle kvaliteter som laget har bruk for. Eksempel på dette er stafettløpere til EM-laget – Unge løpere kan bli prioritert foran eldre løpere ved ellers like kvalifiseringsresultat. Det vil kunne bli lagt vekt på hundestallen til aktuelle løpere.

Bemerkes at uttak IKKE er matematikk.

HVILKE RESULTAT LEGGES DET MEST VEKT PÅ:

WC/NC/Uttaksløp i Trøndelag 25. og 26. januar

NM del 1 Asker 1. og 2. februar

NM er meget tett opp til uttaket og vi må ha beskjed om du ønsker å delta dagen etter NM. Det vil si at det er viktig å ha snakket med arbeidsgivere osv. på forhånd.

Endelig uttak skjer etter innstilling fra landslagstrenere til TKN. Uttaket skal være gjort innen 4. februar.

STARTKONTINGENT

De forhåndsuttatte og de tre uttatte på kvote får dekket startkontingent fra NHF. De som blir tatt ut på ekstrakvote må dekke startkontingent selv. Viktig å merke seg at de som sier de tar plass og ikke stiller, må dekke startkontingent selv i etterkant. 

OVERNATTING FOR KVALIFISERTE UTØVERE

Den enkelte må selv ordne med overnatting og dekke dette selv.
Idrettskurs

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Des 2019

NIF har mange tilbud om e-læringskurs for utøvere, trenere, foreldre og personer med ansvar for drift av idrettslag. Forbundet anbefaler alle utøvere og foreldre å gå inn på Sunn Idrett og ta kursene de tilbyr om ernæring. Følg denne linken https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=10

Les mer om idrett og kosthold på sunnidrett.no
Trener 1 kurs 17-19.april 2020 på Budor

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Des 2019

Forbundet arrangerer Trener 1 kurs for alle over 16 år som ønsker å bli trener eller bare lære mer om hundekjøring. Se vedlegg for mer informasjon om kurset.

Kursholder er Sigurd Corell m.fl.

Påmelding og spørsmål kan rettes til mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

Pris: kr 500,-

Sted: Budor Gjestegaard

Vedlegg:
Nytt fra Antidopingkomiteen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Des 2019

Alle prøver av hund under dopingkontroll NM barmark 2019 var negative. Antidopingkomiteen takker for samarbeidet med kjørere og ledsagere og ønsker lykke til i vintersesongen.

Fra 2020 vil det være endringer i dopinglisten for mennesker. Se mer om hva som er endret HER eller gå inn og les mer under fanen antidoping.
NHF styre informerer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Des 2019

Det informeres om alle medlemmer av Etikk og Samfunnskomiteen har trukket seg.

Styret har tatt dette til etterretning.

Det er beklagelig at en komite som skal jobbe med etikk og samfunnsspørsmål på vegne av hundekjørernorge, i sitt møtereferat har snakket så ettertrykkelig ned sin egen organisasjon.  Det er også beklagelig at referatet legges ut på sosiale medier med den ordlyden referatet har.

Det er spesielt at en komite som har som hovedtema «etikk», finner det formålstjenlig for NHF, den organisasjonen de representerer, å formulere en så krass mistillit til egen organisasjon på sosiale medier.  Det er kun egnet til å skape mistillit og splid i miljøet.

ESK kritiserer styrets behandling av ESK.  Videre kritiseres at tinget har vedtatt en for liten budsjettpost til ESK.  Dette settes opp mot et beløp som benyttes administrativt. (Vi finner ikke igjen tallet i budsjettet) En riktigere sammenligning må være hvordan budsjettpostene for de ulike komiteene er fordelt.  Videre må en ta i betraktning at de totale budsjettposter som gjelder hund i vårt nåværende budsjett, beløper seg til i underkant av kr 160 000, -, hvorav kr 60 000,- skal gå til veterinærkostnader og kr 60 000,- til antidopingarbeid.  Resten skal fordeles på alt arbeid som har med «hund» å gjøre.   Spørsmål knyttet til nasjonalparker går inn under posten anlegg.

For administreringen av organisasjonen NHF står det i strategiplanen som er vedtatt på tinget, at vi skal jobbe for å styrke administrasjonen blant annet fordi dette vil komme klubbene og medlemmene til gode.  Inkludert i det administrative arbeidet ligger også kostnader til organisering av samlinger, Roockiekurs mv.

Etikk handler om verdier.

NHF s tingvedtatte verdier er engasjement, fellesskap, lojalitet og hundevelferd.  Vår visjon er samspill og glede.

Når man påtar seg et tillitsverv, enten det er å sitte i styre, komite eller utvalg i NHF så krever det at man har en viss organisasjonsforståelse og at man følger de organisatoriske prinsipper som gjelder.

Det står i vår lov §22 nr. 6 at bla ESK har Forbundsstyret som sitt overordnede ledd.

Det følger av vår lovs §20 c) at forbundsstyret skal påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd og sørge for at særforbundet har tilfredsstillende organisering av regnskap og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

Mandater til den enkelte komite eller det enkelte utvalg kan ikke overstyre våre lover.

NHF har en rutine på at alle komiteer og utvalg skal lage et eget budsjett som ligger innenfor de tingvedtatte budsjettrammer.  Budsjettet skal gjenspeile aktivitet som er forankret i årlige handlingsplaner som komiteer og utvalg utarbeider iht NHF s tingvedtatte strategiplan og styrets handlingsplan.

Det er beklagelig at ESK ikke har utarbeidet handlingsplan eller budsjett for foregående og inneværende periode.  ESK har søkt styret om utvidet budsjett, fordi de mener at tinget vedtok for lavt budsjett for deres arbeid.  Saken er behandlet av styret, som ikke fant det forsvarlig å bevilge mer penger til ESK på tidspunkt for søknaden, da ESK ikke hadde en forsvarlig nok plan for hvordan pengene skulle benyttes. Pr dato står budsjettposten på kr 20 000,- ubenyttet.   Budsjettposten på kr 80 000,- for 2018 stod også ubenyttet.

Styret vil understreke at ESK er en svært viktig komite for NHF. Dersom det foreligger godt planarbeid med realistiske og strategiske mål, så vil det være naturlig å ta opp ekstra bevilgning når budsjettene skal revideres på tinget.  

For hundekjørernorge er det vesentlig å ha en overordnet plan for hva som er vårt offisielle standpunkt i viktige saker knyttet til utøvelsen av vår sport.  Det gjelder bla i forhold til Nasjonalparker, det gjelder i forhold Mattilsynet, det gjelder i forhold til Hundeloven.

Hundeloven er nå muligvis under revisjon i forbindelse med at Landbruks- og Matdepartementet har overtatt ansvar for loven fra Justisdepartementet. Det ligger muligvis i kortene her at man bl a ønsker strammere regler for registrering av hunder.

Dette er emner som styret trenger bidrag til fra fagutvalg og resurspersoner i vårt miljø, og som er temaer ESK skal/skulle jobbe med.  Det er store og tunge og viktige temaer, som krever gjennomarbeiding.  For alle høringsuttalelser gjelder at disse går gjennom styret, men utarbeidelsen av høringen kan skje ved hjelp av komiteer og utvalg med spesialkompetanse.

Styret synes det er beklagelig at ESK har valgt å trekke seg uten å ha laget budsjett og handlingsplan.

Styret ser det lite hensiktsmessig at denne saken diskuteres på sosiale medier.  Dersom noen har konkrete spørsmål, kan de rettes til AU.
Miljøhåndbok for arrangementer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Nov 2019

Vi har nå lagt ut idrettens Miljøhåndbok for arrangementer på vår hjemmeside under “arrangørinformasjon”. Vi håper alle klubber vil lese denne, og bidra til at vår idrett blir oppfattet som en miljøbevist idrett.

Et arrangement som tar miljøarbeidet på alvor gir et troverdig inntrykk – både hos publikum, utøvere, medarbeidere og sponsorer.
Adelskalender oppdatert

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Nov 2019

Nå er Adelskalenderen for Barmark oppdatert med resultatene fra NM 2019.
Rookiekurs 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Okt 2019

Rookie kurs 2019
Klubb Dato   Antall
Folldal Trekkhundklubb 16-.17 nov    
Hakadal Sledehundklubb 26.-27. okt    
Alta Trekkhundklubb 23.-24. nov    
Sledehundklubben MUSH 18.-20. okt    
Femund Trekkhundklub 20.-22-sept Gjennomført 22Resultater NM

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Okt 2019

Det har vært et vellykket NM på Jømna. Norges Hundekjørerforbund vil takke Trysil Hundekjørerklubb for et flott arrangement, og gratulerer alle ferske NM vinnere.

Her er resultatene:
NM Barmark lørdag
NM Barmark søndag
NM Barmark stafett søndag
NM Barmark Parstafett søndag

Vedlegg:
Barnas Hundekjørerdag

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Okt 2019

Barnas Hundekjørerdag” er en flott mulighet til å introdusere sporten for barn og unge. Norges Hundekjørerforbund ønsker å motivere alle våre klubber til å arrangere «Barnas Hundekjørerdag» minst en gang hvert år. Som incentiv ønsker forbundet å bidra med en startpakke til de klubbene som ønsker å gjennomføre en dag for barna. Pakken inneholder følgende:

 • Medaljer som kan deles ut til barna etter gjennomført løp
 • Mal for startnummer som kan printes ut og festes i klærne med en sikkerhetsnål.
 • Mal for diplomer.
 • Materiell fra våre til enhver tid gjeldende sponsoravtaler og/eller overskuddsmateriell fra for eksempel tidligere gjennomførte arrangementer. 

Det er lagt en “idebank” i verktøykassen på hjemmesiden hvor man kan få litt innspill til hvordan man gjennomfører et slikt arrangement. Vi håper det er mange klubber som vil gjennomføre dette arrangementet i løpet av vinteren, da vi vet at dette er et supert initiativ for å få med flere til sporten.

Planlegger din klubb å arrangere “Barnas Hundekjørerdag”, gi beskjed til administrasjonen så fort som mulig, slik at vi får bestilt medaljer.

Vedlegg:
Femundløpet på TV 2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Okt 2019

I dag lanserer Aker BioMarine Qrill Pet Arctic World Series (QPAWS), verdens første offisielle internasjonale mesterskap for hundekjøring. Femundløpet er eneste norske og europeiske løp på lista.   

På helt nye digitale plattformer og internasjonal TV, vil Femundløpet og regionen nå ut til et større publikum enn noen gang. Målet for satsingen er å bringe spenningen, gleden og prestasjonene fra de mest eksotiske arktiske hundesledeløpene til et verdensomspennende publikum.

– Vi er stolte over å få den unike muligheten til å samarbeide om utvikling og synliggjøring av hundesporten og profilene sammen med Aker Biomarine og tre andre internasjonale anerkjente hundeløp. Iditarod i Alaska er ett av dem, der nordmannen Joar Leifseth Ulsom i 2019 kom i mål 12 minutter bak vinneren. Dette mener vi er rett vei å gå, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll i Femundløpet.

Femundløpet har over en 30-års periode blitt bygd opp til et godt anerkjent internasjonalt arrangement. 

– Det er er ene og alene noe vi kan takke ildsjeler, frivillige og støttespillere for. Vi har i år brukt mye tid og energi for å komme dit vi er nå, men mye gjenstår før vi tar det endelige steget ut til et verdensomspennende publikum, sier Kokkvoll, og understreker at kommende sesongs løp er et steg i en flerårig satsning. 

– Dette er også et grep i retning av å bli mer økonomisk bærekraftig, både for oss og sjekkpunktene. Samtidig ønsker vi å få opp premiepotten til våre kjørere. Oppmerksomheten bør generere økt inntekt til sjekkpunktene og den produktutviklingen vi på sikt skal komme med. Sitter vi med hendene i fanget blir det ingen utvikling, mener han, og legger til at den videre utviklingen skal skje i tett samarbeid med utøverne. 

– Vi er forberedt på at vi kan bli møtt med skepsis og konfrontert med at dette vil føre til økte påmeldingsavgifter og kommersialisering av Femundløpet. Det korte svaret er nei – for deltakerne får dette ingen praktisk betydning, annet enn økt oppmerksomhet for sporten og deltakerne, sier Kokkvoll. 

– Forhåpentligvis øker dette interessen for hundekjøring på lik linje som det som har skjedd med sjakksporten, mener han. 

Den første sesongen av QPAWS2020 består av fire legendariske hundeløp; Femundløpet, Iditarod i Alaska, Volga Quest i Russland og John Beargrease i Minnesota. QPAWS2020 gjelder for klassen F650 i Femundløpet. 

Cupen er et resultat av Aker BioMarines engasjement for hundehelse og hundekjøring, og konsernet har de tre siste årene jobbet med utøvere og løpsarrangører for å lære mer om sporten og de mange elementene som representeres. Sammen med internasjonal dekning på TV og nett, betyr QPAWS-satsningen også et helt nytt, GPS-basert trackingsystem som gjør publikumsopplevelsen av løpet enda bedre. Mer informasjon om TV-sendinger og poengsystem blir offentliggjort innen kort tid. 

– Vi tror på sporten og kulturen, og mener den omsider kan få den internasjonale oppmerksomheten og anerkjennelsen den fortjener, sier administrerende direktør, Matts Johansen i Aker BioMarine, og sier de allerede er i kontakt med flere potensielle løp til å utvide mesterskapet i 2021. 
Reiseregninger og utlegg – Visma Expense

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Okt 2019

I forbindelse med at Norges Idrettsforbund og dermed Norges Hundekjørerforbund endret økonomisystem fra og med 1/1 2019, er rutinene for fakturering og utbetaling av utlegg, samt honorarer endret. 

Dette har betydning for alle som har krav på refusjon fra Hundekjørerforbundet. Dette kan for eksempel være landslagsutøvere, reiseledere, dommere og kursledere osv.

REISE OG OPPDRAG FOR HUNDEKJØRERFORBUNDET
For å besørge rett økonomisk håndtering for de som påtar seg oppdrag for Hundekjørerforbundet, eller som har krav på refusjon av reise og andre kostnader, er det implementert nye rutiner for utbetaling av utlegg og honorar.

Dette innebærer at de som har krav på utlegg og skal motta honorar må registrere seg i, og ta i bruk Expense. Utbetalingene skjer en ganger per måned; den 10.  

UTBETALINGER VIA EXPENSE

Norges Idrettsforbund tok i bruk Expense sommeren 2015. Dette er et enkelt system som gir tilgang til (gamle) data, dokumentasjon og sporbarhet. Per i dag er det nærmere 800 unike brukere registrert i systemet, og Norges Hundekjørerforbund tok dette i bruk fra og med 1. Mars 2019. Alle krav om utleggsgodtgjørelse skal derfor fra og med 1. mars legges inn i Expence innen 14 dager etter endt oppdrag.

HVORDAN BLI EXPENSE-BRUKER
Alle som gjør oppdrag for NHF og som skal ha refundert utgifter må sende en epost til stinerudshavn.jacobsen@idrettsforbundet.no med følgende personopplysninger:

 • For og etternavn
• Adresse
• Postnummer og poststed
• Fødselsnummer
• Bankkontonummer
 • E-post adresse

Innen 2 virkedager vil man få en aktiverings e-post fra Visma Expence for å ta systemet i bruk. Se vedlegg for fremgangsmåte. Avdeling og prosjektnummer som de ulike utleggene skal føres på, fås av generalsekretær.

Les mer om rutinene og hvordan det nye systemet skal tas i bruk

Vedlegg:
Rookie kurs

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Okt 2019

Det skal arrangeres flere Rookie kurs rundt om i landet denne høsten. Kursene er åpne for alle som er medlem i en klubb tilknyttet NHF. Ta kontakt med arrangerende klubb for informasjon og påmelding.

Klubb Dato
Folldal Trekkhundklubb 16-.17 nov/4.-5 jan
Hakadal Sledehundklubb 26.-27. okt
Alta Trekkhundklubb 23.-24. nov
Sledehundklubben MUSH 18.-20. oktSverige opphever konkurranse forbudet.

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Sep 2019


Vi har nå fått den gledelige beskjeden om at Sverige åpner opp for norske deltakere. Det vil si at VM i Nybro går som planlagt
Invitasjon til åpen samling

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Sep 2019

Innbydelse ÅPEN landslagssamling i Torsby
Tid: Fredag 1. november kl 1500 – søndag 3. november kl 1700
Sted: Torsby skitunell og Hovfjelltoppen nord for Torsby (26 km)
Bosted: Hovfjelltoppen, 26 km nord for Torsby hvor vi har leid 2 hytter Innhold: Hundetrening på første økt lørdag og søndag + noe fysisk for løper etter hundeøkt Skitrening i tunellen andre økt fredag, lørdag og søndag

Deltakere: Dame og herrelandslaget + de som satser på nordisk stil i aldergruppen 17+

Pris: Landslaget får dekket mat/overnatting og skikort

De som ikke er på LL betaler selvkost. Prisen avhenger litt av antall deltakere.

Ca. kr. 250,- for overnatting + litt for kost, (blir handlet inn felles og vi lager mat i hyttene.) Sporkort 3 dager blir 410 (450) om vi blir flere enn 10 stk. Reise dekkes av den enkelte, så tenk samkjøring.

Påmelding: Sendes til ketil.reistad@gmail.com

Landslaget innen 20. oktober

Øvrige deltagere innen 10. oktober

Trenere: Kristoffer og Ketil + flere i fall stor påmelding

VIKTIG:

Suksessfaktor i forhold til øktene i skitunellen er å ha klær for å skifte til tørt etter øktene inne i tunellen. Husk at du må kle deg som om det er vinter med ca. minus 3 gradet inne i tunellen.

Tentativt program

Tid Hva Hvor
Fredag 1. økt Hundeøkt som egentrening Etter eget valg
Fredag 1500 Skiøkt, tilvenning på ski, 2 t, skift til tørt og løp 15 min etterpå Skitunellen
Fredag 1830 Middag Hovfjelltoppen
     
Lørdag 0730 Frokost På egen hytte
Lørdag 0830 Hundetrening, Klokken 0930 felles hurtighet på beina   Kommer senere
Lørdag 1030 Lunch Mulighet for mat før 2 økt
Lørdag 1530 Hardøkt på ski, avsluttes med 15 min løping. Skitunellen
Lørdag 1800 Middag  
     
Søndag 0730 Frokost  
Søndag 0830 Hundeøkt + kl 0930  basis styrke felles Kommer senere
Søndag 1030 Lunch Mulighet for mat før 2 økt
Søndag 1500 Langtur på ski + hurtighet på ski, avsluttes med 15 min løping Skitunellen Økta ferdig til kl. 1700, matpakke evt kjøpe seg middag selv.

Husk:

Treningsklær etter årstid og vær

Laken, putevar og sengetrekk, håndduker etter behov

Vi handler inn mat og tilbereder på fellesen så alle må være innstilt på å bidra.

Velkommen til ei innholdsrik helg!

https://skidtunnel.se/
http://www.hovfjallet.se/hovfjallets-stugbyNM-Barmark går som planlagt

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Sep 2019

NHF har i samråd med Mattilsynet bestemt at NM-Barmark vil gå som planlagt.

Mattilsynet har ingen motforestillinger mot å arrangere NM-Barmark, så lenge Mattilsynets anbefalinger overholdes. Les mer her

Det må tas forhåndsregler både fra arrangør og deltaker, og det må være god informasjon rundt arrangementet til alle deltakere.

Følgende forhåndsregler skal overholdes:

 • Unngå i størst mulig grad nærkontakt mellom hunder
 • Hundeavføring skal plukkes opp
 • Hunder skal luftes i bånd
 • Det anbefales å ikke låne hunder til flerspann
 • Hundene skal være plassert i bil eller innhegning når de ikke skal varme opp eller skal gjøre seg klar for start
 • Hundene plasseres så fort det er mulig etter løp i bilen eller innhegning
 • Arrangør bør ha ekstra personell slik at de kan følge opp om forhåndsreglene følges
 • Arrangør har fullmakt til å vise bort utøvere eller publikum som ikke overholder forhåndsreglene
 • Arrangøren skal sende e-post til alle deltakere å informere om forhåndsregler for løpet
 • Arrangør har hundeposer tilgjengelig, og har plassert ut avfalls bøtter til dette formål på stadion

Vi minner om at deltakerne stiller opp på eget ansvar, og kan ikke stille noen økonomiske krav til arrangør, hvis hunden(e) skulle bli syke i etterkant av løpet.
Løp til Terminlisten 2019/2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Sep 2019

Det er fremdeles ganske få løp som er registrert i terminlisten denne sesongen. Vi ber derfor de klubbene som har planlagt løp denne sesongen, som enda ikke ligger på terminlisten om å sende inn datoen for løpet til forbundet. Vi trenger ikke program eller invitasjon, det viktigste er at datoen for løpet ligger i kalenderen.

Det blir vanskelig for utøverne å planlegge sesongen hvis ikke alle planlagte løp ligger ute.
Nytt vedtak i forbindelse med NM-Veka

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 24. Sep 2019

NHF er så heldige å være en av 6 idretter som får være med på NM-Veka vinter 2020. For å ikke gjøre for store endringer på det eksisterende NM programmet, har styre vært nødt til å fatte vedtak om dispensasjon fra NM regelverket. Se vedtak her

Det innføres nå internasjonal stafett i NM programmet, som vi tror skal bli en spennende øvelse for både utøvere og tv seere. Fordelen med å velge en ny gren som går søndagen, er at det ikke blir noen endring for de distansene som allerede ligger i NM-programmet.

Vedlegg:
Husk å løse lisens

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 24. Sep 2019

Det er viktig at alle utøvere husker å løse lisens i god tid før de skal starte i løp. Betalingen går digitalt via Min Idrett, så viktig å huske å bruke KID nummer. Vi har kun tilgang på nedlastninger av OCR betalinger fra banken en gang i uken. Dette gjøres på mandager. Det vil si at hvis du betaler lisensen samme uke som løpet går, vil du ikke være registrert i listen over lisenser på vår hjemmeside. Vær derfor i forkant, så slipper du å ta med dokumentasjon på betaling. Dette er både tungvint for deltaker og arrangør.

Har du betalt og ikke står på listen, send kvitteringen på betalingen av lisensen til vibecke.schoyen@sleddog.no.

Vi minner om at det er nye satser på lisens denne sesongen. prisene finner du under lisens her på hjemmesiden. De som har betalt inn samme beløpet som i fjor blir ikke registrert med lisens. For å rette opp i dette betaler man mellomlegget mellom det som er betalt og hva lisensen egentlig koster. Bruk samme KID nummer, så registrerer systemet det automatisk.

Vi har oppdaget at systemet ikke klarer å skille mellom forskjellige lisenser med samme sum, derfor er utvidet lisens nedjustert med kr 5 fra kr 900.- til kr 895.-

Vi minner også om at alle deltakere som skal delta på WC, VM eller EM må ha gyldig DID. Dette må gjøres god tid i forvegen, da dette betales og sendes inn manuelt fra kontoret til IFSS.

Vi ønsker alle aktive en god sesong!
Hva er viktig for oss?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Sep 2019

Under Tinget 2019 spurte vi de oppmøtte deltakerne hva de opplevde var viktige fokusområder i arbeidet som gjøres fremover. Svaret ble lagt inn som stikkord i denne ordskyen.
Søker arrangør NM-Barmark 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Sep 2019

Barmarks-komiteen ønsker å være tidlig ute med å finne arrangører til NM for å kvalitetssikre arrangementet. Barmark-komiteen tar derfor gjerne imot søkere som kan tenke seg å arrangere NM i barmark høsten 2021. Vi har allerede Trondheim TBK som arrangør for 2020, men vil gjerne langtidsplanlegge for 2021 også. Så hiv dere rundt og kom med interesse og aktuelle steder….»
Åpner for enkelte løp

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Sep 2019


Norges Hundekjørerforbund har i dag besluttet i samråd med Mattilsynet at vi åpner for konkurranse med ekvipasjer med 1(en) hund og eier. Det er kun enkeltstarter som det åpnes opp for. Mattilsynet mener at det i dette tilfellet er forsvarlig å avholde løp, men det er viktig at hundene ikke er i nærkontakt med hverandre, og at man overholder mattilsynets liste over anbefalinger. Se liste her

For å gjennomføre løp på en forsvarlig måte MÅ disse forhåndsreglene overholdes:

For deltaker:
Alle hunder holdes avskilt.
Hunden skal luftes i bånd.
All hundeavføring må plukkes opp og kastes i lukkede poser.

For arrangør:
Ekstra bemanning som overvåker at forhåndsreglene blir overhold.
Arrangøren har mulighet til å vise bort deltakere som ikke overholder forhåndsreglene.
Det sendes ut e-post til alle deltakere om forhåndsreglene som MÅ overholdes.
NHF følger Mattilsynets råd

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Sep 2019

Det er den siste tiden kommet en del forespørsler til NHF hvorvidt det bør avvikles løp eller ikke. NHF har en klar holdning, og det er at vi følger Mattilsynets anbefalinger i denne saken. Siste oppdatering i dag, er at Mattilsynet opprettholder anbefalingen om at ansamlinger av hunder bør unngås. Det vil si at NHF ikke vil sende TDèr til løp inntil Mattilsynet mener det er trygt å arrangere tilstelninger der flere hunder samles.

Dagens anbefalinger fra Mattilsynet finner dere her

Vi oppfordrer også alle hundeeiere å plukke opp avføring etter hunden sin, da dette kan bidra til mindre spredning av bakterier.

NHF følger daglig opp Mattilsynets anbefalinger, og vil sende ut informasjon så snart det er blitt gjort noen endringer på dette.
Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Sep 2019

Mattilsynet har sendt oss informasjon om at publiseringen av resultatene fra nasjonalt tilsynsprosjekt av hunder som bor ute, er forsinket.

Resultatene vil publiseres i første del av november.

Resultatene vil bli publisert så fort vi har mottatt disse.
Forbud mot å konkurrere i Sverige

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Sep 2019

Det Svenska Draghundfôrbundet har i dag besluttet at alle hunder bosatt i Norge nektes å konkurrere i Sverige. Årsaken er sykdomsutbruddet som allerede har tatt livet av flere hunder i Norge.

Det svenske forbundet har besluttet å følge Svenske Kennelklubben sine retningslinjer i denne saken.

Les mer om saken her
Flere utbrudd av alvorlig sykdom hos hund flere steder i landet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Sep 2019

Vi viser til varsler om flere tilfeller av alvorlig sykdom hos hund, omtalt i en rekke sosiale medier de siste dagene. Sykdommen viser seg gjennom blodig diaré og oppkast, samt raskt forverring av hundens almenntilstand. Den er nå påvist over hele landet og det er per nå rapportert inn 20 dødsfall.

Dersom din hund har kraftig blodig diaré eller blodig oppkast og redusert almenntilstand hos en ellers frisk hund – ring din veterinær umiddelbart. Hundekjørerforbundet følger situasjonen tett.

Mange arrangører har nå tatt ansvar og avlyst arrangementer som går av stabelen de nærmeste helgene.

Det forbundets klare oppfatning at det inntil videre ikke bør foregå arrangemanter der det ikke er mulig å holde hundene klart atskilt. Barmarksløp, fellestreninger og andre tilstelninger av hund bør innstilles inntil situasjonen er mer avklart.

Førstkommende terminfestede løp på Skaun er nå avlyst av arrangøren. Det vurderes fortløpende om terminfestede løp de påfølgende helgene også skal avlyses.
Nye lisens satser 2019/2020

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Sep 2019

Da det er en del løpere som har betalt lisensen med samme sats som fjorårs sesongen, minner vi om at tinget vedtok økning av lisensen for inneværende sesong. IFSS har også økt prisen på DID denne sesongen.

Priser lisenser 2019/2020:

Engangslisens 13-17 år       50,00  
Engangslisens over 17 år       200,00  
Kjører 13-17 år       250,00  
Kjører 13-17 år inkl DID       700,00  
Kjører over 17 år       450,00  
Kjører over 17 år inkl DID       900,00  
Utvidet lisens alle inkl. DID       1 350,00  
Utvidet lisens alle       900,00

Ytterligere informasjon finner dere her
Invitasjon NM Barmark

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Sep 2019

Innbydelse NM Barmark 2019

Trysil Hundekjørerklubb ønsker velkommen til

NM Barmark

på Jømna/ Heradsbygd skistadion

12.-13. oktober 2019

NM Barmark vil bli arrangert etter Norges Hundekjørerforbunds regler www.sleddog.no og er åpent for kjørere fra andre land selv om bare nordmenn kan bli medaljevinnere. NM er også uttaksløp for VM Barmark.

Tid: Lørdag 12.oktober første start kl.11.00.

       Søndag 13.oktober første start kl.11.00.

Lagledermøte begge dager i sekretariatet kl.10.00.

Offesiell åpning lørdag kl.10.30 på stadion.

Sted: Jømna/ Heradsbygd skistadion ca 10 sør for Elverum sentrum.

Påmelding: mail til rel@trysil.kommune.no innen lørdag 5.oktober 2019. Siste frist for etteranmelding (mot dobbel startkontingent) og endring av klasser vil være torsdag 10/10-2017.

Startkontingent til kontonr 1822.07.92028.

Rennleder: Randi Elin Lutnæs, 98656259, rel@trysil.kommune.no

Løypesjef: Frode Flathagen

TD: Steinar Johansen og Øystein Klevsgård

Klasser:

Lørdag: Første start kl.11.00. for alle klasser er distansen  ca 5,7 km

Klasse Alder Øvelse Antall hunder Startkontingent
Piker 14-16 år snøresykkel 1 325,-
Gutter 14-16 år snøresykkel 1 325.-
Kvinner junior 17-20 år snøresykkel 1 375,-
Menn junior 17-20 år snøresykkel 1 375,-
Kvinner senior 17+ snøresykkel 1 375,-
Herrer senior 17 + snøresykkel 1 375,-
Senior 17+ Sparkesykkel 1 hund 375,-
         
Junior 17-20 år Sparkesykkel 1 hund 375,-
Senior 19+ Vogn 4-spann 3-4 hunder 375,-
Junior 17-20 år Vogn 4-spann 3-4 hunder 375,-

Bamseløp: barneløp 0-13 år ca 500 meter inne på stadion hvor egen hund eller bamse får bli med på løpet. Gratis å starte, premie til alle J Starten går ca en halv time etter siste målgang på NM-klassene. Påmelding sammen med de andre påmeldingene klubben har eller i sekretariatet innen lørdag kl.12.00.

Søndag:  Første start kl.11.00.

Klasse Alder Øvelse Antall hunder Startkontingent
Piker 14-16 år Snøreløping 1 hund 325,-
Gutter 14-16 år Snøreløping 1 hund 325,-
Kvinner junior 17-20 år Snøreløping 1 hund 375,-
Menn junior 17-20 år Snøreløping 1 hund 375,-
Kvinner senior 19+ Snøreløping 1 hund 375,-
Menn senior 19+ Snøreløping 1 hund 375,-
Junior 17-20 år Sparkesykkel 2 hunder 375,-
Senior 19+ Sparkesykkel 2 hunder 375,-
Gutt / pike 14-16 år Sparkesykkel 1 hund 325,-
Senior 19+ Vogn 8-spann 6-8 hunder 375,-
Miljøklasse – kom med den hunden du har-klasse J 14 + Sykkel, sparkesykkel, snøreløping     100,-

Stafett: Stafett 17+:   3 X 2,6 km ( snøreløpe-løypa). Starten går ca en halv time etter siste klasse er i mål. Info kommer i programmet.

1.etappe: Snøreløping 1 hund

2.etappe: Sparkesykkel 1 hund

3.etappe: Snøresykkel 1 hund

Startkontingent : 3 x 375,- kr.

Parstafett 14-16 år ( ikke NM-gren) 2 x 2,6 km ( snøreløpe-løypa)

1.etappe: Snøreløping 1 hund

2.etappe: Sykkel/ Sparkesykkel 1 hund (valgfritt)

Startkontingent : 2 x 100,- kr.

Husk chiplister som må være klare i bilen i tilfelle stikkprøver.

Husk også vaksinasjonspapirer, det vil bli tatt stikkprøver. Kjørere fra Sverige ( kjører gjennom Sverige må huske mark-kur (avmasking) for revbendelorm. Kjørere fra resten av Europa må huske rabiesvaksine. Sjekk NHFs regelverk for vaksiner www.sleddog.no

Nordic breed-kjørere kan gjerne ved påmelding skrive at de er nordic breed-kjørere, så kan vi merke det på startlisten og evt sette de en egen gruppe til slutt i aktuelle klasser. Det vil ikke bli egen premiering for nordic breed-kjørerne.

Det er mulig å trene i løypa frem til klokka 09.00 på lørdag morgen. Løypa vil bli enkelt merket for trening 15/9 og vil bli konkurransesperret fredag 11/10.

Overnatting på arenaen bestilles sammen med påmeldingen og koster 150,- pr natt pr boenhet. Betales sammen med påmelding til konto 1822.07.92028.

Info vil bli lagt på facebook: NM Barmark 2019,  eller ta kontakt med rennleder Randi Elin Lutnæs  rel@trysil.kommune.no    tlf 98656259

Parkering 50,- pr dag.

Velkommen til ei spennende NM-helg,

 håper alle får det gøy med sine firbeinte venner.
Rookie kurs

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Aug 2019

Vi håper flere klubber vil arrangere Rookie kurs i løpet av sesongen. NHF vil bidra med kr 10000 til de klubbene som arrangerer Rookie kurs, men da må vedlagte kriterier være overholdt.

Kriterier:
Kurset må være åpent for alle medlemmer av NHF
Minimum 7 deltakere
Følge kursmanualen for Rookie kurs
Kopi av invitasjon sendes vibecke.schoyen@sleddog.no
NHF står fritt til å markedsføre kurset

Søknadsfrist for støtte 2019 er 1. oktober
Rapportering skal skje innen 14 dager etter avholdt kurs

SØKNADSSKJEMA
RAPPORTSKJEMA

Vedlegg:
NM-Barmark 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Aug 2019

Trysil Hundekjørerklubb er tildelt NM 2019, 12.-13. oktober på Heradsbygd Elverum.
Da det er svært kort tid i mellom NM, som også er uttak til VM, ber vi de utøverne som satser på å kvalifisere seg til VM i Sverige, må ta kontakt med Laila Leegaard lleegaar@gmail.com senest 5. oktober.
Stipendutøvere – Olympiatoppen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Aug 2019

Det ble våren 2019 igjen søkt om stipend for vinteridretter fra Olympiatoppen. Stipendet skal bidra til å gi økonomiske forutsetninger til at de beste norske utøverne utvikler seg til å bli best i verden. Stipendmidler fra Olympiatoppentildeles etter en totaltvurdering av utøveren med utgangspunkt i oppnådde idrettslige resultater.

Det ble søkt om stipend til følgende utøvere: Viktor Sinding-Larsen, Yngve Hoel, Thomas Werner, Ann-Karin Huseby, Hanna Lyrek og Andre Boysen Hillestad.

De som fikk innvilget stipend for sesongen 2019/2020 er:

Viktor Sinding-Larsen og Andre Boysen Hillestad.

Vi gratulerer så mye!
God sommer!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Jul 2019

Vi ønsker våre medlemmer en riktig god sommer! Forbundskontoret vil være ubemannet største delen av juli, men det er mulig å nå oss på e-post, telefon og sms. Det vil til tider være litt lengre responstid på henvendelser, men vi vil gjøre vårt beste for å svare så raskt som mulig. Er det noe som haster send en SMS.
Nytt DID register – IFSS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jun 2019

IFSS introduces a new system for DID – Driver Identification Number
Starting out June 1st, 2019 a new system for the DID (Driver Identification Number) will be in use.
Athletes who want to participate in a World- or a Continental Championship need to have a DID. This also apply to athletes who participates in the World Cup and want to earn points.

NEWS for DID starting out June 1, 2019
The DID number each athlete now gets when signing up will be following each individual as long as they are registered within the system. The DID will be a three (3) letter and four (4) digit number for example an athlete from Norway will get a number starting out with NOR1037.
Every DID holder also agrees to IFSS Privacy Policy to be compliant to the EU General Data Protection Regulation (GDPR).
The DID will be associated to an unique email address so if a family of four (4) persons used to have the same email each person now will have to use a unique email since this will be the username to get access to “Member Page” (Examples of functions that will be built afterwards).

The DID fee will be defined by the IFSS Council on an annual basis. It is 45 EUR for the season 2019/2020.

The new DID system will be a unique tool for both athletes and for IFSS.

Benefits:

World Cup
– Easier and quicker to calculate points.
– Statistics will be easier to pull out.
– Historic results for each DID will be available.
– Easy to pull out results for different cups – such as specific country/continental cups.

Member Page (Examples of functions that will be offered)
– Personal training log – you can record daily training routines
– Training log for dogs – record your dog/dogs training runs
– Listing of all your dogs with microchip number
– Creating a chip list for dogs, easy to print out
– Personal photo gallery that the athlete has approved to be used by media
– Personal presentation approved to be used by media
– Electronic signing of race documents
– All personal racing records using DID will be listed.

For more general information and how to register see under Driver ID on website.

Sincerely
Helen Lundberg
IFSS President on behalf of IFSS Council
Tingpapirer ny versjon

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Jun 2019

Styret er blitt oppmerksom på at noen av tingforslagene som styret hadde fremmet i det første utkastet til tingdokumenter, ikke hører inn under tingvedtak. De er derfor tatt ut i den nye versjonen, slik at det ikke skal oppstå misforståelser.

Sakene vil bli styrevedtatt før tinget og vil være førende i noen av de nye forslagene til regelendringer som skal behandles av tinget. Vi har derfor valgt å legge de aktuelle sakene i et eget punkt, 15. vedlegg.

Tingpapirer oppdatert 12. juni

Vedlegg:
Påmelding til Hundekjørertinget 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Mai 2019

Da er fristen for påmelding til hundekjørertinget utløpt. Det er 25 klubber med totalt 49 representanter som er påmeldt.

Legger ved listen over påmeldte her

Vedlegg:
NHF søker arrangør til Barmark NM 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Apr 2019

Nå er en flott vintersesong over, og vi kan glede oss over mange gode resultater internasjonalt, og mange godt gjennomførte løp nasjonalt.

Vi vil takke alle arrangører som har gjort vinterens løpssesong til en suksess, og ikke minst alle frivillige som har stilt opp for å gjøre dette mulig.

Nå starter barmarksesongen, og NHF søke etter arrangør av Barmarks NM 2019. Søknadsfristen er 20. mai, og vi håper det er noen klubber der ute som kan tenke seg å ta på seg dette arrangementet. Søknaden sendes til  terjehoel@gmail.com eller vibecke.schoyen@sleddog.no
Påmelding til Hundekjørertinget

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Apr 2019

Nå nærmer det seg hundekjørertinget, og det vil bli lagt ut oppdaterte lister over hvem som har meldt seg på  til tinget.

Påmeldingsfrist er 10. mai.

Listen ligger på siden “Forbundstinget”

Påmedlte per 29. april 2019

Vedlegg:
Påmelding Hundekjørertinget 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Apr 2019

Tinget er i år lagt til Lillehammer, og vil være lokalisert på Scandic Victoria hotell.

Er du du interessert i å gjøre trekkhundsporten mer attraktiv, er hundekjørertingen den riktige  arenaen. Her har DU mulighet til å påvirke sportens fremtid!

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta på tinget, og være med på å forme hundekjørersportens fremtid!  Tinget er også en anledning til å bli bedre kjent med miljøet.  Lørdag er det workshops, ledermøte for klubbledere og fagmøter.

Påmelding senest 10. mai

Vedlegg:
Riktig oppsett av tingforslag

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Mar 2019

Vi nærmer oss nå fristen for innsendte forslag til tinget 2019., som er 1. april.

Det kommer inn mange forslag hvert år, og vi setter pris på engasjementet som klubbene våre har. Det dukker med jevne mellomrom opp en del forslag som kan ha en god intensjon – men som dessverre ikke er riktig fremstilt eller lite gjennomtenkt.
Ønsker din klubb å fremme et forslag for tinget, tenk gjennom følgende:
– Hvilke konsekvenser har denne endringen for hundekjørersporten som helhet eller for den spesifikke grenen, både på kort og lang sikt?
– Er forslaget forankret i klubben?
– Hvis klubben ønsker en regelendring på klasse/øvelse/distanse – må en eventuell regelendring gjelde NM? Innenfor dagens regelverk er det rom for å prøve ut nye konkurranseformer. Alle regelendringer som gjelder NM eller lovene til forbundet skal derimot godkjennes av tinget.

Her er en veileder til å sette opp tingforslagene riktig.

Vedlegg:
Invitasjon til Sommerhundekjørerskolen 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Mar 2019

Da er invitasjon og påmeldingsskjema til årets Sommerhundekjørerskole klart!

Dato for årets SHKS er 23. – 30. juni og stedet er Skeikampen Fjellandsby. Dette er åpent for alle hunde(kjører)interesserte ungdom mellom 13 og 18 år.

Årets hovedleder er Mikal Lillestu fra Trysil Hundekjørerklubb.

Invitasjon finner du her.

 

Vedlegg:
Oppdatert adelskalender Barmark 2018

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Mar 2019

Adelskalenderen for barmark er nå oppdatert. Vi beklager at denne kommer sent.

Hege Ingebrigtsen troner i toppen av denne, foran  Viktor Sinding-Larsen og Svein Ivar Moen.

Hele kalenderen finner dere her.

Skulle det være noe i forhold til kalenderen, ta kontakt med kontoret på e-post til sled-dog@nif.idrett.no
Vi takker nok en gang Knut Myhre som har oppdatert adelskalenderen for oss.

Vedlegg:
Hanna Lyrek vant Finnmarksløpet FL-500 og NM tittelen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2019

Norges Hundekjørerforbund gratulerer Hanna Lyrek med NM-tittelen og seier i Finnmarksløpet FL-500.

Hanna Lyrek (19 år)  tok en historisk seier i Finnmarksløpet. Ikke bare er hun yngste vinner av løpet, men hun er også den første til å fullføre alle tre distansene av Finnmarksløpet. For to år siden toppet hun juniorklassen. I 2018 ble hun den yngste til å fullføre løpets lengste distanse.

19-åringen Hanna Lyrek startet 10 minutter bak veteran Harald Tunheim (60) ut fra sjekkpunkt Karasjok – 132 kilometer før mål i Alta. I Jotka, ved løpets aller siste sjekkpunkt, var avstanden kortet ned til et fattig minutt.

– Jeg så hodelykten hans på vidda og merket at jeg nærmet meg. Men jeg var ikke i ryggen på ham før ved Jotka fjellstue, sa Hanna Lyrek etter målgang i Alta – grytidlig tirsdag morgen. I løpet av de neste kilometerne passerte hun veteranen.

Norges Hundekjørerforbund gratulerer også Harald Tunheim og Andrè Fjørtoft Bjørnsen med henholdsvis 2. og 3. plassen i NM og FL-500.

 
Mattilsynet – Høring ny konkurranseforeskrift

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2019

Norges hundekjørerforbund mottok 9. november 2018 et høringsbrev med forskriftsutkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Vi var en av 24 høringsinstanser som ble invitert til å svare på høringen. Liste over høringsinstanser

Frist for innlevering av høringssvar var i utgangspunktet satt til 1. februar 2019, men ble utsatt til 8. mars etter påtrykk fra flere høringsinstanser.

Den nye forskriften vi ha stor påvirkning for utøvelse av vår sport, og det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Steinar Dagestad (ESK) leder av arbeidsgruppen , Marianne Lund (TDK) og Anne-Grethe Sætrang (ADK), for å lage et utkast til høringssvar til Mattilsynet. Arbeids gruppen har bedt om innspill fra klubbene og hundekjørermiljøet generelt, og har mottatt flere gode innspill.

Arbeidsgruppen har utarbeidet et godt dokument, som vi håper Mattilsynet vil vektlegge når de skal konkludere den nye foreskriften. Norges Hundekjørerforbund er av den oppfatning at forskriften er dårlig tilpasset hundesporten, og at det er behov for en grundigere gjennomgang.

NHF høringssvar

Her er link til Høringsutkast konkurranseforskrift for hest og hund 

 

 

 

Vedlegg:
INNKALLING TIL HUNDEKJØRERTINGET 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Mar 2019

Tinget avholdes på Lillehammer 15 og 16 juni 2019

Tinget i år er ordinært, (bestemt på tinget 2016), med fagmøter, lovforslag, regelendringer, godkjenne regnskap, budsjett, innspill til ny strategiplan og valg.

Lovforslag ift. NHFs lov, og andre forslag skal være forbundskontoret i hende innen 1. april 2018.

Alle forslag SKAL følge riktig oppsett og henvisning til loven. Se veileder for tingforslag. Forslag som ikke er i henhold til dette vil ikke bli tatt med i tingpapirene.

Vi oppfordrer alle klubbledere til å delta både lørdag og søndag

NHF mener det er svært viktig at klubblederne benytter denne anledningen til å knytte nettverk med andre klubbledere og til å la seg inspirere i sitt arbeid.

Foreløpig agenda for helgen:

Lørdag 14. juni:

Workshop, foredrag og paneldebatt m/følgende temaer:

 • Rekruttering/klubbutvikling
 • Utfordringer mattilsynet
 • Fagmøter
 • Klubbledermøte

Søndag 15. juni:

Ting

 • Lovendringer
 • Organisasjonsstruktur
 • Regnskap
 • Revidert budsjett
 • Budsjett
 •  Valg

 

NB!!! – Delegasjoner til tinget SKAL sammensettes iht. NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling).

Klubb som ikke klarer å få med delegater av begge kjønn, må søke sin idrettskrets om fritak.

Dersom slik fritak ikke blir gitt, vil klubben miste det antall representanter som mangler for å oppfylle kravet.
Vi søker instruktører/trenere til Sommerhundekjørerskolen 2019

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Feb 2019

Sommerhundekjørerskolen skal avholdes på Skeikampen 23.-30. juli 2019. Mikal Lillestu vil være hovedleder og trenger å få med seg et knippe av dyktige, positive og engasjerte instruktører/trenere.

Som instruktør/trener på SHKS vil du få uforglemmelige opplevelser og bli kjent med hundekjørere fra både inn– og utland.

Kvalifikasjoner instruktører

 • Er over 18 år. (Hovedleder kan velge å ta med yngre instruktører/trenere ved behov)
 • Erfaring med instruktørrolle/trenerrolle.
 • Har et brennende ønske om å spre hundekjørerglede til ungdom.
 • Kunne levere en plettfri politiattest.

Alle instruktører/trenere vil få en godtgjørelse for jobben etter gitte satser.

De som finner dette interessant må skrive litt om seg selv og sende dette til mikal@non-stopdogwear.no innen 28. februar 2019.
Wærner tok kongepokalen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Feb 2019

Kampen om seieren i åpen klasse på Femundløpet, NM-gull og Kongepokal har i år stått mellom Thomas Wærner og Robert Sørlie. Det har vært en svært tett og spennende duell, og det ble ikke klart før de siste kilometerne av løpet at det er Thomas Wærner som blir årets gullmedaljevinner.

Det har vært en duell mellom to erfarne hundekjørere. Wærner har ikke bare vært i norgestoppen i langdistanse de siste årene, med seier i det lange Finnmarksløpet i 2013 som det kanskje aller beste resultatet, men har også en fortid som sprintkjører på toppnivå i hundekjøringens fødested, Alaska. Robert Sørlie har foruten sine 12 tidligere seire i Femundløpet også vunnet verdens største og mest prestisjetunge hundeløp, Iditarod i Alaska, to ganger. Han har også vunnet Finnmarksløpet.

Det var en kamp mellom to ulike strategier. Thomas Wærner tok tidlig initiativet i løpet sammen med Lars Monsen, og hvilte kun tre timer til sammen på de to første sjekkpunktene. Han skaffet seg en god ledelse allerede ut fra sjekkpunkt Drevsjø etter kun 13 mil av løpet. Sørlie kjørte i grove trekk med samme strategi som han også gjorde i fjor da han vant. Han har hvilt tre timer på hvert sjekkpunkt med unntak av de sjekkpunktene der det har vært seks timer obligatorisk hvile. Slik har han klart å holde en jevnt, høy hastighet hele løpet.

– Jeg synes det er greit å hvile litt hele veien. Jeg synes det er mest moro å kjøre hundene slik at de beholder overskuddet, fortale Robert Sørlie mens han stelte hundene sine under den siste obligatoriske hvilen.

Også Wærner har kjørt fort med tanke på at han droppa hvile tidlig i løpet.

– Ja det var jo en risiko jeg tok når jeg kutta hvile, men jeg hadde som mål å lede inn til Orkelbogen, og det klarte jeg. Jeg kan klare å holde unna, men samtidig vet jeg hvor bra trøkk Robert kan få i spannet sitt, det blir spennende, uttalte Wærner rett før han klargjorde hundene sin på sjekkpunkt Orkelbogen før avreise i går kveld.

Sammelagtpremien over de to siste årene, en splitter ny ATV fra Tynset Bil og MC og CFMOTO, ble vunnet at Robert Sørlie. Premien skulle gå til den kjøreren med lavest plassiffer til sammen i 2018 og 2019.
Jan Tore Olsen ble Norgesmester-F-junior

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Feb 2019

TRYSIL: Altaværen Jan Tore Olsen (17) kjørte inn til Trysil på supertid, og ble dermed norgesmester under det 30. Femundløpet.

Med imponerende fart i spannet gjennom hele løpet var det aldri noen tvil om hvem det var som ledet an.

– Jeg fikk egentlig trua på at dette skulle gå allerede etter første etappe, forteller unggutten fra Alta med et bredt smil etter å ha mottatt gratulasjonene ved målseilet.

Helt hekta

Jan Tore Olsen har en stor kennel med over 70 hunder sammen med noen venner. Han kommer ikke fra noen hundekjørerfamilie, men har blitt hekta på sporten helt på egenhånd. Han har avla og kjøpt hunder og har store ambisjoner om å bygge seg opp et godt spann.

– Ja, jeg satser ja, svarer den ferske NM-vinneren.

Olsen brukte rett i underkant av 35 timer på de tjue milene etter omstarten i Narjordet. 12 av disse timene var hvile. Olsen kjørte raskest på samtlige etapper. Det er første gang han kjørte Femundløpet.

Lokalt sølv

Truls Tollefsen fra Engerdal hadde allerede en sølvmedalje fra Femundløpet i fjor i baklomma, og hadde nok et håp om å rykke enda en plass høyere på pallen i år. Han har lagt ned en enorm innsats med hundene sine, kjørte et godt løp, og ble nummer to også i år. Truls kom i mål en time og ti minutter bak vinneren.

Positivt overrasket

Helene Backen vant bronsemedaljen i juniorklassen. Hun kjørte hundene til ringreven Yngve Fagerli på en flott måte og kom i mål med seks lett galopperende, flotte hunder. Hun roste hundene sine under målseilet.

– Jeg ble veldig positivt overraska over hvor godt de gikk, og at de bare fortsatte å gå kjempebra hele veien, forteller en tydelig fornøyd Backen. Hun har vært med å trene hund det siste året sammen med Yngve, men er klar på at hun kommer til å dukke opp på startstreken igjen.
Femundløpets Wall of fame

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Feb 2019

Femundløpets Wall of fame i Idrettsparken hotell skal hedre innsatsen som er lagt ned gjennom 30 år.

– Det skal være en historisk vegg for de som har kjørt, eller på andre måter bidratt til å synliggjøre Femundløpet som arrangement og sporten generelt, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Kjørt alle 30

Mr Femundløpet, Robert Sørlie, har startet i alle 30 konkurranser på Femundløpet, og har vunnet løpet flere ganger, og ble den første som får hedersplass. Det gjør også Petter Swift, som har både kjørt løpet, vært med på å arrangere og nå er assisterende løpsleder for juniorklassen i Femundløpet. Friluftskjendis Lars Monsen får hedersutmerkelsen for å ha brakt sporten ut til et stort publikum i flere TV-programmer og artikler på flere plattformer.

Viktig synlighet

– Det er alltid viktig for en sport å bli sett, og Lars har virkelig hjulpet sporten synlig, sier styreleder Jan Kåre Gundegjerde i sin begrunnelse.

Den siste plaketten går til Sjekkpunkt Tufsingdalen, som har vært sjekkpunkt i alle 30 løp, basert på frivillige fra lokalsamfunnet i Tufsingdalen.
Fantastisk start på VM i Bessans!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Jan 2019

3 norske verdensmestere!

En fantastisk første dag av VM er tilbakelagt, og vi kan gratulere de norske utøverne med en fantastisk prestasjon. 3 GULL, 1 SØLV og 2 BRONSE??????

Dagen startet med minus 7 grader og lett snø. Sporene var igjen føyket og vanskelige å finne. Likevel klarte de norske utøverne å finne fram. Ikke nok med det. De vant alle nordiskklasene i dag! I pulk herrer tok vi de 4 første plassene og vi hadde med 4 løpere! Gratulerer til verdensmester Viktor Sinding Larsen. Sølv til Yngve Hoel og bronse til Petter Kristiansen. Det er imponerende med 4 plass til  Emil Tiainen Sletmoe som var først ute i sporet og brøytet vei for alle da han raskt tok igjen 1.startende.

Det ble gull til Ann Karin Huseby i pulk dame, og jammen fulgte juniorjentene våre opp med gull og bronse til Emilie Mo og Helene Midtlien Langlie. Sledekjørerne ligger veldig godt an etter dag1, og vi har store forhåpninger til fortsettelsen. Alle er flinke til å hjelpe hverandre. Vi gleder oss til fortsettelsen. I morgen kommet nye øvelser for nordiskdelen og vi får vite plasseringer i 4 spann senior. Samtidig som spenningen fortsetter i 6 spann og åpen klasse sprint hvor vi har flere deltagere.
Vi søker Organisasjonskonsulent i 50% stilling

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Jan 2019

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er en nasjonal organisasjon for hundekjøring.
NHF er tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og International Federation of Sleddog Sport (det internasjonale hundekjørerforbundet). Vi har 62 medlemsklubber og ca. 5000 medlemmer. Administrasjonen er lokalisert på Idrettens hus på Ullevål stadion i Oslo.

Hundekjøring er en sport i vekst, og vi søker derfor etter en sporty organisasjonskonsulent i 50% stilling.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Daglige forvaltningsoppgaver
Oppfølging av Ren Utøver og Rent Særforbund
Praktisk gjennomføring av Hundekjørertinget
Barnas Hundekjørerdag
Forefallende administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

Høyre utdanning eller relevant erfaring
Vant til å bruke IT verktøy i hverdagen
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

Interesse for hundekjøring, eller idrett generelt
Fleksibel og løsningsorientert
Strukturert selvstendig og nøyaktig
Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
1 års engasjement med mulighet for forlengelse, og utvidelse av stillingen
Et spennende, sporty og inkluderende miljø
Fleksibel arbeidstid (etter avtale)

Søknad med CV sendes til generalsekretær Vibecke Schøyen på e-post vibecke.schoyen@sleddog.no. For mer informasjon om stillingen kan du kontakte generalsekretær Vibecke Schøyen på telefon 99 69 99 99
VM i Bessans er i gang!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Jan 2019

I morgen braker det løs for våre utøvere som har blitt tatt ut til å representere Norge under verdensmesterskapet i Bessans.

Byen Bessans ligger sydøst i Frankrike, og ikke langt unna grensen til Italia. Arrangementet holdes på ca. 1700 moh. og er omringet av det franske fjellmassivet med topper på godt og vel 3000 meter. Bilder og filmer som har blitt lagt ut på sosiale medier av utøverne i forkant viser fantastiske omgivelser. En spennende faktor under dette mesterskapet er høyden det skal konkurreres i, man blir fortere sliten og bruker lengre tid på å restituere, uansett om man har to eller fire bein. Tilbakemeldinger fra utøverne bekrefter dette, derfor har mange valgt å reise nedover litt tidligere enn normalt for å bli vant med høyden.

Det skal konkurreres i nordisk stil, sprint slede og mellomdistanse i løpet av denne uken.

Det er mange øvelser på programmet og første konkurransedag starter i morgen.

Ønsker du å følge med på hvilke øvelser utøverne skal konkurrere i, kan du sjekke programmet samt startlister her:

http://www.ifss2019.com/program/

Norges VM-tropp

Sledeutøvere

 • Maren Emilie Leegaard
 • Andre Boysen Hillestad
 • Ylva Leegaard
 • Ronja Leegaard
 • Katrine Fugleberg
 • Line Löw
 • Kjetil Hillestad

Nordisk stil utøvere

 • Emilie Mo
 • Helene Midtlien Langlie
 • Tonje Bruem Reistad
 • Mathilde Lutnæs
 • Ann-Karin Huseby
 • Elise Schiøtz
 • Oda Foss Almqvist
 • Karoline Conradi Øksnevad
 • Emil Tiainen Sletmoe
 • Petter M. Kristiansen
 • Yngve Hoel
 • Viktor Sinding-Larsen
 • Vegard Bruem Reistad

Det har blitt opprettet en facebookside der det blir lagt ut bilder og filmer gjennom hele mesterskapet.

Gå inn, lik og følg våre flotte utøvere i Bessans ?

https://www.facebook.com/Teamnorwaysleddog/

Vi ønsker alle utøverne lykke til med mesterskapet!
Petter Uteligger lager dokumentar med Medvandrerne – fra Femundløpet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Jan 2019

Petter Nyquist, også kjent som Petter Uteligger fra dokumentaren på TV2 med samme navn, tar turen til Røros under Femundløpet i starten på februar.

– Jeg kommer oppover for å lage en enkeltstående dokumentar rundt Medvandrernes “oppdrag” under Femundløpet. Det arbeidet Are og gjengen får til er jo fenomenalt, og ikke minst at de får den tilliten som de gjør fra arrangørene i Femundløpet, sier Nyquist.

Medvandrerne er en frivillig organisasjon, og ble stiftet i februar 2018, med mål om å bruke naturen, samhold og aktiviteter for å styrke deltakernes evne til å mestre livet tross utfordringer med rus og psykisk helse. Medvandrerne ble startet av Are Lerstein, som bruker sin erfaring og kunnskap for å hjelpe rusmisbrukere på veien til et rusfritt liv. Fokuset er på mestring og læring, anerkjennelse og likeverd, og alle deltar og bidrar uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Brobygger

– I det man går inn som funksjonær i Femundløpet, endrer man på en måte litt identitet, det blir både en slags brobygger og motivasjon til å møte samfunnet, i tillegg til at man får en ny rolle. Det gir gode erfaringer med å mestre oppgaver, og møte andre mennesker, forteller Lerstein. I fjor stilte 22 medvandrere som funksjonærer – i år er tallet hele 80.

Ikke bare rusmisbruker

– Det er mye frykt og mye forventninger, og da er det greit å kunne snakke med dem som har vært med før. Jobben de gjør under Femundløpet, viser at det er masse ressurser i folk som mange ikke har så mye tro på. Her er man funksjonær, ikke rusmisbruker, og de som får en slik sjanse vil også gjerne yte sitt beste, sier Lerstein.

Medvandrer-konseptet er utviklet i samarbeid med fagfolk, personer med egenerfaring og andre organisasjoner i rusfeltet. Arbeidet baserer seg på erfaringer fra turer og aktiviteter som Medvandrerne gjennomførte i 2017 og 2018, blant annet med tur i Rondane, frivillig innsats på Femundløpet og under sykkel-VM i 2017.

Årets beste sjekkpunkt

– Alle medvandrerne har som mål å få Tufsingdalen til å bli årets beste sjekkpunkt, og utfordrer derfor alle andre til å lage liv på sjekkpunktene. Vi er også til stede på Røros og på sjekkpunkt Søvollen, forteller Lerstein.

Dokumentaren fra Medvandrernes opphold under Femundløpet vises på TV2 i løpet av året.
Utstilling om Leonhard Seppala (1877-1967)

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jan 2019

SEPPALA OG TOGO

Norsk utvandrermuseum har gleden av å presentere en utstilling om Leonhard Seppala (1877-1967) og hans hund Togo (1916 – 1929)

Historien 
Historien om norskamerikaneren Leonhard Seppala (1877–1967) forener norsk utvandrer- og polarhistorie, gullgraverliv og hundekjøring. I 1900 utvandret den unge Seppala fra Nord-Troms til Alaska for å bli gullmillionær. Det store gullfunnet uteble, men Seppala ble etter hvert satt til å trene Roald Amundsens hundespann og endte opp som den beste hundekjøreren verden noen gang hadde sett. Han huskes ennå for serumsstafetten i 1925, da livsviktig medisin ble hastet med hundespann tvers over Alaska til difterirammede barn i Nome. Og fordi man ikke kan styre sitt eget ettermæle, er minnet hans fortsatt knyttet til hunden Balto, selv om Seppala selv foretrakk hunden Togo.
Seppala var også kjent for sitt humane hundehold, i en tid da det var vanlig å tukte fram lydighet med pisk. I hundeløpet Iditarod er The Seppala Humanitarian Award den nest gjeveste prisen, rett etter førsteplassen. Hvem var Seppala, hva drev ham fram? Og hvorfor ble Balto foreviget med sin egen statue i New York City? Dette og mye mer finnes i utstillingen «Seppala og Togo» på Norsk utvandrermuseum.

Utstillingen
Leonhard Seppala donerte på 50-tallet sin slede, gull-vaskefat, parkas og mukluk (skinnklær) brukt i hundeløp i Alaska, fotografier og avisutklipp til Norsk utvandrermuseum. I samarbeid med forfatter av boka «Sepp – en biografi om Leonhard Seppala», Nina Kristin Nilsen, kan vi presentere en utstilling om Seppalas mangfoldige liv.

Utstillingen vil finne sted i Saquitne Låven på Utvandrermuseeet. Låven er bygget i Iowa i USA av utvandreren Snåre Larsson Såkvitne fra Hardanger.

Åpning av utstilling
Tidspunkt: 2. februar 2019 klokken 18:00 Sted: Saquitnelåven, Norsk utvandrermuseum

Program
18:00 Saquitnelåven
– Velkommen ved museumsdirektør Terje Mikael Joranger – Utstillingen åpner, enkel servering ved bål
19:00 Bjørgohuset: «Sepp – en biografi om Leonhard Seppala»
Nina Kristin Nilsen presenterer biografien «Sepp – en biografi om Leonhard Seppala» Under arbeidet med biografien har Nilsen intervjuet Seppalas familie i Canada, USA, Sverige og Norge. Hun fikk også tilgang til Seppalas egen selvbiografi og et klipparkiv. Seppala skrev en selvbiografi på tampen av livet som aldri har blitt utgitt. «Jeg skrev den boka jeg selv hadde lyst å lese. Jeg hadde god anledning til å samle stoff om Seppala mens jeg bodde i Alaska» forteller Nilsen. Forfatteren mener Seppalas liv representerer veldig mye historie og nevner blant annet utvandring, kvener og polarhistorie.
Salg av kaffe, vin og øl

Utstillingen er støttet av Sparebankstiftelsen og Stange Kommune
Startlister for uttaksløp 5 og 6 Januar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Jan 2019

Her kommer startlister for lørdag og søndag!

Startliste lørdag

Startliste søndag

Gi beskjed til Simen Enger, tlf. 45218652 eller mail: simenenger@hotmail.com hvis du oppdager at noe er feil.

Vi ser at det blir vanskelig å benytte samme startnummer begge dager. Dere må derfor levere inn startnummeret dere benytter på lørdagen, til oss etter målgang. Vi setter frem en svart søppelsekk ved målseilet som dere kan legge startnummeret i.

Vedlegg:
PRAKTISK INFO – UTTAKSLØP – VELDRE SAG

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Jan 2019

Praktisk info – uttaksløp Nordisk stil 5-6. januar – Veldre sag

 1. 11.00 – Lagledermøte
 2. 12.00 – Første start

STARTLISTER:
Publiseres i kveld. Her og på www.sleddog.no
Listene blir også hengt opp flere steder ved stadion.

STARTNUMMERUTDELING:
Hentes klubbvis i 1. etasje i tidtakerbua frem til KL. 11.15.
Startnummeret du får utdelt benyttes begge dager.

RESULTATER:
Så fort listene er klare, vil de bli lagt ut fortløpende på denne siden. Om vi får det til, prøver vi å lese opp resultater over høyttaler-anlegget.

DUSJ/GARDEROBER:
Dette finner dere i enden av det store rød bygget midt på parkeringen. Prøver å få merket det.

KAFETERIA/VARMESTUE:
Vi har svært få ressurser, derfor blir det ikke noe servering/kiosk.
Den vil likevel være åpen for de som vil varme seg/nyte matpakka.
Dersom det er klubbforeldre som ønsker å tjene noen kroner til klubbkassa med salg av kaffe/kake, er dere hjertelig velkommen til det. Gi i så fall beskjed til meg. Første mann/dame til mølla.

PREMIEUTDELING:
Som nevnt tidligere, har vi svært få ressurser. Dette arrangementet er også lavbudsjett, derfor har vi valgt å ikke ha noen premieutdeling. Håper på forståelse for det!

Likevel, arrangementet har World Cup-status, derfor vil vi rope opp de tre beste i hver klasse, slik at vi får et bilde og avlevert en liten oppmerksomhet fra NHF.

PARKERING:

Gratis

PÅMELDING:

Til TKNordisk@gmail.com innen 3. Januar. Merkes med lørdag og/eller søndag, samt fullt navn, klubbtilhørighet og DID nr.

STARTAVGIFT:

275,- pr. dag betales inn til kontonr. innen 3. Januar: 78744200791. Merkes med fullt navn og klubb.

Utenlandske utøvere: Navn: Norges Hundekjørerforbund Adresse: Sognsveien 73, 0855 Oslo. IBAN: NO6151340606306

KONTAKTPERSONER:

Teknisk delegert (TD):
Steinar Johansen – 908 91 958

Rennleder:
Simen Enger – 452 18 652

Påmeldingsansvarlig:
Ann-Kristin Midtlien – 913 28 798

ADRESSE:
https://goo.gl/maps/7cBqQJsiTeR2

UTTAKSKRITERIER:

IFSS kom med nye regler rundt ekstra kvoter ved mesterskap i 2018. Det innebærer at ekstra kvoter kan innvilges, men ikke før ordinær påmelding er gjennomført.

Det betyr at vi ikke vil få noe svar om ekstra kvoter før etter ordinær påmeldingsfrist.

Følgende kriterier:
– De 2 beste direktekvalifisert etter uttaksløp.
– Nr. 3 tas ut basert på skjønn og resultater.
Ved ekstra kvoter:
– Nr. 4 og 5 tas ut basert på skjønn og resultater.

Combined og 2-spann Snøre:
Tas ut på bakgrunn av begge uttaksløp, skjønn og tidligere resultater. Ber om at du ved påmelding gir beskjed dersom du har et mål om å kjøre en av/begge disse øvelsene.

PREKVALIFISERT:

– Solveig Kristiansen Aaseby (2-spann snøre).

​VAKSINERING FØR VM:

MÅ tas:
Grunnvaksiner
Nesevaksine (Tas 1 gang).
Det er ingen konkrete overordnede føringer for hvor lenge hunden(e) skal holdes i ro, det kan være store individuelle forskjeller på hvordan hunden reagerer. Dette må tas med behandlende veterinær.
Leptospirose (skal tas 2 ganger med 4 ukers mellomrom).
Alle vaksiner må være tatt 21 dager før konkurranse.
https://www.sleddogsport.net/upload/document/events/WC2019-VETERINARY%20NOTES%201511.pdf

FOR SPØRSMÅL:
TKNordisk@gmail.com

simenenger@hotmail.com

 
NY INFORMASJON!!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Jan 2019

Dette begynner å bli komisk! Etter tre hele dager med befaring på Birkebeineren Skistadion har vi prøvd og prøvd og prøvd, for å finne en løype som er forsvarlig å kjøre hund med. Sikkerheten for hundene er vår førsteprioritert, men det kan vi dessverre ikke garantere for i disse løypene! I tillegg er det flere andre faktorer, bla. mye skigåere på stadion som kan skape situasjoner vi definitivt ikke ønsker. Totalt sett blir dette en for stor risiko å ta, med tanke på at dette er et uttaksløp til VM (samt wc- status).

Vi har besluttet å flytte uttaksløpet til Veldre Sag. Det er kompakte og solide løyper uten gjennomslag. I tillegg er dette et sted veldig mange hundekjørere kjenner til fra før.

Senior:
13,7 km – 1 runde

Junior:
10,3 km – 1 runde

Dette er kontrollmålt med GPS-klokke.

Sjekk vedlagte bilder.

Adresse:

https://www.google.no/maps/place/Veldre+Sag,+Unnamed+Road,+2380+Brumunddal/@60.9620403,10.9135568,17z/data=!4m2!3m1!1s0x466a7516998d3cdb:0xab8df784b1195ed0?hl=nb-no&gl=no

Det tar ca. 40-45 minutter fra Lillehammer/Sjusjøen.

Vi har behov for 2 løypevakter. Fint om du tar kontakt med meg dersom du har mulighet.

Påmeldingsfrist 3. Januar:

TKNordisk@gmail.com

 

Vi får ikke gjort annet enn å beklage!